Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kiintymyssuhdeteoria

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kiintymyssuhdeteoria"— Esityksen transkriptio:

1 Kiintymyssuhdeteoria
Lotta Heiskanen, psykologi, Väestöliitto Suupohja,

2 Taustaa John Bowlby (1907-1990)
Kiintymyssuhde = tunnesuhde toiseen ihmiseen, lapsella hoitavaan aikuiseen Tutki lapsia, jotka joutuivat eroon vanhemmistaan (vierastilanne Mary Ainsworth) Lasten reaktiot samanlaisia kuin muilla nisäkkäiden poikasilla jotka joutuvat eroon emostaan Johtopäätös: kiintymyssuhde on eloonjäämisjärjestelmä, hengissä säilymisen mekanismi Tunteet ”adaptiivisia” eli auttavat elossa säilymistä Tunteet kertovat ihmisen perustarpeista: pyrkimyksistä läheisyyteen / etäisyyteen hätäännys, riippuvuus, etsiminen  myötäsyntyiset tunteet eloonjäämiseen tähtääviä, pyrkivät varmistamaan toisen läsnäolon Laboratoriossa vierastilanne 12 kk ikäinen vauva tulee huoneeseen vanhempien kanssa, vanhemmat lähtevät, vauvaa jää vieraan hoitajan kanssa, katsotaan miten vauva reagoi vanhempien lähtöön ja paluuseen tunteet vaikuttavat aivojen syvissä kerroksissa, tietoinen looginen ajattelu ja kieli aivojen pintakerroksissa ovat myöhäisempiä ihmisen ominaisuuksia lajinkehityksessä ja yksilön kehityksessä tunteet tähtäävät elossa säilymiseen! Tunteet ovat viisaita pitkään on ajateltu, että järki ja tunne ovat eri asioita  tunteet ovat hyvin järkeviä! Vrt. aivokurkiainen katkaistu ihmislapsi riippuvainen pitkään, tarvitsee toista, ei voi ruokkia/hoitaa itse itseään

3 Nisäkäslajeilla samankaltaista kiintymyskäyttäytymistä, leimautumista emoon
Nisäkäslajit voivat ymmärtää toisiaan: toistensa kiintymystarpeita. On tapauskuvaksia metsään hylätyistä /eksyneistä lapsista, jotka susi on kasvattanut (oheinen tapaus Intiasta) Venäjällä löytyi 2007 tapaus. Silloin tällöin löytyy. Karhukin osaa pitää huolta 1920 intiassa tyttölapset, söivät lihaa, liikkuivat nelin kontin, ääntelivät murisemalla, haju- ja kuuloaisti korostuneet, löytyivät susien luolasta 2- ja 8-vuotiaina

4 Turvallinen varmuus Rakkaus Leikkisyys Sosiaalisuus Avoimuus Rohkeus Ilo Onko kiintymyksen kohde lähellä, saatavilla ja vastaanottavainen? Kyllä Ei Ahdistus Tarkkailu Protesti Takertuminen Etsiminen Hätääntyminen Masennus Vetäytyminen Epätoivo

5 Kiintymyssuhdetyylit
TURVALLINEN 60 % Hätääntyvät, kun joutuvat eroon kiintymyksen kohteesta; etsivät läheisyyttä ja tyyntyvät, kun kohde palaa VASTUSTELEVA (TURVATON) 20 % Hätääntyvät kovasti, kun joutuvat eroon kiintymyksen kohteesta; tämän palatessa eivät tyynny helposti, protestoivat ja ”rankaisevat” poislähdöstä (vrt. ”nalkuttava vaimo”) VÄLTTELEVÄ (TURVATON) 20% Eivät näytä ulkoisesti hätääntyvän kiintymyksen kohteen poislähdöstä; eivät reagoi, kun tämä palaa, sisäinen stressi kuitenkin korkea (vrt. ”urheilusivujen taakse vetäytyvä mies”) Välttelevän stressi korkea, ihogalvaaniset reaktiot Aikuisilla samat prosentit, kiintymystyyli suhteellisen pysyvä, mutta voi myös muuttua, esim. 5 vuoden seurannassa hyvässä parisuhteessa turvattomasta tulee turvallisesti kiintynyt lapset kehittävät pysyvän tavan reagoida tilanteisiin. Tämän tarkoituksena osata suunnistaa maailmassa ja varmistaa läheisyys parhaalla tavalla organisoitumaton kiintymyssuhdemalli Sotaa käyvissä maissa, esim. jugoslaviassa turvattomia enemmistö - Traumatutkimus: kun kohtaamme uhkaa voimme paeta tai hyökätä, ylivirittynyt vs. alivirittynyt, jäätyvä tyyppi

