Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietohallinnon sopimusjuridiikkaa eräitä näkökohtia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietohallinnon sopimusjuridiikkaa eräitä näkökohtia"— Esityksen transkriptio:

1 Tietohallinnon sopimusjuridiikkaa eräitä näkökohtia
Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

2 Esimerkki sopimuksen periaatteista
Tietohallintotehtävien ulkoistamista koskevat sopimukset Muut strategiset IT-alan kumppanuussopimukset

3 Sopimuksen näkökulmia
Sopimus strategian osana Sopimus riskinhallinnan välineenä Sopimus yhteistoiminnan pelisääntöjen asettajana ja luottamuksen perustana Sopimus ja jälkikäteinen virhearviointi Sopimus ja sen muotoilu ovat osa hyvää, tehokkuuteen tähtäävää toimintatapaa

4 Sopimusoikeudesta yleistä
Sopimus on pääsääntöisesti Suomessa muotovapaa erityistapauksessa muotovaatimukset Monissa muissa maissa pakolliset muotovaatimukset Sopimusvapaus business to business (B2B) sopimukset rajoitetusti kuluttajasopimuksissa B2C Sopimuksen sitovuus Kohtuullistaminen on poikkeus

5 Sopimuksen osat ja liitteitä
Yleiset osat sopimusosapuolet, sopimuksen rakenne, määritelmät Sopimuksen kohde ja sovittava asia Sopimuksen toteuttamisen prosessi Takuut Suoritusesteet ja virheet Tietosuojalausekkeet Tietoturvallisuuslausekkeet Erityiset riskit Sopimussuhteen päättäminen Sovellettava laki Riitojen ratkaiseminen

6 Sopimuksen yleiset osat
Sopimuksen rakenne erityiset ja yleiset ehdot projektikohtaisten suunnitelmien ja välipuheiden asema Sopimusosapuolet ja määritelmät Yhteys- ja vastuuhenkilöt

7 Sopimuskohde Sovittavien palveluiden ja niiden laatutason määrittely
oheisdokumentaatio opastus ja koulutus Järjestelmän käyttöönotto ja testaus, koekäyttö Immateriaalioikeudet Toimituksen ajankohdat Hinnoittelu ja sen perusteet hinta / laskutus sekä hinnasto indeksikysymykset – Laki indeksiehdon käyttämisestä Maksuehdot Vaaranvastuu-lausekkeet

8 Takuut Takuuehdot – takuun sisältö
Takuuehtojen merkitys kuluttajasopimuksissa

9 Suoritusesteet Toimituksen viivästyminen Korvaava suoritus
seuraamukset ilmoitusvelvollisuudet sopimussakko hinnanalennus Korvaava suoritus Vahingonkorvaus Sopimuksen purkaminen Ylivoimainen este

10 Tietosuojalausekkeet
Jos käsitellään henkilötietoja Rekisterinpitäjän vastuun ja velvoitteiden toteuttaminen Hyvä tietojenkäsittelytapa Erityiset vaatimukset henkilötietolaissa henkilötietolain tietoturvallisuusvelvoitteiden toteuttaminen

11 Tietoturvallisuuslausekkeet
Tavallisesti sopimuksissa vain salassapitovelvoite Käytännössä tietohallinnon sopimuksissa sovittava laajemmin tietoturvallisuusasioista tietoturvallisuustasot ja vaatimukset määrittelyiden perusteet osapuolten vastuut ja sen rajoitukset keskeiset turvallisuustoimenpiteet henkilöstöturvallisuus tietoaineistojen turvaaminen ja suojaaminen auditointi

12 Sopimussuhteen päättäminen
Sopimuksen päättyminen ja irtisanominen Menettely päättämisessä Oikeudet erilaisiin aineistoihin Velvoitteet järjestelmän siirrossa ja alasajossa

13 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
B2B –voidaan sopia sovellettavasta laista ja oikeuspaikasta B2C – ei voida sopia sovellettavasta laista ja oikeuspaikasta Jos ei ole sovittu määräytyy kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen perusteella Välimiesmenettely kirjallinen sopimus menettelyn käyttämisestä lopullinen asiaratkaisu välitystuomion mitättömyys ja kumottavuus Asianajajaliiton sovittelumenettely

14 Kuluttajasopimuksista
Kuluttajasuojalain mukaan Pakottavia säännöksiä kuluttajan hyväksi Erityisiä säännöksiä koti- ja etämyynnistä


Lataa ppt "Tietohallinnon sopimusjuridiikkaa eräitä näkökohtia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google