Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Innovative Solutions for Sustainability. ”När tidigare ställningstaganden gjordes visste man ingenting om klimatförändringen...” Stefan Wallin om SFPs.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Innovative Solutions for Sustainability. ”När tidigare ställningstaganden gjordes visste man ingenting om klimatförändringen...” Stefan Wallin om SFPs."— Esityksen transkriptio:

1 Innovative Solutions for Sustainability

2 ”När tidigare ställningstaganden gjordes visste man ingenting om klimatförändringen...” Stefan Wallin om SFPs 1997 ställning till kärnkraft (HBL, 26.5.2008)

3 Sisältö Pari sanaa taustasta Tarkastellut toimenpiteet Yhteenveto tuloksista Suosituksia

4 Selvityksen tausta Energian käytön kasvun pysäyttäminen ”edellyttää shokkihoitoa energian säästöön ja energiatehokkuuteen” 1 Konkreettisia keinoja Suomessa esitetty toistaiseksi vähän Selvitykseen valittu 10 toimenpidettä, joilla voidaan saada merkittäviä päästövähenemiä ja joihin ei olla jo tarttumassa esim. EU:n toimesta Näiden lisäksi potentiaalia löytyy muualtakin Tarkastelun aikajänne - tästä päivästä vuoteen 2020 Arvioidun energiatehokkuus-potentiaalin toteutuminen edellyttää päättäväisiä ohjauskeinoja 1 Ministeri Pekkarisen puheenvuoro Ilmasto- ja energiapolitiikka -keskustelussa eduskunnassa 12.3.2008

5 Selvityksen toteutus Toteuttajana riippumaton energia-ja ilmastokysymyksiin erikoistunut asiantuntijaorganisaatio Gaia Consulting Oy Tulokset perustuvat kirjallisuuteen ja Gaian laskelmiin, joissa mahdollisimman realistiset ja läpinäkyvät lähtöoletukset Kommentoijana riippumaton tukiryhmä muodostuen suomalaisista energiasektorin, asumisen, rakentamisen, liikenteen, teollisuuden sekä energiatalouden asiantuntijoista Selvitys tehty helmi-huhtikuussa 2008 1 Ministeri Pekkarisen puheenvuoro Ilmasto- ja energiapolitiikka -keskustelussa eduskunnassa 12.3.2008

6 Sisältö Pari sanaa taustasta Tarkastellut toimenpiteet Yhteenveto tuloksista Suosituksia

7 Tarkasteluun valitut tapaukset Lämmitys Muu sähkönkulutus Liikenne Teollisuus 1.Energiatehokas korjausrakentaminen 2.Lämpöpumput 3.Sisälämpötilan lasku 4.Lämpimän käyttöveden kulutuksen vähentäminen 5.Tehokkaampien sähkömoottoreiden ja taajuusmuuttajien käyttö 6.Reaaliaikamittaukset kotitalouksissa 7.Palveluiden sähkönkäyttö 8.Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen 9.Joukkoliikenteen tukeminen 10.Nopeusrajoitusten alentaminen SektoriToimenpide

8 Tapaustarkastelut 1) KORJAUSRAKENTAMINEN Rakennuskantaa korjausrakennetaan lähivuosikymmeninä 2,4-3,5 % vuodessa Keinoina: 1) ulkovaipan lämmöneristyksen ja ilmatiiviyden parantaminen sekä 2) koneellisen ilmanvaihdon ja lämmön talteenoton toteuttaminen Säästöpotentiaali vuosittain 12,9 TWh ja 3,2 milj. tnCO2 (2020) ja jatkossa enemmän 2) LÄMPÖPUMPUT Suomessa ~ 600 000 sähkö- ja 260 000 öljylämmitettyä erillistaloa Lämpöpumppuja reilu 150 000 (vrt. Ruotsissa 700 000) Ilmalämpöpumppu vähentää lämmönkulutusta noin 30 % ja maalämpöpumppu noin 60 % Potentiaali 4,3 TWh/v ja 1,1 milj. tnCO2/v (2020) LÄMMITYS Suurin yksittäinen säästöpotentiaali löytyy rakennusten lämmityksestä

