Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Klubin arvokeskustelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Klubin arvokeskustelu"— Esityksen transkriptio:

1 Klubin arvokeskustelu

2 Lähteet Aaltonen & Junkkari : Yrityksen arvot ja etiikka
Kaudella 2002/2003 toteutettu arvokysely Hämeenlinnan vuosikokouksessa 2009 arvokyselyn perusteella hyväksytyt Suomen leijonien arvot Ossi Eloholma

3 Arvojen merkitys klubille
Viimeistään 1980-luvulla tunteiden merkitys päätöksenteossa tunnustettiin tärkeäksi Lionsjärjestöllä on alun pitäen ollut voimakkaat eettiset arvot. (Lions-vuosikirjassa sivu A8) Jokaisella klubilla on oma arvomaailmansa mikä täsmentää joissakin kohtia leijonien yleisiä arvoja. Klubin arvot ja niiden merkitys klubille selviää parhaiten alustetussa arvokeskustelussa Varsinkin uusille jäsenille on tärkeätä tuntea klubikulttuurin erikoispiirteet ja klubin arvot Ossi Eloholma

4 Mikä on arvo? Arvo on asia, jota pidämme tärkeänä
Arvot ovat valintoja, jotka ohjaavat joko tietoisesti tai tiedostamattomasti käytännön toimintaa. Arvo on vakaumus Arvot ovat yleisiä taipumuksia pyrkiä tiettyihin päämääriin Arvo on kyky sanoa myös ”EI”. Arvot ankkuroituvat sekä järkeen että tunteeseen Arvot ovat yhteisön tahtotila Ossi Eloholma

5 Arvojen jako 1 Puhumme arvosta sen perusteella, miten arvostamme asian tai esineen ominaisuuksia itsemme tai yhteisömme kannalta. Tällöin on kysymys nk. arkiarvoista. Arvo sanan toinen käyttö viittaa etiikkaan. Kulttuurissamme tietyt toimintatavat ovat yleisesti hyväksyttyjä arvoja, etiikkamme kulmakiviä. Kysymys on eettisistä arvoista Ossi Eloholma

6 Arvojen jako 2 Osa arvoista kuuluu järjen ja järjestelmien maailmaan. Tällöin liikumme lakien ja sääntöjen parissa. Toiset arvot ovat kokonaan tunteiden ja elämysten maailmasta. Nämä arvot eivät ole kirjattuja dokumentteja, ne ovat meidän sisässämme. Ossi Eloholma

7 Arvokenttä Järki Eettiset arvot Arkiarvot Tunteet 7 16.8.2011
Ossi Eloholma 7

8 Arvokentän jako Järki Eettiset arvot Arkiarvot Tunteet Tehokkuuskenttä
Periaatekenttä Arkiarvot Eettiset arvot Yksilökenttä Idealismin kenttä Tunteet Ossi Eloholma 8

9 Arvokenttä, leijonat Periaatekenttä Järki Tehokkuuskenttä Luotettavuus
Paikalisuus Kansainvälisyys Talkoohenki Arkiarvot Eettiset arvot Palveluhalu Ihmisläheisyys Yksilökenttä Idealismin kenttä Tunteet Ossi Eloholma 9

10 Arvoavaruus Arvoavaruus ei ole vain kaksiulotteinen vaan sillä on muitakin ulottuvuuksia. Puhutaan näkyvistä ja piilevistä arvoista. Lähes samaa asiaa kuvaavat sanat tavoitearvot ja käyttöarvot. Kyselyillä ja keskusteluilla saadaan esille käyttöarvoja sen sijaan tavoitearvot määrittelee klubi siten, että se profiloi klubia. Pitää varoa käyttöarvojen ja tavoitearvojen liian suurta eroa Ossi Eloholma

11 Tavoitearvot Tavoitearvot ja suunta-arvot kuvaavat tietoista pyrkimystämme muuttaa toimintaamme sovittujen arvojen suuntaan. Tavoitearvot kuvaavat tilaa: ”Tätä haluamme olla” Tavoitearvojen muuttuminen arkiarvoiksi vie useita vuosia, koska se vaatii kulttuurin muutosta Tällöin arvot ovat tietoisia tai jopa tiedostamattomia Tavoitearvojen ei tule olla liian kaukana klubin arkiarvoista Ossi Eloholma

12 Rooliarvot Joissakin tilanteissa käyttäydymme julkisesti roolimme mukaisin arvoin. Rooliarvo on aina pinta-arvo Kohtuullisesti käytettynä rooliarvo voi olla hyväkin lähtökohta Kielteisimmässä muodossa rooliarvo on takinkääntämistä. Ossi Eloholma

13 Leijonien arvot Palveluhalu Talkootyö Ihmisläheisyys Luottamus
Paikallisuus Kansainvälisyys Ossi Eloholma

14 Palveluhalu Olemme liittyneet lionsjärjestöön, koska olemme
palveluhaluisia ja auttavaisia erityisesti yhteis- kuntamme vähäosaisia kohtaan. Me haluamme myös vaikuttaa turvaamalla nuorisolle paremman tulevaisuuden. Kotiseutumme lisäksi olemme valmiina osallistumaan projekteihin jotka kohdistuvat kotimaahamme ja myös sen ulkopuolelle Ossi Eloholma

15 Talkoohenki Meidän tapamme auttaa on aktiivinen talkootyö joko omin käsin auttaen tai keräämällä varoja aktiviteeteilla lähimmäistemme auttamiseksi. Talkootyö on perisuomalainen tapa auttaa lähimmäistä ilman tiukkaa organisoitumista yhdessä ystävien kanssa. Ossi Eloholma

16 Luotettavuus Meihin voi luottaa, koska olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia. Me käyttäydymme vastuullisesti ja sitoudumme saamiimme tehtäviin. Ossi Eloholma

17 Ihmisläheisyys Haluamme palvelutyössämme olla lähellä palvelumme kohteita. Olemme suvaitsevaisia ja näemme kaikki kanssaihmisemme lähimmäisinä. Pidämme ystävyyttä tavoitteena, ei välikappaleena. Ossi Eloholma

18 Paikallisuus Palvelemme ensisijaisesti kotiseutuamme, sen ihmisiä ja yhteisöjä. Panostamme myös ympäristömme viihtyisyyteen. Näemme kotisutumme osana isänmaatamme, sen menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta. Ossi Eloholma

19 Kansainvälisyys Kuulumme kansainväliseen palveluklubien järjestöön ja osallistumme sen osoittamaan palvelutyöhön. Pyrimme vaalimaan kansainvälistä yhteistyötä järjestömme puitteissa ja avaamaan suomalaisia palvelukohteita apua tarvitsevissa maissa. Ossi Eloholma


Lataa ppt "Klubin arvokeskustelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google