Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

© Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20061 DVB-H seminaari 21.04.2006 IP Datacast over DVB-H (Arkkitehtuuri) ( IP Datacast over DVB-H: Architecture. DVB.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "© Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20061 DVB-H seminaari 21.04.2006 IP Datacast over DVB-H (Arkkitehtuuri) ( IP Datacast over DVB-H: Architecture. DVB."— Esityksen transkriptio:

1 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20061 DVB-H seminaari 21.04.2006 IP Datacast over DVB-H (Arkkitehtuuri) ( IP Datacast over DVB-H: Architecture. DVB Document A098, November 2005, 40 pages )

2 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20062 DVB-H - Seminaari IP Datacast over DVB-H (IPDC) IPDCn tarkoituksena on mahdollistaa jakelujärjestelmä, jonka avulla voidaan välittää mitä tahansa digitaalista tietoa sisältävää informaatiota tai palveluita. Jakelujärjestelmässä hyödynntetään normaaleja IP-pohjaisia toteutustapoja optimoituina kuitenkin käytettäville pätelaitteille. Optimoinnissa on huomioitu käytettävien päätelaitteiden rajalliset toiminnallisuudet esim. laskentatehon ja akun keston suhteen. Keskeinen toiminnallisuus IPDCn mahdollistamana on tarjota paluukanava yksisuuntaiseen DVB jakeluun. Paluukanavamahdollisuuden avulla voidaan luoda ja toteuttaa vuorovaikutuspalvelut ja –toiminnallisuus.

3 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20063 DVB-H - Seminaari Arkkitehtuurimalli CBMS = Convergence of Broadcast and Mobile Services ESG = Electronic Service Guide PSI = Program Specific Information SI = Service Information ptm = point-to-multipoint SMS = Short Message Service MMS = Multimedia Message Service

4 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20064 DVB-H - Seminaari Arkkitehtuurimalli – toiminnallisuus Service Application (Palvelusovellukset) Yhdistää erilähteistä saadun sisällön ja sisältöinformaation kokonaisuudeksi, joka voidaan välittää halutulle yksittäiselle sovellukselle. Tuottaa vahvistinaseman toiminnallisen logiikan. Vahvistinasemalla muunnetaan jakeluverkon signaalit laajakaistaisiksi. Vastaa sisällön koodaamiseta päätelaitteiden ymmärtämään muotoon. (Tiedostot ja datavirta). Hoitaa palvelukuvauksen luonnin ja tuottaa sekä valmistaa palveluoppaan (ESG) metadatan välitettäväksi CBMS-7 avulla palvelun hallinnalle. Ohjaa päätelaitteen ja palvelusovellusten vuorovaikutuksen toiminnan. Tuottaa palvelujen suojauksen. Palveluohjelmisto voi esiintyä kaikissa IPDCn välittämissä sovelluksissa.

5 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20065 DVB-H - Seminaari Arkkitehtuurimalli – toiminnallisuus Service Management (Palvelun Hallinta) Sisältää 4 alaluokkaa jotka voidaan toteuttaa toisistaan riippumatta 1. Palvelujen kokoonpano ja resurssien jako Rekisteröi verkkoon välitettävät palvelusovellukset. Ohjaa palvelujen sijaintia ja kaistankäyttöä. 2. Välittää sovellusten sisältötiedot Yhdistää palvelusovellukselta saadun palveluoppaan (ESG) metadatan. Voi sisältää muita toiminnallisuuksia 3. Suojauspalvelut Ohjaa käyttäjien pääsyä palvelusovelluksiin 4. Paikannuspalvelut Voi välittää paikkatietoa palvelusovelluksille perustuen joko GPS tai verkon paikkatietoon.

6 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20066 DVB-H - Seminaari Arkkitehtuurimalli – toiminnallisuus Broadcast Network (Jakeluverkko) Kanavoi palvelusovellukset IP tasolle. Ohjaa IP sisällön jaon DVB-H aikaviipaleisiin. Sisällön siirto DVB-H verkossa. Suojauspalvelut toistaiseksi avoimena (määritellään myöhemmin) Terminal (Päätelaite) Käyttäjän päätelaite Liityntäpiste sisältöön ja palveluihin Asiakaslaite verkon ja palvelujen käytön mahdollistamiseksi

7 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20067 DVB-H - Seminaari Arkkitehtuurimalli – kuvaukset

8 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20068 DVB-H - Seminaari Arkkitehtuurimalli – kuvaukset

9 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20069 DVB-H - Seminaari IP Datacast palvelun saanti

