Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lukuvuosi 2014 ‒ 2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lukuvuosi 2014 ‒ 2015."— Esityksen transkriptio:

1 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lukuvuosi 2014 ‒ 2015

2 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Perustietoa Kyamkista

3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamk lukuina Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy –liikevaihto vuonna 2013n. 30 milj. e –omistaja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoita tutkintoon johtavassa koulutuksessa (20.9.2014) 4 333 Koulutusta neljällä koulutusalalla –AMK-tutkintoon johtavat koulutukset23 –ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset7 Päätoimista henkilöstöä (syksy 2014) –yhteensä330 –joista opetustehtävissä175

4 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Toiminta-ajatus ja profiili Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on arvostettu, vastuullinen ja kansainvälinen kouluttaja. Ammattikorkeakoulu on alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden tuottaja. Ammattikorkeakoulu profiloituu kansainvälisen ja erityisesti Venäjä-osaamisen kehittäjäksi yhdessä korkeakoulukentän ja elinkeinoelämän kanssa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Mikkelin ammattikorkeakoulu muodostavat strategisen korkeakoulukokonaisuuden, jolla on yhteinen omistaja. Yhteinen painopiste sopimuskaudella on Venäjä-yhteistyö.

5 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamkin painoalat ja osaamisen kärjet Kyamkin painoaloina ovat –ympäristöystävällinen energiatuotanto ja sen hyödyntäminen –kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku ja niiden turvallisuus –hyvinvointi- ja liiketoimintapalvelut. Osaamisen kärjet ovat –kyberturvallisuusosaaminen/ICT –simulaatio-osaaminen ja pelillistäminen –palvelumuotoilu.

6 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Arvot Tavoitearvo eli korkea ammatillinen osaaminen rakentuu seuraaville perusarvoille: luottamus yhteistyökykyisyys muutoskykyisyys.

7 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamkin visio 2015 Erikoistuneena Venäjä-yhteistyöhön ja osaamiseen EU − Kymenlaakso − Venäjä (Pietari) -akselilla, ammattikorkeakoulu on osa uutta ja vahvaa Kaakkois-Suomen korkeakoulurakennetta. Xamkin visio 2017 Xamk > Kyamk + Mamk ”Yhdessä olemme enemmän.”

8 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Organisaatio

9 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamkin johto Rehtori ja toimitusjohtaja kauppatieteiden tohtori Heikki Saastamoinen Vararehtori filosofian tohtori Mirja Toikka Palvelujohtaja terveystieteiden maisteri Pirkko Rautaniemi Talousjohtaja kauppatieteiden maisteri Tero Tallinen Toimintaa johtaa Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus. Lisätietoa: www.kyamk.fi/kyamkwww.kyamk.fi/kyamk

10 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Koulutusjohtajat Kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuri koulutusjohtaja YTT Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala Sosiaali- ja terveysala koulutusjohtaja THM Päivi Mäenpää Tekniikka ja liikenne koulutusjohtaja FK Olli Ervaala Yhteiset opinnot koulutusjohtaja TtM Seija Aalto

11 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi TKI-johtaja ja painoalapäälliköt TKI-johtaja TkL Markku Huhtinen Kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku ja niiden turvallisuus painoalapäällikkö Mervi Nurminen Ympäristöystävällinen energiatuotanto ja sen hyödyntäminen painoalapäällikkö TkL Juhani Talvela Käyttäjälähtöiset hyvinvointi- ja suunnittelupalvelut painoalapäällikkö TT Valdemar Kallunki

12 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) omistaa Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n. Toimitusjohtaja on Kyamkin ja Mamkin rehtori Heikki Saastamoinen. Strategisesti korkeakoulukokonaisuutta ohjaa Xamk Oy:n hallitus, jonka puheenjohtajana on ensimmäisen 5-vuotiskauden ajan Kymenlaakson edustaja, tällä hetkellä Jussi Lehtinen. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:llä ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:llä on lisäksi omat, osakeyhtiölain mukaiset hallitukset. Yhteistyötä koordinoi lisäksi konsernin johtoryhmä. Xamk Oy:n omistavat Kotka, Kouvola, Mikkeli ja Savonlinna. Lisätietoa: www.xamk.fiwww.xamk.fi

