Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osavuosikatsaus Q3/2008 Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osavuosikatsaus Q3/2008 Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008."— Esityksen transkriptio:

1 Osavuosikatsaus Q3/2008 Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008

2 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti

3 Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme eli Exel Compositesin kehittämiseen. Uudelleenjärjestelyohjelman vaikutukset näkyvät kuluneen vuosineljänneksen tuloksen ja kassavirran kehityksessä. Tämänhetkinen kannattavuus ei ole kuitenkaan tyydyttävä, vaan keskitymme edelleen kannattavuuden parantamiseen ja käyttöpääoman tehokkaampaan käyttöön. Kuten toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa julkistettiin, odotamme konsernin koko vuoden 2008 tuloksen ennen veroja olevan negatiivinen. Johtuen tämänhetkisistä haasteellisista markkinaolosuhteista myös neljännen neljänneksen tulos ennen veroja saattaa olla negatiivinen. Osavuosikatsaus Q3/2008

4 Tuloskehitys

5 Q3/2008 tuloskehitys Konsernin tulos parani Liikevaihto 23,9 (27,9) miljoonaa euroa Liikevoitto 2,5 (-2,1) miljoonaa euroa sisältäen 0,2 (-4,2) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä Liikevoitto 10,4 % (-7,4 %) liikevaihdosta Laimennettu osakekohtainen tulos 0,07 (-0,19) euroa Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta +4,5 (-0,7) miljoonaa euroa Osavuosikatsaus Q3/2008 Uudelleenjärjestelyn vaikutukset näkyvät kolmannen vuosineljänneksen tuloskehityksessä

6 Tuloskehitys Q3/2008 Oman pääoman tuotto 19,2 (-35,3) prosenttia Sijoitetun pääoman tuotto 12,0 (-17,0) prosenttia Omavaraisuusaste 26,8 (28,8) prosenttia Velkaantumisaste Q3/2008 144,3 % verrattuna Q3/2007 138,1 %, mutta parempi kuin Q2/2008 (178,4 %) EPS 0,07 (-0,19) Oma pääoma/osake 1,54 (2,00) euroa Osavuosikatsaus Q3/2008

7 Q3/2008 21,4 1,7 7,8 465 Liikevaihto, M€ Liikevoitto, M€ % liikevaihdosta Henkilöstö keskimäärin Q3/2007 25,3 2,6 10,1 500 muutos, % -15,2 -35,1 -7,0 2007 104,3 15,2 14,6 500 Exel Compositesin avainluvut Osavuosikatsaus Q3/2008 Q1-Q3/2008 66,1 6,3 9,6 486 muutos, % -16,9 -44,0 -3,2 Q1-Q3/2007 79,5 11,3 14,2 502

8 Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto pieneni 15,2 % 21,4 (25,3) miljoonaan euroon verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon Pääsyyt: Tuulienergiasegmentin hankintakäytäntöjen muutos Saksassa sijainneen Plastics-liiketoiminnan myynti Myynti Exel Sports Brandsille pieneni tammi-syyskuussa 2008 Heikommat markkinaolosuhteet kuljetus- ja rakennusteollisuudessa Toisaalta myynti uusissa energiasovelluksissa ja telekommunikaatiosegmentissä oli vahvaa Osavuosikatsaus Q3/2008 Exel Composites Liikevaihdon kehitys

9 Exel Composites Liikevoiton kehitys Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto 1,7 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa sisältäen -0,7 milj. euroa kertaluonteisia eriä) Tammi-syyskuun liikevoitto aleni 6,3 (11,3) miljoonaan euroon sisältäen -1,1 (-0,7) miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä Pääsyyt: Alhaisempi myynti Kasvaneet energia- ja raaka-ainekustannukset Tulosta alensi myös 0,3 miljoonan euron luottotappiovaraus johtuen erään asiakkaan maksukyvyttömyydestä Osavuosikatsaus Q3/2008

10 Liikevaihto, M€ Liikevoitto, M€ % liikevaihdosta Henkilöstö keskimäärin Q3/2008 2,8 0,7 25,1 20 Q3/2007 3,8 -5,2 -135,4 48 muutos, % -26,5 113,6 -58,3 2007 13,6 -10,7 -78,1 49 Exel Sports Brandsin avainluvut Osavuosikatsaus Q3/2008 Q1-Q3/2008 8,4 -8,2 -98,2 38 Q1-Q3/2007 9,7 -7,6 -78,7 49 muutos, % -13,8 -7,6 -22,4

