Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yliopisto- ja korkeakouluhaku 2014

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yliopisto- ja korkeakouluhaku 2014"— Esityksen transkriptio:

1 Yliopisto- ja korkeakouluhaku 2014

2 Yhden paikan säännös opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. säännös koskee ainoastaan valtakunnallisessa yhteishaussa mukana olevia koulutuksia (mukaan lukien Maanpuolustuskorkeakoulu). Yliopistojen erillisvalinnat ja ammattikorkeakoulujen vieraskielinen aikuiskoulutus ja vieraskieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot jäävät säännöksen ulkopuolelle. Säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta. Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin. Säännöksen tarkoituksena on, että mahdollisimman moni hakija saisi opiskelupaikan korkeakoulusta.

3 Nettihausta Hakemuksen täyttö vie aikaa, joten on hyvä täyttää hakemus ajoissa. Hakemuksessa kannattaa ilmoittaa sähköpostiosoite hakija saa aina vahvistuksen heti sähköpostiinsa, kun hakemus on tullut perille. Hakijan huolehdittava, että s-posti on toimiva. Hakija voi vahvistuksen puuttuessa tarkistaa tilanteen ja lähettää tarvittaessa uuden hakemuksen hakuajan puitteissa.

4 Yliopistohaku www.yliopistohaku.fi
9 hakukohdetta (ei keskinäistä järjestystä, paitsi poikkeukset: alakohtainen yhteishaku) Yliopistohaku.fi –palvelussa haetaan kaikkiin yhteishaun koulutuksiin ja joihinkin erillisvalintoihin.

5 Oma haku -palvelu yliopistohaun lisäpalvelu, jonka avulla hakija voi etsiä koulutuksia ja tallentaa ne koulutuskoriin ennen hakuaikaa, muokata hakukohteita hakuaikana, ottaa paikan vastaan. rekisteröidytään ensimmäisen kerran pankkitunnuksilla, sen jälkeen kirjaudutaan omalla luodulla tunnuksella. täytetty lomake täytyy muistaa lähettää, muuten hakemus ei ole voimassa. Hakea voi myös ilman Oma haku -palvelua.

6 Yliopistohaun hakulomakkeen täyttöohje ja rakenne
Koulutusten valinta Mahdollinen priorisointi Täydentävät kysymykset Korkeakoulukelpoisuus Henkilötiedot (s-posti) Lupatiedot Tarkista ja lähetä Lomake lähetetty

7 Täydentävät kysymykset
Täydentävät kysymykset ovat yliopistojen hakukohteilleen laatimia lisäkysymyksiä. Mahdolliset terveydelliset seikat kysytään täydentävissä kysymyksissä. Kaikkiin hakukohteisiin ei liity täydentäviä kysymyksiä. Tarkempia tietoja saa yliopistojen hakijapalveluista.

8 Hakeminen yliopistojen yhteishaun koulutuksiin, joissa hakuaika päättyy eri aikoina
Jos hakija on hakenut yhteishaussa koulutuksiin, joiden hakuaika päättyy ja hän haluaa sen jälkeen hakea vielä koulutuksiin, joiden hakuaika päättyy 1.4., hän voi: Kirjautua Oma haku -palveluun täydentämään hakulomakettaan ottaa yhteyttä Yliopistohaun valtakunnalliseen neuvontapalveluun.

9 www.yliopistohaku.fi/ hakulomakkeen muuttaminen
Hakulomakkeen muokkaaminen kun hakemus on jo lähetetty, mutta hakuaikaa on vielä jäljellä Joko Oma haku -palvelun kautta tai olemalla yhteydessä Yliopistohaun neuvontapalveluun (aikaisempi hakemus passivoidaan ja hakija voi tehdä uuden hakemuksen) •Yhteystietojen muokkaaminen Joko Oma haku -palvelun kautta tai olemalla yhteydessä Yliopistohaun neuvontapalveluihin •Hakulomakkeen poistaminen Olemalla yhteydessä Yliopistohaun neuvontapalveluun

