Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

sanajärjestys etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "sanajärjestys etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä"— Esityksen transkriptio:

1 sanajärjestys etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä ristikko 1 sl-harjoitus täydennä ristikko 2 järjestä sanat: * tehtävä 1. * tehtävä 2. * tehtävä 3. * tehtävä 4. * tehtävä 5. Ruotsin kielessä kaikilla lauseenjäsenillä on oma paikkansa. Toisin kuin suomen kielessä on sanajärjestyssäännöt erittäin tarkat. Lauseenjäsenten paikat määräytyvät sen mukaan onko kyseessä pää- vai sivulause. Päälause voi esiintyä sekä yksin että sivulauseiden kanssa. Sivulause ei esiinny koskaan yksin vaan tarvitsee aina parikseen päälauseen. Ruotsin kielen sanajärjestyksen voit oppia mutkattomasti ns. ”laatikkomallin” avulla. Siinä laatikot ovat aina samassa järjestyksessä. Jokin laatikoista voi jäädä tyhjäksi, mutta ne eivät koskaan vaihda paikkaa keskenään.

2 päälause etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä ristikko 1 sl-harjoitus täydennä ristikko 2 järjestä sanat: * tehtävä 1. * tehtävä 2. * tehtävä 3. * tehtävä 4. * tehtävä 5. Päälauseet voivat olla väitelauseita, kysymyslauseita tai kehotuksia. Kehotusta ilmaisevista lauseista puuttuu yleensä subjekti. Muuten ruotsinkielisissä lauseissa täytyy olla aina subjekti. Jos ei ole muuta subjektia käytetään subjektina pronomineja man tai det. Päälauseen sanajärjestys voi olla joko suora (subjekti ennen predikaattia) tai käänteinen (predikaatti ennen subjektia).

3 päälause etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä
ristikko 1 sl-harjoitus täydennä ristikko 2 järjestä sanat: * tehtävä 1. * tehtävä 2. * tehtävä 3. * tehtävä 4. * tehtävä 5. lauseen alku predi-kaatti subjekti liikkuva määre pääverbi objekti/predika-tiivi adverbi-aali Stina jobbar på banken. Kan Kalle också komma i dag? Öppna fönstret! När bankerna blir Stina arbetslös. minskar sin personal Nu kan jag tala svenska bra. Man brukar bada bastu i Finland. Det regnade i går. Sivulauseen laatikkomalli

4 sivulause etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä ristikko 1 sl-harjoitus täydennä ristikko 2 järjestä sanat: * tehtävä 1. * tehtävä 2. * tehtävä 3. * tehtävä 4. * tehtävä 5. Sivulauseessa on suora sanajärjestys (subjekti ennen predikaattia). Kieltosana ja muut liikkuvat määreet ovat ennen predikaattia. Sivulauseen sanajärjestyksen osaamista helpottaa muistisääntö: KON SU KIE PRE! (konjunktio, subjekti, kieltosana/liikkuva määre, predikaatti) Sivulauseet ovat 1) alistuskonjunktiolla alkavia lauseita 2) epäsuoria kysymyslauseita ja 3) relatiivilauseita. Sivulauseet eivät esiinny yksinään vaan muodostavat yhdessä päälauseiden kanssa virkkeitä.

5 sivulause 1) Alistuskonjunktiot 2) Epäsuorat kysymyslauseet
etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä ristikko 1 sl-harjoitus täydennä ristikko 2 järjestä sanat: * tehtävä 1. * tehtävä 2. * tehtävä 3. * tehtävä 4. * tehtävä 5. 1) Alistuskonjunktiot att että då kun för att jotta, että eftersom koska så att jotta, että fast vaikka därför att siksi, sen tähden när kun om jos även om vaikka Esim. Jag går i skolan eftersom jag vill lära mig. 2) Epäsuorat kysymyslauseet Alkavat kysymyssanalla tai om-konjunktiolla. Esim. Jag undrar om Lasse är hemma. Jag vill veta vad du heter. 3) Relatiivilauseet Alkavat relatiivipronominilla (vilken, vilket, vilka, vad, vars, vilkas, som) tai relatiiviadverbillä (där, dit, då) Esim. Vi fick ett brev som vi länge hade väntat på. Vi träffades på sommaren då det var jätte varmt.