11 Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto aleni 26,5 % 2,8 (3,8) miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna 1.6.2008 lähtien Exel Sports Oy muodostuu ainoastaan salibandytuotteista Exel keskittyy vahvistamaan ja rationalisoimaan salibandyliiketoimintaa ja parantamaan sen kannattavuutta Liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä 0,7 miljoonaa euroa sisältäen +0,2 milj. euroa kertaluonteisia eriä (-5,2 milj. euroa sisältäen -3,5 milj. euroa kertaluonteisia eriä) Osavuosikatsaus Q3/2008 Exel Sports Brands Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys

12 Exel Sports Brands Uudelleenjärjestelyt jatkuivat kolmannella vuosineljänneksellä Uudelleenjärjestelyt saatu pääosin päätökseen Kiinassa sijainneen Nordic Sports Products (Beijing) Co., Ltd:n myynti ESB Sports Oy:lle syyskuussa 2008 Exel Sports Oy luopunut Björn Däehlie – hiihtotekstiilien, Lars Kjus -alppihiihtotekstiilien, Tubbs-lumikenkien ja Swany-käsineiden maahantuonnista Yt-neuvottelut aloitettu uudelleenjärjestelyjen päättämiseksi vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä Osavuosikatsaus Q3/2008

13 M€ Exel Composites Exel Sports Brands Segmenttien väl. myynti Yhteensä Q3/2008 21,4 2,8 -0,3 23,9 Q3/2007 25,3 3,8 -1,2 27,9 muutos, % -15,2 -26,5 -14,3 2007 104,3 13,6 -4,4 113,5 Konsernin liikevaihto Osavuosikatsaus Q3/2008 Q1-Q3/2008 66,1 8,4 -1,6 72,8 Q1-Q3/2007 79,5 9,7 -3,8 85,4 muutos, % -16,9 -13,8 -14,7

14 Konsernin liikevoitto Konsernin liikevoitto parani kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2008 toiseen vuosineljännekseen ja vuoden 2007 kolmanteen vuosineljännekseen M€ Exel Composites Exel Sports Brands Yhteensä Q3/2008 1,7 0,7 2,5 Q3/2007 2,6 -5,2 -2,1 muutos, % -35,1 113,6 2007 15,2 -10,7 4,8 Osavuosikatsaus Q3/2008 Q1-Q3/2008 6,3 -8,2 -1,8

15 Konsernin tase, rahavirta ja rahoitus Korollinen vieras pääoma pieneni 37,8 milj. eurosta 32,5 milj. euroon Positiivinen kassavirta Taseen loppusumma 68,1 (82,7) milj. euroa katsauskauden lopussa Konsernin oma pääoma 18,3 (23,8) milj. euroa ja omavaraisuusaste 26,8 (28,8) prosenttia. Vaihto-omaisuuden aleneminen johtuen Exel Sports Brandsin Outdoor- liiketoiminnan myynnistä sekä käyttöpääoman tehostamiseen tähtäävästä rationalisointiprojektista Osavuosikatsaus Q3/2008 Korollinen vieras pääoma 32,5 (37,8) milj. euroa Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta +4,9 (-2,9) milj. euroa tammi-syyskuussa Konsernin rahavarat 6,1 (5,0) milj. euroa

16 Velkaantumis- ja omavaraisuusaste Velkaantumisaste alentunut verrattuna vuoden 2008 toiseen vuosineljännekseen (144,3 % vs. 178,4 %) Velkaantumisaste Q3/2008 144,3 % (Q3/2007 138,1 %) Omavaraisuusaste Q3/2008 26,8 % (Q3/2007 28,8 %) Osavuosikatsaus Q3/2008 Exelin tavoitteena on edelleen pienentää velkaantumisastetta alle 100 prosentin tason Exelin tavoitteena on edelleen pienentää velkaantumisastetta alle 100 prosentin tason