10 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200610 DVB-H - Seminaari IP Datacast palvelun saanti MPE-FEC = Multiprotocol Encapsulation- Forward Error Correction NIT = Network Information Table BAT = Bouquet Association Table PAT = Program Association Table PMT = Program Map Table INT = IP/MAC Notification Table

11 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200611 DVB-H - Seminaari IP Datacast palvelun saanti 1. Palvelun alustus ja rekisteröinti. 2. Pyytää resurssien varausta DVB-H resursseista. 3. DVB-H resurssien hallinta informoi tarvittavista ja käytettävistä IP-parametreistä. 4. Päivitettyjen IP-parametrien perusteella PSI/SI generaattori luo päivitetyn PSI/SI taulun ja välittää sitä toistuvasti päätelaitteille. 5. Palvelun alustuksen ja rekisteröinnin jälkeen voidaan milloin tahansa välittää päivitettyä resurssi-informaatiota muuttuneista palvelutiedoista.

12 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200612 DVB-H - Seminaari ESG – Electronic Service Guide Elektronisen palveluoppaan tarkoituksena on kertoa käyttäjille mitä IPDC palveluita käyttäjän on mahdollista hyödyntää alueellaan.

13 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200613 DVB-H - Seminaari ESG – Electronic Service Guide Palveluoppaan toteutus ESG source Tuottaa tiedon saatavilla olevista palveluista. SDP tiedostot voidaan välittää erillisenä palveluoppaasta, jolloin SDP tiedostot välitetään omana tietovirtana CBMS2 tasolla. ESG purchaseESGlle välitetään tieto mistä palvelua on saatavissa. Palveluohjelmat voivat ohjata palvelun information saantia tämän tiedon pohjalta. Specifig logicalESG tieto koostetaan yhdestä tai useammasta lähteestä saadusta tiedosta ja tarjolla olevasta ESG aggregatorpalvelusta. Palveluohjelmisto voi ohjata useampaa ESG kokoojaa. Bootstrap ESGJokaiselta yksittäiseltä ESG kokoojalta saadut tiedot yhdistetään ESG esitiedoiksi palveluista. aggregator Resource provisioningKäytetään ohjaamaan ESGn välittämistä verkkoon. & scheduling Interactive deliveryTuottaa point-to-point pääsyn ESGlle mobiiliverkon kautta. (vuorovaikutus) server Physical ESGESG tiedon koonti ja kerääminen. Kootut ja kerätyt ESG tiedot sijoitetaan FLUTE karuselliin ja aggregatorohjataan välitettäväksi DVB-Hn kautta asiakkaille. DVB-H resourceOhjaa ja hoitaa resurssien varaamisen verkosta. Manager IP-to-section mapperOsana IP enkapselointia vastaa IP datagrammeista DVB-H MPE osassa. Luo MPE-FEC osan tiedonsiirron parantamiseksi. Service adn contentVastaanottaa ja käsittelee kaiken saadun ESG tiedon. Päivittää saadut palvelutiedot ja valmistelee ne description handlernäytettäväksi ESG sovelluksessa.

14 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200614 DVB-H - Seminaari ESG – Electronic Service Guide Jaettu palveluopas Tarjottavat palvelut tuottavat ESG tiedon riippumattomasti suoraan päätelaitteelle. Terminaalin päätelaitesovelluksen on luotava useita yhteyksiä saadakseen tiedot tarjolla olevista palveluista. Sovellukset ohjaavat itsenäisesti resurssipyynnöt palvelujen hallinnalle verkkoresurssien saamiseksi.

15 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200615 DVB-H - Seminaari ESG – Electronic Service Guide Keskitetty palveluopas Tarjottavat palvelut tuottavat ESG tiedon palvelujen hallintaoliolle. Terminaalin päätelaitesovellus saa kaiken tarjolla olevan palveluinformaation kerralla yhden yhteyden kautta. Sovellukset ohjaavat resurssipyynnöt palvelujen hallinnalle joka ohjaa verkkoresurssien jakoa keskitetysti.

16 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200616 DVB-H - Seminaari ESG – Electronic Service Guide Palveluoppaiden esilataus IP tasolla voi olla tarjolla useita palveluoppaita. Palveluoppaiden saamiseksi käytetään tunnettuja IP-/porttinumeroyhdistelmiä. Eri palveluoppaiden saamiseksi käytetään palveluoppaiden esilatausta (BE). Esilatauksella saadaan tiedot eri palvelu- oppaiden tarjoamista palveluista. Yksittäinen palveluopas sisältää tiedot osasta tai kaikista tarjolla olevista palveluista. Palvelun hallinta tuottaa palveluoppaiden esilatauksen sekä varsinaisen palveluoppaan latauksen.