6 Mitä tämä tarkoittaa aikuissuhteissa?
Tutkijat kiinnostuivat 80-luvulla Rakkaussuhteissa samoja piirteitä kuin lapsen ja vanhemman kiintymyssuhteessa Tutkimukset: samat ominaisuudet, jotka tekevät hoitajasta vauvalle hyvän, tekevät partnerista halutun: vastaanottavaisuus, huomiointi ja herkkyys toisen tarpeille Kiintymystyylit kohtalaisen pysyviä läpi elämän Yhtenevät piirteet: lepertely, baby talk, fyysinen kontakti, turvallisuus saatavilla olosta, turvattomuus, jos toinen ei ole saatavilla, toinen tuntuu kiehtovalta olennolta Terapiassa: muutoshetket ”moments of absorbion”, terapian yhteiset vaikuttavat tekijät

7 Turvallinen kiintymys aikuisuudessa
Empatia, läsnäolo, kosketus Voin luottaa, että joku maailmassa on minua varten Tulen kohdatuksi ja nähdyksi omana itsenään todelta tuntuvalla tavalla ja pystyn antamaan samaa toiselle Olen kosketuksessa kumppaniini ja itseeni, omiin tunteisiini, tarpeisiini, ”minuuteni ytimeen”, olen hyväksyvässä ja avoimessa suhteessa niihin

8 Aikuisten tyylit: Brennan, Clark, & Shaver, 1998

9 Sisäinen työskentelymalli
”Kartta maailmassa suunnistamiseen” Opitaan kiintymyssuhteessa Suhteellisen pysyviä läpi elämän Varhainen oppi maailmasta Sisältää käsityksen itsestä ja toisesta. Luo ehdot: miten mahdollista olla lähellä? Miten säilytän parhaiten läheisyyden? Miten parhaiten pärjään sen kanssa, että toinen ei ole saatavillani, kun tarvitsen? Kelpaanko ja miten? Voiko minua rakastaa? Olenko huolenpidon arvoinen? Voiko muihin luottaa? Nämä mallit ovat suhteellisen pysyviä läpi elämän, ihmisillä taipumus valita kumppaneita, jotka sopivat näihin sisäisiin malleihin Haluamme säilyttää pysyvyyden, mallit Sisäisen mallin vastaavuus ulkoiseen todellisuuteen: selittää miksi lapsuudessa väkivaltaa kokenut nainen löytää uudelleen ja uudelleen väkivaltaisen puolison

10 Mistä erilaiset kiintymystyylit tulevat?
Turvallisesti kiintyneet: näiden lasten vanhemmat useammin herkkiä lasten tarpeille, saatavilla olevia Turvattomasti kiintyneet: vanhemmat useammin hylkääviä, epäjohdonmukaisia, lapsen tarpeet eivät elä vanhemman mielessä Olemme neurologisesti virittyneitä etsimään turvallista kiintymystä

11 Kiintymyksen vai sopeutumisen tyylit?
Lapsen TÄYTYY YLLÄPITÄÄ ELINTÄRKEÄÄ SUHDETTA vanhempaan hinnalla millä hyvänsä. Pienellä lapsella ei ole irtisanoutumisen mahdollisuutta, ei valinnan ylellisyyttä. Hänen ainoa mahdollisuutensa on löytää keinot sopeutua, löytää paras mahdollinen tasapaino. - Vrt. täysin deprivoidut lapset