17 Tulevaisuuden näkymät

18 Maailmanlaajuinen talouden hiljentyminen vaikuttaa pultruusiomarkkinaan Kysyntä on vähentynyt erityisesti rakennus- ja kuljetusteollisuudessa Kiristynyt hintakilpailu ja kohonneet energia- ja raaka- ainekustannukset vaikuttavat kannattavuuteen negatiivisesti Konserni keskittyy voimakkaasti ydinliiketoimintaansa eli Exel Compositesiin Uusia sovelluksia kehitetään jatkuvasti kasvumahdollisuuksien saamiseksi edistyneessä komposiittiteollisuudessa Kustannusten pienentämiseen tähtäävää projektia tehostettu tavoitteena kannattavuuden palauttaminen tyydyttävälle tasolle Osavuosikatsaus Q3/2008

19 Tulevaisuuden näkymät Osavuosikatsaus Q3/2008 Kuten toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa julkistettiin, odotamme konsernin koko vuoden 2008 tuloksen ennen veroja olevan negatiivinen. Johtuen tämänhetkisistä haasteellisista markkinaolosuhteista myös neljännen neljänneksen tulos ennen veroja saattaa olla negatiivinen. Kuten toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa julkistettiin, odotamme konsernin koko vuoden 2008 tuloksen ennen veroja olevan negatiivinen. Johtuen tämänhetkisistä haasteellisista markkinaolosuhteista myös neljännen neljänneksen tulos ennen veroja saattaa olla negatiivinen.

20 Liite: Exelin osake

21 Suurimmat osakkeenomistajat (1.10.2008) Nordstjernan AB Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Berling Capital Oy OP-Suomi Small Cap Sijoitusyhtiö Veikko Laine Oy Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma Ulkomarkkinat Oy Alfred Berg Finland Sijoitusyhtiö Fondita Nordic Small Cap Sijoitusyhtiö Suutarinen Matti SEB (hallintarek.) Osakkeiden määrä 3 496 506 689 400 412 000 380 900 378 800 363 600 346 600 343 225 330 000 294 400 233 169 Osuus osakkeista ja äänimäärästä 29,39 5,79 3,46 3,20 3,18 3,05 2,91 2,88 2,77 2,47 1,95 Osavuosikatsaus Q3/2008 Suurimpien osakkeenomistajien osuus on pysynyt ennallaan vuoden 2008 kolmannen vuosineljänneksen aikana

22 Exelin osake 1/2007 - 10/2008 Osavuosikatsaus Q3/2008 6,9 % (35,5 %) osakkeista vaihdettiin tammi–syyskuun aikana. Ylin kurssi 12,20 (17,45) euroa ja alin kurssi 6,53 (12,50) euroa tammi- syyskuun aikana. Päätöskurssi 6,93 (15,30) euroa ja markkina-arvo katsauskauden lopussa 82,4 (182,0) milj. euroa.

23 Konsernin tunnusluvut Osavuosikatsaus Q3/2008 Milj. euroa Liikevaihto Liikevoitto % liikevaihdosta Tulos ennen veroja Tilikauden tulos Oma pääoma Korollinen nettovelka Sijoitettu pääoma Oman pääoman tuotto, % Sijoitetun pääoman tuotto, % Omavaraisuusaste, % Velkaantumisaste, % Tulos/osake, € Tulos/osake, laimennettu, € Oma pääoma/osake € Q3/2007 27,9 -2,1 -7,4 -2,9 -2,2 23,8 32,8 61,1 -35,3 -17,0 28,8 138,1 -0,19 2,00 Q1-Q3/2008 72,8 -1,8 -2,5 -4,0 -2,8 18,3 26,4 50,8 -18,0 -6,8 26,8 144,3 -0,24 1,54 2007 113,5 4,8 4,2 2,4 2,0 23,5 27,9 56,3 8,4 7,3 31,3 118,4 0,17 1,98 muutos, % -14,3 219,9 138,5 138,9 138.5 -23,1 -19,7 -16,9 Q3/2008 23,9 2,5 10,4 1,1 0,9 18,3 26,4 50,8 19,2 12,0 26,8 144,3 0,07 1,54 Q1-Q3/2007 85,4 4,1 4,8 2,7 2,0 23,8 32,8 61,1 11,3 8,9 28,8 138,1 0,17 2,00 muutos, % -14,7 143,8 245,1 238,1 -23,1 -19,7 -16,9


Lataa ppt "Osavuosikatsaus Q3/2008 Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google