Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ADR-Ajolupakoulutus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ADR-Ajolupakoulutus."— Esityksen transkriptio:

1 ADR-Ajolupakoulutus

2 KOULUTUSOHJELMAT Paina tästä!
PERUSKURSSI (P) TÄYDENNYS PERUSKURSSI (TP) YHDISTETTY PERUSKURSSI (P) YHDIST. TÄYDENNYSKURSSI (YT) Painikkeista avautuvat eri kurssien mukautetut esitykset LUOKAN 1 ERIKOISKURSSI (E1) LUOKAN 1 TÄYDENNYSKURSSI (T1) LUOKAN 7 ERIKOISKURSSI (E7) LUOKAN 7 TÄYDENNYSKURSSI (T7) SÄILIÖKULJET. ERIK.KURSSI (ES) SÄILIÖKULJ. TÄYD. KURSSI (TS) Huom! Tätä PowerPoint esitystä saa käyttää vain Suomen Kuljetusturva Ky:n kanssa sen käytöstä sopimuksen tehnyt kouluttaja. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

3 Yhdistetty peruskurssi (YP)
ALKUUN Yhdistetty peruskurssi (YP)

4 VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKITUS
16 VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKITUS Vaaralliset aineet ja esineet luokitellaan kuljetusmää- räyksissä seuraavasti: Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

5 9 Kuva: Ökombi GmbH Vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon kuljettaminen muussa kuljetusvälineessä Esimerkiksi kuorma-autoa junassa kuljetettaessa kuljetusta koskevat junamatkan aikana vaarallisten aineiden rautatiekuljetusmääräykset. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

6 RID-sopimus/ajoneuvon kuljettaminen junassa
10 Kansainvälisissä kuljetuksissa: RID -sopimus Kuva: Ökombi GmbH Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

7 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET
12 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET Kuljetusyksikössä saa olla enintään yksi perävaunu tai puoliperävaunu. Apuvaunun (dollyn) avulla kytketty puoliperävaunu katsotaan Suomessa yhdeksi perävaunuksi (sallittu myös Ruotsissa). Kuva: Volvo Trucks Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

8 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET
12 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET B-junaa EI saa käyttää yli vapaarajan olevissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa (Kuva) Kuva: Pertti Aaltonen Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

9 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET
12 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET Puoliperävaunun ja keskiakseliperävaunun yhdistelmää ei myöskään saa käyttää yli vapaarajan olevissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa (kuva) Kuva: Timo Kallionpää Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

10 Räjähteiden kuljettaminen
22 Yhteenkuormausmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

11 Räjähteiden kuljettaminen
22 Kuormakäsittelyvälineet, kuten haarukkavaunu ja nokkakärry, täytyy kiinnittää huolellisesti, että ne eivät pääse ajon aikana liikkumaan kuormatilassa. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

12 Räjähteiden kuljettaminen
22 Räjähteet tulee sijoittaa niin, että ne voidaan mahdollisessa ajoneuvopalossa nopeasti purkaa ajoneuvosta. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

13 KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
51 Puhdas kuormatila on myös osa turvallisuutta! Puhdista kuormatila ennen kuormausta erityisesti palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavasta materiaalista, esim. paperi-, kartonki sekä puujätteistä sekä mahdollisesti edellisestä kuormasta vuotaneista tai irtotavarakuljetuksesta jääneistä vaarallisista aineista. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

14 LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET
29 VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKAT JA VAARATEKIJÄT LUOKKA 5.1. SYTYTTÄVÄSTI VAIKUTTAVAT (HAPETTAVAT) AINEET Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

15 Kuormaus, luokka 5.1 31 Kuormaus. Ajoneuvoista ja konteista on poistettava palavat jätteet. Helposti syttyvien materiaalien käyttö kollien tukemiseen on kielletty. Kuva: Erkki Heiskanen Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

