Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Syöpä ja seksuaalisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Syöpä ja seksuaalisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Syöpä ja seksuaalisuus
”PIE HUOLTA” -SAIRAANHOITAJANA POHJOIS-KARJALASSA Riia Räty

2 Opinnäytetyö Toimeksiantajana Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistys ry.
Tarkoitus: Syöpäpotilaan ja hänen läheisensä tiedon lisääminen syövän vaikutuksista seksuaalisuuteen Toiminnallinen osuus PowerPoint-esityksen tekeminen ja sen pitäminen toimeksiantajan vertaistukiryhmille Toimeksiantaja tarvitsi PP:n, jossa käsitellään syöpää, seksuaalisuutta sekä erityisesti syövän vaikutuksia seksuaalisuudessa eli esim. minäkuvassa, ihmissuhteissa tapahtuvia muutoksia sekä toiminnallisia ongelmia ja kehon fyysisiä muutoksia. Power point esityksen kokosin opinnäytetyöni teoriaosuudesta, joka pohjautui kirjallisuuteen sekä tutkimuksiin. Tekemäni PP jäi toimeksiantajani käyttöön ja sitä on tarkoitus hyödyntää jatkossakin esim. vertaisryhmissä.

3 Keskeisimmät käsitteet
Syöpä Yleisnimitys kaikille pahanlaatuisille kasvaimille Saa alkunsa, kun terveen solun perimäaines vaurioituu ja solu muuntuu pahanlaatuiseksi kasvavat nopeasti, muodostavat metastaaseja ovat usein kohtalokkaita potilaalle uusiutuvat herkästi muuntumisprosessi monivaiheinen, kestää vuosia pahanlaatuiseksi muuntunut solu alkaa jakaantua ja muodostaa syöpäsoluja vähitellen kehittyy pahanlaatuinen kasvain Syöpä tuhoaa kasvaessaan ympäriltään elimistön tervettä kudosta ja aiheuttaa kasvullaan elimistön toiminnan häiriintymistä. Kasvain voi vallata elintilaa lähielimiltä sekä aiheuttaa kipu- ja paineoireita. Paikallisen kasvun lisäksi syöpäsolut voivat kulkeutua imu- tai veriteitse alkuperäisen kasvaimen ulkopuolelle elimistön eri osiin ja muodostaa niihin etäpesäkkeitä. Eri syöpien etäpesäkkeillä on taipumus hakeutua aina tiettyihin elimiin. Esimerkiksi eturauhassyövän etäpesäkkeet esiintyvät tavallisesti luustossa, rintasyövällä imusolmukkeissa jne. Yleisesti syövän sijainti, syöpäsolujen määrä ja jakautumisnopeus sekä etäpesäkkeiden määrä määrittelevät syövän vaarallisuuden. Potilaan paranemismahdollisuudet ovat sitä paremmat, mitä aikaisemmassa vaiheessa syöpä todetaan. Alkava syöpä on kuitenkin usein hyvin vähäoireinen tai jopa täysin oireeton, joten syövän diagnosointi sairauden alkuvaiheessa on haasteellista. Laajalle levinnyt syöpä aiheuttaa yleensä monenlaisia oireita, mikä tekee sairauden diagnosoinnista helpompaa. Syöpädiagnoosin saaneista ihmisistä noin puolet paranee pysyvästi sairaudestaan. Potilaat, joita ei voida pysyvästi parantaa, elävät kuitenkin yleensä pitkään parantuneiden hoitomahdollisuuksien ansiosta.

