Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat,"— Esityksen transkriptio:

1 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta uusin eväin Sakari Saarinen, Projektikoordinaattori Itämeren kaupunkien liitto, Ympäristökomissio Mikko Laaksonen, Projektisuunnittelija Varsinais-Suomen Liitto

2 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Strengthening of Quality of Life through Improved Management of Urban Rural Interaction Itämeren kaupunkien liiton (UBC) Ympäristökomission koordinoima kolmevuotinen (1/2009- 1/2012) EU-hanke. Hankkeen kokonaisbudjetti noin 2,7 MEUR, rahoittajina EU:n Itämeri-ohjelma, Suomen Ympäristöministeriö sekä osallistuvat kaupungit ja alueet. Hankekonsortio: 11 partneria, joista 8 on kaupunki- ja aluepartnereita

3 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Tavoitteet Hankkeen avulla edistetään maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen hallintaa kaupunkiseuduilla. Tavoitteena on kehittää kaupunki- ja aluesuunnittelua paremmin vastaamaan eri asukasryhmien (perheet, kotitaloudet, eläkeläiset jne), yrittäjien ja muiden sidosryhmien odotuksiin vetovoimaisesta asuin- ja toimintaympäristöstä sekä edistää korkeaa elämänlaatua. Analysoidaan elämänlaatua ja kaupunki-maaseutu vuorovaikutusta kolmen teeman suhteen: (1) asuinpaikka ja asumismieltymykset (2) liikkuvuus ja saavutettavuus (3) palvelut

4 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Lopputuotokset - Arviointiraportti jokaisen partnerikaupunkiseudun nykyisestä tilanteesta ja uusista mahdollisuuksista maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen hallinnassa. -Pilottitoimenpiteet jokaisella partnerialueilla sekä pilottien arviointiraportti -Kaupunki- maaseutu vuorovaikutuksen hallintaan keskittyvä suunnitelma/strategia jokaiselta partnerikaupunkiseudulta, -Suositukset alue- ja kansallistasolle maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen paremmasta hallinnasta

5 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Kohdattuja haasteita Hyvin erilaisia haasteita, mutta myös yhtymäkohtia. Paikoin vastakkaisiakin haasteita kaupungin ja maaseudun välillä. - Vähenevä väestö maaseudulla; työpaikkojen tarjonta maaseudulla - Julkisten palvelujen saatavuus, erityisesti Baltiassa, ja pitkäkestoinen julkisen ja yksityisen puolen yhteistyö erityisesti maaseudulla - Liikenneyhteydet kaupungin ja maaseudun välillä - Luonnon- ja kulttuurimaisemien säilyttäminen - Integroitujen strategioiden ja suunnitelmien, yhtenäisten poliitisten linjausten, yhteydenpidon sekä yhteistyön puuttuminen kaupungin ja maaseudun välillä

6 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Turun kaupunkiseutu

7 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen 1. Liikkumistarpeeseen vaikuttaminen (palvelurakenne, asumisen sijoittuminen, joukkoliikenne, viihtyisät jalankulkuympäristöt, keskustojen elinvoimaisuus) +41 2. Seudullisen joukkoliikenteen saumaton toimivuus ja sujuvuus, liikenteen sujuvuus +39 3. Monipuolisten palvelukeskusten – kaupalliset, julkiset, kolmannen sektorin palvelut luominen kaupunki- ja kuntakeskuksiin, liikenteellinen saavutettavuus +35 4. Alueen tasapuolinen kehittäminen/ sosiaalisesti tasapainoinen kaupunki- ja seuturakenne +32 5. Työpaikkojen ja palvelujen luominen/ monipuolistaminen +30 Sidosryhmätapaaminen Raisio 28.5.2009 (noin 70 osallistujaa) Elämänlaadun haasteet Turun kaupunkiseudulla

8 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen 6. Mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöön, osallisuus/ uudet asumismuodot +28 7. Lähipalveluiden turvaaminen – mitä turvataan ja missä? +26 8. Julkisten palveluiden rahoitusongelma – kuntien, hallinnon ja sektorien rajojen ylittäminen, yhteiset palvelupisteet +24 9. Edullisen hintatason säilyttäminen +16 10. Asenteen muuttaminen liikkumisessa, työ- ja kouluaikojen porrastaminen +8 10. Liikenneturvallisuus ja esteettömän liikkumisympäristön turvaaminen +8 Sidosryhmätapaaminen Raisio 28.5.2009 Elämänlaadun haasteet Turun kaupunkiseudulla

