Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Perussanajärjestys Julie Silk, Riitta Silk. Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Perussanajärjestys Julie Silk, Riitta Silk. Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520."— Esityksen transkriptio:

1 1 Perussanajärjestys Julie Silk, Riitta Silk

2 Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi Käyttöehdot Tämä aineisto on suojattu tekijänoikeuslailla (404/1961). Aineistoa saadaan käyttää luokkaopetustilanteessa sekä oppituntien valmistelussa. Aineistoa saadaan muunnella, mutta aineiston tai sen osien luovuttaminen eteenpäin tai kopioiminen kaupallisiin tarkoituksiin on kiellettyä. Tarkastusoikeus Käyttöehtojen noudattamista valvoo Kopiosto ry. Tarkastusajankohta sovitaan erikseen yhteistyössä käyttöoikeuden haltijan kanssa. Lisätietoja luvista ja niiden sisällöstä antaa Kopiosto ry, www.kopiosto.fi/.www.kopiosto.fi/ KLK 89.5 Tno 03N2 ISBN 978-951-1-23952-9

3 Perussanajärjestys S = subjekti (tekijä) P = predikaatti (tekeminen) O = objekti (tekemisen kohde) T = tavan adverbi P = paikan adverbi A = ajan adverbi Nimeä esimerkistä lauseenjäsenet. Mikä on englannin sanajärjestyksen “taikasana”? Finland beat Sweden clearly at the ice hockey match in Quebec yesterday.

4 4 Yesterday Finland beat Sweden clearly A S P O T at the ice hockey match in Quebec. P P Mitä erikoista ajan adverbissa on? Jos ajan tai paikan määreitä on useita, mikä on niiden keskinäinen järjestys? Perussanajärjestys

5 5 Ajan adverbi voi myös aloittaa lauseen, kuten esimerkissä. Jos ajan tai paikan määreitä on useita, aloitetaan tarkimmasta. Yesterday Finland beat Sweden clearly at the ice hockey match in Quebec. Perussanajärjestys

6 6 Let’s practise: Sijoita suluissa oleva lauseenjäsen oikeaan paikkaan lauseessa. 1. Joel met his future wife in 2008. (at an international conference) Joel met his future wife at an international conference in 2008. 2. They both enjoy very much. (hiking) They both enjoy hiking very much. 3. Tricia learnt to speak Japanese in Tokyo. (slowly but surely) Tricia learnt to speak Japanese slowly but surely in Tokyo.

7 7 Let’s practise: Sijoita suluissa oleva lauseenjäsen oikeaan paikkaan lauseessa. 4. They are planning to have their wedding in Sussex next summer. (in June) They are planning to have their wedding in Sussex in June next summer. 5. They have to book well in advance. (the church) They have to book the church well in advance. 6. Their parents will assist them in the process. (financially) Their parents will assist them financially in the process.

8 8 Liikkuvat määreet 1. You could never have guessed his age. 2. People have always admired you. 3. We often eat out at the weekends. 4. I only meant to help. 5. Thomas is normally so reliable. 6. Ros was seldom late for work. Missä on epämääräistä aikaa tai astetta ilmaisevien pikkusanojen paikka?

9 9 Liikkuvat määreet Liikkuva määre sijoitetaan: 1.ensimmäisen apuverbin jälkeen 2.ennen yksiosaista verbiä 3.am, is, are / was, were -muotojen jälkeen 4.ennen muotoja be, been, being Huom. Liikkuva määre kysymyksessä: Do you always play chess on Sunday?

10 10 Let’s practise: Sano englanniksi. 1. Mickey is a genius. (hardly) Mickey is hardly a genius. 2. He can’t have solved the problem alone. (possibly) He can’t possibly have solved the problem alone. 3. We were trying to be reasonable. (only) We were only trying to be reasonable.

11 11 Let’s practise: Sano englanniksi. 4. At 21, Sam reads comic books. (still) At 21, Sam still reads comic books. 5. I saw Heather at the concert. (also) I also saw Heather at the concert. 6. She stays at home on Fridays. (usually) She usually stays at home on Fridays.

12 12 Objektiivi 1. Jean told me a secret. 2. She didn’t tell it to anybody else. 3. Marvin bought Sharon a necklace. 4. She bought an electric shaver for him. Mihin kysymykseen objektiivi vastaa? Missä sen paikka on lauseessa? Mitä huomioita voit tehdä preposition käytöstä objektiivin yhteydessä?