16 PAKKAUKSET Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
Kuva: Erkki Heiskanen / DSV Oy:n terminaali PAKKAUKSET Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

17 Pakkausten merkinnät 36 UN 3332 RADIOAKTIIVISTA AINETTA A-TYYPIN KOLLISSA ERITYISMUODOSSA, 7, Cs-137, 0,18 GBq, II-KELTAINEN, TI 0,8 Cs-137 0,185 GBq Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

18 KOLLI Kappaletavarakuljetuksiin liittyy termi ”kolli”. 40
Kuva: Erkki Heiskanen / DSV Oy:n terminaali Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

19 Pakkausryhmää koskevat tunnuskirjaimet X, Y ja Z tarkoittavat:
41 X: tarkoitettu pakkausryhmälle I. Siihen saa pakata pakkausryhmien I, II ja III aineita. Y: tarkoitettu pakkausryhmälle II. Siihen saa pakata pakkausryhmien II ja III aineita. Z: tarkoitettu pakkausryhmälle III. Siihen saa pakata vain pakkausryhmän III aineita. Kuva: Erkki Heiskanen Kuva: Erkki Heiskanen Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

20 Tyypillisiä IBC-pakkauksia:
42 IBC-pakkauksen enimmäistilavuus voi olla 1,5 - 3 m³ riippuen kuljetettavan vaarallisen aineen ominaisuuksista (olomuoto, pakkausryhmä). Myös IBC-pakkauksen on oltava tyyppihyväksytty ja siinä tulee olla hyväksymismerkintä. Kuva: Erkki Heiskanen Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

21 Tyypillisiä IBC-pakkauksia:
42 IBC-pakkaus, metallinen IBC-pakkaus, jäykkä, muovinen IBC-pakkaus, pahvinen IBC-pakkaus, taipuisa (suursäkki-IBC) Kuva: Edumap, Matti Putkiranta Kuva: Timo Kallionpää Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

22 PAKKAUKSET 19 Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
Kuva: Erkki Heiskanen Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

23 PAKKAUKSET 19 Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky
Kuva: Erkki Heiskanen Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

24 KAPPALETAVARAN KUORMAAMINEN
52 Poista tai kiinnitä irtonaiset esineet Käsittele kolleja varoen. Älä riko kolleja huolimattomalla käsittelyllä. Poista tai kiinnitä irtonaiset esineet, varsinkin sellaiset, jotka saattavat aiheuttaa pakkausten vaurioitumisen kuljetuksen aikana. Kiinnitä lujasti kuormankäsittely-ym. varusteet, kuten työkalut, haarukkavaunu, tyhjät kuormalavat sekä työntökärryt. Kuva: Jarkko Nisula Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

25 Kappaletavaroiden yhteenkuormauskielto
54 Pääsääntöisesti räjähteiden kuormaaminen samaan ajoneuvoon muiden vaarallisten aineiden kanssa on kielletty. Eri räjähteiden keskinäinen yhteenkuormaus ratkaistaan oman taulukkonsa avulla. Oppikirjan sivu 20. ja seuraava kalvo. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

26 Sivut 54 Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

27 Kuljetusyksikkö 68 Käytännössä vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettäviä ajoneuvoja ovat kuorma-auto ja sen perävaunu tai pakettiauto. Kuljetusyksikkö = auto tai auto + perävaunu (+ dolly) Ajoneuvo voi olla umpinainen, avonainen tai peitteellä varustettu. Kuva: Volvo Trucks Kuva: Volvo Trucks Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

28 Määritelmiä 89 Säiliöajoneuvo. Nesteiden, kaasujen, jauhemaisten tai rakeisten aineiden kuljetukseen rakennettu ajoneuvo, jossa on yksi tai useampi kiinteä säiliö. Kuva: Jarkko Nisula Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

