Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 1 Klubitoiminnan suunnittelu (Strategia) N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 Ossi Eloholma.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 1 Klubitoiminnan suunnittelu (Strategia) N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 Ossi Eloholma."— Esityksen transkriptio:

1 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 1 Klubitoiminnan suunnittelu (Strategia) N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 Ossi Eloholma

2 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 2 Vain hyvällä suunnittelulla päästään vapaaehtoistoiminnassakin tuloksiin. Suunnittelun perustana on tilanteen analysointi. Analyysin jälkeen tehdään suunnitelma (strategia). Suunnitelma hyväksytään klubissa. Suunnitelma (strategia) toteutetaan.

3 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 3 Klubin strategia Analyysi Klubikysely Ympäristöanalyysi SWOT Strategian luominen Toiminta-ajatus (Missio) Toimintapolitiikka, pelikenttä Toimenpideohjelmat Menettelytavat Toteutus Strategian toteutuminen Arviointi Strategia Päämäärä Tavoitteet

4 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 4 Analyysin suoritus Suositellaan analyysin tekijäksi klubin seuraavan kauden presidenttiä. Hän voi ottaa kehitysryhmään 2-3 muuta jäsentä. Analyysivaihe kestää useamman kuukauden. SWOT-tulos pitää viedä klubiin keskusteltavaksi. Analyysin jälkeen alkaa strategian luominen, jossa eri vaiheet on syytä hyväksyttää klubikokouksessa. ÄLÄ HOSU!

5 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 5 Klubikysely Tehdään klubikokouksessa kirjallisena Lähetetään tieto kyselystä (kaavake) klubikokouskutsun yhteydessä. Poissaolevilta pyydetään vastaukset sähköpostina Vastaamiseen aikaa 15 minuuttia,

6 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 6 Ympäristöoletus Strategian tekijä (tai tekijät) olettaa klubin toimintaympäristön kehityksen 5-10 vuoden aikana; esim. –toiminta-alueen rakenteellinen muutos –toiminta-alueen ikärakenne –kansalliset ja globaalit muutokset –kodin ulkopuoliset vaikutteet –kilpailu harrastuksista –taloudellinen tilanne –jne.

7 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 7 Jäsenistö Myös klubin sisällä tehdään tehdään oletuksia esim. –ikärakenteen kehittyminen –motivaatio –jäsenten lukumäärä –johtajuuden kehitys –klubikulttuuri –jäsenyyden identiteetti

8 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 8 SWOT (Strenght,weakness,opportunity,threaght) Tekijä suorittaa nk. SWOT-analyysin tuloksista: –Strengths eli vahvuudet –Weakness eli heikkoudet –Opportunities eli mahdollisuudet –Threaths eli uhkat

9 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 9 Miten vahvuuksia vauhditetaan? Strenghts OMAT VAHVUUDET Miten heikkouksia voi poistaa tai ennakolta ehkäistä? W W eaknesses OMAT HEIKKOUDET Miten mahdollisuudet voidaan ”valjastaa” käyttöömme? O O pportunities YMPÄRISTÖN TUOMAT MAHDOLLISUUDET Miten uhat voidaan estää ennakolta tai kääntää mahdollisuuksiksi? T T hreats YMPÄRISTÖN AIHEUT- TAMAT UHAT

10 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 10 RAUTALANKAMALLI

11 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 11 Arvot Arvo on yksilön tai yhteisön tärkeäksi ja/tai tavoiteltavaksi koettu asia

12 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 12 Arvojen merkitys Arvot vaikuttavat kaikkiin ratkaisuihimme tiedostamattakin. Arvot määrittävät mitä haluamme ja voimme tehdä tai jättää tekemättä. Arvot määrittelevät toimintamme rajat ja luovat vastuullisuuden. Arvot takaavat, että toiminnallamme on eettinen perusta Arvojen pohjalta muodostuu yhteisön toimintakulttuuri Yhteiset arvot vahvistavat organisaation identiteettiä

13 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 13 Visio Suunnannäyttäjä. Minne pyrimme? Selkeä ja innostava kuva organisaation tulevaisuudesta. On unelma, mutta samalla mahdollinen saavuttaa

14 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 14 Päämäärät Määräaikaan mennessä toteutettavia –konkreettisesti ilmaistavia –mitattavissa olevia saavutuksia tai aikaansaannoksia saavutuksia tai aikaansaannoksia

15 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 15 Toiminta-ajatus ja missio Toiminta-ajatus vastaa kysymykseen: miksi organisaatio on olemassa? Missio vastaa kysymykseen: mitä organisaatio pyrkii aikaansaamaan ympäristössään?

16 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 16 Toiminta-ajatus Miksi olemme olemassa? Mihin haluamme vaikuttaa? Keitä olemme? Toiminta-alueemme.Etiikkamme.

17 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 17 Strategia TuotealueNykytilaTavoiteToimenpiteet Varainhankinta Palveluakt. Apurahojen jako Klubikokoukset Kulttuuri

18 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 18 Nelikenttä analyysi ResurssiTuote AsiakasSidosryhmä Jäsenet Klubin varat Hallitus, toimikunnat Varainhank. akt. Palveluaktiviteetti Apurahojen jako Klubin tilaisuudet Yleisö, yritykset Autettavat Apurahojen saajat Klubin jäsenet Yleisö Yritykset Klubin jäsenet Lionsjärjestö

19 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 19 Tuoteluettelo TuoteResurssitAsiakkaatSidosryhmät

20 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 20 Nelikenttä analyysi 1 aktiviteetit Resurssit - klubin jäsenet Asiakkaat- yritykset – paikkakunnan asukkaat Tuotteet- aktiviteetit Sidosryhmät – yhteiskunta – oma järjestö

21 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 21 Nelikenttä 2 Palveluaktiviteetit Asiakkaat: Autettavat Resurssit: Klubin jäsenet Tuote: Palveluaktiviteetti Sidosryhmät: Ympäristö-Yritykset

22 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 22 Pelikenttä Valitsee ja rajaa toiminta-alueen Mitä teemme ja mitä emme tee? Strategian ”näyttämö” Voi ajan kuluessa muuttua Onko lionsklubeille tärkeätä määritellä pelikenttä?

23 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 23 Nelikenttä 3 Apurahojen jako Resurssit: Klubin varat Asiakkaat: Apurahojen saajat Tuote: Apurahojen jakoprosessi Sidosryhmät: Klubin jäsenet, ympäristö

24 N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 24 Nelikenttä 4 Klubitoiminta Tuotteet: Klubin eri tilaisuudet Asiakkaat: Klubin jäsenet Resurssit: Klubihallitus, toimikunnat Sidosryhmät: Klubin jäsenet, lionsjärjestö


Lataa ppt "N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 1 Klubitoiminnan suunnittelu (Strategia) N-piirin johtamisvalmennus 2009-2010 Ossi Eloholma."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google