Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VAKUUTUSTUTKIMUS2014 Esitys 16.7.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VAKUUTUSTUTKIMUS2014 Esitys 16.7.2014."— Esityksen transkriptio:

1 VAKUUTUSTUTKIMUS2014 Esitys

2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten: mielipiteitä vakuutuksista ja vakuutusyhtiöistä riskitietoisuutta ja riskienhallintaa vakuutusten käyttöä ja kokemuksia korvauskäytännöstä näkemystä yksilön ja yhteiskunnan vastuunjaosta. Kyseessä on seurantatutkimus. Suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin on tutkittu säännöllisesti koko 2000-luvun ajan. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2012. Vuoden 2014 tutkimuksen on toteuttanut IROResearch Oy. Tutkimus tehtiin internetissä IRONetPanelissa Kohderyhmä: vuotiaat mannersuomalaiset henkilöt Vastaajia 1000, otos on valtakunnallisesti edustava Aikaisemmin tutkimus on toteutettu henkilökohtaisina haastatteluina osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Haastatteluja on tehty noin 1000 joka kierroksella.

3 MIELIPITEET VAKUUTUKSISTA JA VAKUUTUSYHTIÖISTÄ

4 MIELIPITEET VAKUUTUKSISTA JA VAKUUTUSYHTIÖISTÄ
Mitä mieltä olette seuraavista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin liittyvistä väittämistä? % vastaajista (n=1000 vuonna 2014)

5 MIELIPITEET VAKUUTUKSISTA JA VAKUUTUSYHTIÖISTÄ
Mitä mieltä olette seuraavista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin liittyvistä väittämistä? % vastaajista

6 MIELIPITEET VAKUUTUKSISTA JA VAKUUTUSYHTIÖISTÄ
Mitä mieltä olette seuraavista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin liittyvistä väittämistä? % vastaajista

7 TUNTEE VAKUUTUSYHTIÖITÄ HUIJANNEEN HENKILÖN
Tunnen henkilön, joka on huijannut vakuutusyhtiötä? % vastaajista

8 KORVAUSMENETTELY

9 HAKENUT VAKUUTUSYHTIÖLTÄ KORVAUSTA
Onko teille viimeksi kuluneen vuoden aikana sattunut vahinko, josta olette hakenut vakuutusyhtiöltä korvausta? % vastaajista

10 HAKENUT VAKUUTUSYHTIÖLTÄ KORVAUSTA
Onko teille viimeksi kuluneen vuoden aikana sattunut vahinko, josta olette hakenut vakuutusyhtiöltä korvausta? Kyllä-osuudet - % vastaajista

11 MISTÄ VAKUUTUKSESTA HAKENUT KORVAUSTA
Mistä vakuutuksesta olette hakenut korvausta viimeksi sattuneessa vahinkotapauksessa? % vastaajista, jotka ovat hakeneet korvausta (n=333 vuonna 2014)

12 MITÄ KAUTTA TEKI KORVAUSHAKEMUKSEN
Mitä kautta teitte korvaushakemuksen? % vastaajista, jotka ovat hakeneet korvausta

13 MIELIPITEET VAKUUTUSYHTIÖN KORVAUSMENETTELYSTÄ
Millaista oli mielestänne vakuutusyhtiön korvausmenettely? % vastaajista, jotka ovat hakeneet korvausta (n=333 vuonna 2014)

14 MIELIPITEET VAKUUTUSYHTIÖN KORVAUSMENETTELYSTÄ
Millaista oli mielestänne vakuutusyhtiön korvausmenettely? % vastaajista, jotka ovat hakeneet korvausta

15 MIELIPITEET VAKUUTUSYHTIÖN KORVAUSMENETTELYSTÄ
Millaista oli mielestänne vakuutusyhtiön korvausmenettely? % vastaajista, jotka ovat hakeneet korvausta

16 KORVAUSHAKEMUKSEN HYLKÄYS Hylättiinkö korvaushakemuksenne?
% vastaajista, jotka ovat hakeneet korvausta

17 VAKUUTUSASIOIDEN HOITO

18 VAKUUTUSASIOIDEN HOITO
Missä hoidatte tällä hetkellä vakuutusasioitanne? % vastaajista (n=1000 vuonna 2014)

19 VAKUUTUSASIOIDEN HOITO 1/2
Missä hoidatte tällä hetkellä vakuutusasioitanne? % vastaajista

20 VAKUUTUSASIOIDEN HOITO 1/2
Missä hoidatte tällä hetkellä vakuutusasioitanne? % vastaajista

21 RISKITIETOISUUS

22 NYKYISEN ELÄMÄNVAIHEEN RISKIEN UHKA
Miten paljon arvioitte seuraavien riskien uhkaavan teidän ja/tai perheenne taloudellista hyvinvointia nykyisessä elämänvaiheessanne? % vastaajista (n=1000 vuonna 2014)

23 NYKYISEN ELÄMÄNVAIHEEN RISKIEN UHKA
Miten paljon arvioitte seuraavien riskien uhkaavan teidän ja/tai perheenne taloudellista hyvinvointia nykyisessä elämänvaiheessanne? Paljon+melko paljon osuudet - % vastaajista

