Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OAJ / OAO / AKAVA / JUKO AO-akatemia Valopiha

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OAJ / OAO / AKAVA / JUKO AO-akatemia Valopiha"— Esityksen transkriptio:

1 OAJ / OAO / AKAVA / JUKO AO-akatemia Valopiha 12.3.2014
Päivi Koppanen, OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO, pj Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, vpj

2 Akava ”Menestystä ja turvaa yhdessä”
Akava on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Siihen kuuluu 35 jäsenliittoa (kokonaisjäsenmäärä , pienimmän jäsenmäärä on 765 ja suurimman ) Akavan liittojen jäsenenä on sekä palkansaajia että ammatinharjoittajia ja yrittäjiä, mutta myös opiskelijoita. Niiden jäseneksi liitytään suoritetun tutkinnon, asematason tai ammatin perusteella. Valtakunnantason toiminta ja aluetason toiminta

3 Keskusjärjestöt 2012 n. 1 036 664 jäsentä 20 jäsenliittoa
17 ammattiliittoa n jäsentä 35 jäsenliittoa 2014

4 Akava

5 Akava

6

7 Akavalainen neuvottelutoiminta
talous- ja tulopolitiikka yhteiskuntapolitiikka, verotus, sosiaalipolitiikka, koulutus, työvoimapolitiikka, eläkepolitiikka kansainväliset asiat aluetoiminta AKAVA KT VTML KiT EEKEEEEK EK JUKO YTN HUOM! Eräillä AKAVAn jäsenjärjestöillä on sopimuksia suoraan PT:n kanssa – näin esim. OAJ, SFL, SLSY AKAVA-JS:llä on myös sopimuksia TT:N ja PT:n kanssa (LTY-sektori, neuvonta-ala jne.). virka- ja työehtosopimukset virka- ja työehtosopimuslain- säädäntö virastokohtainen toiminta kuntakohtainen toiminta työehtosopimukset työpaikkakohtainen toiminta sopimusalakohtainen toiminta työlainsäädäntö tuottavuusyhteistyö

8 Akava vaikuttaa keskusjärjestönä:
Yhteiskuntapolitiikka Talous- ja veropolitiikka Työelämäasiat Sosiaali- ja terveyspolitiikka Koulutuspolitiikka Työllisyyspolitiikka Elinkeinopolitiikka Järjestö- ja opiskelijapolitiikka

9 JUKO Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
.

10 JUKO:n ja OAJ:n osuus kuntasektorista 2012
Lähde: Järjestöjen ilmoitukset, koonti Tilastoryhmä

11 Jukon jäsenyhdistykset 1. 3
Jukon jäsenyhdistykset (Jäsenmaksun perusteena oleva jäsenmäärä yhteensä )

12 JUKOn jäsenyhdistykset Kunta 70 %, valtio 15 %, yliopistot 12 % ja seurakunta 3 %
Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA Akavan Erityisalat Driftingenjörsförbundet i Finland Insinööriliitto Suomen Ekonomiliitto Suomen Lakimiesliitto Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Tekniikan akateemiset Tradenomiliitto Ympäristöasiantuntijoiden Keskusliitto YKL Kirkon akateemiset AKI KTK Tekniikan asiantuntijay Lääkärikartelli Suomen Eläinlääkäriliitto Suomen Hammaslääkäriliitto Suomen Lääkäriliitto Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Suomen Työterveyshoitajaliitto VAKAVA Agronomiliitto Akavan Yleinen Ryhmä Diakoniatyöntekijöiden Liitto Kirkon Nuorisotyöntekijöiden liitto Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Metsänhoitajaliitto Professoriliitto Päällystöliitto Suomen Farmasialiitto Suomen Psykologiliitto Suomen Puheterapeuttiliitto Suomen terveydenhoitajaliitto Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat Tieteentekijöiden liitto Upseeriliitto