13 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Tutkimus ja kehitys

14 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Monialaista TKI-toimintaa Ammattikorkeakoulun tavoitteena on synnyttää monialaisia, strategialähtöisiä TKI-hankkeita, joilla on tiivis yhteys opetukseen. Painoalojen mukaista tutkimus- ja kehitystyötä tehdään vuosittain n. 70 hankkeessa n. 200 henkilön voimin (noin 65 htv). Hankkeiden kokonaisbudjetilla mitattuna hankesalkun suuruus on n. 12,5 miljoonaa euroa, josta vuosittainen liikevaihto on n. 4,5 miljoonaa. Päärahoitus muodostuu EU- ja kansallista rahoituksista, kunta- ja yksityisrahoituksista. Kaikilla koulutusaloilla on osaamiskeskittymä, johon kuuluu TKI- toiminta, maksullinen palvelutoiminta ja opetuslaboratoriot. Lisätietoa: www.kyamk.fi/tkiwww.kyamk.fi/tki

15 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Koulutus

16 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Tutkintoja päivä- ja monimuotototeutuksina AMK-tutkinto päivätoteutuksena Opinnot ovat pääasiassa päiväopintoja, ja opiskelu on yleensä päätoimista. Opiskelijat ovat monen ikäisiä – yläikärajaa ei ole. Opetus ei ole pelkästään oppituntien kuuntelua ja kokeisiin lukua, vaan oppiminen on organisoitu lähiopetukseen (luennot ja harjoitukset), itsenäisiin oppimistehtäviin ja työharjoitteluun. AMK-tutkinto monimuotototeutuksena Opiskelu on joustavaa ja monimuotoista, ja siihen sisältyy lähiopetusta, verkko-opintoja ja itsenäistä etäopiskelua. Opintoja suoritetaan yleensä työn ohessa, mutta työpaikka ei ole edellytyksenä opiskelulle. Usein osan tutkinnosta voi korvata aiemmin suoritetuilla opinnoilla.

17 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Tutkintoja päivä- ja monimuotototeutuksina Ylemmät AMK-tutkinnot Opinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa ja ne valmentavat vaativiin johtamis- ja kehittämistehtäviin. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti ilta- tai päiväopintoina keskimäärin 2–3 päivänä kuukaudessa. Lisätietoa Kyamkin tarjoamasta koulutuksesta www.kyamk.fi/hakijalle

18 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kaksoistutkinnot ‒ double degrees Kyamkin yksi tärkeä vahvuusalue on logistiikka, jossa hyödynnetään Kymenlaakson logistinen asema sekä merenkulun, logistiikan ja liiketoiminnan logistiikan koulutusten välinen synergia. Kaksoistutkintoon johtavilla koulutuksilla on yhteisiä opintoja ja opiskelija voi valita valinnaisia opintoja tai suuntautumisvaihtoehdon mistä tahansa näistä koulutuksista. Kaksoistutkintojen koulutukset ja tutkintonimikkeet Business Logistics: tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration Energy Technology: insinööri (AMK), Bachelor of Engineering Information Technology: insinööri (AMK), Bachelor of Engineering International Business: tradenomi, Bachelor of Business Administration Logistics Engineering: insinööri (AMK), Bachelor of Engineering

19 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Avoin AMK Avoin AMK tarjoaa mahdollisuuden suorittaa ammatillisia korkeakouluopintoja iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetus on kaikille avointa ja maksullista, mutta edullista. Suoritetut avoimen AMK:n opinnot ovat hyväksyttävissä osaksi Kyamkissa suoritettavaa tutkintoa. Opiskella voi joko yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia. Opiskelija voi suorittaa polkuopintoina tutkintoon sisältyviä opintoja ja siirtyä joustavasti tutkinto-opiskelijaksi.

20 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Koulutus- ja työelämäpalvelut Koulutuksen toteuttamismuotoja avoin AMK täydennyskoulutus ja räätälöity täydennyskoulutus työvoimapoliittinen koulutus kielitutkinnot ja -koulutus lisätiedot: www.kyamk.fi/hakijallewww.kyamk.fi/hakijalle Rekrytoi uusi osaaja Ura- ja rekrytointipalvelut on linkki työnantajien ja opiskelijoiden välillä nopea ja joustava rekrytointikanava, kun organisaatio tarvitsee työharjoittelijoita, opinnäytetyön tekijöitä tai uusia työntekijöitä lisätiedot: www.kyamk.fi/rekrywww.kyamk.fi/rekry Lisätietoa työelämäpalveluista: www.kyamk.fi/työelämällewww.kyamk.fi/työelämälle

21 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Koulutusta Kotkassa ja Kouvolassa Kouvola: opiskelijoita 1785 Kasarminmäen kampus liiketalous ja hallinto910 kulttuuriala610 sosiaali- ja terveysala 265 Kotka: opiskelijoita 2550 Metsolan kampus tekniikka ja liikenne1460 sosiaali- ja terveysala910 liiketalous180

