Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

URHEILUAKATEMIAVERKOSTON VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMINEN V

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "URHEILUAKATEMIAVERKOSTON VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMINEN V"— Esityksen transkriptio:

1 URHEILUAKATEMIAVERKOSTON VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMINEN V. 2009-2013
Härkönen, Asko; Merikoski-Silius, Tuuli; Lämsä, Jari; Nieminen, Heli; Tarvonen, Simo

2 SISÄLTÖ TYÖN TARKOITUS AKATEMIATOIMINNAN KEHITYS V. 2008 SAAKKA
TOIMINTAYMPÄRISTÖ KEHITTÄMISTOIMINNAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

3 Tarkoitus Hahmottaa valtakunnallisen urheiluakatemiaverkoston tulevaisuuden (v ) keskeiset kehittämiskohteet sekä huomioida akatemioiden paikallisuus ja alueellisuus

4 Akatemiatoiminnan kehitys
IDEA + JUURET: URA –säätiö 1970-luvulla Paikalliset kehityshankkeet 1980-luvulta lähtien; urheilulukiot ja toisen asteen koulutus SYTYKE: Ammattilaistumisen paine v & 1996; OK:n nuoriso-ohjelma ”Ongelma” korkea-asteen opiskeluissa KÄYNNISTYS v ; Urheiluoppilaitosten laajeneminen (HKI; TKU) Harjoituskeskuksista akatemioiksi (JKL) Hankkeella liikkeelle (ROI; EP; JOE, P-HÄME..) Olympiakomitean koordinaatiovastuu v auditointi

5 15 urheiluakatemiaa 1. Uusimaa: Pääkaupunkiseudun ua 2. Varsinais-Suomi: Turun seudun ua 3. Itä-Uusimaa: 4. Satakunta: Satakunta sports Academy 5. Häme: 6. Pirkanmaa: Tampereen ua 7. Päijät-Häme: Päijät-Hämeen ua 8. Kymenlaakso: 1) Etelä-Kymenlaakson ua, 2) Pohjois-Kymenlaakson ua 9. Etelä-Karjala: 10. Etelä-Savo: Etelä-Savon ua 11. Pohjois-Savo: Pohjois-Savon ua 12. Pohjois-Karjala: Joensuun ua 13. Keski-Suomi: Keski-Suomen ua 14. Etelä-Pohjanmaa: Etelä-Pohjanmaan ua 15. Pohjanmaa: Vaasan seudun ua 16. Keski-Pohjanmaa: 17. Pohjois-Pohjanmaa: Oulun seudun ua 18. Kainuu: 19. Lappi: Lapin ua 20. Ahvenanmaa:

6 Toimintaympäristö Akatemia verkottaa useita erilaisia toimijoita huippu-urheilun kehittämiseen – on huomioitava ainakin seuraavat osa-alueet: Valtakunnallista verkostoa koordinoidaan urheiluelämästä käsin: Miten suomalainen urheilujärjestelmä muuttuu? Hajanaisuuden hallinta! Akatemiat ovat kiinni paikallisuudessa/alueellisuudessa; Miten kunnat suhtautuvat akatemioihin? Missä akatemiat sijaitsevat hallinnollisesti? Akatemiat ovat syntyneet urheilun ja opiskelun yhdistämisen tarpeeseen: Miten koulutusmaailma suhtautuu joustavuuteen? Suomalainen koulutusjärjestelmä on yksi joustavimmista maailmassa!

7 Kehittämistoiminnan kohteet
Urheiluakatemioiden valtakunnallinen koordinointi Urheiluakatemioiden profiloituminen Urheiluakatemioiden toimintaedellytykset Urheiluakatemioiden ja lajiliittojen yhteistyö Urheiluakatemioiden ja yläkoulujen yhteistyö Urheilun ja opiskelun yhdistäminen Tukipalvelut Valmentautumisolosuhteet Viestintä Ei käsitellä tässä esityksessä Seuranta ja arviointi Ei käsitellä tässä esityksessä

8 Urheiluakatemioiden valtakunnallinen koordinointi
TAVOITE: Urheiluakatemioiden koordinointitehtävän hoitaminen vahvistuu Urheiluakatemiat muodostavat vahvan valtakunnallisen verkoston, joka toimii linjassa suomalaisen huippu-urheilun kanssa TOTEUTUS: Selvitetään Olympiakomitean henkilöresurssit koordinoinnissa v aikana Käynnistetään ns. isäntäakatemiatoiminta. Valitaan vuosittain kaksi isäntäakatemiaa, jotka johtavat yhdessä olympiakomitean kanssa urheiluakatemioiden kehitystoimintaa. Perustetaan urheiluakatemia-asiantuntijaryhmä (laajentamalla urheiluoppilaitosten seurantaryhmän tehtävää.) Käynnistetään vuoden 2011 aikana urheiluakatemiakoordinaattoreille suunnattu koulutus, jonka tavoitteena on parantaa valmiuksia toimia urheiluakatemiaverkostossa ja päivittäisessä työssä: huippu-urheiluosaamisen vahvistaminen (valmennus, valmennuksen tukipalvelut, huippu-urheilun toimijatahot jne) oman työn organisointi ja ajankäytön hallinta

