Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

"Tulet saamaan Rotarylta suhteessa sen mitä itse teet Rotaryssa" Paul Harris Rotary International.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: ""Tulet saamaan Rotarylta suhteessa sen mitä itse teet Rotaryssa" Paul Harris Rotary International."— Esityksen transkriptio:

1 "Tulet saamaan Rotarylta suhteessa sen mitä itse teet Rotaryssa" Paul Harris Rotary International

2 Jäsenkehitys

3 Jäsenkehityksen tavoite 2008-09 KIubitasolla  Jäsenkomitea ja jäsenkehityssuunnitelma  Toimintaa/projekteja jotka sitovat jäseniä  Vähintään yksi PR-tapahtuma vuodessa  Haastattelu jäsenten kanssa jotka ovat jättämässä klubin  Vähemmän kuin 10 vakituisesti vapautettua läsnäolovelvolli- suudesta  Uudet jäsenet: –95 % mukana klubissa 3 vuoden jälkeen –90 % mukana klubissa 6 vuoden jälkeen

4 Jäsenkehitys globaali D K Leen tavoite  10 % nettolisäys per klubi  2 uutta klubia per piiri D K Leen unelma: Että rotaryssa olisi 1,3 miljoonaa jäsentä rotaryvuoden 2008-09 lopussa

5

6 Jäsenyys  Olet jäsenenä Rotaryklubissa  Klubi on jäsenenä Rotary Internationalissa  Mitä tarkoittaa rotary sinulle?

7 Luokitteet  Rotaryklubit käyttävät luokitejärjestelmää varmistaakseen, että jäsenet edustavat liike-elämän ja ammatinharjoittajien monipuolisuutta paikkakunnalla  Luokite tarkoittaa joko yrityksen pääasiallista toimialaa tai henkilön ammattialaa, mutta ei ammattia tai asemaa  Luokitteista ei ole olemassa mitään täydellistä listaa, koska liiketoiminta ja terminologia vaihtelevat suuresti eri puolilla maailmaa  Voit käyttää paikallista liikeyritys- tai puhelinluetteloa luokitekartan laatimisessa

8 Luokiteperiaatteen käyttö  Klubien tulee rajoittua viiteen jäseneen luokitetta kohden tai 10 %:iin koko jäsenmäärästä, jos klubissa on yli 50 jäsentä  Eläkkeellä olevia jäseniä ei lasketa luokitteen kokonaismäärään  Jos jäsenen luokite muuttuu, klubi voi kuitenkin jatkaa jäsenyyttä uudella luokitteella  Siirtyvän tai klubin entisen jäsenen luokite ei saa olla esteenä jäseneksi valintaan vaikka tämä valinta johtaisi klubin tilapäiseen luokiterajojen ylittämiseen

9 Luokitetarkastuksen suorittaminen  Luokitetarkastus suoritetaan, jotta tiedettäisiin mitä ammatteja ja yrityksiä on paikkakunnalla  Tutkiminen käsittää yhteenvedon kaikista liike-elämän tai ammattialojen yrityksistä paikkakunnallanne  Se keskittyy tunnistamaan tunnustettuja johtohenkilöitä klubin toiminta-alueella tai lähiseudulla, joka rajoittuu paikkakuntaan  Tarkastelun tulisi ottaa huomioon myös paikkakunnan asukkaat, joiden toimipaikat ovat klubin alueen ulkopuolella  Kun luokitekartoitus on tehty, laatikaa lista täytetyistä ja täyttämättömistä luokitteista  Listassa tulisi luokitteen vieressä esiintyä nykyisten jäsenten nimet  Käytä listausta rekrytointikohteena klubin avointen luokitteiden täyttämiseksi  Luokite on vain yksi kriteeri rotaryn jäsenyydelle  Klubin järjestysmuoto määrittelee jäsenyyden kaikki ehdot

10 Klubin kehitys  Jäsenkoostumus  "Läpivalaise" klubi  Piirin jäsenkehitysseminaari  Tehokas johto ja toiminnan ohjaus  Nosta esille rotaryn uniikit puolet

11 Jäsenhankinnan vaiheet Klubinne jäsenkehityksen toimintasuunnitelman tulee sisältää seuraavat toimenpiteet pätevien jäsenten hankinnassa. Tehokas jäsenhankinta noudattaa seuraavaa 4 askelta: 1)Tunnistus 2)Esittely 3)Kutsuminen 4)Jäseneksi ottaminen

