Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Haku jatko-opintoihin 2015 www.opintopolku.fi Haku korkeakouluihin ja 2. asteen yo-pohjaisille linjoille.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Haku jatko-opintoihin 2015 www.opintopolku.fi Haku korkeakouluihin ja 2. asteen yo-pohjaisille linjoille."— Esityksen transkriptio:

1 Haku jatko-opintoihin 2015 www.opintopolku.fi Haku korkeakouluihin ja 2. asteen yo-pohjaisille linjoille

2 Yhden paikan säännös Opiskelijalle tarjotaan yhtä opiskelupaikkaa hakujärjestyksen mukaan, jos hän tulee valituksi koulutukseen. Hakukohdejärjestys tärkeä! Säännöksen tarkoituksena on, että mahdollisimman moni hakija saisi opiskelupaikan korkeakoulusta.

3 Nettihausta Hakemuksen täyttö vie aikaa, joten on hyvä täyttää hakemus ajoissa. Hakemuksessa kannattaa ilmoittaa sähköpostiosoite hakija saa aina vahvistuksen heti sähköpostiinsa, kun hakemus on tullut perille. Hakijan huolehdittava, että s-posti on toimiva.

4 Haku korkeakouluihin www.opintopolku.fi 6 hakukohdetta Sitova järjestys Ammattikorkeakoulut ja yliopistot Myös vieraskielinen koulutus ja taideyliopistot

5 Hakuajat Hakuaika I 7.1 – 27.1.2015 klo 15 – Vieraskieliset amk-tutkinnot ja taidealat Hakuaika II 17.3 – 9.4.2015 klo 15 Hakuajat I ja II yhteensä 6 kohdetta Hakukeväänä valmistuvien todistusliitteet perillä viimeistään 17.7.2015 Valinnan tulokset viimeistään 1.7.2015 Paikka otettava vastaan viimeistään 15.7.2015 klo 15 Varasijoilta voidaan hyväksyä viimeistään 12.8.2015 klo 15.

6 Oma Opintopolku -palvelu Vaatii vahvaa tunnistautumista, esim. Verkkopankkitunnukset Hakulomakkeen muokkaaminen hakuaikana Valintatulosten seuranta Paikan vastaanottaminen

7 Hakulomakkeen täyttöohje ja rakenne 1.Henkilötiedot 2.Koulutustausta 3.Hakukohteet, max 6 4.Osaaminen, esim. keskiarvo, mutta ei välttämättä mitään 5.Lisätiedot, esim. lupa-asiat 6.Esikatselu 7.Valmis -> sähköpostiin vahvistus

8 Täydentävät kysymykset Täydentävät kysymykset ovat yliopistojen hakukohteilleen laatimia lisäkysymyksiä. Mahdolliset terveydelliset seikat kysytään täydentävissä kysymyksissä. Kaikkiin hakukohteisiin ei liity täydentäviä kysymyksiä.

9 Liitteet Kevään 2015 ylioppilaan ei tarvitse lähettää liitteitä. Hakulomake ilmoittaa lopuksi lähetettävät liitteet.

10 Hakukohteet Tarkista aina ko. yliopiston sivuilta valintaperusteet, -koekirjallisuus ja valintakokeen ajankohta. Yhteisvalinnassa olevat hakukohteet pitää myös laittaa ensisijaisuusjärjestykseen eli mieluisin kohde ensimmäiseksi jne.

11 Yhteisvalintakohteita DI- ja arkkitehtitutkinto, www.dia.fiwww.dia.fi Biologia, www.biohaku.fiwww.biohaku.fi Kauppatiede, www.kauppatieteet.fiwww.kauppatieteet.fi Tietojenkäsittelytiede Kasvatustiede: opettajankoulutukset, yleinen kasvatus- ja aikuiskasvatustiede osassa yliopistoja sekä erityispedagogiikka (1. vaihe, VAKAVA –koe) Sosiaalityö

12 Valintayhteistyöt Matemaattiset aineet Psykologia Helsinki, Turku, Tampere Englannin kieli Joensuu ja Tampere Biokemia HKI / Bioteknologia Tre Ympäristötiede Jyväskylä ja Kuopio

13 Paperi- / suoravalintakohteita DI-tutkinto Matemaattiset aineet: mat, fys, kem Kauppatiede Vaasa syyshaku ja Mikkeli Biolääketiede, Kuopio Tietojenkäsittelytiede Historia, Tampere Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Tampere Tilastotiede, Helsinki

14 Yliopistojen valintakokeet Yliopistot julkaisevat valintakoevaatimuksia loppusyksystä huhtikuun alkupuolelle. Lisätietoa saa kunkin yliopiston nettisivuilta ja yhteisvalintojen omilta sivuilta + www.opintopolku.fiwww.opintopolku.fi Yo-hakija ei yleensä saa kutsua valintakokeeseen, vaan olettamuksena on se, että hakemuksen jättänyt hakija osallistuu kokeeseen ja hankkii tiedot koeajasta ja –paikasta itse. Koepaikalle kannattaa saapua ajoissa (varsinainen koesali saattaa sijaita toisessa opetuspisteessä).