9 Urheiluakatemioiden profiloitumien
TAVOITE: Urheiluakatemiat tunnistavat omat vahvuutensa ja kehitystarpeensa osana suomalaista huippu-urheilujärjestelmää. Urheiluakatemiat kehittävät toimintaansa paikallisten vahvuuksien ja tarpeiden mukaisesti yhdessä keskeisten yhteistyölajiensa kanssa. Urheiluakatemioiden erilaiset tehtävät ja roolit suomalaisessa huippu-urheilujärjestelmässä tunnustetaan. TOTEUTUS: Urheiluakatemiat arvioivat toimintaympäristönsä mahdollisuuksia huippu-urheilun suunnassa Akatemiat kehittävät toimintaansa omien vahvuuksien ja valtakunnallisten painotusten suuntaisesti Arvioidaan akatemiat uusien kriteerien pohjalta vuoden 2013 aikana käynnistettävässä auditointiprosessissa. luodaan huippu-urheiluakatemia –statuksen rinnalle ”kasvattaja-akatemiastatus”

10 Urheiluakatemioiden toimintaedellytykset
TAVOITE: Urheiluakatemiat hyödyntävät jo olemassa olevia paikallisia ja alueellisia resursseja nykyistä tehokkaammin. Urheiluakatemioiden talous vahvistuu. TOTEUTUS: Osoitetaan urheiluakatemiatoiminnan vaikuttavuus akatemiaurheilijoiden urheilumenestyksellä ja opintojen edistymisellä (ks. kohta 10 seuranta ja arviointi) Hyödynnetään erilaisia paikallisia resursointimalleja

11 Urheiluakatemioiden ja lajiliittojen yhteistyö
TAVOITE: Lajien päivittäisvalmennus tehostuu ja kehittyy TOTEUTUS: Palkataan ja sijoitetaan ammattivalmentajia lajien harjoittelu- ja valmennuskeskuksiin akatemiapaikkakunnille .. .

12 Yläkouluyhteistyö TAVOITE: Lahjakkaiden urheilijoiden valmentautumisedellytykset paranevat yläkouluissa TOTEUTUS: jatketaan meneillään olevia kokeiluja urheiluluokkakokeiluja ja luodaan niistä saatujen kokemusten perusteella toteuttamiskelpoinen urheiluluokkamalli peruskouluille vuoteen 2013 mennessä tehdään kehitystyötä yhdessä kaupunkien koulutoimien, urheiluseurojen, lajiliittojen ja Nuoren Suomen kanssa Suomeen kehitetään urheiluun erikoistuneiden yläkoulujen ja/tai yläkoululuokkien verkosto, jotka toimivat urheiluakatemiaverkostossa ja joilla on virallinen asema koulujärjestelmässä

13 Urheilun ja opiskelun yhdistäminen
TAVOITE: Urheilijat hyödyntävät urheiluakatemioiden tarjoamia opintojen ohjausta ja joustavia opiskelumahdollisuuksia nykyistä tehokkaammin Urheilijastatus vahvistuu korkea-asteen oppilaitoksissa TOTEUTUS: Luodaan valtakunnallinen ”sisäänheittomalli” korkea-asteella aloittaville opiskelijoille vuoteen 2010 mennessä, jonka pohjalta jokainen akatemia luo omat toimintakäytäntönsä Kerätään hyviä malleja urheilijoiden opintojärjestelyistä ja akatemiatoiminnasta erityisesti korkea-asteen oppilaitoksissa Lisätään akatemiaoppilaitosten valtakunnallista vuoropuhelua järjestämällä tapahtumia ja ”asiantuntijavaihtoa”

14 Tukipalvelut TAVOITE:
tukipalvelujen tarjonta ja saatavuus kohtaavat urheilijoiden tarpeet TOTEUTUS: lisätään vuorovaikutusta tukipalvelujen, lajien, urheilijoiden ja akatemian välillä luodaan ykköskategorian urheilijoille oma tehostettu tukipalvelupaketti vuoteen 2011 mennessä uudistetaan valmennuksen tukipalveluiden minimitaso vuonna 2013 hyödynnetään paikallista osaamista nykyistä paremmin, esim. liikuntalääketieteen keskukset.

15 Valmentautumisolosuhteet
TAVOITE: • valmentautumisolosuhteet kehittyvät akatemioiden pääyhteistyölajeissa kansainvälisen huippu-urheilun vaatimusten mukaisesti TOTEUTUS:


Lataa ppt "URHEILUAKATEMIAVERKOSTON VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMINEN V"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google