Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Radioaktiivisten aineiden kuljetus"— Esityksen transkriptio:

1 Radioaktiivisten aineiden kuljetus
Jaakko Tikkinen Säteilyturvakeskus

2 Radioaktiivinen aine: Kuljetusten kannalta radioaktiivisena aineena pidetään ainetta, jonka aktiivisuuspitoisuus ja kokonaisaktiivisuus ylittävät säännöksissä annetut nuklidikohtaiset raja-arvot raja-arvot perustuvat IAEA:n standardiin (IAEA Safety Standard Series: Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material 1996 Edition (As Amended 2005) No. TS-R-1 Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

3 Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

4 A1- ja A2-arvot: (vain ulkoinen säteily) QA - QE : -> A2
Ovat kullekin radionuklidille ominaisia arvoja, jotka kuvaavat ko. nuklidin vaarallisuutta: (mitä pienempi, sitä vaarallisempi) QA ja QB: -> A1 (vain ulkoinen säteily) QA - QE : -> A2 (kaikki altistustavat) Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

5 Radioaktiivisten aineiden kuljetussäännöstö
Sovelletaan yleisiä vaarallisten aineiden kuljetusäännöksiä, joissa radioaktiiviset aineet muodostavat luokan 7 Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

6 Kuljetuksessa lisäksi huomioitavaa:
Säteilylaki: kuljettaminen on säteilyn käyttöä kuljetus ei vaadi erillistä turvallisuuslupaa lähettäjän velvollisuudet (asianmukainen pakkaaminen, asiakirjojen laadinta) (Ydinenergialaki:) kuljettaminen ydinenergian käyttöä ydinaineiden kuljetukset luvanvaraisia turvajärjestelyvaatimukset ydinvastuuvaatimukset Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

7 Suomen VAK-määräykset:
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994) (”kattolaki”) Kuljetusmuotokohtaiset asetukset vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002) vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002) vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa (666/1998) vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta (210/1997) Liikenne- ja viestintäministeriön asetukset vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002) vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (278/2002) Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

8 Kansainväliset vaarallisten aineiden kuljetussopimukset ja määräykset:
ADR: Vaarallisten tavaroiden kansainvälistä tiekuljetusta koskeva yleiseurooppalainen sopimus RID: Kansainvälisen rautatiekuljetussopimuksen liitteenä olevat tekniset määräykset IMDG CODE: Merenkulkualan kuljetussäännöstö ICAO - TI: Ilmakuljetuksia koskevat tekniset määräykset (IATA) Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

9 Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

10 Radioaktiivisten aineiden kuljeusten turvallisuudesta (1)
Tiiviysjärjestelmä (pakkaukset) Ulkoisten annosnopeuksien valvonta Kriittisyysturvallisuuden ylläpito Lämmöstä aiheutuvien vaurioiden estäminen Turvajärjestelyt Onnettomuusvalmiusjärjestelyt Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

11 Radioaktiivisten aineiden kuljetusten turvallisuudesta (2)
Vaarallisten aineiden kuljetussäännösten suunnittelun perustana on kolme tasoa: rutiiniolosuhteet tavanomaiset kuljetusolosuhteet (vähäisiä vahinkoja) onnettomuusolosuhteet Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

12 Radioaktiivisen aineen pakkaukset
Pakkauksen tulee pitää radioaktiivisuudesta johtuvat haitat riittävän pieninä normaalissa kuljetustilanteessa sekä onnettomuustilanteessa Mitä vaarallisempi aine, sitä suuremmat vaatimukset asetetaan pakkaukselle Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

13 Pakkaus (kolli-) tyypit:
1. Vapaakolli, peruskolli (excepted package): vain pienet määrät radioaktiivista ainetta (määräytyy A1- ja A2-arvojen perusteella) annosnopeus pinnalla ei yli 5 μSv/h ei ulospäin näkyviä varoitusmerkkejä. Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

14 Pakkaus (kolli-) tyypit (jatkoa):
2. Teollisuuskolli, teollisuuspakkaus (Industrial Package): 1-tyypin teollisuuskolli (IP-1) 2-tyypin teollisuuskolli (IP-2) 3-tyypin teollisuuskolli (IP-3). viranomaishyväksyntä edellytetään vain, jos sisältönä on fissioituvaa ainetta, (merkitään esim. IP-2F) Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

15 Pakkaus (kolli-) tyypit (jatkoa):
3. A-tyypin pakkaus: tarkoitettu aktiivisuuksille, jotka eivät ylitä A1- tai A2- arvoja kestettävä tavanomaisen kuljetuksen aiheuttamat rasitukset (kosteus, pinoamiset, pudotukset) viranomaishyväksyntä vain, jos sisältönä on halkeavaa (fissioituvaa) ainetta, (jolloin kyseessä on pakkaustyyppi AF) Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

16 Radiolääkeainepakkaus (A-tyyppi)
1. Radioaktiivisen aineen kapseli ja lyijysuojus 2. Lyijysuojuksen kansi 3. Styrox-täytepalat 4. Hermeettinen purkki 5. Pakkauslaatikon täyte 6. Pakkauslaatikko 6. 5. 1. 3. 2. 4. Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

17 Pakkaus (kolli-) tyypit (jatkoa):
4. B-tyypin pakkaus: B-tyypin pakkauksen tulee kestää sarja vakavia onnettomuuksia (törmäys kiinteään esteeseen, tulipalo, ym.) Saadaan käyttää vain sertifioituja pakkauksia B(U)-tyypin pakkaukselle edellytetään yhden toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntää (paitsi B(U)F:lle tarvitaan lähettäjä- , kauttakulku- ja vastaanottajamaiden viranomaishyväksyntä) B(M)-tyypin pakkaukselle edellytetään lähettäjä-, kauttakulku- ja vastaanottajamaiden hyväksyntä. Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