13 OAJ:n maksamat jäsenmaksut Akavalle ja JUKO:lle 2014
Keskusjärjestö Akavalle Perusmaksu 4250 euroa jäsenyhdistystä kohden Yksikkömaksu on 14,45 euroa Neuvottelujärjestö JUKO:lle 4.700 euron perusmaksusta jäsenyhdistystä kohden. Kaikilta perittävä 6,60 euron yksikköjäsenmaksuun Sektorikohtainen ja sopimusalakohtaisiin erillismaksuihi valtiosektori 4,16 euroa kirkon sektori 4,16 euroa työterveyslaitos 4,16 euroa yliopistosektori 4,16 euroa kuntasektori sopimusaloittain KVTES-sopimusala 1,68 euroa opetusala 0 euroa (OAJ vastaa neuvottelutoiminnasta)

14 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Koulutuspoliittinen edunvalvonta Palkkapoliittinen edunvalvonta Järjestöpoliittinen edunvalvonta

15

16 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
OAJ Opetusalan Ammattijärjestö

17 Sopimuskorotukset 2012 ‒ 2013 OAJ * Kertaerä 150 € 27.1.2012 Sopimus:
OVTES KVTES EK/Sivistysta:t opetusala EK/Sivistysta:t Yliopistot EK/Sivistysta:t AKK:t Valtio PTYTES PTYOTES EK/SOS Jäsenmäärä 70 000 10 000 5 500 2 500 1 000 500 2 000 Sopimus- kausi yleisk. 1,6 %* järj.erä 0,8 % yleisk. 1,7 %* järj.erä 0,7 % yleisk.1,9 %* paikallinen järj.erä 0,5 % järj.erä 0,8 % paikallinen.erä 0,68 % järjestelyerä 0,8 % järjestelyerä 0,7 % yleisk. 1,9 %* järj.erä 0,5 % yleisk.1,9%,* väh.39,50 e virastoerä 0,5 % 2012 yht. 2,4 % yleisk.1,36 %* järj.erä 0,7 %, josta paikalli-sesti 0,3 % yleisk.1,46 %* paikallinen järjestelyerä 0,6 % yleisk.1,56 %* yleisk.1,75 %* järj.erä 0,31 %, josta paikalli-sesti 0,30 % yleisk.1,3 %* paikallinen erä 0,6 % yleisk. 1,2 %* yleisk. 1,1 %* yleisk. 1,4 %* 2013 yht. 2,06 % 1,9 % 2,06% YHT. 4,46% 4,3% 4,3 % * Kertaerä 150 €

18 OAJ 120 838 jäsentä 1.1.2014 OAJ-YSI 57 018 Alueyhdistykset 17
FSL LTOL 13 658 OAO 20 764 YLL 1 659 Opsia 113 Opisk. 7 351 Opetusalan seniorijärjestö OSJ 18 587 Alueyhdistykset 17 OAJ:n paikallisyhdistykset (n. 290, joissas 450 jäsenyhdistystä) OAY LF Jäsen- yhdist. Jäsen- yhdist. Jäsen- yhdist.

19 OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO
Historiaa 1971 Opettajien Yhteisjärjestö, OYJ AOK-hanke (ammatillisten opettajien keskusliitto) 1980-luvun puolivälissä 1988 AO-piiri Ammatilliset opettajat OAJ:n jäseniksi ja osa TVK:sta Akavaan 1991 AO-piiri laajeni (KMK-ykdistys) 1993 Ammatillisten opettajien liitto, AOL lakkautettiin 1993 AO-piiristä OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO 1995 laajentumista ja yhdentymisiä AOI  AOO, METSO, MakO, Koulumetsänhoitajat , Agronomiopettajat LUOVA 1997 THO:sta ja SOO:sta  STO 1998 KOLA  AOO 2003 ”viisikko”-hanke  ei vielä toteutunut 2005 KTO  SKO 2006 AiOL  AKOL AOO + STO + LUOVA  AO Tulevaisuus?

