Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Www.raute.com Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 27.10.2009 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Www.raute.com Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 27.10.2009 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja."— Esityksen transkriptio:

1 www.raute.com Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 27.10.2009 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja

2 www.raute.com 222 Markkinatilanne jatkuu erittäin vaikeana •Vaneri- ja LVL-tuotteiden kysyntä ja tuotantomäärät ovat säilyneet hyvin alhaisella tasolla –Yleinen talouden taantuma sekä erityisesti rakentamisen ja kuljetusvälineteollisuuden huonot markkinat vaikuttavat –Tuotantomääriä on sopeutettu alhaiseen kysyntään ja kannattamattomimpia tehtaita on pysäytetty tai suljettu pysyvästi –Tarvetta kapasiteettia lisääviin investointeihin ei ole –Rahoituksen saatavuus ja ehdot rajoittavat myös tuotantokapasiteetin kehittämiseen tähtääviä pienempiä investointeja •Puutuotteiden alhainen kysyntä ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ovat viivästyttäneet edelleen suunnitteluvaiheessa olevia vaneri- ja LVL-teollisuuden tehdaslaajuisia hankkeita •Teknologiapalveluiden kysyntä on alhaisella tasolla –Asiakastehtaiden alhaiset käyttöasteet vaikuttavat huolto- ja varaosapalveluiden kysyntään –Vaikea markkinatilanne sekä rahoituksen hinta ja saatavuus ovat hiljentäneet myös investointityyppisten modernisointien kysyntää

3 www.raute.com 333 1-9/2009 lyhyesti Me1-9 20091-9 2008 Liikevaihto29,079,8 Liiketulos-6,46,1 Uudet tilaukset: • projektitoimitukset • teknologiapalvelut 5 11 40 18 Tilauskanta1132 •Uudet tilaukset pysyivät erittäin alhaisella tasolla ja tilauskanta heikkeni edelleen –Asiakasteollisuuksien vaikea markkinatilanne –Tuotantolaitosten alhaiset käyttöasteet –Suurten, tehdaslaajuisten hankkeiden investointipäätösten siirtyminen edelleen •Liikevaihto laski 64 % •Liiketulos on tappiollinen sopeutustoimenpiteistä huolimatta –Koko vuoden 2009 liiketulos on tappiollinen MeQ3 2009Q3 2008 Liikevaihto8,125,2 Liiketulos-2,32,2 Uudet tilaukset: • projektitoimitukset • teknologiapalvelut 2323 5454

4 www.raute.com 44 Tuloslaskelma ja tunnusluvut Me1-9 20091-9 20082008 Liikevaihto29,079,898,5 Liiketulos-6,46,16,3 Rahoitustuotot ja -kulut00,40,5 Tulos ennen veroja-6,46,66,9 Tuloverot1,2-2,0-2,2 Kauden tulos jatkuvista toiminnoista-5,34,54,7 Osakekohtainen tulos, euroa-1,311,141,18 Liiketoiminnan rahavirta-0,813,76,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %-20,226,719,4 Nettovelkaantumisaste, %-25,0-53,1-31,0 Omavaraisuusaste, %58,567,460,5 Henkilöstö (kirjoilla)530584573

5 www.raute.com 5 Tase Me30.9.200930.9.200831.12.2008 Aineettomat hyödykkeet1,93,22,5 Aineelliset hyödykkeet10,310,911,2 Muut pitkäaikaiset varat2,61,00,8 Vaihto-omaisuus4,45,14,3 Myyntisaamiset ja muut saamiset10,720,920,3 Rahavarat16,018,721,1 Varat yhteensä45,959,760,2 Oma pääoma25,934,3 Pitkäaikaiset velat8,01,59,1 Saadut ennakkomaksut1,68,73,5 Lyhytaikaiset velat10,315,113,3 Oma pääoma ja velat yhteensä45,959,760,2

6 www.raute.com 66 Q1Q2Q3Q4Me Uudet tilaukset

7 www.raute.com 77 Tilauskanta Q1Q2Q3Q4Me

8 www.raute.com 88 Liikevaihto MeQ1Q2Q3Q4

9 www.raute.com 9 Liikevaihto markkina-alueittain, % 1-9 2008 1-9 2009

10 www.raute.com 10 1-31-61-91-12Me Liiketulos

11 www.raute.com 11 Osakekohtainen tulos Tulos per osakeOsinko euroa

12 www.raute.com 12 Liiketoiminnan rahavirta 1-31-61-91-12Me

13 www.raute.com 13 Panostukset tulevaisuuteen Me T&K-investoinnitInvestoinnitTuotekehityskulut Tuotekehitysmenot liikevaihdosta, %Investoinnit liikevaihdosta, %

14 www.raute.com 14 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) Oman pääoman tuotto (ROE) 1-9 ROI 1-9 ROE 1-12 ROI 1-12 ROE

15 www.raute.com 15 Omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste OmavaraisuusasteNettovelkaantumisaste (gearing)

16 www.raute.com 16 Henkilöstö Efektiivinen, keskimäärin Kokonaismäärä, keskimäärin

17 www.raute.com 17 Osakkeenomistajat Osakkeenomistajien määrän kehitysOmistus 30.9.2009

18 www.raute.com 18 K-sarjan osakkeet on arvostettu A-sarjan osakkeen arvon mukaisesti Markkina-arvo, MeOsakekurssi, euroa Markkina-arvo

19 www.raute.com 19 Näkymät vuodelle 2009 •Asiakasteollisuudet: –Markkinatilanteen arvioidaan jatkuvan vaikeana koko vuoden 2009 –Yleinen rahoituskriisi vaikuttaa edelleen investointipäätöksiin •Uusia, myös tehdaslaajuisia hankkeita on vireillä useilla markkina-alueilla, niiden ajoitus ja toteutuminen on epävarmaa •Raute: –Tilauskanta on erittäin alhaisella tasolla –Projektitoimitusten ja teknologiapalveluiden kysyntä on alhaisella tasolla •Yleinen rahoituskriisi ja asiakasteollisuuksien vaikea markkinatilanne ovat vaikuttaneet investointiaktiivisuuteen myös modernisointien osalta •Huolto- ja varaosapalveluiden kysyntä on laskenut asiakastehtaiden alhaisista käyttöasteista johtuen –Koko vuoden 2009 liikevaihto laskee merkittävästi –Koko vuoden 2009 liiketulos on tappiollinen sopeutustoimenpiteistä huolimatta

20 www.raute.com Yhteystiedot Tapani Kiiski toimitusjohtaja 0400 814 148 tapani.kiiski@raute.com Arja Hakala talousjohtaja 0400 710 387 arja.hakala@raute.com


Lataa ppt "Www.raute.com Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2009 27.10.2009 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google