Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Innostu vapaaehtoistyöstä!

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Innostu vapaaehtoistyöstä!"— Esityksen transkriptio:

1 Innostu vapaaehtoistyöstä!
Studia generalia Joensuu Katariina Suomu, päällikkö, vapaaehtoistoiminnan ohjaushanke Innostu vapaaehtoistyöstä! Esityksen rakenne Esittäytyminen ja oma positio vapaaehtoisuuteen (ammatillinen, vapaaehtoinen ja tutkimuksellinen) Lyhyt MLL esittely (3 diaa) Mitä vapaaehtoistoiminta on, määrittely (1-2 diaa) Suomalainen vapaaehtoistyö arvoperusta, toimintaperiaatteet, tehtävät, motivaatio jne, haasteet (projektimaisuus jne) Mitä Sinä voit toiminnasta saada? Vapaaehtoistoiminta tarvitsee ja ansaitsee tukea: MLL:n ohjausmalli Vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys (Ruralia plus muita lukuja osallistumisesta) Oma esittely: nykyinen työ Vapaaehtoistoiminnan tulokulmat: kymmenen vuoden kokemus MLL:n eri kehittämistehtävissä, sitä aiemmin Vaasan Seudun työnhakijat - näkökulma sosiaali- ja terveysjärjestöjen Omat kokemukset vapaaehtoisena: yläasteella tukioppilaana, srk:n isostoiminnassa, opiskelijoiden ainejärjestössä, kehitysmaayhdistyksessä, kulttuuritapahtumia järjestämässä, oman koulutusalan liiton luottamustehtävissä, siirtolapuutarhan talkootöissä

2 MLL:n historia Perustettu 1920
Perustajat: Sophie Mannerheim, Erik Mandelin, Arvo Ylppö ja Carl Gustaf Emil Mannerheim Suojelijat: tasavallan presidentti Tarja Halonen ja tohtori Pentti Arajärvi KSuomu Studia generalia

3 Vapaaehtois-toiminta käynnistyi osastojen perustamisen myötä
Kartassa MLL:n osastot v.1927

4 MLL - kansalaisten järjestö
Avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. jäsentä 567 paikallisyhdistystä 13 piiriä keskusjärjestö

5 MLL:n arvot Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys
Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo KSuomu Studia generalia

6 MLL Pohjois-Karjalassa
MLL:n paikallisyhdistys jokaisessa kunnassa yhteensä 22 yhdistystä seitsemän yhdistystä Joensuussa MLL:n Pohjois-Karjalan piiri vastaa vapaaehtoistoiminnan ammatillisesta tuesta ja ohjauksesta Perinteitä ja vahvuuksia mm. lastenkulttuuri- ja lähialueyhteistyössä. Joensuu, Tuupovaara, Kiihtelysvaara, Pyhäselkä, Uimaharju, Eno, Reijola KSuomu Studia generalia

7 Vapaaehtoistyön määritelmä
• Vapaaehtoistyötä tehdään ilman taloudellista korvausta eli siitä ei makseta. • Vapaaehtoistyötä tehdään omasta vapaasta tahdosta. • Vapaaehtoistyö hyödyttää kolmatta osapuolta perhe- ja ystäväpiirin ulkopuolella. • Vapaaehtoistyö on kaikille avointa. Vapaaehtoistoiminta/ vapaaehtoistyö, voi käyttää ja usein käytetään synonyymeinä, niin myös tässä esityksessä ja keskustelussa Tämä määritelmä on Euroopan parlamentin mietintöön perustuva Eri tulokulmat vapaaehtoistyöhön järjestöissä: toimintalähtöinen ’varsinainen’ vapaaehtoistoiminta ja luottamushenkilötyöskentely (toimintaedellytysten varmistamista) KSuomu Studia generalia