10 Liitteet Kevään 2014 ylioppilaan ei tarvitse lähettää liitteitä.
Hakulomake ilmoittaa lopuksi lähetettävät liitteet.

11 Valintakokeet Yliopistot julkaisevat valintakoevaatimuksia loppusyksystä huhtikuun alkupuolelle. Lisätietoa saa kunkin yliopiston nettisivuilta ja yhteisvalintojen omilta sivuilta. Koeajat keskittyvät noin ajalle 28.4 – 17.6. Yo-hakija ei yleensä saa kutsua valintakokeeseen, vaan olettamuksena on se, että hakemuksen jättänyt hakija osallistuu kokeeseen ja hankkii tiedot koeajasta ja –paikasta itse. Koepaikalle kannattaa saapua ajoissa (varsinainen koesali saattaa sijaita toisessa opetuspisteessä).

12 Mistä tietoa - Yliopistot
Yliopistohaun neuvontapalvelu palvelee hakijoita hakuaikana yleisissä yliopistohaku.fi:n toimintaan ja sähköisen hakulomakkeen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteishaun aikana neuvontapalvelu auttaa lisäksi myös yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä sekä puhelimitse pyydettäessä toimittaa paperisen hakulomakkeen yhteishaussa hakevalle. Puhelinnumero   puhelinneuvontaa tiistaisin ja torstaisin klo 12–15, hakuaikoina joka arkipäivä hakuaikojen viimeisenä päivänä klo 9–16.15 sähköposti yliopistohaku(at)opintopolku.fi

13 Hakukohteet Tarkista aina ko. yliopiston sivuilta valintaperusteet, -koekirjallisuus ja valintakokeen ajankohta. Yhteisvalinnassa olevat hakukohteet pitää laittaa ensisijaisuusjärjestykseen eli mieluisin kohde ensimmäiseksi jne. Yhteisvalinnan valintakokeeseen mennään ensimmäiseen hakukohteeseen.

14 DIA-yhteisvalinta Korkeintaan viisi (5) voi kuulua DIA-koulutuksen yhteisvalintaan. Hakukohdeluettelo on valintaoppaan luvussa 10. ( DIA-koulutuksen hakukohteet on priorisoitava eli asetettava sitovaan tärkeysjärjestykseen. Vain 1. kohteeseen voi tulla valituksi todistusvalinnalla. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen ei ole mahdollista hakuajan päättymisen jälkeen.

15 Ammattikorkeakouluhaku
Amk-nuorten vieraskielinen koulutus: 7.1.– Amk-nuorten koulutus: 3.3.– Kesän täydennyshaku 28.7.– Haut päättyvät klo

16 Nuorten haussa käytössä demo ennen hakuaikaa, mutta hakuaikana demo on suljettu. Hakuaikana on siis käytössä vain oikea hakulomake. Hakija voi täyttää vain yhden hakulomakkeen, tämän jälkeen hakija voi hakuaikana olla kirjallisesti yhteydessä 1. hakutoiveen hakutoimistoon ja pyytää joko poistamaan (=passivoimaan) hakulomakkeen tai muuttamaan hakutoiveita.

17 1-4 hakukohdetta AMK:hon
Henkilötiedot Hakutoiveet: 1-4 toivetta mieluisuusjärjestykseen. 1. kohteeseen saa 5 lisäpistettä. Hakutoiveita voi muuttaa hakuaikana, mutta sen jälkeen järjestys on sitova. Jos hakija tulee valituksi esim. 1. toiveelle, hän ei voi tulla valituksi alemmalle toiveelle. Jos hakutoive vaatii työkokemusta tai tietoa terveydellisistä esteistä (sosiaali- ja terveysala sekä merenkulku), sitä kysytään toiveen yhteydessä.

18 Pohjakoulutus: päättövuosi ja yo-tutkinto.
Arvosanat: keskiarvo kahden desimaalin tarkkuudella (8,00). Yo-arvosanat saadaan suoraan YTL:stä. Lupatiedot. Hyväksy, mahdollisuus tarkistaa lomake ja lopuksi klikattava aina hyväksy –painiketta. Tulosta -sivulla hakija saa hakijanumeron ja voi tulostaa hakemuksen. Hakijanumero ja sähköpostivahvistus on osoitus siitä, että hakemus on mennyt perille.