15 Ammattikorkean valinnat Valintatapa 1: Koulumenestys ja valintakoe Vaihtoehto 1A: Koulumenestys 30 p. (yo15 + ka 15) Valintakoe70 pistettä YHTEENSÄ100 pistettä Vaihtoehto 1B: Koulumenestys 60 pistettä (yo 36 + ka 24) Valintakoe 40 pistettä YHTEENSÄ 100 pistettä Huom! Tekniikan alalla oma pisteytys koulumenestyksestä.

16 Valintatapa 2: Pelkkä koulumenestys: 100 pistettä Valintatapa 3: Pelkkä valintakoe: 100 pistettä Valintatapa 4: Valintakoe ja työkokemus

17 Alakohtainen valintakoeyhteistyö Kulttuuri Luonnonvara Matkailu- ja ravitsemis Sosiaali- ja terveys Tekniikka Liiketalous Alakohtainen valintakoeyhteistyö + kutsu valintakokeeseen.

18 Terveydelliset syyt ja aiemman opinto- oikeuden peruminen Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä joka ei ole terveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun. Hakijoita pyydetään nettihaussa ilmoittamaan, täyttävätkö he opinnoissa edellytettävät terveydelliset vaatimukset. Jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, oppilaitos voi pyytää hakijalta tarkempia terveydentilatietoja arvioidakseen sen, pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista. Samoissa ohjelmissa kysytään myös tietoa, onko hakijalla peruttu aiempi opinto-oikeus näissä koulutuksissa.

19 Valintatavat Todistus ja valintakoe Pelkkä todistus Pelkkä valintakoe Amk:ssa enintään kaksi valintatapaa / hakukohde Tarkistettava hakukohteen valintaperusteet ja valintakoepäivä (päällekkäisyydet)!

20 Paikan vastaanottaminen Voit ottaa paikan sitovasti vastaan, vaikka olisit varalla korkeammalle Tai ottaa paikan ehdollisesti vastaan ja jäädä odottamaan ylempien hakukohteiden valintapäätöksiä Läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittaudutaan paikan vastaanoton lisäksi

21 2. asteen ammatilliset yo-linjat 5 vaihtoehtoa 1. hakutoiveesta 2 lisäpistettä Lukion päättötodistuksen keskiarvo 0-16 p. Työkokemuksesta 0-3 p. Hakuaika 24.2.–17.3.2015 klo 15 www.opintopolku.fi Opintopolun hakuneuvonnasta lisätietoja tarvittaessa: p. 029 533 1010

22 Muut vaihtoehdot Kansanopistot www.kansanopistot.fiwww.kansanopistot.fi – voi suorittaa yliopisto-opintoja ja valmentautua pääsykokeisiin – Ammatillisia tutkintoja Avoimet yliopisto- ja amk-opinnot, esim. Helsingin yliopisto 1 op maksaa 10 euroa = vuoden opinnot 600 euroa

23 Työmarkkinatukilainsäädäntö 18 – 24 –vuotiailla ylioppilailla on oikeus työmarkkinatukeen työttömyyden ajalta edellyttäen, että hän on aktiivisesti hakenut ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. Aktiivisena hakeutumisena pidetään seuraavaa: Ylioppilastutkinnon suorittanut hakee keväällä vähintään kahteen itselleen soveltuvaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. www.te-palvelut.fi

24 Opintotuki ja asuminen Opintoraha 335,32 e / kk Asumislisä max 201,60 e (80% summasta) / kk Opintolaina, valtiontakaus, 400 e /kk www.kela.fi → opiskelijat www.kela.fi www.opiskelija-asunnot.fi Keskitetysti tietoa asunnoista eri opiskelupaikkakunnilla.

25 Opintolainahyvitys Opintolainahyvitys on Kelan maksama opintolainan lyhennys korkeakouluopiskelijalle. Voit saada opintolainahyvityksen, jos olet nostanut opintolainaa korkeakouluopintojen aikana yli 2 500 euroa suoritat hyvitykseen oikeuttavan tutkinnon määräajassa ja olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi 1.8.2014 tai sen jälkeen. Kelan maksama opintolainahyvitys eli opintolainan lyhennys voi olla jopa kolmasosa opintolainasi määrästä. Opintolainahyvitys on 40 % huomioon otettavan opintolainan 2 500 euroa ylittävästä määrästä.

26 Tärkeät sivut www.opintopolku.fi www.kela.fi www.te-palvelut.fi

27 Jatko-opintosuunnitelma Tehdään wilmassa Ilmoitan wilma-viestillä, kun aukeaa. 4. jakson loppuun mennessä


Lataa ppt "Haku jatko-opintoihin 2015 www.opintopolku.fi Haku korkeakouluihin ja 2. asteen yo-pohjaisille linjoille."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google