Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

8. Pythonin valintarakenteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "8. Pythonin valintarakenteet"— Esityksen transkriptio:

1 8. Pythonin valintarakenteet

2 If-lause Merkitään varatulla sanalla if.
False True ● ● ● Merkitään varatulla sanalla if. Kuvaa yksisuuntaisen päätöksen: rakenteen lauseet suoritetaan vain ehdon ollessa totta (True). Lauseet kiinnitetään rakenteeseen sisentämällä niitä neljällä välilyönnillä. Pythonissa sisennyksellä on kieliopillinen merkitys. Sisennys auttaa ohjelman lukijaa hahmottamaan mitkä lauseet ovat osa rakennetta. ● ● ● if ● ● ● : ● ● ●

3 If-lause (vertailija1.py)
... # Luetaan luvut. print("Anna ensimmäinen luku:") x = int(input()) print("Anna toinen luku:") y = int(input()) # Vertaillaan lukuja. if x == y: # Tulostetaan, jos x ja y ovat yhtä suuret. print(x, "==", y)

4 If-else-lause Merkitään varatuilla sanoilla if ja else.
True False ● ● ● Merkitään varatuilla sanoilla if ja else. Kuvaa kaksisuuntaisen päätöksen: if-osaan liittyvät lauseet suoritetaan ehdon ollessa totta, muuten suoritetaan else-osaan liittyvät lauseet. Else-osalla ei ole omaa ehtoa. Lause kiinnitetään rakenteen osaan neljällä välilyönnillä. ● ● ● ● ● ● if ● ● ● : ● ● ● else:

5 If-else-lause (vertailija2.py)
... # Vertaillaan lukuja. if x == y: # Tulostetaan, jos x ja y ovat yhtä suuret. print(x, "==", y) else: # Tulostetaan, jos x ja y ovat erisuuret. print(x, "!=", y)

6 Sisäkkäiset valinnat Monisuuntaisten valintojen ilmaisuun.
Sisennysten merkitys kieliopillisena merkintänä ja ohjelman rakenteen selkeyttäjänä korostuu rakenteiden. Sisennysten määrää voidaan vähentää korvaamalla sisäkkäiset rakenteet if-elif-else-lauseella, jossa kukin elif-avainsanalla merkitty osa yhdistää ulomman if-else-lauseen else-osan ja sisemmän if-else-lauseen if-osan. Sisäkkäiset valintarakenteet voidaan korvata peräkkäisillä valinnoilla, jos rakenteiden ehdot sulkevat toisensa pois. Sisäkkäisiä valintoja suositellaan, koska ne ovat vähemmän virhealttiita ja tehokkaampia.

7 Sisäkkäiset valinnat (vertailija3.py)
... # Ulompi lause. if x < y: print(x, "<", y) else: # Sisempi lause. if x == y: print(x, "==", y) # Pakko olla totta, jos ehtolausekkeet # ovat epätosia. print(x, ">", y)

8 Sisäkkäiset valinnat (vertailija4.py)
... if x < y: # Tulostetaan, jos x on pienempi kuin y. print(x, "<", y) # "else:" ja "if x == y:" yhdessä. elif x == y: # Tulostetaan, jos x ja y ovat yhtä suuret. print(x, "==", y) else: # Pakko olla totta, jos ehtolausekkeet ovat # epätosia. print(x, ">", y)

9 Peräkkäiset valinnat ... # (x == y) == False ja (x > y) == False if x < y: print(x, "<", y) # (x < y) == False ja (x > y) == False if x == y: print(x, "==", y) # (x < y) == False ja (x == y) == False if x > y: print(x, ">", y)


Lataa ppt "8. Pythonin valintarakenteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google