12 Jäsenyyskomitea 1380 Tunnistus (1)  Tiedostakaa kaikki mahdolliset jäsenkandidaatit  Harkitkaa kaikkia päteviä kandidaatteja  Klubin jäsen/luokitekomitean tulee suorittaa vuosittain mahdollisimman aikaisin luokitekartoitus, jonka tarkoitus on lisätä luokitteita, joita klubilla ei ole ennestään  Kohdistakaa rekrytointiponnistelut näiden uusien luokitteiden täyttämiseen  Klubin monipuolisen jäsenistön tulisi olla heijastuma paikkakunnan väestöstä  Informoikaa nämä tiedot kaikille jäsenille ja neuvotelkaa luokiteasioissa klubin hallituksen kanssa

13 Jäsenyyskomitea 1380 Tunnistus (2)  Näytä esimerkkiä — esitä uusi jäsenehdokas toimikautesi ensimmäisen kuukauden aikana ja kehota klubin jäseniä etsimään uusia jäseniä mm. seuraavista ryhmistä: –alueen johtavat liikeyritykset ja yhtiöt –ammatilliset ja yrityselämän järjestöt –kauppakamarit –paikalliset ja alueelliset hallintoviranomaiset –entiset Rotarysäätiön stipendiaatit –nykyiset ja entiset rotaractorit. –rotareiden puolisot, elämänkumppanit ja perheenjäsenet

14 Jäsenyyskomitea 1380 Esittely  Informoikaa jäsenehdokkaita RI:n ohjelmista, klubinne palvelupyrkimyksistä ja jäsenyyden eduista ja velvollisuuksista  Jos jäsenehdokas, jolle innostuneet rotarit ovat kertoneet rotarysta, tuntee klubin projektit ennen liittymistään, hän on todennäköisesti sitoutuneempi ja pysyy aktiivina  Kehota klubin jäseniä keskustelemaan rotarysta ja sen tavoitteista ystävien, perheen ja työtovereiden kanssa

15 Jäsenyyskomitea 1380 Kutsuminen  Ehdottajan ja jäsenyys/luokitekomitean edustajan tulisi henkilökohtaisesti kutsua jäsenehdokas liittymään klubin jäseneksi  Kutsun esittäjien pitäisi tuntea jäsenehdokkaan harrastukset ja kyvyt voidakseen korostaa klubin merkittäviä aktiviteetteja ja projekteja  Komitean tulee huolehtia siitä, että uuden jäsenen ehdottajalle annetaan tunnustusta hänen toiminnastaan  Klubin hallitusta tulee avustaa kaikkien jäseneksi ehdotettujen henkilöiden arvioinnissa, kun heitä pohditaan luonteen, ammatin, yhteiskunnallisen aseman ja yleisen sopivaisuuden kannalta  Jäsenten pysyvyys paranee tunnistamalla päteviä jäsenehdokkaita

16 Jäsenyyskomitea 1380 Arvioitaessa jäsenehdokkaan jäsenkelpoisuutta harkitse seuraavia kysymyksiä:  Onko ehdokas moitteeton?  Onko ehdokkaan maine esimerkillinen?  Onko ehdokas palveluhenkinen?  Pystyykö ehdokas huolehtimaan jäsenyyden taloudellisista velvollisuuksista ja läsnäolosta?  Onko ehdokas valmis sitoutumaan klubin projekteihin, ohjelmiin ja komiteoihin?  Komitean tulee käsitellä nopeasti kaikki jäsenehdotukset  Raporttisi klubin hallitukselle tulee selvittää komitean tutkimuksen laajuuden ja perustelut komitean johtopäätöksille

17 Jäsenyyskomitea 1380 Jäseneksiottaminen  Uudet jäsenet tulee toivottaa tervetulleiksi arvokkaalla ja mielekkäällä tavalla  Seremoniaa tulee käyttää mahdollisuutena selostaa rotarina olemisen etuja ja velvollisuuksia  Kutsu perheenjäseniä tilaisuuteen, jos mahdollista  Seremonian kuluessa uusille jäsenille tulee antaa tilaisuus esitellä itseään viiden minuutin ajan kertomalla työtehtävistään ja perheestään  Klubin tulisi antaa uudelle jäsenelle seuraavat tuotteet: –Rotaryn rintamerkki –Rotaryn jäsenkortti –Klubin viikko- tai kuukausijulkaisu –Jäsenmatrikkeli

18 Jäsenyyskomitea 1380


Lataa ppt ""Tulet saamaan Rotarylta suhteessa sen mitä itse teet Rotaryssa" Paul Harris Rotary International."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google