6 sivulause etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä
ristikko 1 sl-harjoitus täydennä ristikko 2 järjestä sanat: * tehtävä 1. * tehtävä 2. * tehtävä 3. * tehtävä 4. * tehtävä 5. sivulauseen alku subjekti kieltosana/ liikkuva määre predikaatti muu att Stina redan har börjat jobba. fast det ofta är svårt. som hon inte vill köpa där det aldrig är kallt. var hon nu bor. Päälauseen laatikkomalli

7 liikkuvat määreet etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä ristikko 1 sl-harjoitus täydennä ristikko 2 järjestä sanat: * tehtävä 1. * tehtävä 2. * tehtävä 3. * tehtävä 4. * tehtävä 5. Liikkuvat määreet ovat adverbejä, joiden paikka vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä sivu- vai päälause. Liikkuvat määreet ovat tavallisesti koko lauseen määreenä. Liikkuvia määreitä ovat 1) kieltosanat 2) lauseadverbit 3) epämääräistä aikaa ilmaisevat adverbit 4) konjunktioadverbit 5) tapaa ilmaisevat adverbit.

8 liikkuvat määreet etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä ristikko 1 sl-harjoitus täydennä ristikko 2 järjestä sanat: * tehtävä 1. * tehtävä 2. * tehtävä 3. * tehtävä 4. * tehtävä 5. Tästä voit vielä kerrata joitain yleisimpiä liikkuvia määreitä. 1. kieltosanoja inte/icke ei ej ei alrdig ei koskaan ingalunda ei suinkaan ingenstans ei missään 2. Lauseadverbejä kanske ehkä väl kai nog kyllä möjligen mahdollisesti troligen luultavasti säkert varmasti absolut ehdottomasti egentligen oikeastaan förstås tietysti naturligtvis luonnollisesti knappast tuskin tyvärr valitettavasti faktiskt todellakin verkligen todellakin visserligen tosin

9 liikkuvat määreet etusivu
päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä ristikko 1 sl-harjoitus täydennä ristikko 2 järjestä sanat: * tehtävä 1. * tehtävä 2. * tehtävä 3. * tehtävä 4. * tehtävä 5. 3. Epämääräistä aikaa ilmaisevia painottomia adverbejä alltid aina redan jo fortfarande edelleen genast heti förr, förut ennen ibland joskus tidigare ennen någon gång joskus först ensin någonsin koskaan just juuri sällan harvoin länge kauan ofta usein nu nyt vanligen tavallisesti 4. Konjunktioadverbejä också myös däremot sitä vastoin dessutom sitä paitsi trotts allt kaikesta huolimatta likaså samoin i alla fall joka tapaukessa ju -han, –hän alltså siis nämligen näet, nimittäin därför sen vuoksi ändå, dock kuitenkin 5. Tapaa ilmaisevia adverbejä gärna mielellään lungt rauhallisesti lätt helposti noga tarkoin snabbt nopeasti

10 liikkuvat määreet etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä ristikko 1 sl-harjoitus täydennä ristikko 2 järjestä sanat: * tehtävä 1. * tehtävä 2. * tehtävä 3. * tehtävä 4. * tehtävä 5. Jos on lauseessa on kieltosanan lisäksi toinenkin liikkuva määre on niiden keskinäinen järjestys seuraava: Hon kom tyvärr inte med. (kieltosana tulee toisen liikkuvan määreen jälkeen, jos kielto kohdistuu koko lauseeseen.) Jag kan inte alltid förstå honom. (kieltosana tulee ennen toista liikkuvaa määrettä korostamaan sen merkitystä.)


Lataa ppt "sanajärjestys etusivu päälause sivulause liikkuvat määreet tehtäviä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google