Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

NUOREN URHEILIJAN OPISKELU JA URHEILU-URA Olympia-akatemian istunto 15

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "NUOREN URHEILIJAN OPISKELU JA URHEILU-URA Olympia-akatemian istunto 15"— Esityksen transkriptio:

1 NUOREN URHEILIJAN OPISKELU JA URHEILU-URA Olympia-akatemian istunto 15
NUOREN URHEILIJAN OPISKELU JA URHEILU-URA Olympia-akatemian istunto Seinäjoki Tuuli Merikoski-Silius Opintokoordinaattori Suomen Olympiakomitea

2 OPISKELU OSA URHEILUA Koulunkäynti ja opiskelu
kuuluvat suomalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun… Järjestelmän kannustettava urheilijoita kouluttautumaan urheilu-uran aikana, mutta mahdollistettava myös yksilölliset ratkaisut ja tuettava niitä Myös koulutus- ja opintotukijärjestelmien tulisi tunnistaa ja ottaa huomioon urheilijan erityisongelmat

3 VALINNAN PAIKKOJA 12v. : urheilupainotteisuus 15 v. : peruskoulussa?
Lukio vai ammatillinen koulutus? Urheilulukio vai lähilukio? Mikä ala? Kehittymismahdollisuudet urheilijana? Valmentaja? Seura? Urheilu vai opiskelu?

4 Urheilijoiden koulutus 2005
2. ASTE OPM, erityinen tehtävä: 12 urheilulukiota, 10 urheiluammattioppilaitosta Urheilupainotteiset lukiot ja ammattioppilaitokset Urheiluopistot monimuotokoulutukset, oppisopimus

5 Urheilijoiden koulutus 2005 Korkea-aste
Turun AMK, Seinäjoen AMK: tradenomi Yliopistot: akateeminen vapaus? akateeminen vastuu! monimuotokoulutukset (aikuiskoulutus) USAn yliopistot Urheiluakatemioissa mukana olevat oppilaitokset

6 NUORI URHEILIJA KAUKANA KOTOA…
sopeutuminen: perhe, kaverit koulu, kuka valvoo, ohjaa ja auttaa? ruokailut, pyykit, varustehuolto soluasuminen, asuntolat nukkuminen, elämäntavat, vapaa-aika sairastuminen, kuka huolehtii? kuka auttaa, lohduttaa, hoitaa, asettaa rajoja? talous?

7 VALINNAN PAIKKOJA jatkuu…
+19 v.: Urheilukoulu vai lähin varuskunta? Siviilipalvelus? Välivuosi? +20 v. +:Ammattikorkeakoulu vai yliopisto? Mikä ala? Paikkakunta? Urheilumyönteisyys? Joustoa? Harjoitteluolosuhteet? Valmentaja? Seura? Onko paikkakunnalla urheiluakatemia? Urheilu vai opiskelu? Mitä opiskelujen jälkeen? Urheilu vai työ?

8 Urheilijoita opiskelevia urheilijoita opiskelevien urheilijoiden %-osuus kilpaurh. 15-18 v. 15 000 14 950 99 maajoukkue-toiminnassa -18 v. 2850 2800 98,2 maajoukkue- toiminnassa +18 v 2000 1200 60 OK:n tukiurheilijat 250 150 Urheilija-apuraha 56 27 48

9 OK:n tukiurheilijat 2003 opiskelijoita 58% töissä 19%
korkea-aste 67% II aste 33% töissä % suurin osa koulutustaan vastaavassa työssä osa- tai kokoaikaisesti, osa täysin muulla alalla, osa ilman koulutusta ammattiurheilijoita 13% suurimmalla osalla ammatti, osalla vain peruskoulu/lukiopohja muu tilanne (välivuosi, armeija tms) 10% osalla opiskelupaikka hankittuna

10 VALINNAN PAIKKOJA jatkuu…
+30 v.: Lopetanko? Mitä uran jälkeen? Töihin? Miten saan töitä ilman työkokemusta? Opiskelemaan? Miten hyödynnän urheilu-urani? Suurilta stadioneilta arkiseen elämään, miten sopeudun, mistä löydän paikkani?