4 Keskeisimmät käsitteet
Syöpä Suomen syöpärekisterin tilastojen mukaan syöpään sairastui Suomessa vuonna 2011 yli 30 000 henkilöä Syöpätaudit ovat tyypillisesti vanhojen ihmisten sairauksia keski-ikä Suomessa on yli 65 vuotta Heistä hieman yli puolet oli miehiä Miesten yleisin syöpätauti on eturauhassyöpä Naisten yleisin syöpätauti on rintasyöpä Alle 40-vuotiailla esiintyy syöpää vain harvoin, mutta sen jälkeen todennäköisyys sairastua syöpään kasvaa iän mukana nopeasti. Lasten (alle 15-vuotiaat) syöpien osuus on noin 0,5 % koko väestön syöpätapauksista

5 Keskeisimmät käsitteet
Seksuaalisuus On kaikkea sitä, mitä ihminen on Olennainen osa ihmisen persoonallisuutta, hyvinvointia, elämänlaatua ja terveyttä Osa ihmisyyttä Ihmisen perusoikeus Ihmisen perustarve Ei ole seksin synonyymi Seksuaalisuus on käsitteenä hyvin moniulotteinen, eikä sille ole olemassa yhtä tarkkaa määritelmää. Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisen persoonallisuutta, hyvinvointia, elämänlaatua ja terveyttä. Se on osa ihmisyyttä sekä ihmisen perusoikeus. Seksuaalisuutta voidaan pitää myös ihmisen perustarpeena, johon kuuluu erilaisia hellyyden, yhteenkuuluvuuden, kontaktin, lämmön, läheisyyden, fyysisen tyydytyksen, avoimuuden ja turvallisuuden tunteita. Seksi on vain pieni osa ihmisen toimintaa seksuaalisuuden alueella Ihminen kokee ja ilmaisee seksuaalisuuttaan ajatuksissa ja fantasioissa asenteissa ja arvoissa käyttäytymisessä, rooleissa ja ihmissuhteissa Seksuaalisuuden biologinen ulottuvuus pitää sisällään esimerkiksi sukupuolen, ulkonäön, ihmisen kasvun ja kehityksen sekä lisääntymisen. Ihmisen tunteet, kokemukset, opitut asenteet ja käyttäytyminen sekä ihmisen kehonkuva ja minäkuva ovat esimerkkejä seksuaalisuuden psykologisesta ulottuvuudesta. Uskonto, eettisyys, kulttuuri ja lait sekä ihmissuhteet kuuluvat seksuaalisuuden sosiokulttuuriseen ulottuvuuteen.

6 Syövän vaikutukset seksuaalisuuteen
Vaikutukset hyvin yksilöllisiä Ihmisen persoonallisuus Sairaus, sen vakavuus, sijainti ja käytetyt hoitomuodot Vaikutukset voidaan jaotella kolmeen osa-alueeseen Minäkuva Ihmissuhteet Toiminnalliset ongelmat Syöpähoidoilla on erityisen suuri vaikutus seksuaalisuudessa tapahtuviin muutoksiin Monimuotoisia kehossa ja mielessä tapahtuvia muutoksia Sairaus ei poista ihmisestä seksuaalisuutta voi muuttaa sitä ja lamaannuttaa sen pitkäksikin aikaa Mitä tärkeämpi asia seksuaalisuus on ollut ennen sairastumista sitä suurempia vaikutuksia sairaudella yleensä on Minäkuvan muuttumiselle tyypillistä ovat erilaiset rikkinäisyyden ja vaillinaisuuden tunteet, jotka vaikeuttavat ehjän kuvan luomista omasta kehosta ja omasta itsestä miehenä tai naisena. Sairastunut voi kokea itsensä rumaksi, luotaantyöntäväksi ja tunteet omaa muuttunutta kehoa kohtaan voivat olla hyvinkin kielteisiä. Toiminnalliset: seksiin ja sen toteuttamiseen liittyviä: erektio, limakalvojen kuivuus, yhdyntäkivut, hedelmättömyys

7 Syöpähoidot ja niiden haittavaikutukset
Kirurgia Sädehoito Lääkehoito Solunsalpaajat Hormonihoito Sädehoidon aiheuttamia sivuvaikutuksia voivat olla esimerkiksi hiusten lähtö, väsymys, pahoinvointi ja iho-ongelmat. Solunsalpaajahoitojen aiheuttamia sivuvaikutuksia voivat olla esimerkiksi muutokset verenkuvassa, limakalvo-ongelmat, pahoinvointi, hiustenlähtö ja väsymys. Hormonihoidot aiheuttavat potilaille usein erilaisia haittavaikutuksia, joita ovat esimerkiksi unettomuus, masennus, hikoilu, kuumat aallot, sydämen tykytys ja vaihdevuosioireet. Rintasyövän hoidossa käytettävä keltarauhashormoni voi aiheuttaa potilaille edellä mainittujen oireiden lisäksi esimerkiksi painonnousua ja hermostuneisuutta. Eturauhassyövän hoidossa hormonihoidolla pyritään estämään miessukupuolihormonin vaikutus, mikä voi aiheuttaa potilaille esimerkiksi seksuaalista haluttomuutta, potenssin heikkenemistä sekä rintojen kasvua ja arkuutta. ”vaihdevuosioireet”