29 ”Täysajokielto” SAA AJAA! SAA AJAA! EI SAA AJAA! SAA AJAA
76 Esim: UN 0081 LOUHINTARÄJÄHDYSAINEET, TYYPPI A, 1.1D 40 kg Esim: UN 2315 POLYKLOORATUT BIFENYYLIT, NESTEMÄISET, 9, II kg, IBC-pakkauksissa Esim: UN 2872 DIBROMIKLOORIPROPAANIT, 6.1, II 1 400 kg, kolleissa Esim: UN 1230 METANOLI, 3 (6.1), II 6 000 litraa, tynnyreissä Esim: UN 1072 HAPPI, PURISTETTU, 2.2 (5.1), l, litraa kaasupulloissa SAA AJAA! SAA AJAA! EI SAA AJAA! SAA AJAA EI SAA AJAA! HUOM! RAJOITUS EI KOSKE LUOKAN 7 AINEITA. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

30 KULJETUSYKSIKÖIDEN, AJONEUVOJEN JA
Kuva: Erkki Heiskanen KULJETUSYKSIKÖIDEN, AJONEUVOJEN JA KONTTIEN MERKINTÄ Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

31 KAPPALETAVARAKULJETUS YLI VAPAARAJAN (MUUT LUOKAT, MUTTA EI 1 JA 7)
71 Tyhjä oranssikilpi kuljetusyksikön edessä ja takana. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

32 LUOKAN 7 RADIOAKTIIVISTEN AINEIDEN KULJETUS YLI VAPAARAJAN
73 Tyhjä oranssikilpi kuljetusyksikön edessä ja takana. Suurlipuke 7D molemmilla sivuilla ja takana siinä ajoneuvossa, jossa räjähdettä kuljetetaan. Luokan 7 aineet vetoautossa: Ajoneuvokuvat ilman merkintää: Trailer Consulting Oy. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

33 KAPPALETAVARAKULJETUS MERIKONTISSA
74 Tyhjä oranssikilpi kuljetusyksikön edessä ja takana. Kontin sisältämien kollien varoituslipukkeet kontin molemmilla sivuilla ja molemmissa päädyissä (kaikilla neljällä sivulla). Ajoneuvokuvat ilman merkintää: Trailer Consulting Oy. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

34 IRTOTAVARAKULJETUS, KAHTA AINETTA
74 Tyhjä oranssikilpi kuljetusyksikön edessä ja takana. Kuljetettavan aineen numerokilpi vetoauton ja perävaunun molemmilla sivuilla. Kuljetettavan aineen suurlipukkeet vetoauton ja perävaunun molemmilla sivuilla ja takana. Ajoneuvokuvat ilman merkintää: Trailer Consulting Oy. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

35 Ajoneuvojen merkintä 71 Suurlipukkeiden on oltava kiinnitetty erottuvan väriselle taustalle tai niissä on oltava uloimpana pisteviiva tai jatkuva reunaviiva. Kuva: Erkki Heiskanen Kuva: Timo Kallionpää Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

36 Ajoneuvojen merkintä EI NÄIN! 71
Kuva: Timo Kallionpää Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

37 Ajoneuvojen merkintä VAAN NÄIN! 71
Kuva: Erkki Heiskanen Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

38 Säiliöajoneuvotyypit
91 VAK- ja/tai ADR-katsastettavat säiliöajoneuvotyypit ovat: FL OX AT MEMU Kuva: Edumap, Matti Putkivaara Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

39 SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ
95 Säiliökuljetus, kahta ainetta Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

40 SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ
97 Säiliökontin kuljetus Huom! Merkintöjen tulee olla näkyvissä tai ne on kiinnitettävä ajoneuvoon. Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

41 SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ
96 Kuva: Timo Kallionpää Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky

42 KIITOS MIELENKIINNOSTA!
Kuva: Erkki Heiskanen KIITOS MIELENKIINNOSTA! HAKEMISTOON Copyright 2013 © Suomen Kuljetusturva Ky


Lataa ppt "ADR-Ajolupakoulutus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google