9 Rakennusten lämmitysenergian tarve Lähde: Ministeri Vapaavuoren puhe AsuntoForumissa 17.4.2008. Korjaustarve Uudet normit ja passiivitalot LÄMMITYS

10 Tapaustarkastelut 3) SISÄLÄMPÖTILAN LASKU Terveyden kannalta optimaalinen huonelämpötila 20-22 ˚C, makuuhuoneessa hieman alempi 1 Arviolta 2 ˚C lämmön pudotus mahdollinen kautta Suomen, 10 % säästö lämmitysenergiassa Potentiaali 4,3 TWh/v ja 1,1 milj. tnCO2 (2020) 4) LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN KULUTUKSEN VÄHENNYS Keskimääräinen kulutus 155 l/vrk/asukas kerrostaloissa ja 135 l/vrk/asukas pientaloissa – vaihtelee välillä 90-270 l 40-45 % lämmintä käyttövettä Säästöä kulutustottumusten muutoksella ja teknisillä toimilla Potentiaali 3,5 TWh/v ja 0,9 milj. tnCO2 (2020) LÄMMITYS Osa toimenpiteistä voisi tuoda päästövähenemiä heti

11 Tapaustarkastelut 5) TEOLLISUUDEN SÄHKÖMOOTTORIT JA TAAJUUSMUUTTAJAT Teollisuus kuluttaa noin puolet koko Suomen energiasta ja hieman yli puolet sähköstä Sähkömoottoreiden kulutus on yli 65 % kaikesta teollisuuden sähkönkulutuksesta eli yli 32 TWh vuonna 2007 Suomen teollisuuden energiaintensiteetti on nyt samalla tasolla kuin Ruotsissa 1990-luvun alkupuolella Sähkömoottoreiden korvaamisella tehokkaammilla malleilla sekä hyödyntämällä taajuusmuuttajien koko potentiaali voitaisiin sähkönkulutuksessa saavuttaa vajaan 8 TWh:n säästö, josta noin 6 TWh on taloudellisesti kannattavaa jo maltillisillakin energianhinnoilla. Kasvihuonekaasujen vähentämispotentiaali olisi noin 1,6 milj. tnCO2. TEOLLISUUS Teollisuuden potentiaalin arvioinnissa on jouduttu turvautumaan EU-tason tutkimuksiin ja kirjallisuuslähteisiin

12 Tapaustarkastelut 6) KOTITALOUKSIEN REAALIAIKAMITTAUKSET Ulkomaisten kokemusten perusteella reaaliaikaisilla mittaus- ja havainnollistamistoimenpiteillä voidaan saavuttaa 5-15 % vähennys kotitalouksien vuotuisessa sähkönkulutuksessa Suomen tapauksessa säästöpotentiaali noin 0,5-1,5 TWh energiassa ja 0,1-0,4 milj. tnCO2 (2020) 7) PALVELUIDEN SÄHKÖNKULUTUS Suomessa palveluiden energiaintensiteetti naapurimaita korkeampi, ei muutosta vuodesta 1990 (vrt. intensiteetin lasku Norjassa ja UK:ssa noin 33 %, Ruotsissa 20 % 1990-2005) Palveluiden (julkinen & yksityinen) sähkönkulutus 15 TWh/v Olettaen energiaintensiteetin pudottamisen 85 % vuoden 2005 tasosta säästöpotentiaali olisi 1,8 TWh/v ja 0,4 milj. tnCO2 (2020) MUU SÄHKÖ Sähkön käytön kasvun rajoittaminen haastavaa, mutta muut ovat siinä onnistuneet

13 Copyright © David Suzuki Foundation

14 Tapaustarkastelut 8) YHDYSKUNTARAKENTEEN TIIVISTÄMINEN Tehokas mutta pitkän aikavälin keino Päästöt tulee huomioida mm. maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa sekä liikennesuunnittelussa VTT:n mukaan vaikutus 0,2 milj. tnCO2 vuoteen 2020 mennessä ja enimmillään 1,1 milj. tnCO2 vuoteen 2050 mennessä liikennetarpeen vähentyessä 9) JOUKKOLIIKENTEEN TUKEMINEN Joukkoliikenne 15 % Suomen henkilöliikennesuoritteesta Merkittävin potentiaali raideliikenteen edistämisestä Suomalaisen arvion mukaan joukkoliikenteen tehostamisella seudun päästöt alenevat 1-1,7 % - pitkäjänteisellä toiminnalla enemmänkin (esim. Freiburgissa CO2-päästöjä vähennetty 4,8 % 1993-2003) LIIKENNE Päästökauppasektorin ulkopuolella liikenteen merkitys isoin – ja tehokkaiden keinojen löytäminen haastavinta

