Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä TEKNO A - 2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä TEKNO A - 2011."— Esityksen transkriptio:

1 Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä TEKNO A - 2011

2 Aikataulu PVMAIKAPAIKKAAIHE to 10.11.14-16KTK138Lähtötasotesti to 11.11.10-12KTK138Blogi to 17.11.14-16KTK138Oppimisympäristöt to 24.11.8-10KTK138WWW-konferenssi pe 25.11.8-10KTK138Taulukkolaskenta to 1.12.12-14KTK138Tekstinkäsittely pe 2.12.8-10KTK138Tieteellinen kirjoittaminen to 8.12.12-14KTK138Kuvankäsittely to 15.12.8-10KTK138Esitysgrafiikka ti 20.12.10-12KTK138Harjoitustöiden esittely

3 Kurssikuvaus Tavoitteet:Opiskelija perehtyy yliopiston tekniseen infrastruktuuriin saavuttaa valmiuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opettamisen ja oppimisen apuvälineenä perehtyy keskeisten työvälineohjelmien käyttöön ja niiden pedagogiseen soveltamiseen tutustuu uuden tekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin opiskelussa ja opettamisessa oppii suhtautumaan kriittisesti tarjolla oleviin palveluihin ja arvioimaan niitä oman ammattityön kannalta SisältöTieto- ja viestintätekniikan (TVT) yleinen kehitystietokone teknisenä konstruktionaTVT:n opetuskäyttö, pedagogiset sovelluksetdidaktisia / koulutuksellisia näkökohtiaverkkoperustaiset oppimisympäristöttekstinkäsittely, digitaalinen kuvankäsittely ja Internet- sisällöntuotantoesitysgrafiikan perusteetip-pohjaisen videoneuvottelun perusteet

4 Kurssikuvaus ToteutustavatLuentoja 10 h, pienryhmätyöskentelyä 20 h, verkkotyöskentelyä 10 h sekä omatoimista työskentelyä. OppimateriaaliLuennot, harjoitustehtävät sekä soveltuvin osin myös osallistujien tuotokset julkaistaan verkkoperustaisessa oppimisympäristössä. Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa. SuoritustavatAktiivinen osallistuminen kurssille, itsenäinen harjoitustehtävä (verkkopohjainen oppimispäiväkirja), parityöt (tuntitehtävät) sekä ryhmätyö (kirjallisuuteen pohjautuva esitelmä). Arviointihyv / hyl VastuuhenkilöJari Laru

5 KURSSISUORITUS  Läsnäolo harjoituksissa  Läsnäolojen määrä määräytyy lähtötasotestin mukaan  0-10 pistettä: osallistuu kaikkiin harjoituksiin  11-20 pistettä: osallistuu vähintään 70% harjoituksista  20-30 pistettä: osallistuu harjoituksiin, joiden sisältö on uutta  Kurssisuoritus edellyttää myös harjoitustöiden tekoa (ks. ohjeet kalvoilta 8-10).

6 KURSSIN MATERIAALI  Kurssin luentomateriaali ja itsenäiset harjoitustyöt löytyvät Jari Larun blogista  http://jarinopetus.wordpress.com/ http://jarinopetus.wordpress.com/  Kurssin harjoitusten materiaali löytyy Optimasta  KT K TVT/ICT 2011-2012 -> Luennot ym. materiaalia  KTK TVT/ICT 2011-2012 -> Oman ryhmän tunnus (esim. Taika)  Harjoitusten blogireflektiotehtävät löytyvät jokaisen ryhmän kansiosta.  Luentojen blogireflektiotehtävät löytyvät Jarin luentomateriaalin lopusta.

7 POISSAOLOJEN KORVAAMINEN  Ensisijaisesti osallistutaan toisen ryhmän tunnille (LO, Tekno, Taika)  Muutoin korvauksesta sovitaan harjoitusten opettajan kanssa seuraavan tunnin lopussa.  Korvaustehtävän voi pyytäää myös harjoitusten vetäjältä lähettämällä sähköpostia.  jaana.hekkanen@oulu.fi

8 ITSENÄINEN HARJOITUSTYÖ  Harjoituskerran voi korvata myös Jarin blogista löytyvällä itsenäisellä harjoitustyöllä.  Harjoitustyö pitää palauttaa sähköpostitse harjoitusten vetäjälle ENNEN kyseistä harjoituskertaa. Muutoin sovelletaan normaalia “harjoituksen korvaaminen toisen ryhmän tunnilla tai palautettavalla tehtävällä” -periaatetta  Itsenäisen harjoitustyön pitää olla  teknisestä näkökulmasta katsottuna virheetön  tekijänsä näköinen (ei kaverilta kopioitu)

9 KURSSIN TEHTÄVÄT  Suoritusmerkintä edellyttää  Läsnäolojen täyttymistä / korvaustehtävien tekemistä  Luentoreflektioiden kirjoittamista blogiin  Harjoituksiin liittyvien reflektioiden kirjoittamista blogiin  Harjoitustyön kirjoittamista wiki-alustalle 2-3-hengen ryhmissä  Harjoitustyön esittämistä ja toisen työn opponointia viimeisellä harjoituskerralla

10 HARJOITUSTYÖ  Harjoitustyö tehdään 2-3-hengen ryhmissä.  Aiheeksi valitaan Jarin luentojen pohjalta noussut yksi ryhmäänne kiinnostava aihealue.  Valitusta aiheesta etsitään 3 tieteellistä artikkelia, joiden pohjalta raportti kirjoitetaan.  Harjoitustyö julkaistaan ryhmänne Wiki-alustalla.  Esitystä varten raportista tehdään n. 8 sliden mittainen PowerPoint-esitys, joka liitetään osaksi wiki-sivua.

11 HARJOITUSTYÖN SISÄLTÖ  Lyhennä artikkeli n. neljän A4-sivun mittaiseksi raportiksi (tekstin osuus siis noin neljä A4-sivua).  Otsikoi tekstisi kuvaavin pää- ja alaotsikoin.  Havainnollista tekstiäsi vähintään 1 taulukolla ja 1 kuvalla/kuviolla. Selitä sanallisesti taulukoiden / kuvioiden sisältö.  Merkitse lähteet tieteellisen periaatteen mukaan (ohje erillisessä PowerPoint-esityksessä).

12 HARJOITUSTYÖN ESITTÄMINEN  Wiki-alustalla julkaistu harjoitustyö esitetään viimeisellä harjoituskerralla.  Esityksen tukena käytetään PowerPoint-kalvoja (n. 5-8 tekstikalvoa).  Esittämisen lisäksi jokainen ryhmä opponoi toisen ryhmän työn.  Esityksen kesto opponointeineen noin 10 minuuttia / ryhmä.  Harjoitustyön pitää olla arvosanallisesti arvioituna vähintään 3-, jotta se voidaan hyväksyä.


Lataa ppt "Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä TEKNO A - 2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google