Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

INSINÖÖRIEN ILMASTO- OHJELMA PEKKA PELLINEN TEK. INSINÖÖRIEN ILMASTO-OHJELMA •Osa kansainvälistä 12 maan insinöörikunnan yhteishanketta •Maakohtaisesti.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "INSINÖÖRIEN ILMASTO- OHJELMA PEKKA PELLINEN TEK. INSINÖÖRIEN ILMASTO-OHJELMA •Osa kansainvälistä 12 maan insinöörikunnan yhteishanketta •Maakohtaisesti."— Esityksen transkriptio:

1 INSINÖÖRIEN ILMASTO- OHJELMA PEKKA PELLINEN TEK

2 INSINÖÖRIEN ILMASTO-OHJELMA •Osa kansainvälistä 12 maan insinöörikunnan yhteishanketta •Maakohtaisesti kootaan kansallinen näkemys, toteutus Suomessa TEKin ja UIL:n yhteistyönä

3 INSINÖÖRIEN ILMASTO-OHJELMA LÄHTÖKOHTIA JA TAVOITTEITA -Kansainvälisten ilmastosopimusten asettamien vaatimusten toteuttaminen (50-85% päästövähennykset vuoteen 2050 mennessä) -Kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen tuhoamatta mahdollisuuksia elintason kasvattamiseen tulevaisuudessakin -Historiallinen suora kytkös elintason kasvun ja fossiilisten polttoaineiden kulutuksen välillä saatava katkeamaan -Elinkeinotoiminnalle suotuisien olosuhteiden turvaaminen Suomessa -Toimivan ja hyväksyttävän päästökauppajärjestelmän vakiintuminen

4 INSINÖÖRIEN ILMASTO-OHJELMA TOTEUTUS -Laaja jäsenkysely noin 4000 jäsenelle vuoden 2008 lopulla - Kyselyn tuloksia ja päälinjoja jalostettu ja muokattu asiantuntijaryhmissä, järjestöjen toimielimissä ja keskustelutilaisuuksissa vuoden 2009 aikana. - Loppuraportin hyväksyntä järjestöjen hallituksissa kesällä 2009 - Esittely valtiovallan edustajille syksyllä 2009

5 INSINÖÖRIEN ILMASTO-OHJELMA AVAINTULOKSIA - Tavoite on haasteellinen, mutta se on toteutettavissa jos niin todella halutaan. -Perusteknologiat tavoitteen toteuttamiseksi ovat olemassa. Toteutukseen ei tarvita science fictionia tai silmänkääntötemppuja. -Tarvitaan mittavaa panostusta varhaisessa vaiheessa olevien teknologioiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen, päätöksiä, ja tahtotilaa niiden toteutukseen. -Ei yksittäistä helppoa käänteentekevää keinoa. Ratkaisu koostettava useiden osatekijöiden kokonaisuutena. -Kyselytutkimuksen mukaan insinöörit muuta väestöä valmiimpia henkilökohtaisiin uhrauksiin ympäristöhaittojen vähentämiseksi

6 INSINÖÖRIEN ILMASTO- OHJELMA KESKEISIÄ PIIRTEITÄ JA TOIMENPITEITÄ -Fossiilisten polttoaineiden käyttö olennaiseen laskuun, kivihiilen käyttöä vähennetään nykyisestä runsaasta 10 TWh:sta noin 2 TWh:iin vuoteen 2020 mennessä. Tilalle biomassaan ja uuden sukupolven biopolttoaineisiin perustuvaa energiaa, vähäpäästöistä sähkötuotantoa sekä energiatehokkuuden parantamista. -Sähkön suhteellinen osuus energiankulutuksesta tulee kasvamaan -Vesivoiman tuotantoa lisätään päivittämällä olemassa olevaa tuotantolaitteistoa ja hyödyntämällä jo rakennettuihin vesistöihin sisältyvä potentiaali. Suunnitelma ei sisällä uusien altaiden tai suojeltujen vesistöjen rakentamista. -Ydinvoimakapasiteettia lisätään OL3:n jälkeen yhdellä uudella yksiköllä vuoteen 2020 mennessä, edelleen yhdellä lisäyksiköllä vuoteen 2030 mennessä. Loviisa 1 ja 2 poistuvat käytöstä 2030 mennessä.