17 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200617 DVB-H - Seminaari ESG – Electronic Service Guide Palveluoppaan saanti 1. Rekisteröidään yksittäiset ESGt. 2. Yksittäiset ESGt rekisteröidään ja kootaan esilataajalle. 3. Päätelaitteille välitetään esilataajan tiedot tarjolla olevista palveluista. 4. Palveluohjelma tuotaa ”suositus” tietoa palvelusta. 5. ESG tieto toimitetaan kokoojalle. 6. Kokooja välittää ESG tiedon asiakkaalle. 7. Päätelaite vastaanottaa esilataajan ESG tiedot saatavilla olevista palveluoppaista. 8. Asiakas valitsee yhden tai useamman ESGn. 9. Päätelaite vastaanottaa valitun(t) ESG tiedot. 10. Palvelujen hankintatieto välitetään asiakkaalle joko suoraan (10b) tai verkon välityksellä. 11. ESG tieto toimitetaan kokoojalle. 12. Kokooja välittää ESG tiedon asiakkaalle. 13. Asiakas valitsee halutun palvelun.

18 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200618 DVB-H - Seminaari Sisällön välitys

19 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200619 DVB-H - Seminaari Sisällön välitys Sanomat 1. Palvelusovellus välittää koodatun sisällön verkkosovittimelle. 2. Verkkosovitin muuntaa sisällön sopivaan muotoon välitettäväksi jakeluverkkoon. 3. Päätelaite vastaanottaa tarjotun sisällön. 4. Päätelaite lopettaa vastaanoton.

20 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200620 DVB-H - Seminaari Tiedoston siirto

21 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200621 DVB-H - Seminaari Tiedoston siirto Sanomat 1. Tiedosto valmistellaan siirrettäväksi verkkoon. 2. Päätelaite valmistelee tiedoston vastaanoton. 3. Tiedosto välitetään verkkoon. 4. Tiedoston siirto päätelaitteelle alkaa. 5. Tiedoston välittäminen päättyy. 6. Tiedoston siirto päätelaitteelle päättyy. 7. Tiedoston eheys tarkistetaan. 8. Satunnainen odotusaika uudelleenlähetyspyyntöön mikäli tiedoston siirto on epäonnistunut. 9. Pyydetään tiedoston siirtoa uudelleen.

22 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200622 DVB-H - Seminaari Palvelujen saanti ja suojaus Suojauksen hierarkkinen malli Rekisteröinti Oikeuksien hallinta Avaimen välitys Sisällön suojaus KMM = Key Management Message KSM = Key Management System SEK = Service Encryption Key TEK = Traffic Encryption Key

23 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200623 DVB-H - Seminaari Palvelujen saanti ja suojaus

24 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200624 DVB-H - Seminaari Palvelujen saanti ja suojaus Sanomat 1. PEK/SEK pyyntö ohjelma- tai palveluavaimen saamiseksi 2. TEK pyynnöllä saadaan suojausavain sisällölle/linkille. 3. TEK luonnin jälkeen avainten välitys viestiä jaetaan päätelaitteelle jatkuvasti. 4. Päätelaite saa pääsyn sisältöön/linkkiin. 5. Palvelusovellus aloittaa sisällön välittämisen. 6. Salattu sisältö toimitetaan päätelaitteelle. 7. Päätelaite avaa salatun sisällön käyttäjälle. PEK = Program Encryption Key SEK = Service Encryption Key TEK = Traffic Encryption Key

25 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200625 DVB-H - Seminaari Protokollapino

26 © Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 200626 DVB-H - Seminaari Lyhenteet: ALC = Asyncronous Layered Coding API = Application Programming Interface BAT = Bouquet Association Table CBMS = Convergence of Broadcast and Mobile Services ESG = Electronic Service Guide FLUTE = File Delivery over Unidirectional Transport KMM = Key Management Message KSM = Key Management System LCT = Layered Coding Transport MMS = Multimedia Message Service MPE-FEC = Multiprotocol Encapsulation-Forward Error Correction NIT = Network Information Table INT = IP/MAC Notification Table IPDC = Internet Protocol Datacast PAT = Program Association Table PEK = Program Encryption Key PMT = Program Map Table PSI = Program Specific Information ptm = point-to-multipoint SEK = Service Encryption Key SI = Service Information SMS = Short Message Service TEK = Traffic Encryption Key Lähde: IP Datacast over DVB-H: Architecture, DVB Document A098, November 2005, 40 pages


Lataa ppt "© Matti MonnonenTTY, Porin yksikkö, 20061 DVB-H seminaari 21.04.2006 IP Datacast over DVB-H (Arkkitehtuuri) ( IP Datacast over DVB-H: Architecture. DVB."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google