9 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Liikkuminen ja saavutettavuus Liikkumistarvetta vähentävä yhdyskuntarakenne, joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn seudullinen reitistö sekä palvelukonsepti Palvelut Monipuolinen, julkisia ja kaupallisia palveluita yhdistävä palvelukeskusverkko, kaupunkikeskus, kunta- ja aluekeskukset, kyläkeskukset ja lähiöiden lähipalvelukeskukset, liikkuvat palvelut Asuminen Sosiaalisesti tasapainoinen asumistarjonta, elinkaariajattelu, edullinen asumisen hintataso ja kulttuuriympäristön huomioiminen Ehdotus haasteiden tiivistämiseksi Tuorlan sidosryhmätapaaminen 12.11.2009 (n. 60 osallistujaa) ASUKKAIDEN VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET, ESTEETTÖMYYS

10 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Pilottihankkeet Turun seudulla Sovittu Naantalin sidosryhmätapaamisessa 21.4.2010 (70 osallistujaa) Neljä ylikunnallista aluetta 1. Varissuo-Littoinen 2. Maaria-Ilmarinen 3. Masku, Nousiainen, Mynämäki 4. Naantalin saaristo, Askainen, Lemu Kolme yhteistä teemaa, joille yhteinen käsittely 1. Asumismieltymykset 2. Palvelut 3. Kestävän liikkumisen konsepti

11 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Varissuo-Littoinen Turun kaupunki vastuutaho Kunnat: Turku, Kaarina, Lieto Tiivis lähiöalue Historiallinen Littoisten ”ruukkikylä” Maaseutua Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennettuja alueita Asumismieltymysprojekti pienemmälle alueelle, palvelut ja liikkuminen laajemmalle tarkastelualueelle Painopisteenä TTY:n kurssityö asumisen ideasuunnitelmista ja ylikunnallinen palvelutarkastelu

12 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Maaria - Ilmarinen Turun kaupunki vastuutaho Kunnat: Turku, Lieto (Aura likkumistutkimus) Ylikunnallinen osayleiskaava työn alla Mahdollisuudet uudenlaisiin asuntoalueisiin maaseudun ja kaupungin rajalla Asumismieltymysprojekti pienemmälle alueelle, palvelut ja liikkuminen laajemmalle tarkastelualueelle Painopisteenä liikkuminen

13 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Masku, Nousiainen, Mynämäki Varsinais-Suomen liitto vastuutahona Kunnat: Masku, Nousiainen, Mynämäki (Raisio jaTurku vaikutusaluetta) Vaikea yhdyskuntarakenne Houkuttelevaa maaseutua Valtatie 8:n parantaminen moottoritieksi muuttaa tilannetta Painopisteenä kestävä liikkuminen

14 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Naantalin saaristo, Askainen, Lemu Varsinais-Suomen liitto vastuutahona Kunnat: Naantali, Masku Viisi entistä pientä kuntaa ja niiden palvelukeskukset: Rymättylä, Merimasku, Velkua, Askainen ja Lemu Saaristo-olosuhteet Painopisteenä palvelutarkastelu

15 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen

16 This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat, tietoisku, 15.9.2010, Sakari Saarinen ja Mikko Laaksonen Yhteystiedot Sakari Saarinen, Projektikoordinaattori, Itämeren kaupunkien liitto 044-9075994, sakari.saarinen@ubc.netsakari.saarinen@ubc.net Mikko Laaksonen, Projektisuunnittelija, Varsinais-Suomen Liitto 040-7202256, mikko.laaksonen@varsinais-suomi.fimikko.laaksonen@varsinais-suomi.fi NEW BRIDGES –hankkeen sivut: www.urbanrural.net Itämeren kaupunkien liiton Ympäristökomission sivut: www.ubc-environment.net


Lataa ppt "This project is part-financed by the European Union (European Regional Development Fund), the Finnish Ministry of Environment and the partners. Kuntamarkkinat,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google