Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ajankohtaista korkeakouluvalinnoista

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ajankohtaista korkeakouluvalinnoista"— Esityksen transkriptio:

1 Ajankohtaista korkeakouluvalinnoista
Joni Penkari, Opetushallitus

2 Miksi opiskelijavalintoja uudistetaan?

3 Lait yliopistolain, ammattikorkeakoululain ja opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta (482/2013, 483/2013 ja 484/2013), ns. KSHJ 1 Selkeyttä hakemiseen Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaku, yksi sähköinen hakujärjestelmä, kuusi hakukohdetta ensisijaisuusjärjestyksessä, hakijalle tarjotaan vain yhtä korkeakoulupaikkaa Koulutustarjonta paremmin ja vertailtavammin näkyviin ”yhden luukun periaatteella” Mahdollisuus valita ensimmäistä paikkaa hakevat omana ”kiintiönään” Lait voimaan syksyn 2014 yhteishausta alkaen

4 Uusi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaku = korkeakouluhaku

5 Oppijan verkkopalvelut
Ilmoittautuminen ja haku esi- ja perus- opetukseen Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Todennetun osaamisen rekisteri Haku korkeakouluihin Asiakas-palveluratkaisu Haku aikuis-koulutukseen Hanke toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita Nuorten yhteiskuntatakuu (pilotoidaan 2. asteen yhteishaussa syksyllä 2013) Kestävyysvajeen hallinta, nuoret aikaisemmin toisen asteen jälkeiseen koulutukseen HOPS - työkalu Rakenteiset ja sähköiset opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet

6 Korkeakoulujen yhteishaku
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan nyt samassa yhteishaussa, yhdellä lomakkeella uuden sähköisen hakujärjestelmän kautta Yliopistojen yhteishaku ja ammattikorkeakoulujen aiemmat yhteishaut (pl. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku) yhdistettiin samaan yhteishakuun syksyllä 2014 Yhteishaku toteutetaan Opintopolku-palvelussa Aiemmat järjestelmät poistuneet käytöstä vuoden 2014 loppuun mennessä Myös ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku siirtynyt Opintopolkuun

7 Korkeakoulujen yhteishaku
Mukana lähtökohtaisesti kaikki tutkintoon johtava korkeakoulutus Korkeakoulut voivat kuitenkin järjestää edelleen osaan koulutuksistaan erillishakuja (esimerkiksi tietyille erityiskohderyhmille suunnattu tai vieraskielinen koulutus) Yhteishaut keväällä (syksyllä alkavaan koulutukseen) ja syksyllä (seuraavana keväänä alkavaan koulutukseen) Syksyn yhteishaussa sama yhteishaun hakuaika kaikille hakukohteille, kevään yhteishaussa kaksi hakuaikaa

8 Korkeakoulujen yhteishaku
Kevään 2015 yhteishaun hakuajat: 1.) ja 2.) Hakuaika päättyy kumpanakin päättymispäivänä klo 15.00 1. hakuaikana haussa Taideyliopiston hakukohteet sekä pääosa vieraskielisistä koulutuksista 2. hakuaikana muut yhteishaussa olevat koulutukset Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen (6) hakukohteeseen Sisältää sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen hakukohteet Kuuden hakukohteen raja on yhteishakukohtainen, hakija voi siis hakea enintään kuuteen hakukohteeseen keväällä ja kuuteen syksyllä

9 Korkeakoulujen yhteishaku
Hakijan tulee asettaa hakukohteensa hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestykseen Sitova priorisointi, joka vaikuttaa olennaisesti hakijalle tarjottavaan korkeakouluopiskelupaikkaan Hakutoivejärjestystä voi muuttaa hakuajan päättymiseen saakka Hakija voi tehdä tämän itse kirjautumalla ja tunnistautumalla Opintopolun sähköiseen hakijapalveluun Muutoin muutoksen voi tehdä korkeakoulun virkailija kunkin hakukohteen käytäntöjen mukaisesti Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen ei ole sallittua enää hakuajan päättymisen jälkeen Jos hakija haluaa hakea kummankin hakuajan kohteisiin, ei hän voi enää muuttaa 1. hakuajan kohteiden keskinäistä järjestystä tai poistaa yksittäistä hakutoivetta 1. hakuajan jälkeen

