Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käsitteellisen mallinnuksen tekniikkaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käsitteellisen mallinnuksen tekniikkaa"— Esityksen transkriptio:

1 Käsitteellisen mallinnuksen tekniikkaa
ER-mallinnus Käsitteellisen mallinnuksen tekniikkaa Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

2 Käsitteellinen mallinnus
Tavoitteena on toteutuksesta riippumaton käsitteellinen malli. kuvaus tietokantaan tallennettavista tiedoista ja rajoitteista. Kohdealueesta luodaan ER-malli (ER model, entity- relationship model) eli yksilö-yhteysmalli. ER-malli voidaan muuntaa relaatiotietokannan kaavioksi varsin suoraviivaisesti. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

3 Miksi mallinnetaan? Datan mallinnusta voi pitää tietojärjestelmän suunnittelun tärkeimpänä vaiheena. Jos data on mallinnettu väärin, eivät tietokanta ja sitä käsittelevät ohjelmat voi toteuttaa tehtäväänsä oikein. Data on usein järjestelmän monimutkaisin osa. Data on usein rakenteeltaan kohtalaisen muuttumatonta. Heikosti mallinnettu data lisää ohjelmistokehityksen kustannuksia ja heikentää ohjelmien laatua. Virheitä on vaikea korjata jälkikäteen. Mallinnusvaiheessa havaittu virhe on halpa. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

4 ER-mallista relaatiotietokannaksi
Kuvataan kohdealue ER-mallina. Muunnetaan ER-malli relaatiomalliksi. Normalisoidaan relaatiomalli. Toteutetaan relaatiotietokanta. Otetaan relaatiotietokanta käyttöön. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

5 ER-kaavio ER-kaaviot ovat kuvaustekniikka ER-mallinnukseen.
Kohdealueen data kuvataan yksilötyyppeinä yhteystyyppeinä edellisten lukumäärärajoitteina. Käytössä on useita merkintätapoja eli notaatioita tässä käytetään ns. Chenin notaatiota. Samasta kohdealueesta voidaan tehdä useita, erilaisia ER-kaavioita. Tavoitteena reaalimaailman kuvaaminen. Edellyttää kommunikointia kohdealueen toimintaympäristössä. haastattelut dokumentit Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

6 Yhteys- ja yksilötyypit
Laatikot ovat yksilötyyppejä. Yksilötyypit ovat henkilö-, paikka-, tapahtuma- tai olioluokkia, jotka jakavat yhteisiä piirteitä ja ominaisuuksia. Salmiakkiruudut ovat yhteystyyppejä. Kuvaavat yksilötyyppien välisiä suhteita Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

7 Ominaisuudet Ominaisuudet ovat yksilötyyppien jakamia, yhteisiä piirteitä. Ominaisuudet merkitään ER-kaavioon ellipsein. Kullakin yksilöllä määritetään tunnistava ominaisuus (alleviivattu) Vastaa relaatiotietokannan taulun perusavainta. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

8 Yksilötyypit ja ilmentymät
(1, Pentti Vienola, (2, Irma Tuutti, Yksilötyyppi kuvaa yhteisten piirteiden joukkoa. Ilmentymä tarkoittaa yksilötyypin yhtä realisaatiota. Esimerkiksi asiakkaat Pertti Vienola ja Irma Tuutti voisivat olla yksilötyypin Asiakas ilmentymiä. Tietokannassa yksilötyypit ovat metadataa yksilöt ovat dataa Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

9 Lukumäärärajoitteet Kaavioihin voidaan liittää lukumäärärajoitteet:
1:1, yhden suhde yhteen Kummankin yhteystyypin ilmentymää vastaa korkeintaan yksi toisen yhteystyypin ilmentymä 1:M, yhden suhde moneen Ensimmäisen yhteystyypin ilmentymää vastaa mielivaltaisen monta toisen yhteystyypin ilmentymää. Toisen yhteystyypin kutakin ilmentymää vastaa tasan yksi ensimmäisen yhteystyypin ilmentymä. M:N, monen suhde moneen Kummankin yhteystyypin ilmentymää vastaa mielivaltaisen monta toisen yhteystyypin ilmentymää. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

10 Lukumäärärajoitteet Asiakas voi tehdä monta tilausta.
Kukin tilaus liittyy yhteen asiakkaaseen. Tilaus voi käsittää monta tuotetta. Kutakin tuotetta voi olla monessa tilauksessa. Ominaisuudet on jätetty merkitsemättä tilan säästämiseksi. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

11 Mitkä lukumäärärajoitteet?
Omistaja (omistaa) polkupyörä. Nainen (avioliitossa) mies. Asiakas (käyttää) kuntosali. Työntekijä (käyttää) tietokone. Kirjailija (kirjoittaa) teos. Auto (sisältää) ohjauspyörä. Lukumäärärajoitusten täsmentäminen saattaa vaatia lisätietoja kohdealueesta. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

12 Yhteystyyppien ominaisuudet
Yhteystyyppiinkin voidaan liittää ominaisuuksia. Mielekäs, kun yhteys on M:N tai 1:1. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

13 Esimerkki 1 M M N Tiedonhallinnan perusteet
Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

14 Useampi yhteys yhteystyyppien välillä
Kahden yksilötyypin välillä voi olla useampia kuin yksi yhteystyyppi. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

15 Yhteyden aste Joissain tilanteissa yhteystyyppi voidaan kuvata myös yhden tai kolmen yhteystyypin välisenä. Ohessa kauppahinta tuotteelle on myyjän ja ostajan keskinäinen sopimus (esim. nettihuutokauppa tms.) Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

16 Laajennos: aliluokat Kaaviotekniikkaa voidaan laajentaa aliluokkien avulla. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

17 ER-mallinnusharjoitus
Työstäkää kohdealueen datasta ER-malli. Rajatkaa ja keksikää tarpeelliset yksityiskohdat. Ryhmätyö, 2 per ryhmä. Työstetään fläppipaperille. Kun kaaviot valmiina, tarkastellaan yhdessä (ns. learning café). Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

18 ER-mallinnusharjoituksen aiheita
Videovuokraamo Autovuokraamo Hotellin varausjärjestelmä Elokuvateatterin lippujärjestelmä Opintosuoritusrekisteri Tuholaistorjujan asiakaskäynnit Taidelainaamo Oma tallennekokoelma Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen

19 Learning café Valitkaa ryhmästänne isäntä tai emäntä.
Isäntä/emäntä jää paikalleen. Muut siirtyvät myötäpäivään seuraavaan ryhmään vierailijoiksi (5 min ajaksi). Vierailijat kertovat kaavion sisällön siten kuin he sen tulkitsevat. Isäntä/emäntä kuuntelee ja kirjaa kommentit. Lopuksi ryhmä tarvittaessa korjaa kaaviota. Tiedonhallinnan perusteet Metropolia Ammattikorkeakoulu Vesa Ollikainen


Lataa ppt "Käsitteellisen mallinnuksen tekniikkaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google