Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Taulukot: Array Taulukko Javassa pitää aina perustaa (new)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Taulukot: Array Taulukko Javassa pitää aina perustaa (new)"— Esityksen transkriptio:

1 Opintojakso TT00AA11 Ohjelmoinnin jatko (Java): 3 op Taulukot & Periytyminen

2 Taulukot: Array Taulukko Javassa pitää aina perustaa (new)
Yksinkertaisessa tilanteessa taulukon koko tiedetään etukäteen ja taulukko on perustietotyyppiä Taulukko voi olla myös tyyppiä String int [] sateet= new int [12]; String[] b = new String[27]; Taulukon esittely Taulukko-olion luonti Outi Grotenfelt

3 Taulukot: Array.. Taulukolle voidaan myös antaa alkuarvot
Tällöin taulukon kokoa ei tarvitse kertoa Taulukko voidaan tehdä myös omista olioista: int [] kk = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}; public class OmaLuokka{ private int luku; public void setLuku(int luku) {this.luku = luku;} public int getLuku() {return luku;} } ... OmaLuokka [] omaTaulu = new OmaLuokka[5]; Outi Grotenfelt

4 Taulukot: Array.. Taulukko voidaan myös läpikäydä seuraavalla for-silmukalla (enhanced for): Tällöin edellisen sivun kk-taulukon läpikäynti sujuisi esim. seuraavasti: for ( parametri : taulukonNimi) lauseita; for ( int num: kk) System.out.println(”päivät: ”+num); Outi Grotenfelt

5 Taulukot: Array.. 2-ulotteiset taulukot toimivat vastaavasti
Array-luokan ominaisuuksia – valmiita toimintoja: double[ ] tuplaTaulu = {8.4, 9.3, 0.2, 7.9, 3.4}; int[ ] tayttoTaulu = new int[6]; Arrays.sort( tuplaTaulu ); // taulukko on järjestetty Arrays.fill (tayttoTaulu, 6); // täyttää taulukon numeroilla 6 System.arraycopy(tayttoTaulu1,0, tayttoTaulu2,0, tayttoTaulu1.length); // kopioi taulukon Boolean b = Arrays.equals(tayttoTaulu1, tayttoTaulu2); // vertaa samuutta, palauttaa totuusarvon int paikka = Arrays.binarySearch(tayttoTaulu, 4); //etsii, jos arvo löytyy taulukosta Outi Grotenfelt

6 Taulukot: kokoelmat ja luokka ArrayList
Etukäteen ei tarvita tietoa taulukon koosta Sopii olioiden säilytykseen Kirjastossa java.util – ArrayList<t> Korvaa <t> sopivalla tyyppimäärittelyllä yo. listaan voi tallettaa merkkijonoja ArrayList< String > omaLista; Outi Grotenfelt

7 Taulukot: kokoelmat ja luokka ArrayList
Käytettävissä olevat toiminnot: add lisää elementin ArrayListin loppuun clear tyhjentää koko listan contains palauttaa true, jos elementti löytyy listasta get palauttaa annetun indeksin mukaisen elementin indexOf palauttaa ensimmäisen haetun elementin mukaisen indeksin remove poistaa ensimmäisen löydetyn elementin remove poistaa halutun indeksin mukaisen elementin size palauttaa listan koon trimToSize trimmaa listan senhetkisen tarpeen kokoiseksi Outi Grotenfelt

8 Kalvosarjan tekijän nimi
public static void display(ArrayList< String > palikat, String otsikko){ System.out.println(otsikko); for ( String item : palikat) System.out.print(" "+item); System.out.println(); } public static void main(String[] args) { ArrayList< String > palikat = new ArrayList< String >(); palikat.add("punainen"); palikat.add(0,"keltainen"); System.out.print("Eka tulos: "); for(int i=0; i<palikat.size(); i++) System.out.print(" "+palikat.get(i)); display(palikat,"Toka tulostus:"); palikat.add("vihreä"); palikat.add("keltainen"); display(palikat,"Kolmas tulostus"); palikat.remove("keltainen"); display(palikat,"Neljäs tulostus"); palikat.remove(1); display(palikat,"Viides tulostus"); System.out.print("punainen listassa "); System.out.print(palikat.contains("punainen")? "kyllä":"ei"); Kalvosarjan tekijän nimi

9 Yliluokat ja aliluokat
”Junat ja polkupyörät ovat kulkuneuvoja.” Yliluokasta periytyvä aliluokka perii yliluokan ominaisuudet ja metodit. Aliluokalle voidaan luoda omia ominaisuuksia ja metodeja. Yliluokalta periytyvät ominaisuudet ja metodit voidaan ylikirjoittaa. Edellä voisimme määritellä: yliluokan Kulkuneuvo luokat Polkupyörä ja Juna aliluokiksi luokalle Kulkuneuvo Vesa Ollikaine & Outi Grotenfelt