10 Korkeakoulujen yhteishaku
Hakijalle tarjotaan enintäänkin vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishakuun kuuluvista koulutuksista, vaikka hän voisi valintamenestyksensä perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen Ehdotus perustuu hakijan antamaan hakutoivejärjestykseen Paikkaa tarjotaan hakijan korkeimmalle priorisoimasta hakukohteesta, jonne hän voi tulla hyväksytyksi valintamenestyksensä perusteella Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti Yksittäisissä tapauksissa hakijalla mahdollisuus valita useammasta paikasta Vain sellaisessa tilanteessa, että hakija nousee varasijalta hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelleen ennen kuin on ehtinyt ilmoittaako ottaako vastaan tarjotun alemman toiveen mukaisen paikan

11 Kiintiöt Korkeakoulut voivat varata osan korkeakoulujen yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville Ainakin aluksi korkeakoulu- ja hakukohdekohtainen ratkaisu otetaanko tätä mahdollisuutta käyttöön Ensimmäistä paikkaa hakevaksi katsotaan henkilö, jolla ei ole Suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa ja/tai Suomalaisessa korkeakoulussa vastaanotettua tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta (opiskeluoikeudet huomioidaan vuodesta 2014 alkaen) Korkeakouluissa opiskelevien tai tutkinnon suorittaneiden mahdollisuudet hakeutua ja tulla valituksi uuteen koulutukseen turvataan Syksyllä 2014 kiintiöintimahdollisuutta käytti vain Vaasan yliopisto, keväällä 2015 käyttö ei ole laajentunut tästä

12 Olennaisia muutoksia aiempaan
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut samassa yhteishaussa ja samalla hakulomakkeella Koulutustarjonnasta etsitään koulutuksia, ei hakukohteita Opintopolku-palvelu yhteisenä portaalina Yksi yhteishaku, ei enää useita erillisiä Kuitenkin keväällä 2 hakuaikaa Tarjotaan vain yhtä kk-paikkaa Prosessin nopeutuminen hieman Kiintiö-mahdollisuus Yliopistot rinnastetaan ammattikorkeakouluihin arvioitaessa osoittaako hakeminen työmarkkinatuen edellyttämää aktiivisuutta

13 Kevään 2015 aikataulu Koulutustarjonta julkaistu 10/2014
Korkeakoulujen yhteishaku ja Valintakokeet korkeakoulujen aikataulun mukaan Liitteiden toimittamisen takaraja vaihtelee eri yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään Opiskelupaikka otettava vastaan mennessä Varasijoilta hyväksyminen päättyy Mahdolliset lisähaut välisenä aikana Lisäksi erillishakuja, joiden aikataulut hakukohtaisia

14 Lait yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta/täydentämisestä (244/2014, 308/2014), ns. KSHJ 2 Paikkojen varaaminen ensikertaisille hakijoille kaikkiin yhteishaun koulutuksiin Pl. Vieraskieliset koulutukset ja vain ylempään kk-tutkintoon tähtäävät koulutukset (YAMK, maisterivalinnat) Siirto-opiskelijavalintojen kehittäminen Hakemusmaksun käyttöönotto EU/ETA-alueen ulkopuolisille hakijoille 1. vuoden poissaolo-oikeuden rajaaminen vain lakisääteisiin syihin Lait eduskunnan käsittelyssä Jos hyväksytään, tulevat sovellettaviksi keväällä 2016

15 Ministeriön sivusto tärkeä tietolähde: http://www. minedu

16


Lataa ppt "Ajankohtaista korkeakouluvalinnoista"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google