Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Itämeren suojelun hyötyihin ja kustannuksiin? Kari Hyytiäinen 7.4.2017.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Itämeren suojelun hyötyihin ja kustannuksiin? Kari Hyytiäinen 7.4.2017."— Esityksen transkriptio:

1 Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Itämeren suojelun hyötyihin ja kustannuksiin?
Kari Hyytiäinen

2 ITÄMEREN UHKIA Lisääntynyt laivaliikenne Ravinnekuormitus
Öljyonnettomuudet Haitalliset vieraslajit Rehevöityminen Pieni todennäköisyys Arvaamattomat, mahdollisesti hyvinkin merkittävät vaikutukset Suuri todennäköisyys Vaikutukset tunnetaan suhteellisen hyvin

3 HYÖTYJÄ JA KUSTANNUKSIA
ITÄMEREN SUOJELUN HYÖTYJÄ JA KUSTANNUKSIA HYÖTYJÄ Pienempi ympäristökatastrofien riski Parempi vedenlaatu Terveempi ekosysteemi Virkistyskäyttö Elinkeinot (esim. turismi, kalastus) Ei-käyttöarvot KUSTANNUKSIA Toimenpiteet usein julkisia investointeja ohjauskeinot Veronmaksajat Talouden toimijat (viljelijät, teollisuus) Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

4 Tietoa yhteiskunnalliset päätöksenteon tueksi:
- Toimenpiteiden vaikuttavuus - Toimenpiteiden kustannukset Kustannustehokkaat toimenpideyhdistelmät - Vesiensuojelun hyödyt ja hyvinvointivaikutukset - Kustannus-hyötyanalyysi - vaihtoehtoisten hankkeiden vertailu Kohtuuttomia kustannuksia aiheuttavien toimien poissulkeminen Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

5 Esimerkki Itämeren suojelun kustannus-hyötyanalyysistä
Itämeren suojelusopimus (HELCOM) Tavoite: Itämeren hyvä tila N ja P kuormitustavoitteet Vertailukohta (perusura): Nykyinen vesiensuojelun taso

6 Cost- benefit analysis
Cost and catchment models Basin marine model 3D marine model EQR Visualization, maps Cost- benefit analysis Valuation questionnaire Benefit functions Benefits Expert judgement Economics Ecology

7 Perusura Itämeren suojelusopimus

8

9 Hyödyt + 3800 M €/yr 2300 – 2800 M €/yr Kust. + 1000 – 1500 M €/yr
ITÄMEREN SUOJELUSOPIMUKSEN TOTEUTTAMINEN: Hyödyt M €/yr 2300 – 2800 M €/yr Kust. Netto – 1500 M €/yr Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

10 PITKÄN AIKAVÄLIN TRENDEJÄ
Ilmasto Lämpötila Äärevyys Sademäärä Maaperä & kasvillisuus hajotustoiminta vesistökuormitus Maatalous Itämeren valuma-alueen suhteellinen kilpailuetu Globaali maataloustuotteiden kysyntä Lannoitteiden hinnat Tekninen kehitys, suljetummat kierrot jne. Kansalaiset, veronmaksajat Väkiluku Keskiluokkaistuminen Ympäristötietoisuus Kysyntä Itämeren ekosysteemipalveluille kasvaa

11 Ilmastonmuutoksen vaikutukset: Ravinnekuormitus Itämereen kasvaa
Nykyinen suojelun tavoitetaso (HELCOM/BSAP) on entistä vaikeampaa/kalliimpaa saavuttaa Maatalouden kuormituksen hallinta kalliimpaa / edullisempaa Itämeren merkitys kansalaisten hyvinvoinnille kasvaa Mikä on järkevä Itämeren suojelun taso? Itämeren suojelu, nyt vai myöhemmin? Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

12 Kiitos Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

13 Mihin tarvitaan tietoa meriensuojelun hyödyistä ja kustannuksista?
Ympäristönsuojelu: julkiset hankkeet & ohjauskeinot Niukat resurssit Tieto erilaisten suojelutoimien vaikuttavuudesta ja kustannuksista: - paras (= kustannustehokas) toimenpideyhdistelmä - ympäristösuojelun taso - suljetaan pois toimia, jotka johtaisivat kohtuuttomiin kustannuksiin

14 Työkalu: integroidut mallit luonnontiede & taloustiede
Erilaisten toimenpideyhdistelmien luonnontieteellisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi Dynaamiset, pitkä aikaväli

15 Kuinka paljon yhteiskunnan tulisi panostaa:
Itämeren tilan kohentamiseen, ja riskien vähentämiseen ? Miten nämä panostukset tulisi jakaa: Ennakkotorjunta, jälkihoito, sopeutuminen? Ero ympäristöongelmat ja uhat? Tulisiko panostus aloittaa: Nyt Myöhemmin (tekninen kehitys)?

16 Typpi: 15% vähennys nykykuormituksesta
Fosfori: 30% vähennys nykykuormituksesta


Lataa ppt "Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Itämeren suojelun hyötyihin ja kustannuksiin? Kari Hyytiäinen 7.4.2017."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google