10 Esimerkki: yliluokka Kulkuneuvo
”Kulkuneuvoilla on nopeus ja huippunopeus. Niillä voidaan ajaa ja niitä kiihdytetään. Niistä lähtee ääntä.” Osa gettereistä ja settereistä on koodiesimerkeissä esittämättä tilasyistä. Vesa Ollikaine & Outi Grotenfelt

11 Esimerkki: yliluokka Kulkuneuvo
Yliluokka sisältää kulkuneuvojen yhteiset ominaisuudet ja metodit. Yliluokalla on omat alustajansa, jossa ominaisuudet alustetaan. Junat ja polkupyörät ovat kulkuneuvoja Luodaan seuraavaksi niille luokat, jotka periytyvät Kulkuneuvo-luokasta. Vesa Ollikaine & Outi Grotenfelt

12 Esimerkki: aliluokka Juna
”Junissa on vaunuja. Ovet menevät auki ja kiinni.” Alustajassa kutsutaan automaattisesti Kulkuneuvo-luokan tyhjää, parametritonta alustajaa. Luokassa määritellään ominaisuudet ja metodit, jotka ovat mielekkäitä vain junille. Vesa Ollikaine & Outi Grotenfelt

13 Esimerkki: aliluokka Polkupyörä
”Polkupyörällä on merkki ja vaihteita.” Alustajassa kutsutaan eksplisiittisesti Kulkuneuvo-luokan parametrillista alustajaa. Luokassa määritellään ominaisuudet (ja voitaisiin määritellä metodit), jotka ovat mielekkäitä vain polkupyörille. Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt

14 Esimerkki: Testiluokka
Metodeja kiihdytä() ja aja() voidaan soveltaa sekä junille että polkupyörille. Metodia suljeOvet() voidaan soveltaa vain luokan Juna olioille. Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt

15 Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt
Konstruktoreista Aliluokan alustaja/konstruktori kutsuu oletusarvoisesti yliluokan parametritonta alustajaa. Yliluokan (parametrillista tai parametritonta) alustajaa voidaan eksplisiittisesti kutsua super()-metodin avulla. Kutsun on tällöin oltava aliluokan alustajassa ensimmäisenä lauseena. Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt

16 Yliluokista ja aliluokista
UML-luokkakaaviotekniikassa periytyminen kuvataan avokärkisellä nuolella. Luokalla voi olla vain yksi yliluokka. Java-kieli ei tue moniperintää. Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt

17 Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt
Ylikirjoittaminen Ylikirjoitettaessa yliluokan metodi määritellään aliluokassa uudelleen. Sama nimi, parametrit ja paluuarvon tyyppi. Esimerkissä ylikirjoitetaan Juna-luokalle kiihdytä()- metodi sallimaan myös negatiivinen nopeus. (Juna voi myös peruuttaa). Huomaa getterien ja setterien käyttö. Yliluokan private- muuttujat eivät näy aliluokkaan. Yliluokan samannimistä metodia x voitaisiin tarvittaessa kutsua aliluokasta ilmauksella super.x(); Luokassa Juna Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt

18 Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt
Tyypinmuunnoksista Luotua aliluokan oliota voidaan käsitellä yliluokkansa tyyppisenä. Tällöin vain yliluokan metodit näkyvät. Aliluokan metodien käyttö edellyttää tyypinmuunnosta aliluokkaan (downcasting). Jos outoneuvo olisi luotu (new-sanalla) Kulkuneuvo- olioksi, ei em. tyypinmuunnos olisi mahdollinen. Luokassa Testi Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt

19 Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt
Object-luokka Object-luokka on kaikkien luokkien kantaluokka. Sen metodit peritään automaattisesti. Object-luokkaa ei tarvitse eikä saa eksplisiittisesti periä extends-avainsanalla. Luokan metodit voidaan ylikirjoittaa. Luokan metodeja: Class getClass() palauttaa olion luokan int hashCode() palauttaa olion hajautusarvon boolean equals() testaa olioiden yhtäsuuruuden Object clone() kopioi olion String toString() palauttaa olion tilamerkkijonon Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt

20 Esimerkki: toString()
Luokassa Polkupyörä Object-luokan metodi toString() ilmoittaa olion tilan merkkijonona. Metodin uudelleenkirjoittaminen aliluokassa helpottaa ohjelmien testaamista. Yllä olevan esimerkin tulostuslauseessa oliolle tehdään toString()-metodin määräämä muunnos merkkijonoksi. Luokassa Testi Vesa Ollikainen & Outi Grotenfelt

21 KIITOS! www.metropolia.fi www.facebook.com/MetropoliaAMK


Lataa ppt "Taulukot: Array Taulukko Javassa pitää aina perustaa (new)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google