20 OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO-piiri 20 764 jäsentä 1.1.2014
10 536 SMOL 2700 KSOLLI186 AKOL 2554 OAO 20 764 SKO2941 LEO 703 TOOL 1144

21 OAO:n jäsenet  6 +1 vk-yhdistystä Edustettavat kouluasteet:
Toisen asteen ammatillinen koulutus, Ammattikorkeakoulut, Ammatillinen aikuiskoulutus, Taiteen perusopetus, Vapaa sivistystyö Opettajat ja muu opetushenkilöstö + KSOLLI

22 Sopimusalat EK / Sivista opetusala
EK / Sivista Aikuiskoulutuskeskukset PTYOTES Palvelulaitosten työantajayhdistys, Avaintyöantajat AVAINTA OVTES: Osiot C, D, E ja F (Valtio: pelastusopisto, meriturva)

23 Järjestöpoliittinen edunvalvonta
OAJ:n valtakunnallinen piiri ja vaalipiiri  muista valtuustovaalit OAO:n merkitys ja tehtävät OAJ:ssa OAO:n edustajat OAJ:n päätöksenteossa ja valmisteluelimissä Ammatillisen koulutuksen asiantuntija kaikissa asioissa Ammatillisten opettajien organisoituminen tulevaisuudessa ? Järjestäytymisaste?  kilpailevia järjestöjä, OAJ:n on pystyttävä houkuttelemaan pois entisestä

24 OAO:n hallitus puheenjohtaja Päivi Koppanen AO
I varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja Tuija Salminen SKO II varapuheenjohtaja ja koulutussihteeri, tiedottaja Jouko Karhunen AO Helena Kahl AO Birgitta Mannila AO Sirkka Saarikoski AO Mirja Kopra SMOL Arto Anetjärvi SKO Reijo Viitanen LEO Anne Vaahtio AKOL Pasi Repo TOOL Asiantuntija Marjo-Leiniitty-Tuomainen AKOL, vapaa sivistystyö Asiantuntija Arto Ollila KSOLLI Sihteeri Riikka Vähäsöyrinki VKY-palvelut Läsnäolo- ja puheoikeudella ne vk-yhdistysten puheenjohtajat, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, esim. Tuomo Tikkanen

25 OAO:n sisäiset työryhmät
Toisen asteen koulutus/ammatillinen peruskoulutus, aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö Sirkka Saarikoski AO, puheenjohtaja Helena Kahl AO Arto Anetjärvi SKO Anne Vaahtio AKOL Timo Kraft AKOL, asiantuntija Tuomo Tikkanen AO, asiantuntija Marjo Leiniitty-Tuomainen AKOL, asiantuntija Ammattikorkeakoulutyöryhmä Hannu Räsänen TOOL puheenjohtaja Jouko Karhunen AO Päivi Koppanen AO Sirpa Suomi AO Mirja Kopra SMOL Tuija Salminen SKO Reijo Viitanen LEO

26 OAOn edustajat OAJn toimikunnissa jne.
Palkkapoliittinen toimikunta Päivi Koppanen Sirpa Suomi Ulla Kangasniemi Koulutuspoliittinen toimikunta Sirkka Saarikoski pj. Timo Kraft Tuomo Tikkanen Järjestötoimikunta Birgitta Mannila Jyrki Holappa Leena Teittinen Talousvaliokunta Mirja Kopra , OAJ:n hallituksen jäsen Opettajankoulutustyöryhmä, Opettajan toimitusneuvosto, aikuiskoulutustyöryhmä

27 OAO:n edustajat OAJ:n hallituksessa ja valtuustossa
Hannu Räsänen, OAJ:n valtuuston 1. vpj. Päivi Koppanen, hallituksen 2. vpj. Tuija Salminen Mirja Kopra Sirkka Saarikoski  hallituksen tehtävät: OAJ:n valtuustossa on 34 OAOlaista, 17 AO:sta, tulevassa 33 OAOlaista / 150  valtuuston tehtävät


Lataa ppt "OAJ / OAO / AKAVA / JUKO AO-akatemia Valopiha"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google