19 Työkokemuspisteet Pisteitä saa työkokemuksesta, joka on kertynyt ennen hakuajan päättymistä, väh. 16-vuotiaana (ei kaikilla aloilla). Työkokemus merkitään täysinä kuukausina. Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Työkokemus on osoitettava työtodistuksella.

20 Terveydelliset syyt ja aiemman opinto-oikeuden peruminen
Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä joka ei ole terveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun. Hakijoita pyydetään nettihaussa ilmoittamaan, täyttävätkö he opinnoissa edellytettävät terveydelliset vaatimukset. Jos hakijan ilmoituksen perusteella ilmenee aihetta, oppilaitos voi pyytää hakijalta tarkempia terveydentilatietoja arvioidakseen sen, pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista. Samoissa ohjelmissa kysytään myös tietoa, onko hakijalla peruttu aiempi opinto-oikeus näissä koulutuksissa.

21 Valintakoeajat Nuorten koulutus: toukokuun loppu –kesäkuun alku
Vieraskielinen koulutus: huhtikuun loppu Hakija saa kutsun valintakokeeseen, kutsussa tieto paikasta ja ajasta. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa enää hakuajan jälkeen.

22 Valintakokeet Kaikki alat sotea ja joitakin kulttuurin ja matkailun ohjelmia lukuun ottamatta kutsuvat valintakokeeseen hakijat, jotka ovat hakukelpoisia ja ovat palauttaneet mahdollisen ennakkotehtävän hyväksytysti. Sote-alalla hakijoista kutsutaan tietty määrä, mutta vaikka kutsu ei tulisi ylimmältä toiveelta, kannattaa kokeeseen mennä: Esimerkki: Hakija on hakenut hoitotyöhön kolmeen eri ammattikorkeakouluun. Hakijan esivalintapisteet eivät riitä siihen, että hänen 2 ensimmäistä toivettaan kutsuisivat hänet kokeeseen. Hakija saa kutsun kolmannelta toiveeltaan. Hakija osallistuu kokeeseen ja saa hyvät pisteet kokeesta. Hakijan koetulos siirretään myös ylemmille toiveille, jolloin ensin katsotaan mihin hakijan pisteet riittävät ylemmillä toiveilla. Hakija voi tulla yhä valituksi 1. toiveelle.

23 Valinnan tulokset Kaikki korkeakoulujen yhteishakujen tulokset on julkaistava viimeistään Paikka otettava vastaan klo mennessä. Myöhästyneitä ilmoituksia ei huomioida. Jonotusoikeus saakka! Korkeakouluihin on myös ilmoittauduttava!

24 Korkeakouluhaku syksystä 2014 alkaen
Yliopisto ja korkeakouluhaku yhdistyvät 6 hakukohdetta järjestykseen Voi saada vain yhden opiskelupaikan Kiintiöitä voi tulla syksystä 2015 alkaen Ensisijaisessa kiintiössä ne henkilöt, joilla ei ole korkeakoulussa opiskelupaikkaa eikä kk-tutkintoao suorittuna. Oma kiintiö alan vaihtajille.

25 2. asteen ammatilliset yo-linjat
5 vaihtoehtoa 1. hakutoiveesta 2 lisäpistettä Lukion päättötodistuksen keskiarvo 0-16 p. Työkokemuksesta 0-3 p. Hakuaika 24.2.– Opintopolun hakuneuvonnasta lisätietoja tarvittaessa: p. 029 

26 Työmarkkinatukilainsäädäntö
18 – 24 –vuotiailla ylioppilailla on oikeus työmarkkinatukeen työttömyyden ajalta edellyttäen, että hän on aktiivisesti hakenut ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen. Aktiivisena hakeutumisena pidetään seuraavaa: Ylioppilastutkinnon suorittanut hakee keväällä vähintään kahteen itselleen soveltuvaan tutkintoon johtavaan, ammatillisia valmiuksia antavaan koulutukseen.

27 Opintotuki ja asuminen
Opintoraha 298 e / kk Asumislisä max 201,60 e (80% summasta) / kk Opintolaina, valtiontakaus, 300 e /kk → opiskelijat Keskitetysti tietoa asunnoista eri opiskelupaikkakunnilla.


Lataa ppt "Yliopisto- ja korkeakouluhaku 2014"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google