22 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kasarminmäen kampus, Kouvola Koulutukset, tutkintonimikkeet ja suuntautumiset AMK-tutkinnot – suomenkielinen Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK) Johdon assistenttityön ja kielten koulutus, tradenomi (AMK) Liiketalouden koulutus, tradenomi (AMK) –julkishallinto ja juridiikka –taloushallinto –kansainvälinen markkinointi ja Venäjä-liiketoiminta Muotoilun koulutus, muotoilija (AMK) – graafinen muotoilu – muoti ja puvustus – puumuotoilu – sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu – tuote- ja palvelumuotoilu Restauroinnin koulutus, artenomi (AMK) Geronomikoulutus, geronomi (AMK)

23 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kasarminmäen kampus, Kouvola Koulutukset, tutkintonimikkeet ja suuntautumiset AMK-tutkinnot – vieraskielinen Degree Programme in Design, muotoilija (AMK), Bachelor of Culture and Arts Degree Programme in International Business, tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration –International Marketing –International Trade Ylemmät AMK-tutkinnot Degree Programme in Design, muotoilija (ylempi AMK), Master of Culture and Arts Degree Programme in International Business Management, tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Sosiaalialan koulutus, sosionomi (ylempi AMK) tai geronomi (ylempi (AMK)

24 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kasarminmäen kampus, Kouvola

25 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Metsolan kampus, Kotka Koulutukset, tutkintonimikkeet ja suuntautumiset AMK-tutkinnot Ensihoitajakoulutus, ensihoitaja (AMK) Sairaanhoitajakoulutus, sairaanhoitaja (AMK) Naprapaattikoulutus, naprapaatti (AMK) Sosionomikoulutus, sosionomi (AMK) Ylemmät AMK-tutkinnot Terveyden edistämisen koulutus, ensihoitaja, geronomi, naprapaatti, sairaanhoitaja, sosionomi tai terveydenhoitaja (ylempi AMK) Degree Programme in Health Promotion, ensihoitaja, geronomi, naprapaatti, sairaanhoitaja, sosionomi tai terveydenhoitaja (ylempi AMK), Master of Health Care / Social Services

26 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Metsolan kampus, Kotka Koulutukset, tutkintonimikkeet ja suuntautumiset AMK-tutkinnot Automaatiotekniikan koulutus, insinööri (AMK) Energia- ja ympäristötekniikan koulutus, insinööri (AMK) Liiketoiminnan logistiikan koulutus, tradenomi (AMK) Logistiikka, insinööri (AMK) –International Logistics –kansainväliset kuljetukset Merenkulun koulutus – insinööri (AMK) – merikapteeni (AMK) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri (AMK) Tieto- viestintätekniikan koulutus, insinööri (AMK) – peliohjelmointi – tietoverkkotekniikka

27 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Metsolan kampus, Kotka Koulutukset, tutkintonimikkeet ja suuntautumiset Ylemmät AMK-tutkinnot Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus, insinööri (ylempi AMK) Merenkulun hallinnon koulutus, merikapteeni (ylempi AMK)

28 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Metsolan kampus, Kotka

29 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Opiskelijamäärät Koulutusaloittainopiskelijoita 20.9.2014 tekniikka ja liikenne 1 456 sosiaali- ja terveysala 1 177 liiketalous ja hallinto1 092 kulttuuri608 Kokonaisopiskelijamäärät tutkintoon johtavassa koulutuksessa4 333 lisä- ja täydennyskoulutuksessa,2 244 joista avoimessa ammattikorkeakoulussa (2013) 933

30 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Opiskelijan Kymenlaakso

31 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Opiskelijaelämää Kymenlaaksossa Opiskelijakunta Klaani on Kyamkin opiskelijoiden lakisääteinen edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Klaani tuo aktiivisesti esiin opiskelijoiden näkökulmaa ja edustaa opiskelijoita useissa Kyamkin työryhmissä ja toimielimissä. Klaanin ylläpitämä Opiskelijan Kymenlaakso -sivusto kokoaa tietoa, joka kiinnostaa Kymenlaaksossa opiskelevia. Sivustolta löytyy opiskelijaelämään liittyvää infoa esimerkiksi yritysten ja yhteisöjen tarjoamista eduista, tapahtumista, asumisesta, terveydenhuollosta ja liikunnasta. Lisätietoa: www.opiskelijankymenlaakso.fiwww.opiskelijankymenlaakso.fi Tietoa Klaanista: www.opiskelijakuntaklaani.comwww.opiskelijakuntaklaani.com