8 Toiminnallinen osuus Esitykset Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen vertaistukiryhmille Kasvokkain Rinnakkain Avanneleikatut Vastottain syöpään sairastuneet Pitkäaikaista tai uusiutunutta syöpää sairastavat Esitykset vertaisryhmissä Marraskuussa 2013 Ryhmäesittely Kaikki ryhmät olivat erikokoisia, yhteensä noin 60 vertaistukiryhmäläistä Niihin osallistui eri-ikäisiä miehiä ja naisia Henkilöt sairastivat erilaisia syöpätauteja pääasiassa rintasyöpä/eturauhassyöpä

9 Toiminnallinen osuus Esitysten sisältö: Mitä seksuaalisuus on?
Syöpä & Seksuaalisuus Seksuaalinen selviytyminen Sairastuneen läheinen Voiko sairaus olla myös mahdollisuus? Vaikka PowerPoint -esitys oli jokaisella esityskerralla samanlainen, niin ryhmätapaamiset erosivat toisistaan hyvin paljon Eri ryhmissä keskusteltiin hyvin eri tavalla ja painotettiin eri asioita Esim. miesten ryhmässä miehen fyysinen puoli, naisten ryhmässä enemmän henkinen puoli ja ulkonäköön/minäkuvaan liittyvät asiat Avanneryhmässä muuttunut minäkuva puhutti paljon sekä kehossa tapahtuneet muutokset Vastottain sairastuneille hyvää ensitietoa Pitkäaikaissairaille asiat tutumpia omien kokemusten kautta

10 Havaintoja ”Olenko enää mies/nainen?”
Miehillä oli suuri tarve keskustella ja jakaa kokemuksia Seksuaalisuus on vaiettu asia ja tiedonsaanti usein riittämätöntä Vertaistukiryhmissä käytyjen keskustelujen perusteella miehet kokivat sairauden ja hoitojen vaikuttaneen eniten heidän miehuuteen, ja aiheuttaneen muutoksia erektiossa ja seksuaalisessa halukkuudessa. Naisia puhutti eniten kehossa ja minäkuvassa tapahtuneet muutokset. Esim. rinnanpoisto aiheutti häpeää, huonommuuden tunnetta, riittämättömyyttä, nainen koki itsensä rumaksi Keskustelujen perusteella huomasin myös, että miehet toivat kokemiaan muutoksia esille avoimemmin kuin naiset ja heillä oli suuri tarke keskustella kokemuksistaan  naiset olivat selviytyneet muutoksista sosiaalisen verkoston tuella ystävät, perhe, jne.. Miehet olivat jääneet pohtimaan asioita yksin. Vryhmäläiset kokivat seksuaalisuuden olevan hyvin vaiettu asia osana syöpäpotilaan hoitoa Tekemäni kyselyn perusteella vain noin 15% koki saaneensa riittävästi tietoa syövän vaikutuksista seksuaalisuuteen sairaalasta/hoitoon osallistuneilta henkilöiltä Ongelmana: potilas ei uskaltanut itse ottaa asiaa puheeksi ja odotti hoitajan tekevän aloitteen keskustelulle Kiire, rauhallisen tilan puute/yksityisyyden puute Pelkkä esite ei ollut riittävä  annettu usein sairauden alkuvaiheessa, eikä sitä enää sitten muistanut, kun asia oli ajankohtainen Esite + keskustelu hoitokäynnillä

11 Kiitos!


Lataa ppt "Syöpä ja seksuaalisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google