Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Reformi haltuun OKM.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Reformi haltuun OKM."— Esityksen transkriptio:

1 Reformi haltuun OKM

2 Toteuttajat ja budjetti
OSEKK € (Koordinaattori) PSK € RKK € SEDU € YSAO € VAASA € LAPPIA € KPEDU € Yhteensä €

3 Tavoitteista Kehittää joustavia, ammatillisen koulutuksen reformin hengessä toteutuvia pysyviä toimintamalleja, jotka mahdollistavat yksilöllisten oppimis- ja työllistymispolkujen toteuttamisen asiakaslähtöisesti. Kehittää rakenteita siten, että oppijan on mahdollista hankkia yksittäisistä tutkinnonosista lähtien kokonaiseen tutkintoon asti erilaisia koulutus muotoja hyödyntäen. Luoda oppilaitoksiin uusia, yritysten ja oppijoiden osaamistarpeisiin vastaavia koulutustuotteita

4 Tavoitteista Kehittään digitaalisuutta hyödyntävien työkalujen tehokkaampaa käyttämistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen seurantaan, ohjaukseen ja arviointiin ja näiden työkalujen kehittäminen on asetettu hankkeen tavoitteeksi Kehittää kriteeriperustaisia arvioinnin välineitä opettajille ja ohjaajille. Välineitä voidaan hyödyntää oppimisympäristössä, koulutuksessa sekä osaamisen arviointia koskevissa arviointitilaisuuksissa. Levitetään olemassa olevia työkaluja ja niiden käytänteitä muulle verkostolle

5 Tavoitteista Kehitetään oppijalle välineitä tunnistaa omaa osaamistaan ja arvioida omaa oppimisprosessiaan sekä jatkokehitetään olemassa olevia oppijan työkaluja vastaamaan entistä paremmin reformin mukaan tuomiin tarpeisiin Kehitetään ja selkeytetään työpaikalla tapahtuvaa oppimisiseen liittyviä suunnitelmia ja sopimuksia. Yksilöllisiä opintopolkuja etenevältä opiskelijalta vaaditaan aktiivisuutta oma oppimisen suhteen

6 Tavoitteista Kehitetään koulutusjärjestäjien henkilökunnan osaamista eri koulutusmuotojen ja työelämän ohjauksen prosesseissa. Järjestää hankeverkostoon kuuluvan oppilaitoksen henkilökunnalle työpajoja/koulutuksia ja tukimateriaalia, joissa tehdä tutuksi eri koulutusmuotoja ja niihin liittyviä erityispiirteitä (esim. työlainsäädäntö) sekä edistää yhteistyötä niiden välillä. Markkinoida tehokkaammin opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja yksilöllisesti eri koulutus muotoja yhdistäen.

7 Hankkeen kohderyhmä Oppijat, opetus ja ohjaushenkilöstö

8 Konkreettiset toimenpiteet ja niiden tulokset
Kuvataan eri alojen mallinnukset mahdollisuuksista suorittaa tutkinto yksilöllisesti, huomioiden myös polut VALMAsta oppisopimukseen ja varmistaen joustavuus opiskelija-asiakkaan elämäntilanteen mukaan Tehdään eri alojen mallinnukset mahdollisuuksista, joissa kokonainen ryhmä opiskelee osaamisalaopinnot työpaikalla joko työssäoppien tai oppisopimuksella Muodostetaan uusia asikaslähtöisiä koulutustuotteita, joissa esim. yksittäisen tutkinnon osan suorittaminen oppisopimuksena toisesta tutkinnosta laajentaa osaamista ja edistää työllistymistä Kehitetään kesäopso-toimintamalli ja muut tavat suorittaa opintoja kesäaikaan Luodaan selkeät ja sovitut toimintatavat, kun opiskelija liikkuu eri koulutusmuotojen välillä, kuvataan tiedonsiirto Päivitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitelma- ja sopimusprosessi ja lokakkeisto

9 Konkreetiset toimenpiteet ja niiden tulokset
Kehitetään opettajan/kouluttajan työkalut työpaikalla tapahtuvat oppimisen ohjaamiseen, seuraamiseen ja arviointiin olemassa olevia digitaalisia työkaluja hyödyntäen Kehitetään opiskelijan digitaaliset työkalut oman osaamisensa tunnistamiseen ja itsearviointiin oppisopimuksessa käytössä olevia työkaluja benchmarkaten -> opiskelijan ”showroom”/portfolio, johon yhdistyvät kaikki opiskeluun liittyvät materiaalit Osaava ja sitoutunut ohjaushenkilöstö sekä oppilaitoksissa että työelämässä. Ohjaushenkilökunta osaa hyödyntää erikoulutusmuotojen vaihtoehtooja suunnitellessaan yhtistyössä opiskelijan kanssa hänen henkilökohtaista opintopolkuaan. Tehdään ohjaus- ja opetushenkilöstölle suunnattu tukimateriaali eri koulutusmuodoista ja niiden hyödyntämisestä.

10 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toteuttajakohtaisesta suunnitelmasta
opettajan ja työpaikkaohjaajan/kouluttajan oppimisen sekä osaamisen arvioinnin työkalujen kehittäminen Kehittää kriteeriperustaisia eri arvioinnin kohteet huomioivia oppimisen ja osaamisen arvioinnin välineitä sekä opettajille ja ohjaajille. Välineitä voidaan hyödyntää erilaisissa oppimisympäristöissä sekä opintojen aikana että osaamisen arviointia koskevissa arviointitilaisuuksissa. Arvioinnissa sekä tähän liittyvässä oppimisen ohjauksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tapoja (mm. mobiiliohjaus) sekä tilanteita, joissa arviointia voidaan toteuttaa (mm. työprosessin hallinnan seuranta työtä tehtäessä).

11 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toteuttajakohtaisesta suunnitelmasta
Kehittää opiskelijan työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen ja itsearviointiin. Opiskelijaa ohjataan kriteeriperustaiseen erilaiset arvioinnin kohteet huomioivaan itsearviointiin. Hyödynnetään osaamisen hankinnassa tuotettuja dokumentteja, huomioidaan erilaiset oppimisen tavat ja oppimisympäristöt sekä niissä tapahtuva omaa oppimista koskeva arviointi.

12 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toteuttajakohtaisesta suunnitelmasta
Hyödynnetään aiemmissa reformia ennakoivissa OKM rahoitteisissa hankkeissa/verkostoissa tuotettuja toimintamalleja. Tuloksia hyödynnetään kriteeriperustaisen oppimisen ja osaamisen arvioinnissa. Hankkeissa on luotu yhteisiä ohjausmalleja ammatillisen peruskoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen välille.   Työ tekijäänsä opettaa hankkeessa on kehitetty laajennetun työssäoppimisen malleja ja mobiiliohjausta, Työ tekijäänsä kiittää hankkeessa on rakennettu joustavia väyliä siirtymille ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimukseen ja kehittää Osaavalla ohjauksella ammattilaiseksi hankkeessa on tuotettu mali työpaikkaohjaajien ja kouluttajien kouluttamismalli DIGITOP hankkeessa mobiiliohjausta ja pilvipalveluna tukemaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta.


Lataa ppt "Reformi haltuun OKM."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google