Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Omahoitaja-toimintatapa päiväkodissa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Omahoitaja-toimintatapa päiväkodissa"— Esityksen transkriptio:

1 Omahoitaja-toimintatapa päiväkodissa
: Helsinki Tiina Vesimäki

2 Sisältö mitä omahoitajuus on
usein esille nousevia kysymyksiä omahoitajuudesta merkitsevä suhde: suhteen rakentaminen, ylläpitäminen ja siirtäminen omahoitaja tunteiden kanssa auttajana lapsen ja vanhemman välisen suhteen kannattelijana & vanhempi lapsen kehityksen tukijana & pienryhmän toiminta Tiina Vesimäki

3 Päivähoitolaki 2 a § ( /304) päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. Tiina Vesimäki 3

4 Mitä omahoitajuus on omahoitajan, lapsen ja vanhemman välinen merkitsevä suhde, jonka rakentamisesta, ylläpitämisestä ja siirtämisestä päivähoidon kasvattaja on ensisijaisessa vastuussa suhde, jota omahoitajan tiimi ja esimies kunnioittaa sekä tukee Tiina Vesimäki 4

5 Virheellisiä oletuksia
on yksi oikea omahoitaja-toimintatapa jokaisen on löydettävä olemassa olevaan tilanteeseen sopiva tapa toteuttaa omahoitajuutta omahoitajuutta voi toteuttaa kuin valmista kaavaa oma tunne ja kokemus mahdollistaa syvemmän ymmärryksen Tiina Vesimäki 5

6 Usein esille nousevia kysymyksiä omahoitajuudesta
mitä jos lapsi kiintyy liiaksi yhteen hoitajaan poissaolot, työntekijävaihdokset miten mahdollista käytännössä työvuorot, sijaiset, lomat, yhteistyö vanhempien kanssa, tilankäyttö… mitä jos ei lähde ”synkkaamaan” vanhempien kanssa omahoitajan vastuu ( lastenhoitajan/opettajan vastuu) sisäinen tiedonkulku mitkä tehtävät kuuluu omahoitajalle? voiko muut hoitaa lasta? miten aloituksen saa toimimaan? lapsia tulee paljon yhtä aikaa ryhmään jos lapsi joutuu vaihtamaan ryhmää kesken vuoden sitoutuuko koko talo vai joku ryhmä kuinka paljon tarvitaan lisäresursseja Tiina Vesimäki 6

7 Merkitsevä suhde omahoitajan, vanhemman ja lapsen välillä (1/2)
suhteen rakentaminen - päivähoidon aloitus syntyy riittävän läsnäolon ja kohtaamisen kautta suhdetta aletaan rakentaa ensin vanhempiin omahoitajan ja vanhempien ensimmäinen tapaaminen lapsen tutustumisaika pk:ssa min. 2 vkoa omahoitaja omien lasten lähellä siirtymätilanteet, ruokailu, lepo, wc-toimet, pukeminen/riisuminen omahoitajan ja vanhempien säännöllinen tapaaminen tutustumiskäyntien aikana omahoitaja läsnä ensimmäisenä hoitopäivänä omahoitaja ottamassa lasta vastaan omahoitaja vastuussa lapseen liittyvän tiedon välittymisestä Tiina Vesimäki 7

8 Merkitsevä suhde omahoitajan, vanhemman ja lapsen välillä (2/2)
suhteen ylläpitäminen omahoitajan riittävän lähellä omia lapsia pidetään lähtökohtana toimintaa suunniteltaessa ja totutettaessa -> pysyvät pienryhmät omahoitajan ja vanhempia säännöllinen tapaaminen: vanhemman pitäminen ajan tasalla: päivän kuulumiset, lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen lapsen kehitysaskeleiden seuraaminen ja tukeminen: yhteiset sopimukset toimintatavoista -> lapsen vasu-keskustelut, viestivihko suhteen siirtäminen tai päättäminen omahoitajan vaihdos lapsi vaihtaa ryhmää tai päiväkotia valmistelu: vanhempi ja lapsi yhteiset toimintatavat ( mahd. koko varhaiskasvatuspalveluissa) Tiina Vesimäki 8

9 Omahoitaja tunteiden kanssa auttamassa
vanhempien kanssa tunteista puhuminen nähdään yhdessä, mitä lapsi kertoo käyttäytymisen kautta aloitukseen liittyvät tunteet: pelko, ikävä, kiukku (äiti, lapsi, omahoitaja) Keinot haitallisten stressitekijöiden tunnistamiseksi ja poistamiseksi vanhempien kanssa sekä työyhteisössä Keinot auttaa lasta stressitekijöiden kanssa, jotka eivät ole hänelle liian vaativia tunteiden sanoittaminen lapselle tunnistaminen, nimeäminen, sopiva tapa ilmaisemiseen omien tunteiden tiedostaminen omahoitaja ja vanhempi Tiina Vesimäki 9

10 Omahoitaja vanhemman ja lapsen välisen suhteen kannattelijana
pitkän päivittäisen erossa olon aikana keinot, joiden avulla lapsi säilyy vanhemman mielessä ja vanhempi on tietoinen lapselle hoitopäivän aikana tapahtuvista asioista keinot, joiden avulla äiti ja isä säilyvät lapsen mielessä Tiina Vesimäki 10

11 Omahoitaja ja vanhempi lapsen kehityksen tukijana
päivittäiset keskustelut mitä kuuluu- koti/päiväkoti yhteinen suunnitelma- mitä tuetaan ja miten? lapsen vasu-keskustelut 2 krt/vuosi jatkuva suunnitelman seuraaminen Vanhempi säilyttää tunteen lapsen tarpeisiin vastaajana ja kehityksen tukijana Tiina Vesimäki 11

12 Omahoitaja pienryhmän kanssa työskentelemässä
päivästruktuuriin ja pienryhmän toimintaan vaikuttaa lasten ikä ja yksikölliset tarpeet pienryhmän ”kehitysvaihe” määrittää, millainen toiminta on mahdollista toiminnan painopisteinä: valmistelu: stressin kanssa auttaminen itsestä huolehtimisen taitojen harjoittelu: syöminen, pukeminen/riisuminen, kuivaksi ja puhtaaksi oppiminen tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja sopiva ilmaiseminen itsesäätelyn ja toisen huomioimisen harjoittelu Tiina Vesimäki 12

13 Kiitos mielenkiinnostanne!
Iloa ja voimavaroja merkitsevään työhönne. Tiina Vesimäki 13


Lataa ppt "Omahoitaja-toimintatapa päiväkodissa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google