8 Määritelmän jatkokehittelyä
Tavallisen ihmiset taidot usein riittävät - joihinkin tehtäviin tarvitaan erityisosaamista/koulutusta Vaikka vapaaehtoistyötä tehdään palkatta, kulukorvauksia voidaan maksaa Vapaaehtoisella on toiminnassaan ns. inhimillinen vastuu ja organisoivalla taholla (järjestö, seurakunta, kunta) on yleensä esimerkiksi vakuutus. KSuomu Studia generalia

9 Aktiivinen vapaaehtoistoiminnan maa
Yli kolmasosa suomalaisista osallistuu vapaaehtoistoimintaan Eri väestöryhmät osallistuvat melko tasaisesti Keskimäärin aikaa käytetään 18 tuntia /kk Kansainvälisesti vertailtuna suomalaiset melko aktiivisia Ruotsalaiset ja Usa aktiivisimpia (yli 50%), Venäjällä akt. vähäistä, liittynee kansalaisyhteiskunnan tilanteeseen ja esim. järjestöjen rooliin yleisemmin Ei osallistumiseroja, silti esim. sote-järjestöt (Ray:n rahoitus) toivotaan mukaan miehiä ja nuoria aikuisia (25-35v) Nuorten koetaan takaavan jatkuvuuden KSuomu Studia generalia

10 Suosituimmat vapaaehtoistoiminnan alueet
urheilu ja liikunta (30%) sosiaali- ja terveys (25%) lapset, nuoret, kasvatus (22)% 62% osallistuu järjestön tai yhdistyksen organisoimaan vapaaehtoistoimintaan KSuomu Studia generalia

11 Vapaaehtoistoiminnan paradigmat
Palkaton palvelutyö-paradigma - auttaminen, hyvinvointi ja sosiaalinen tuki, muodoltaan useimmiten organisoitua Kansalaisyhteiskunta-paradigma - vaikuttaminen keskeistä, aktivismi, globaalisuus, epävirallisesti organisoitunutta Hyödyllisen vapaa-ajan paradigma - uuden oppiminen, jonkin taidon kehittäminen (esim. urheilu, taide), usein paikallista ja/tai pienimuotoista KSuomu Studia generalia

12 Mikä innostaa vapaaehtoistoimintaan?
Mahdollisuus auttaa, tehdä hyvää Mahdollisuus vaikuttaa Mielekäs tekeminen Yhteisö, ryhmä johon kuulua Mahdollisuus oppia uutta Koulutus, ohjaus ja tuki Joskus konkreettiset asiat, esim. vapaa pääsyn johonkin tapahtumaan, pieni tuotelahja tms Hannu-vaari video tähän kohtaan alusta 2 min 39 sek ja sitten lopusta kohdasta 9.24 (mummit yhdessä) KSuomu Studia generalia

13 Mikä innostaa jatkamaan tehtävässä?
Sopivan tehtävän, oman paikan löytyminen Selkeä rooli ja vastuu (sopimus) Mahdollisuus toteuttaa itseään, olla luova Riittävä tuki, koulutus, urapolku Arvostus, palkitseminen ja kiittäminen Yhteisten sosiaalisten tapahtumien järjestäminen Alennukset, tavaralahjat, todistukset Yleinen näkyvyys, työn yhteiskunnallinen merkitys KSuomu Studia generalia

14 Vapaaehtoistoiminnan motiivit – timanttimalli (Yeung 2004)
Toiminta Etäisyys Uusi Antaminen Saaminen Jatkuvuus Läheisyys Pohdinta KSuomu Studia generalia

15 MLL:n vapaaehtoiset MLL:lla on yhteensä yli vapaaehtoista, jotka tekevät vuosittain yli työtuntia. Yhdistysten ja piirien luottamus- ja vastuuhenkilöt Perhekahviloiden, kerhojen ja vanhempainryhmien ohjaajat Tukioppilaat Auttavien puhelinten päivystäjät Kylämummit- ja vaarit, lapsiperheiden tukihenkilöt KSuomu Studia generalia