15 Tapaustarkastelut 10) NOPEUSRAJOITUSTEN ALENTAMINEN Suomen tieliikenteen päästöt nyt noin 12 milj. tnCO2/v, vuonna 2020 arviolta 14 milj. tnCO2 ja 2050 17 milj. tnCO2 1 Maantienopeuksien alentaminen 120  100 km/h vähentää polttoaineenkulutusta noin 11 % ja 100  80 km/h noin 14 % Laskelmassa huomioitu tieosuudet, joilla nopeusrajoitus nyt yli 70 km/h (kevyt maantieliikenne 21 700 milj. km/v) 1.Nykyisten rajoitusten noudattaminen vähentäisi polttoaineen kulutusta n. 57 milj. l ja henkilöliikenteen päästöjä noin 1,6 % 2.Talvinopeusrajoitusten ottaminen käyttöön kaikkina vuodenaikoina vähentäisi polttoaineen kulutusta n. 123 milj. l ja päästöjä 3,4 % Potentiaali yhteensä n. 0,4-0,5 milj. tnCO2 (2020) LIIKENNE Tarvittavan päästövähenemän saavuttamiseksi liikennepuolella tarvitaan laaja toimenpidepaketti

16 Sisältö Pari sanaa taustasta Tarkastellut toimenpiteet Yhteenveto tuloksista Suosituksia

17 Energiatehokkuuden päästövähenemät (10 toimenpidettä) Milj. tnCO2 Esitetyillä 10 toimenpiteellä voidaan saavuttaa 9 milj. tnCO2 päästövähenemä (lämmitys -23 TWh, sähkö -15 TWh ja liikenne -300 milj. litraa polttoainetta) Copyright © Gaia Consulting Ltd

18 Yhteensä sähkönkulutusta voidaan vähentää 81 TWh:iin (nyt noin 90 TWh) Sähkönkulutuksen vähennyspotentiaali energiatehokkuustoimenpitein (arvio, koko Suomi) Copyright © Gaia Consulting Ltd

19 Lämmityksen hyötyenergian vähennyspotentiaali energiatehokkuustoimenpitein (arvio, koko Suomi) Yhteensä lämmitysenergian kulutusta voidaan vähentää noin 34 TWh:iin (nyt noin 60 TWh) Copyright © Gaia Consulting Ltd

20 Sisältö Pari sanaa taustasta Tarkastellut toimenpiteet Yhteenveto tuloksista Suosituksia

21 Energiatehokkuuden ohjauskeinot Kustannustehokkaat ja vaikutukseltaan pitkäjänteiset keinot isojen käyttäytymismuutosten saavuttamiseksi koostuvat lähes poikkeuksetta eri ohjauskeinojen yhdistelmistä, jotka on ajoitettu oikein

22 Toimenpiteiden kohdistaminen Kyse on miljardien säästöpotentiaalista kansantaloudelle ja energiatehokkuustoimenpiteet kustannustehokkaimmasta päästä 1 Wuppertal Institute, Options and potentials for energy end-use efficiency and energy servives.

23 Kiitos mielenkiinnostanne! Gaia Group Oy Helsinki – Pääkonttori Bulevardi 6 A, FIN-00120 HELSINKI Puh: +358 9 6866 620 Fax: +358 9 6866 6210 www.gaia.fi info@gaia.fi etunimi.sukunimi@gaia.fi Geneve - Sveitsi Chemin des Couleuvres 8 B CH-1295 TANNAY Kouvola Vartiotie 5 FIN-45100 KOUVOLA Turku Lemminkäisenkatu 14-18 C FIN-20520 TURKU


Lataa ppt "Innovative Solutions for Sustainability. ”När tidigare ställningstaganden gjordes visste man ingenting om klimatförändringen...” Stefan Wallin om SFPs."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google