Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ"— Esityksen transkriptio:

1 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ
Opinnäytetöiden kehittäminen - valtakunnallinen verkostohanke Seminaari , Oulu Riitta Rissanen Savonia-ammattikorkeakoulu

2 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ

3 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ
OPINNÄYTETYÖPROSESSIN AIKANA RATKAISTAVA MM. SEURAAVAT KYSYMYKSET: OPISKELIJA: Mitä valmiuksia minulta odotetaan työyhteisössä? TYÖYHTEISÖ;: Mitä opinnäytetyö vaatii työyhteisöltä? Mistä lähtökohdista opinnäytetyö tehdään? AMMATTIKORKEAKOULU/OHJAAJA; Mitkä ovat valmiutemme työelämäyhteistyöhön? Millaisia tiedon tuottamisen käsityksiä hyväksymme opinnäytetyössä?

4 TYÖYHTEISÖJEN ODOTUKSET OPINNÄYTETYÖSTÄ vaihtelevat..
OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHTA; tiedon hankinta, tutkiminen, kehittäminen ja työyhteisön oma oppiminen/kehittyminen OPINNÄYTETYÖN TYYPPI: raportti, tilaustutkimus, kehittämistyö OPINNÄYTETYÖN TOIMINTAMALLI; tutkimuslaitos, tilaustutkimus yrityksen tarpeeseen, tutkimisen ja kehittämisen yhteistyö

5 TYÖELÄMÄLÄHTÖISUUS OPINNÄYTETYÖSSÄ
AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMINEN KEHITTÄMINEN OPISKELIJA TYÖYHTEISÖ OPPIMINEN

6 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ
TYÖYHTEISÖN ARKEEN KIINNITTYVÄ OPINNÄYTETYÖ ON HAASTE OPISKELIJALLE; Kuinka pääsen osalliseksi työyhteisön keskusteluun ja näkemyksiin? Miten erottaa epäoleellinen tieto oleellisesta? TYÖELÄMÄLÄHTÖISESSÄ OPINNÄYTETYÖSSÄ on oleellista myös reflektoida työn ongelmia ja omaa toimintaa, se merkitsee ongelmista oppimista.

7 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ
TYÖYHTEISÖN ARKEEN KIINNITTYVÄ OPINNÄYTETYÖ ON HAASTE MYÖS OHJAAJALLE/AMK:LLE; kohdeilmiön tunteminen ei pelkästään riitä, vaan hallittava on myös työelämän tutkimus –ja kehittämisympäristöt (esim. työkontekstin tuntemus, kommunikointitaito yritys- ja työympäristöissä) ja löydettävä yhdessä mielenkiintoisia tutkimus- ja kehittämistehtäviä.

8 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ
TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TUTKIMUSASETELMA VIITTAA ”KÄYTÄNTÖYHTEISÖIHIN”, joille on tyypillistä merkityksellisten, autenttisten, ei-muodollisten ongelmien ratkaiseminen moni- ammatillisessa vuorovaikutuksessa. KÄYTÄNTÖYHTEISÖT ovat kuitenkin innovatiivisuudessaan ristiriitaisia jaetun osaamisen kasvukenttiä.

9 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ…
”Minusta se … jos se (opinnäytetyö) tehhään niin kun tutkimustyönä, tutkimustyön vuoksi, niin silloin minä luulen, että tätä yritystä ei ehkä saada sillä tavalla sitoutumaan tähän mukaan.” (H6) ”Niin tää oli juuri se suuri ristiriita tää, että ammattikorkeakoulu lähti äärimmäisen runsaasta teoriamäärästä ja meidän intressi taas oli, että pitäähän sitä teoriaakin olla, mutta enemmän me tarvitsimme käytännön tietoa ja tää ristiriita ajo hänet (opiskelijan) henkisesti aika ahtaalle, karkeesti sanottuna.” (H1) ”No minun mielestäni tässä molempia tarvitaan, että tämmönen teoreettisuus niin se tulee taas sieltä ohjaajan ja opiskelijan kautta tämmönen teoreettinen puoli, kun taas sitten tuommonen käytännön puoli, niin se ehkä tulee täältä yrityksen puolelta, luulen, että molemmat ovat tarpeellisia.” (H6)

10 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ…
”Musta tuntuu, että mä olin semmonen tiedonkerääjä, että siellä oli hirveesti semmosta niin kun tietoa olemassa eripuolilla yritystä, sitä ei oltu koottu yhteen … mä toimin semmosena ulkopuolisena havainnoijana siellä yrityksessä että joskus tuli semmonen olo että, oli jonkinlainen konsultti vaikka ei välttämättä tuntenut itse vielä istuvansa siihen rooliin … kyllä mää sitä arvostan paljon, mutta mun mielestä ylipäänsäkin …. ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä pitäs arvostaa enemmän kun mitä niitä nyt arvostetaan, että se oli hirveen suuri työ kuitenkin.” (O1) ”No kyll mä ainakii koen tavallaan, että se, mitä teoriassa sanotaan ja näin, mutta käytäntö kun se sovelletaan yhdessä työelämän kanssa, niin se tosiaankin mulle ainakin on tosi … todella hyödylliseltä, että pysty niinkun toteuttamaan jonkun ison työtehtävän itse ja sitten vielä niinkun toimeksiantajan kanssa, että se ei oo pelkästään jotakiin koulusta saatua että se ei oo semmonen pelkkä harjotustyö, joka tehdään kuvitteellisesta ympäristöstä.” (O10)

11 TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ…
”Täällä ollaan niin työssä kiinni näitten aiheitten hakeminen on joskus aika vaikeeta, että mitä meillä nyt tutkittas, että pitää oikein kaivella, että mitä ruvettas tutkimaan, niin jos sitten ei oo ollu yhtään työelämässä mukana, niin se on aika vaikee ja sitten semmosen yhteisen löytäminen siihen tutkimukseen… eteneminen on helpompi, kun henkilö on esimerkiks ollu työelämässä tai hänellä on niinkun kokemusta enemmän, on helpompi silloin.” (H4) ”No kyllä musta siellä se tulee että … on selkeitä näkemyksiä kaikesta tästä tuoreemmasta tiedosta niin kun sanottu johon ei oo ehtinyt tutustumaan niin semmoinen on ollut hyvin mielenkiintonen tässä hänen työssään että tämä opinnäytetyö on väen väkisin pistänyt miettimään tän mallin jatkojalostamista ja miten se liittyy näihin nykytekniikoihin.” (H9)


Lataa ppt "TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ OPINNÄYTETÖISSÄ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google