12 ”We discover ourselves through the reflection in the eyes of another” – Winnicott, 1958
Onko suhde itseeni myötätuntoinen, avoin, omia rajoja kuunteleva, armollinen, tyynnyttävä, anteeksiantava vai onko se halveksuva, ankara, ymmärtämätön, torjuva…? Kenen silmin katson itseäni? Millaiset silmät minua ovat katsoneet? Suhtautuminen itseen - syntyy suhteesta toisiin

13 Turvallinen vs. turvaton
Turvallinen kiintymys tukee tunteiden säätelyä, yhteyttä itseen Kun vanhempi vastaanottaa lapsen hätää ja tyynnyttää lasta syntyy tälle mielikuva, että tunteet eivät ole vaarallisia, niitä voi tuntea ja niiden kanssa pärjää Uskallus mennä tunteita kohti  lapsi oppii empatiaa oppiminen, itsen ja toisten tuntemus, sosiaaliset taidot, tukee hyvinvointia ja mielenterveyttä Turvaton kiintymys hankaloittaa tunteiden säätelyä, yhteyttä itseen Kun vanhempi ymmärtää lasta väärin, tai hätääntyy lapsen tunteista, hylkää tai häpäisee, tunteista tulee lapselle vaarallisia. Lapsi tarvitsee tukea vaikeiden tunteiden kannattelussa. Yhteys jollekin tunnealueelle jää syntymättä. Lapsi voi turruttaa itseään tai kokea kohtuutonta omaan varaansa joutumisen hätää.  empatian oppiminen hankaloituu, käsitystä itsestä ja muista negat., riskitekijä, jos en tule ymmärretyksi minun on vaikea löytää kosketusta itseeni/tarpeisiini, impulsiivisuus, harkitsemattomuus, tunteet hyökyy yli Jos lapsi tulee torjutuksi, kaltoinkohdelluksi, väärinymmärretyksi tunteiden ilmaisuissa, ei lapsi halua tutustua tällaisen toisen maailmaan. Toisen pahantahtoisuus on liian vaarallista käsitettäväksi. Tutkimusten mukaan uhkaavien tilanteiden kokeminen lisää ”empaattista epätarkkuutta” , vaikeus myötäelää, keino suojata itseä kivuliaalta todellisuudelta ja ylläpitää suhdetta - (Vrt Shengoldin tapaus kellariin suljetusta lapsesta) Turvallisuus saa meidät uteliaiksi ja lähestymään avoimin mielin

14 Olemme eriarvoisia valmiuksissamme liittyä muihin…

15 Kiintymystyylit ovat melko pysyviä… mutta muuttuvat korjaavissa kokemuksissa!
Ihminen voi muuttua, oppia uutta – ”uutta todistusaineistoa” elämästä täytyy kertyä tarpeeksi Tutkimusten mukaan sitoutunut parisuhde ja vanhemmaksi tulo ovat elämän kokemuksia, joissa muutos on eritoten mahdollinen (Solomon, 2009)

16 Pohdintaa… Jos kiintymyssuhdetyylit ovat suhteelliseen pysyviä aikuisuuteen saakka ja kiintymyssuhteessa opitaan kyky empatiaan, mitä vaikutuksia kiintymystyylillä on vanhemmuuteen? Tutkimusten mukaan mitä enemmän lapsena on saanut hoivaa ja huolenpitoa, sitä helpompi on antaa sitä muille aikuisena! Tutkimuksista tiedetään, että hyvä parisuhde on ns. toinen mahdollisuus – kiintymystyyli voi muuttua turvattomasta turvalliseksi Aikuisena kiintymystaitoja voi opetella! Työntekijän rooli ”hyvänä kiintymyskohteena” Esim. vanhempi, joka ei ole tullut omassa hädässään tyynnytellyksi ja joutuu kohtuuttoman hädän valtaan? Miten hän osaa kohdata lapsen? Suhtautuu hätään torjuvasti ja vihaisesti, koska ei osaa käsitellä sitä itsessään Parisuhde on todella tärkeä kohta vaikuttaa tulevien sukupolvien elämään. Aikuiset eivät voi antaa mitä itse eivät ole missään vaiheessa saaneet.

17 ”The ultimate goal is to faciliate earned secure attachment” – Solomon, 2009
KIITOS!


Lataa ppt "Kiintymyssuhdeteoria"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google