18 Säteilysterilointilähteen pakkaus (tyyppi B(U))
Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

19 Pakkaus (kolli-) tyypit (jatkoa):
5. C-tyypin pakkaus Uusi pakkaustyyppi, ei tiettävästi vielä käytössä Oltava suunniteltu siten, että radioaktiivista sisältöä ei pääse vapautumaan eikä suojuksen eheys heikkene kuljetusonnettomuustilanteessa, lento-onnettomuus mukaanluettuna. Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

20 YK-numero: YK-numero on YK:n suositusten (”Orange book”) mukainen aineen tai esineen nelinumeroinen tunnus. Esimerkkejä: 2910 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PERUSKOLLI, RAJOITETTU MÄÄRÄ AINETTA 2911 RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PERUSKOLLI, KOJEET TAI VALMISTEET RADIOAKTIIVISTA AINETTA, PERUSKOLLI, TYHJÄ PAKKAUS RADIOAKTIIVISTA AINETTA, A-TYYPIN KOLLISSA, ERITYISMUODOSSA, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva RADIOAKTIIVISTA AINETTA, A-TYYPIN KOLLISSA, ei erityismuodossa oleva, fissioitumaton tai vapautettu fissioituva Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

21 Pakkausmerkinnät Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

22 Kuljetusindeksi Kuljetusindeksi (Transport Index (TI) kertoo kollista lähtevän säteilyn annosnopeuden Määritetään seuraavasti: Mitataan annosnopeus 1 m päässä pakkauksesta sellaisesta suunnasta, missä se on suurin ja: jos yksikkönä on mSv/h, lukuarvo jaetaan 10:llä jos yksikkönä on mrem/h, kuljetusindeksi on yhtä kuin lukuarvo Tulos pyöristetään ylöspäin yhteen desimaaliin, desimaalin merkkinä käytetään pistettä Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

23 Kriittisyysturvallisuusindeksi (CSI)
Kriittisyysturvallisuusindeksi on laskennallinen suure, jolla rajoitetaan yhdessä kuljetusyksikössä kuljetettavan fissioituvan aineen määrä. Tällä varmistetaan se, että kuljetettavassa aineessa ei käynnisty ketjureaktiota (jolloin säteilytaso nousisi hengenvaaralliseksi). Samassa kuljetusyksikössä pakkausten kriittisyysturvallisuusindeksien summa ei saa ylittää 50. Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

24 Pakkausluokka Pakkausluokka määräytyy kuljetusindeksin ja kollin pinta-annosnopeuden avulla: TI Annosnopeus kollin pinnalla Pakkausluokka enintään 0,005 mSv/h (=5 μSv/h) I- valkoinen 0<TI<1 yli 0,005 mutta enintään 0,5 mSv/h, II- keltainen 1<TI<10 yli 0,5 mutta enintään 2 mSv/h III-keltainen TI >10 yli 2 mutta enintään 10 mSv/h III-keltainen, yksinkäyttö Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

25 Varoituslipukkeet: Pakkauslipukkeet: Ajoneuvolipuke: I-valkoinen
II-keltainen III-keltainen Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

26 Kollin varoituslipuke
Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

27 Kuljetusasiakirjat Meri- ja ilmakuljetuksissa käytetään kansainvälisen mallin mukaisia rahtikirjalomakkeita. Maakuljetusten rahtikirjassa tulee olla aineen kuvaus seuraavassa muodossa: ”UN” ja YK-numero, aineen virallinen nimi, luokan numero ”7”, jokaisen radionuklidin nimi, selostus fysikaalisesta tilasta tai kemiallisesta muodosta, suurin aktiivisuus kuljetuksen aikana, kollin luokka, kuljetusindeksi. (Erityistapauksissa vielä muita). Kuljetusasiakirjoihin tulee liittää kuljettajan turvaohje, jossa esitetään kuljettajan toimenpiteet onnettomuustilanteessa Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

28 Kuljetusten säteilysuojeluohjelma:
Kuljetuksille on oltava säteilysuojelutoimenpiteet, joilla saadaan aikaan riittävä säteilysuojaustaso: Jos arvioidaan, että kuljetustoiminnassa esiintyvä ammatillinen annos: ei todennäköisesti ylitä 1 mSv vuodessa: ei vaadita erityisiä työskentelymenetelmiä, annosten arviointiohjelmaa tms. on todennäköisesti välillä 1-6 mSv vuodessa: vaaditaan annosten arviointiohjelma suoritettuna työpaikan annosvalvontana tai henkilökohtaisena annosvalvontana on todennäköisesti yli 6 mSv vuodessa: vaaditaan henkilökohtainen annosvalvonta Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät

29 Muuta huomioitavaa: Vaarallisten aineiden maantiekuljetuksissa tulee kuljettajalla olla Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) antama ns. VAK/ADR ajolupa. Se saadaan eräissä tapauksissa korvata työnantajan antamalla todistuksella ns. tiedostavasta koulutuksesta. Vaarallisten aineiden maantiekuljetuksissa kuljetuksia tekevän yrityksen tulee nimetä turvallisuusneuvon-antaja (eräin poikkeuksin). Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla AKE:n antama todistus pätevyydestään. Teollisuuden säteilyturvallisuuspäivät


Lataa ppt "Radioaktiivisten aineiden kuljetus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google