7 INSINÖÖRIEN ILMASTO- OHJELMA KESKEISIÄ PIIRTEITÄ JA TOIMENPITEITÄ -Energian nettotuonti nollaan vuoteen 2020 mennessä -Tuulivoimakapasiteettia kasvatetaan nykyisestä 100 megawatista 1500 megawattiin vuoteen 2020 mennessä ja 4000 megawattiin vuoteen 2050 mennessä. -Panostamalla kehittyneisiin polttoteknologioihin on mahdollista nostaa jätteenenergiahyötykäyttö 25 PJ tasolle vuoteen 2030 mennessä -Biopolttoaineiden ja metsähakkeen käyttöä lisätään 100PJ:een vuoteen 2050 mennessä

8 INSINÖÖRIEN ILMASTO- OHJELMA ENERGIATEHOKKUUS -Rakennukset ja lämmitys : Rakennusmääräysten kehittäminen, lämpöpumpputeknologian laaja käyttöönotto(verokannusteet, määräykset) kohdennettu korjausrakentamisen energiaratkaisujen teknologiaohjelma, älykkäiden verkkoteknologioiden hyödyntäminen -Liikenne : joukkoliikenteen kehittäminen, etenkin automatisoitu raideliikenne tiheään asutuilla seuduilla, autokannan kehityksen verotuksellinen ohjaus vähäpäästöiseen suuntaan, julkisen sektorin liikennekaluston asteittainen korvaaminen uusiutuvia polttoaineita käyttävällä,hybridi- tai sähkökäyttöisellä, liikenteen määrän vähentäminen aluesuunnittelun keinoin -Yhdyskunta- ja aluesuunnittelu: energia- ja ilmastokysymykset selkeästi päätöksentekokriteeriksi,energia/ilmastoanalyysi osaksi YVA-menettelyä

9 INSINÖÖRIEN ILMASTO- OHJELMA ENERGIATEHOKKUUS -Teollisuus: teollisuuden prosessien energiataseiden laskentamenetelmien kehittäminen ja standardointi, hukkalämpöjen hyödyntäminen, suunnittelu- ja käyttöosaamisen kehittäminen. -Kotitaloudet: älykkäiden verkkojen ja toimilaitteiden kehittäminen, tiedon lisäys (esim.kulutustietojen reaaliaikainen saatavuus), hinnoittelukäytännöt, toimilaitteiden hajautettu äly,esim Dynamic Demand-toiminnot.

10 INSINÖÖRIEN ILMASTO- OHJELMA MUITA TOIMENPITEITÄ -Innovaatio- ja energiapolitiikan yhteyden tiivistäminen: korjausrakentamisen kohdennettu teknologiaohjelma, fokusoitu teknologiaohjelma älykkäiden verkkojen hyödyntämisen energian tuotannossa, jakelussa ja käytössä. -julkisten energiasektorin t&k-panostusten nosto -Energiatehokkuus julkisten hankintojen valintakriteeriksi, julkisen sektorin toimijoille velvoite toteuttaa energiatehokkuustoimenpiteet joiden takaisinmaksuaika alittaa tietyt kriteerit. -julkinen sektorilta/valtiovallalta lisäkannusteita yksityisen sektorin toimijoille, esim nopeutetut poistot -energia/ilmastoanalyysi keskeiseen rooliin aluesuunnittelun ja YVA-menettelyn päätöksenteossa

11 Insinöörien ilmasto-ohjelma Tavoite on toteutettavissa !

12 Insinöörien ilmasto-ohjelma Kaikesta huolimatta ilmaston jo käynnissä oleva lämpeneminen tulee jatkumaan pitkään. Päästörajoitusten rinnalla varautuminen lämpenemisen aiheuttamiin muutoksiin on saatava käyntiin nopeasti


Lataa ppt "INSINÖÖRIEN ILMASTO- OHJELMA PEKKA PELLINEN TEK. INSINÖÖRIEN ILMASTO-OHJELMA •Osa kansainvälistä 12 maan insinöörikunnan yhteishanketta •Maakohtaisesti."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google