Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pirjo Kotkamo Sirpa Kumpuniemi Vantaalaisen hyvä mieli –hanke

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pirjo Kotkamo Sirpa Kumpuniemi Vantaalaisen hyvä mieli –hanke"— Esityksen transkriptio:

1 LAPSIPERHEIDEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN – PERHEET PUHEEKSI
Pirjo Kotkamo Sirpa Kumpuniemi Vantaalaisen hyvä mieli –hanke Mosaik-hankkeen foorumi

2 OTSO-TYÖRYHMÄ Kirsi Riihimäki, ylilääkäri, hankepäällikkö
Kaisa Humaljoki, terveydenhoitaja, hankesuunnittelija,perheterapeutti Sirpa Kumpuniemi, psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti, hankesuunnittelija Minna Asplund, sosionomi (AMK), hanketyöntekijä Pirjo Kotkamo, psykiatrinen sairaanhoitaja, hanketyöntekijä, TtM-opiskelija Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

3 TAUSTA Terveydenhuoltolaki 1326/2010 Neuvola-asetus 380/2009
Kaste-ohjelma Sosiaali- ja terveydenhuollon lapsiperhetoimijoiden tapaaminen -> tarvitaan lapsen kehitysympäristössä uusi perhekeskeinen toimintamalli, joka tehostaa pikkulapsiperheiden varhaista tukea ja vanhempien hoitoonohjausta mielenterveys- ja päihdeongelmissa> OTSO –hanke äitien masennuksen tunnistaminen ja hoidon kehittäminen neuvolassa (Sateenvarjo –hanke) ISÄ-hanke Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

4 Yhteistyökumppanit Neuvola Päivähoito Seurakunnan lapsikerhot
Terveyspalvelut Perhe Päihdepalvelut Perhepalvelut Sosiaalipalvelut 3. sektori Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

5 TAVOITTEET/OTSO Työntekijöiden osaamisen lisääminen ja asenteiden muuttaminen myönteisemmäksi mielenterveys- ja päihdeongelmia kohtaan Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä kolmen päivän sisällä lapsiperhe saa apua yhdeltä luukulta ts. kontakti työntekijän kanssa johtaa asiakkaan tarpeenmukaisen tuen ja hoidon piiriin Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

6 MENETELMÄT/OTSO Asiakkaiden,( työntekijöiden) ja hanketyöntekijöiden yhteistapaamiset-> JALKAUTUMINEN Tarpeeseen perustuva, koordinoitu koulutus- ja konsultaatiotoiminta henkilökunnalle Luodaan yli hallinto- ja sektorirajojen toteutettavia moniammatillisia toimintamalleja (Lapset puheeksi ja neuvonpito –työmenetelmä) Tarpeenmukaiset, asiakaslähtöiset ryhmämenetelmät Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

7 TAVOITTEET/MASENTUNUT ÄITI NEUVOLASSA
äidin masennuksen varhainen tunnistaminen ja hoitoonohjaus äidin ja vauvan vuorovaikutuksen sekä koko perheen tukeminen seula rohkaisee äitiä puhumaan tuntemuksistaan Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

8 MENETELMÄT/MASENTUNUT ÄITI NEUVOLASSA
perhevalmennuksen yhteydessä AVAIN-esite synnytyksen jälkeisestä masennuksesta EPDS-seula kaikille synnyttäneille äideille terveydenhoitaja ohjaa hoitoketjun mukaisesti eteenpäin terveydenhoitajien konsultaatiot Iloa varhain –ryhmät vauvoille ja äideille Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

9 TAVOITTEET/ ISÄ-HANKE
isät saavat tarvitsemaansa tukea, apua sekä palveluohjausta neuvolasta tukea neuvolan henkilökuntaa uudistetun perhevalmennuksen sekä laajojen terveystarkastusten toteuttamisessa vahvistamalla mielenterveys- ja päihdeosaamista sekä sukupuolisensitiivisemmän työotteen käyttöä yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden välillä isien syrjäytyminen vähenee ja tasa-arvoinen vanhemmuus vahvistuu Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

10 MENETELMÄT/ISÄ-HANKE
isätyöntekijän (psykiatrinen sairaanhoitaja) vastaanottotoiminta: yksilö-, pari-, perhe- ja verkostotapaamiset henkilökunnan konsultaatiot ja työnohjaus koulutukset neuvoloiden henkilökunnalle avoimet luennot isien masennuksen hoitomallin pilotointi pro gradu –tutkimus aiheesta: isien kokemuksia masennuksestaan perheen odottaessa lasta Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

11 PALAUTTEITA JA HUOMIOITA
Uskallan kysyä –Mitä vanhemmalle kuuluu? - aktiivinen kuuntelu – Tieto kaupungin palvelutarjottimesta Jalkautuva ja joustava työote, perhe- ja tarvelähtöisyys sekä lähi- ja viranomaisverkostojen aktivointi Avoin dialogisuus, läpinäkyvyys, matala kynnys, miten voin olla avuksi –asenteella Minä toimin – ei joku muu! Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

12 EHDOTUKSIA vuosittaiseen Vasu-keskusteluun vanhempi-osuus
tiiviimpi yhteistyö peruspalveluissa – lastensuojelu ja aikuissosiaalityö päiväkodeille oma perhetyöntekijä psykiatrisia sairaanhoitajia (päivähoito, neuvola, kotipalvelu, lastensuojelu, sosiaalityö) -> preventiivistä, vanhemmuutta tukevaa, perusterveydenhuoltoa tukevaa, TVA -> kustannustehokkuus? Vantaan kaupunki, esityksen tekijä

13 KIITOS! Vantaan kaupunki, esityksen tekijä


Lataa ppt "Pirjo Kotkamo Sirpa Kumpuniemi Vantaalaisen hyvä mieli –hanke"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google