32 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Ihmeen hieno Kouvola Kouvola tarjoaa opiskelijoille miljöön, jossa kaupunki ja maaseutu yhdistyvät. Kouvolasta on hyvät liikenneyhteydet kaikkiin ilmansuuntiin ja asuminen on edullista – tutkitusti. Kulttuuria on moneen makuun, oopperasta performansseihin. Ravintoloissa vierailee tiheästi kovatasoisia bändejä ja erikoisuuksia musiikin marginaaleista. Sadat eri lajien urheiluseurat ja liikuntapaikat antavat liikettä niveliin. Pelitunnelmaan pääsee kärkiurheiluseurojen KooKoon, MyPan, Kouvojen ja KPL:n otteluissa. Tykkimäen huvipuisto ja Repoveden kansallispuisto kutsuvat viihtymään joko iloisesti joukossa tai rauhassa, jylhiä maisemia ihaillen. Lisätietoa: www.kouvola.fi ja www.visitkouvola.fiwww.kouvola.fiwww.visitkouvola.fi

33 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi

34 Kotka – voimana meri Kotka on perinteikäs satamakaupunki Suomenlahden rannikolla. Erityisen tunnettu Kotka on puistoista ja vilkkaasta kulttuurielämästä. Saaristo, Sapokan meripuisto, akvaariotalo Maretarium ja Merikeskus Vellamo ovat houkuttelevia tutustumiskohteita. Tunnetuin kesätapahtuma on Kotkan Meripäivät. Kotkassa on laajat harrastus- ja liikuntamahdollisuudet. Kulttuurinälkää tyydyttävät Kotkan Kaupunginteatteri, Kymi Sinfonietta ja lukuisat kirjallisuustapahtumat ja taidenäyttelyt. Bussiyhteydet toimivat sujuvasti kaupungin sisällä ja lähikuntiin. Myös lähisaaristoon on kesällä hyvät yhteydet Sapokan venesatamasta. Lisätietoa: www.kotka.fi, www.visitkotka.fiwww.kotka.fiwww.visitkotka.fi

35 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi

36 Koulutusjärjestelmä Suomessa

37 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 3Ylioppilastutkinnot 2 1 Ammatilliset perustutkinnot Amm. oppilaitokset ja oppisopimuskoulutus Lukiot 987654321987654321 Esiopetus 10 Oppivelvollisuus-koulutus Ikä 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Perusopetus Erikois- ammattitutkinnot Ammattitutkinnot työkokemus 5432154321 Yliopistot Tri Lis. Ylemmät kk-tutkinnot Alemmat kk-tutkinnot 43214321 AMK-tutkinnot Ammattikorkeakoulut Ylemmät AMK-tutkinnot

38 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinto käy muun muassa virkaan tai tehtävään, johon vaaditaan korkeakoulututkinto korkeakoulussa suoritettu tutkinto korkeakoulun loppututkinto alempi korkeakoulututkinto. (Valtioneuvoston asetus 426/2005) Ylempi AMK-tutkinto ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto tuottavat saman kelpoisuuden virkoihin ja tehtäviin kuin ylempi korkeakoulututkinto. (Valtioneuvoston asetus 426/2005)

39 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Tukipalvelut

40 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Opiskelijoiden hyvinvointipalvelut Opiskelijoiden liikuntapalvelut –Liikunta vapaavalintaisina opintoina –Urheiluakatemiatoiminta –Virkistys ja kuntoliikunta Psykologipalvelut Opiskeluterveydenhuolto ja oppilaitospastorit Palvelujohtajan vetämä Opiskelijoiden hyvinvointi -työryhmä kehittää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä toimintoja. Lisätietoja: www.kyamk.fi/Opiskelijalle/Opiskelijaelämääwww.kyamk.fi/Opiskelijalle/Opiskelijaelämää

41 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kansainväliset toiminnot Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti verkottunut: yli 100 partnerioppilaitosta liki 30 maassa Euroopassa, Venäjällä, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Baltian maissa ja Aasiassa tärkeimmät ohjelmat: ERASMUS ja FIRST opiskelija- ja opettajanvaihto-ohjelmat ja koulutukseen liittyvät yhteistyöprojektit kansainvälinen työharjoittelu monipuolinen kieliohjelma ja kansainväliset opintokokonaisuudet internetosoite: www.kyamk.fi/kvwww.kyamk.fi/kv

42 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelut Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelut tarjoaa kirjaston, verkko-opetuksen ja opetusteknologian palveluja Kyamkin ja Mamkin opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä sopimuskumppanille, mm. Kouvolan kaupungin sivistystoimen henkilöstölle. Kirjastot sijaitsevat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lisäksi Meri- keskus Vellamon yhteydessä Kotkassa on Kyamkin, Suomen Merimuseon, Kymen- laakson museon ja Palmenian yhteinen Tietokeskus Vellamo. Kampuskirjastot ovat avoimia kaikille asiakkaille.

43 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi


Lataa ppt "Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lukuvuosi 2014 ‒ 2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google