Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuotavuuteen? Kommentti Jussi Ahokkaan esitykseen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuotavuuteen? Kommentti Jussi Ahokkaan esitykseen."— Esityksen transkriptio:

1 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuotavuuteen? Kommentti Jussi Ahokkaan esitykseen Mika Maliranta (Etla & Jyväskylän yliopisto) Sayn laki 210 vuotta Tieteellinen juhlaseminaari, Helsinki, 20.11.2013

2 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ollaan perusasioiden äärellä 2 Stevenson, B. ja Wolfers, J. (2013). Subjective Well ‐ Being and Income: Is There Any Evidence of Satiation? American Economic Review, Papers and Proceedings of the National Academy of Sciences, forthcoming.

3 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Työn tuottavuuden kehitys Yhdysvalloissa

4 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Tuottavuuden mittaamisesta •Tuottavuuden mittaus on vertaamista. Yleensä ajankohtien välillä, eli tarkastellaan tuottavuuden kasvua •Mittaaminen tehdään indekseillä (arvoindeksi, volyymi- indeksi ja hinta-indeksi) •On tarpeen tehdä selvä ero taloudellisen tuottavuuden ja reaalisen tuottavuuden välillä •”Kiinteähintaisesta” arvonlisäyksestä puhuminen pitäisi kieltää lailla! •USAn kansantalouden tilinpidossa volyymit esitetään ”puhtaina” indeksilukuina, niin kuin pitäisi tehdä Suomessakin

5 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Muita huomioita •Yleensä ajatellaan, että pääoman lisäämisellä on alenevat rajahyödyt => investointiasteen kohoaminen lisää tuottavuuden kasvuvauhtia vain hetkellisesti •Pitkän aikavälin taloskasvu perustuu teknologiseen kehitykseen –mutta pätevien innovaattorien työttömyysaste on yleensä alhainen •Tuotantokapasiteetilla on optimaalinen käyttöaste ”kaikki junat eivät ole aina täynnä” •Työvoiman hinta reagoi selvästi suhdanteiden vaihteluun (varsinkin kun putsataan rakennemuutosten aiheuttama harha)

6 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Kapasiteetin käyttö kroonisesti vajaa? 6 Kauhanen – Maliranta 2012 ”Jatkajien” palkkaliukuma voimakkaan myötäsyklinen teollisuudessa

7 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Tuottavuuden kehityksen osatekijät •Kaksi lähestymistapaa jakaa työn tuottavuuskasvun osatekijät –Kasvulaskenta –Yritystason lähteiden/mekanismien dekompoinointi •Kasvulaskenta –Lähtökohtana on edustavan yrityksen malli –Työn tuottavuuden kasvun osatekijät •Pääoman määrä työpanosta kohti (pääoman laatu) •Työpanoksen laatu •Residuaali (kokonaistuottavuuden kasvu, teknologinen kehitys) •(Kapasiteetin käyttöaste) –Miten taantuma vaikuttaa? •Lyhyellä aikavälillä: kapasiteetin käyttöaste, työpanoksen laatu •Pitkällä aikavälillä: investoinnit aineelliseen ja aineettomaan pääomaan, epävarmuuden rooli?

8 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Tuottavuuden kehityksen osatekijät •Yritystason lähteiden/mekanismien dekompoinointi –Lähtökohtana on edustavan yrityksen malli –Talouden/toimialan työn tuottavuuden kasvun osatekijät 1.Yritysten tuottavuuskasvu 2.Yritysrakenteiden muutos –Markkinoille tulo –Markkinoilta poistuminen –Resurssien uudelleen kohdentuminen yritysten välillä

9 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Toimialan tuottavuuden kasvun yritystason mekanismit Aika Toimialan tuottavuus Kumulatiivinen luova tuho tt+1t+2 t-1 v Yrityksen tuottavuus Tuottavuus

10 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Työn tuottavuuden kehitys yrityksissä, tehdasteollisuus ilman sähköteknistä teollisuutta, normalisoitu toimialarakenne (vuosi 2002=100)

11 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY “Luova tuho”, tehdasteollisuus ilman sähköteknistä teollisuutta, normalisoitu toimialarakenne (vuosi 2002=100)

12 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY ”Luova tuho” – muutamia huomioita •”Luova tuho” on kilpailun ja innovoinnin seuraus •Sen häiriintyminen voi hidastaa tuottavuuden kasvua ja jäljelle voi jäädä pelkkää tuhoa •Taantumien aikana työvoiman uudelleen kohdentuminen jäykistyy, joten ”luova tuho” toimii huonommin •Toisaalta yritystasolla on jatkuvasti meneillään sekä syviä taantumia ja hurjia nousukausia.


Lataa ppt "ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Vaikuttaako kokonaiskysyntä tuotavuuteen? Kommentti Jussi Ahokkaan esitykseen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google