13 13 Objektiivi vastaa kysymykseen: Kenelle? Objektiivi voi tulla predikaatin ja objektin väliin, jolloin sen edessä ei ole prepositiota. Jos objektiivi tulee objektin jälkeen, sen edessä on preposition to tai for. Preposition valinta riippuu verbistä, ks. kirjan luettelo s. 120. Objektiivi

14 14 Let’s practise: Siirrä objektiivi objektin jälkeen ja lisää prepositio, jolloin lauseen painopiste muuttuu. 1. Paul taught his dog new tricks. Paul taught new tricks to his dog. 2. Susan offered the visitors more drinks. Susan offered more drinks to the visitors. 3. Ben baked his brother a huge cake. Ben baked a huge cake for his brother.

15 15 Let’s practise: Siirrä objektiivi objektin jälkeen ja lisää prepositio, jolloin lauseen painopiste muuttuu. 4. Alice never lent anybody her hair brush. Alice never lent her hair brush to anybody. 5. The teacher read her pupils Irish folk tales. The teacher read Irish folk tales to her pupils. 6. Viv fetched Grandmother a woollen shawl. Viv fetched a woollen shawl for Grandmother.

16 16 Pois jätetty if Kirjallisessa tyylissä jätetään joskus if-sana pois, mikäli lauseessa esiintyy verbimuoto had, should tai were. 1. Jos olisin tiennyt ongelmistasi, en olisi ollut niin vihainen. Had I known about your problems, I wouldn’t have been so angry. 2. Jos Eliza ei olisi niin kiireinen, voisimme mennä keilaamaan. Were Eliza not so busy, we could go bowling. Mitä silloin tapahtuu sanajärjestykselle?

17 17 Kun ehtolauseesta jätetään if-sana pois, sanajärjestyksestä tulee käänteinen (apuverbi ennen subjektia), edellyttäen että lauseessa esiintyy had, should tai were. Pois jätetty if

18 18 Let’s practise: Jätä if pois ja tee tarvittavat muutokset sanajärjestykseen. 1. If the weather should get warmer, we could arrange a garden party. Should the weather get warmer, we could arrange a garden party. 2. If the catering firm had been notified early enough, the pavilion would have been put up by now. Had the catering firm been notified early enough, the pavilion would have been put up by now.

19 19 3. If the guests were a bit older, they could be taken for a donkey ride. Were the guests a bit older, they could be taken for a donkey ride. 4. If the clown should be late, Uncle Bernard can entertain the birthday boy and his friends. Should the clown be late, Uncle Bernard can entertain the birthday boy and his friends. Let’s practise: Jätä if pois ja tee tarvittavat muutokset sanajärjestykseen.

20 20 Kielteisellä tai rajoittavalla sanalla alkava lause 1. Seldom had food tasted so good. 2. Never will they forget their adventure in the jungle. 3. Little did we know about our future. 4. Hardly ever does it snow in southern Italy. Millainen sanajärjestys on silloin, kun lause aloitetaan kielteisellä tai rajoittavalla määreellä?

21 21 Kun lause alkaa kielteisellä tai rajoittavalla määreellä, sanajärjestys on käänteinen eli samanlainen kuin kysymyslauseessa (apuverbi ennen subjektia). Kielteisellä tai rajoittavalla sanalla alkava lause

22 22 Let’s practise: Sano lauseen loppu englanniksi. 1. Only yesterday... (kuulin siitä) Only yesterday did I hear about it. 2. Nowhere... (olemme nähneet parempia hotelleja) Nowhere have we seen better hotels. 3. No sooner... than Jeremy jumped out. (juna oli pysähtynyt) No sooner had the train stopped than Jeremy jumped out.

23 23 Let’s practise: Sano lauseen loppu englanniksi. 4. Never... (Nora näytä tunteitaan) Never does Nora show her feelings. 5. Seldom... (puhumme niistä) Seldom do we talk about them. 6. Only in remote places... (voit löytää näitä kukkia) Only in remote places can you find these flowers.


Lataa ppt "1 Perussanajärjestys Julie Silk, Riitta Silk. Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google