16 MLL:n toimintaa numeroina 2010 1/2
Perhekahviloita 439 Käyntejä, lapset ja aikuiset yhteensä Lasten ja nuorten harrastuskerhoja 1311 Kerhokäyntejä Vanhempien vertaisryhmiä 240 Ryhmiin osallistumisia Vertaisryhmien ohjaajia 198 Kylämummeja ja -vaareja 294 Perheiden/nuorten tukihenkilöitä 294 Tukioppilaita Tukioppilaiden vapaaehtoistunteja Tukioppilasohjaajia 700 Äitiryhmiä 80, Isäryhmiä 21 Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat

17 MLL:n toimintaa numeroina 2010 2/2
Lasten ja nuorten puhelimen vastattuja puheluja 41 585, nettiviestejä 1793 - vapaaehtoisia päivystäjiä 223 Vanhempainpuhelimeen vastattuja puheluja 495, nettiviestejä 332 - vapaaehtoisia päivystäjiä 39 Yleisö- ja koko perheen tilaisuuksia 1169 - osallistuneita lapsia ja aikuisia Koulutus- ja luentotilaisuuksia osallistuneita nuoria ja aikuisia Retkiä ja leirejä 432 -osallistuneita lapsia, nuoria ja aikuisia Leikkikenttiä 107 Äitiryhmiä 80, Isäryhmiä 21 Vapaaehtoistoiminnan syysmarkkinat

18 MLL:n vapaaehtoisten mielestä tulevaisuuden toiminnan mahdollisuuksia edistävät (paikallisyhdistyskysely 3-vuotissuunnitelmaa varten) KSuomu Studia generalia

19 MLL:n vapaaehtoisten mielestä tulevaisuuden toiminnan mahdollisuuksia edistävät (paikallisyhdistyskysely 3-vuotissuunnitelmaa varten) KSuomu Studia generalia

20 Vapaaehtoistyön yhteiskunnallinen merkitys
Sosiaalinen pääoman ja yhteisöjen vahvistuminen Vapaaehtoistoiminta julkisten palvelujen täydentäjänä → Vapaaehtoisten ja ammattilaisten kumppanuus (vrt. järjestöjen ja kuntien yhteistyö) Kansantaloudelliset vaikutukset (esim. vapaaehtoistyönä tehty aika henkilötyövuosina) KSuomu Studia generalia

21 Vapaaehtoistoiminnan trendejä
Lyhytkestoinen, projektimainen vapaaehtoisuus Hetkellinen kertaluonteinen vapaaehtoisuus Oppilaitosten ja järjestöjen vapaaehtoistoiminnan projektit Yritysten vapaaehtoistoiminnan projektit (esim. yritysten ja järjestöjen yhteistyö) Virtuaali- ja nettivapaaehtoisuus (esim. vertaistuki verkossa) KSuomu Studia generalia

22 Vapaaehtoinen ansaitsee ja tarvitsee tukea
Perehdytys Mistä tehtävästä on kyse? Sopiiko se minulle? Koulutus Saan tarvittaessa uutta tietoa, vahvistan osaamistani. Vertaistuki Tapaan muita vapaaehtoisia, voin verkostoitua ja virkistyä yhdessä. KSuomu Studia generalia

23 Innostuisinko vapaaehtoistyöstä?
Mitä haluan tehdä? Jotain minkä jo osaan vai suuntaudunko uuteen? Kenen kanssa haluan toimia? Kuinka paljon voin antaa aikaani? Miten pitkäksi aikaa voin sitoutua? Kaikki vapaaehtoistyö lisää ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta ja yhteisöllisyyttä ja on arvokasta! KSuomu Studia generalia

24 Miten löytää oma tekemisen paikka, entä tukea toimintaan?
KSuomu Studia generalia

25 Kiitos!


Lataa ppt "Innostu vapaaehtoistyöstä!"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google