Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Johtopäätökset / Ajatusmalli: Digitalisaation vaatima osaaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Johtopäätökset / Ajatusmalli: Digitalisaation vaatima osaaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Johtopäätökset / Ajatusmalli: Digitalisaation vaatima osaaminen
E-palveluiden kehittäjät mm. sovellusten hankinta Toiminnan kehittäjät kehittämistyö Rooli työtehtävät Mahdollistajat mm. esimiestyö, johtaminen Kokonaisjohtamisesta vastaavat ylin johto Loppukäyttäjät ”perusvirkatyö” Erityisosaamiset Perusosaamiset KOKO HENKILÖSTÖ TARVITSEE OSA HENKILÖSTÖSTÄ TARVITSEE Katso esittelytilassa ja klikkaa väripalkkeja Yleiset valmiudet ja asenteet ns. metataidot Tietoisuus / hyödyntäminen omassa työssä Syvällinen hallinta -> Oman työskentelyn tehostuminen -> Ymmärrys vaikutuksesta omaan toimintaan -> Kehittämisen mahdollistaminen -> Tuloksekas kehittäminen -> Verkostoituneisuus Lisätiedot ja kehittämisehdotukset: VM/HO, ( )

2 Yleiset valmiudet ja asenteet ns. metataidot
Johtopäätökset / Ajatusmalli: Digitalisaation vaatima osaaminen Yleiset valmiudet ja asenteet ns. metataidot mm. Uuden oppiminen Vanhan poisoppiminen Kyky yhdistää erilaisia osaamisia Vuorovaikutustaidot (ml. avoin ja läpinäkyvä toiminta) Median lukutaito Itsensä johtaminen Kyky ymmärtää erilaisten ihmisten erilaisia valmiuksia Vertaa 21st century skills Lisätiedot ja kehittämisehdotukset: VM/HO,

3 Verkostoitumisen ja yhteistyön aktiivinen edistäminen
Johtopäätökset / Ajatusmalli: Digitalisaation vaatima osaaminen Perusosaamiset Digitaalisten palveluiden ja työvälineiden käyttö omassa työssä mm. viraston asianhallintajärjestelmä, oma älypuhelin, sähköposti, videoneuvottelut, Lync, Skype for Business, sosiaalinen media (FB, Twitter, LinkedIn, Yammer), verkkokauppatyyppiset palvelut (esim. poliisin lupapalvelu, valtioneuvoston julkaisupalvelu), pilvipalvelut, kyselyohjelmat (Webropol, Digium, Zef), ajanvaraussovellus Doodle Riittävä ymmärrys digitalisaation vaikutuksista asiakkaisiin, toimintaan ja omiin työtehtäviin mm. asiakkaiden odotukset ja tarpeet, lainsäädäntöön liittyvä kehittämisen mahdollistaminen (purkaminen, uudet säännökset jne.) ja tietoturvallisuuden perustuntemus Verkostoitumisen ja yhteistyön aktiivinen edistäminen Lisätiedot ja kehittämisehdotukset: VM/HO,

4 Johtopäätökset / Ajatusmalli: Digitalisaation vaatima osaaminen
Erityisosaamiset 1/2 Asiakaskokemuksen kehittäminen mm. palvelumuotoilu, palveluiden konseptointi (ml. visualisointi) sekä käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelu Data- ja analytiikkaosaaminen mm. tietomallien ja informaatioarkkitehtuurien kehittäminen, tietovarantojen suunnittelu, datan laadun hallinta, tiedon analysointi, tiedon visualisointi sekä tietotarpeiden ja –lähteiden tunnistaminen Riskienhallinta mm. riskienhallinta, jatkuvuussuunnittelu (toipumissuunnittelu, varautuminen), tietoturvallisuuden riittävä taso ja tietosuoja Digitaalisen ajan toimintamallit ja -logiikat mm. kokonaisarkkitehtuuri, digitaalisen ajan (liike)toimintamallit ja –logiikat, omien toimintamallien kehittäminen digimaailmassa, vaikutus- ja kustannushyötyarvioinnit sekä digitaalisten ekosysteemien, verkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen ja niissä toimiminen Prosessiosaaminen mm. prosessien kehittäminen (esim. Lean-ajattelutavan avulla), prosessien mittaaminen ja optimointi sekä prosessin johtaminen/omistajana toimiminen Katso seuraava dia Lisätiedot ja kehittämisehdotukset: VM/HO,

5 ja konversio-optimointi
Johtopäätökset / Ajatusmalli: Digitalisaation vaatima osaaminen Erityisosaamiset 2/2 Kehittämismenetelmät mm. ohjelmistokehitys, ketterät menetelmät (kuten Scrum, Lean) Digitaalinen viestintäosaaminen mm. hakukonemarkkinointi ja –optimointi, sosiaalisen median hyödyntäminen työhön liittyvässä viestinnässä, tarinallistaminen ja pelillistäminen, kohdentaminen, markkinointiautomaatio, digitaalisen markkinoinnin mittaaminen ja konversio-optimointi Kumppanihallinta mm. kumppanuuksien rakentaminen, kumppanuuksien hallinta ja johtaminen (ml. ostajan intressien varmistaminen) Johtamisen kokonaisuus ja muutoksen johtaminen mm. digitalisaatiokehityksen nopeuden ja merkittävyyden vaikutuksen ymmärtäminen ja huomioiminen johtamiskokonaisuudessa, digitalisaation vaikuttavuuden varmistaminen (toteutettavien hankkeiden priorisointi, resursointi, projektien johtaminen), yhteistyön tekemisen mahdollistaminen niin oman organisaation sisällä kuin yli oman organisaation rajojen, toiminnan kehittämiseen liittyvän palkinnan kehittäminen Lisätiedot ja kehittämisehdotukset: VM/HO,

6 Kehitetään ajatusmallia yhdessä
Ajatusmalli ei ole valmis, sitä on tarkoitus kehittää yhdessä eteenpäin ja tehdä siitä yhteinen työkalu. Ajatuksena on, että aineisto löytyy: VM/HO:n nettisivuilta Innokylästä ( jossa sitä on helppo kommentoida ja kehittää yhdessä eteenpäin. Lisätietoja antavat ja kehittämisehdotuksia vastaanottavat mielellään ”emotiedostoa” ylläpitävät Marjaana.Laine(at)vm.fi sekä JulkICT:stä Heidi.Torro(at)vm.fi Lisätiedot ja kehittämisehdotukset: VM/HO,


Lataa ppt "Johtopäätökset / Ajatusmalli: Digitalisaation vaatima osaaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google