11 Urheilijan ura 1: Urheilu-ura „Elämän ura“

12 Urheilijan ura 2: Urheilu-ura Siirtymävaihe „Elämän ura“

13 Urheilijan ura 3: Opiskelu ja ammattitaidon ylläpitäminen Uusi ura
Urheilu-ura Urheilun ja opiskelun tai työn yhdistäminen Positiivinen vaikutus urheilutuloksiin

14 HAASTEITA URHEILIJAN OPINTOPOLULLA
Ajanpuute ja ajankäytön hallinta: double shift Kokonaiskuormitus: yli- tai alikuormitus Suunnittelun puute: If You fail to plan, plan to fail! Poissaolot, rästiopinnot Opiskeluyhteisöön kiinnittyminen Opintoalojen eroavaisuudet, lajien eroavaisuudet ”Tehokkuusvaatimukset” Toimeentulo-ongelmat

15 Miksi opiskelevalla urheilijalla on toimeentulo-ongelmia?
Opintotuki tunnetusti riittämätön  urheilijat eivät voi paikata aukkoa käymällä töissä Opiskelutahti ei kaikilla riitä opintotuen nostamiseen (talvilajit!) Hitaan opiskelutahdin johdosta tuki ei riitä koko tutkinnon suorittamiseen Valmennustuki myös riittämätön kattamaan urheilusta aiheutuvat kulut, eikä tukea riitä kaikille huipulle pyrkiville Sponsori- ja kilpailutulot harvojen ulottuvilla

16 MIKÄ NEUVOKSI? Urheilijan oma aktiivisuus, suunnittelu
Opintojen alku, tilanteen haltuunotto Tehostettu opintojen ohjaus, HOPS Urheilijalähtöisten opintoratkaisujen löytäminen ja tehokas käyttö! Rytmitys ja vuorottelu Opiskelututor ja/tai vertaistuki Asenteet, motivaatio!

17 Valmentajan/seuran roolista
positiivinen kannustus ja aito kiinnostus!!! urheilijan tukeminen valinnoissa opiskelusuunnitelma valmennussuunnitelman rinnalla, opiskelun huomioiminen valmennuksessa yhteistyö koulun kanssa –keskustelua myös ”ylätasolla”: opettaja ja opot –valmentajat-vanhemmat

18 Liiton roolista ”opintovastaavan” tai opiskeluasioista vastaavan toimielimen nimeäminen (kiekko-opo!) luottamushenkilöiden osaamisen ja kontaktien hyödyntäminen! liitossa tieto urheilijoiden opiskelupaikasta /työtilanteesta  lajilähtöinen kehitystyö tiedottaminen, valmentajakoulutus valmennus- ja kilpailujärjestelmän tarkastelu myös opiskelujen kannalta!

19 Keiden muiden sitoutumista ja tukea tarvitaan?
vanhemmat, perhe sponsorit agentit, managerit muut tahot?

20 Olympiakomitean roolista
Nuoriso-ohjelma vuodesta 1997 Opintokoordinaattori vuodesta 2001 toisen asteen urheilijakoulutuksen ”veturi”: urheiluoppilaitosten seurantaryhmän puheenjohtajuus, seminaarit, Nuoren urheilijan ura –opasyhteistyö Mukana valmennuskeskusten sekä harjoittelukeskusten ja urheilu- akatemioiden kehittämistoiminnassa Yhteistyö Adecco Finland Oy:n kanssa: Huippu-urheilusta työelämään -hanke

21 Mikä ihmeen urheiluakatemia?
URHEILUAKATEMIA on urheilijoiden, lajiliittojen ja seurojen, oppilaitosten, kaupunkien ja kuntien sekä valmennuksen tukipalveluita tarjoavien tahojen YHTEISTYÖVERKOSTO, jonka tavoitteena on: TEHOSTAA urheilijoiden päivittäis- harjoittelun suunnittelua, toteutusta ja seurantaa LUODA edellytyksiä ammattivalmennukselle TUKEA urheilijoiden kouluttautumista haluamalleen alalle urheilu-uran ohessa TARJOTA kokonaisvaltaiseen valmentautumiseen liittyviä tukipalveluja

22 Urheiluakatemiat: valtakunnallinen tilanne 10/2005
Ouluseutu Urheiluakatemia (v.2001) Satakunta Sport Academy (v.2002) Keski-Suomen Urheiluakatemia (v.2002) Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemia (v.2003) Joensuun Urheiluakatemia (v.2003) Pohjois-Savon urheiluakatemia (v.2004) Turun seudun Urheiluakatemia (v. 2004) Kotkan Urheilijakoulutus, Etelä-Kymenlaakson ua (11/2004) Päijät-Hämeen ua (1/2006?) Lapin ua (8/2005) Tampereen ua (8/2005) Vaasan seudun ua (8/2005)

23 Summa Summarum Opiskelun ja huippu-urheiluvalmentautumisen
voi yhdistää menestyksekkäästi Edellyttää urheilijalta ja valmentajalta vastuullista opintojen ja valmennuksen suunnittelua Tarvitaan eri tahojen tiivistä yhteistyötä ja yhteistä tahtoa!


Lataa ppt "NUOREN URHEILIJAN OPISKELU JA URHEILU-URA Olympia-akatemian istunto 15"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google