24 LAKISÄÄTEISEN SOSIAALITURVAN RIITTÄVYYS RISKITILANTEISSA
Kuinka hyvin uskotte lakisääteisen sosiaaliturvan riittävän turvaamaan taloudellista hyvinvointianne seuraavissa riskitilanteissa? % vastaajista (n=1000 vuonna 2014)

25 YHTEISKUNNAN JA YKSILÖN VASTUUNJAKO

26 MIELIPITEET YHTEISKUNNAN JA YKSILÖN VASTUUNJAOSTA
Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat näkemystänne yhteiskunnan ja yksilön vastuunjaosta? % vastaajista (n=1000 vuonna 2014)

27 VARAUTUU ITSE TÄYDENTÄMÄÄN ELÄKEAJAN TOIMEENTULOA
Oletteko varautunut tai aiotteko varautua itse täydentämään eläkeajan toimeentuloanne jollakin seuraavista tavoista? % vastaajista (n=1000 vuonna 2014)

28 VARAUTUU ITSE TÄYDENTÄMÄÄN ELÄKEAJAN TOIMEENTULOA HANKKIMALLA OMISTUS- / SIJOITUSASUNNON
% vastaajista FK:n Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2014 –tutkimus: sijoitusasunto on 9 %:lla suomalaisista - sijoitusasunnon aikoo hankkia 3 % suomalaisista

29 PALVELUJEN KUSTANTAMINEN ITSE TULEVAISUUDESSA
Uskotteko, että kansalaiset joutuvat tulevaisuudessa kustantamaan seuraavia palveluja yhä enemmän itse esim. oman vakuutuksen turvin tai muuten varautumalla? % vastaajista

30 PALVELUJEN KUSTANTAMINEN ITSE TULEVAISUUDESSA
Terveyden- ja sairaanhoidon kustannuksia Vanhuuden hoivaan liittyvien palvelujen kustannuksia Terveyden- ja sairaanhoidon kustannuksia % vastaajista Vanhuuden hoivaan liittyvien palvelujen kustannuksia % vastaajista

31 PALVELUJEN HANKKIMINEN LAKISÄÄTEISEN ELÄKKEEN TURVIN
Uskotteko, että pystytte hankkimaan kaikki tarvitsemanne palvelut lakisääteisen eläkkeen turvin, jos elätte yli 80-vuotiaaksi? % vastaajista

32 VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET

33 VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET
Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? % vastaajista (n=1000 vuonna 2014)

34 VAPAAEHTOINEN MATKAVAKUUTUS
Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? Henkilövahingot korvaava matkavakuutus Kyllä-osuudet - % vastaajista

35 VAPAAEHTOINEN MATKAVAKUUTUS
Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? Henkilövahingot korvaava matkavakuutus % niistä vastaajista, joilla on henkilövahingot korvaava matkavakuutus (n=501 vuonna 2014)

36 MIELIPITEET MATKAVAKUUTUKSESTA
Mitä mieltä olette seuraavista matkavakuutusta koskevista väitteistä? % vastaajista

37 VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS
Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? Vapaaehtoinen eläkevakuutus Kyllä-osuudet - % vastaajista FK:n Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2014 –tutkimus: PS-tuotteita on 2 %:lla suomalaisista - PS-tuotteisiin aikoo sijoittaa 1 % suomalaisista

38 VAPAAEHTOINEN ELÄKEVAKUUTUS
Eläkevakuutukseni on.. % vastaajista

39 VAPAAEHTOINEN HENKIVAKUUTUS KUOLEMAN VARALTA
Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? Henkivakuutus kuoleman varalta % vastaajista

40 KORVAUKSEN SUURUUS Miten suuren korvauksen vakuutuksen edunsaajat saisivat, jos menehtyisitte nyt? % niistä vastaajista, joilla on vapaaehtoinen henkivakuutus kuoleman varalta

41 VAPAAEHTOINEN LAINATURVAVAKUUTUS
Mitä seuraavista vapaaehtoisista vakuutuksista teillä tai alaikäisillä lapsillanne on? Lainaturvavakuutus % vastaajista FK:n Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat 2014 –tutkimus: Asuntolainan määrä keskimäärin - pikkulapsiperheillä € - kouluikäisten lasten perheillä lapsettomilla pareilla € Lainaturvakuutus 26 %:lla niistä joilla on lainaa 35 %:lla niistä joilla on asuntolainaa

42 VAPAAEHTOINEN SAIRAUSKULUVAKUUTUS Sairauskuluvakuutukseni on..
% vastaajista

43 AINEISTON RAKENNE

44 AINEISTON RAKENNE 1/3 % vastaajista (n=1000 vuonna 2014)

45 AINEISTON RAKENNE 2/3 % vastaajista (n=1000 vuonna 2014)

46 AINEISTON RAKENNE 3/3 % vastaajista (n=1000 vuonna 2014)


Lataa ppt "VAKUUTUSTUTKIMUS2014 Esitys 16.7.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google