Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kysy kirjastosta : Tulevaisuuden näkymiä Erkki Lounasvuori Kysy kirjastonhoitajalta kehittämispäivä 14.9.2007 Helsinki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kysy kirjastosta : Tulevaisuuden näkymiä Erkki Lounasvuori Kysy kirjastonhoitajalta kehittämispäivä 14.9.2007 Helsinki."— Esityksen transkriptio:

1 Kysy kirjastosta : Tulevaisuuden näkymiä Erkki Lounasvuori Kysy kirjastonhoitajalta kehittämispäivä 14.9.2007 Helsinki

2 Kirjastot.fi: Yhteisölliset ratkaisut •Kirjastot.fi:n uudet verkkopalvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhteisöllisen webin hengessä •Yhteisöllisyys pyritään saamaan myös vanhoihin verkkopalveluihin * LibraryThing * Del.icio.us * Wikipedia * MySpace * Web 2.0 – Kirjasto 2.0 – Library 2.0 – Web 2.0 * Flickr * YouTube * SecondLife * Blogger * LinkedIn * Yhteisöllisyys edellyttää: •Kirjastojen on oltava verkossa siellä missä muutkin •Kokoelmien bibliografisten tietojen avaamista verkossa •Asiakkaat mukaan kommentoimaan ja tägittämään kirjastojen verkkopalveluja – huom! kirjastoammatillinen kuvailu pidetään kuitenkin erillään asiakaskuvailusta.

3 Semanttinen web ja ontologiat (1) Nykyisen webin sisällöt on esitetty muodossa, joka on tarkoitettu ihmisen eikä koneen tulkittavaksi. Esimerkiksi Googlen kaltainen hakukone ei "ymmärrä" web-sivujen sisältöä vaan ainoastaan taulukoi niiden sanoja, tutkii sivujen keskinäisiä linkkejä yms. Jos sivulla on sanat "marja" ja "pyhäjärvi", kone ei esimerkiksi kykene erottamaan, onko sivu Marja Pyhäjärven kirjoittama, kertooko se tällaisesta henkilöstä, onko kyse marjan poiminnasta Pyhäjärvi- nimisellä paikalla, mistä Suomen 49 Pyhäjärvi-nimisestä järvestä on kyse, mitä "marja" (henkilön nimi) ja "järvi" (vesistötyyppi) ylipäänsä tarkoittavat ja mihin ne liittyvät jne. Kun kone ei ymmärrä niitä sisältöjä, joita se käsittelee, on webin tietosisältöjä vaikea yhdistellä sisällöisellä tasolla (semantic interoperability) ja kehittää hyödyllisiä älykkäitä web-palveluita (intelligent web services) kustannustehokkaasti. Lähde: http://www.seco.tkk.fi/projects/finnonto/index.fi.php

4 Semanttinen web ja ontologiat (2) YSO – Yleinen suomalainen ontologia Kansallinen perusontologia, johon kiinnittyvät erikoisalojen ontologiat. ONKI-selain ONKI-selaimen ideana on tukea tiedonhakijoiden ja tiedon indeksoijien tarpeita tarjoamalla heille helppokäyttöisen käyttöliittymän ontologioiden hyödyntämiseen. ONKIn avulla käsitteitä ja niiden suhteita voi selailla esimerkiksi käsitehierarkioiden, aakkosellisen hakemiston ja käsitteiden välisten linkkien avulla. Käsitteitä voi hakea tekstihaun avulla, jossa tärkeänä ominaisuutena on dynaaminen hakutulos, joka päivittyy tekstikenttää täydennettäessä. http://www.yso.fi/onki/yso/

5 OPAS – Ontologiapohjainen kysymys-vastaus-palvelu Antti Vehviläisen diplomityössä tutkittiin, miten semanttisen webin tekniikoita voidaan hyödyntää kysymys-vastauspalveluissa. Työssä keskityttiin vastauksien laatijan rooliin palveluissa. Aluksi selvitettiin, millaista ongelmallisuutta kysymysvastauspalveluihin sisältyy ja miten ontologiapohjaista asiasanoitusta voidaan käyttää semanttisen yhteensopivuuden saavuttamiseksi. Työtä varten kerättiin kirjastonhoitajien käyttäjätarpeita. Näiden tarpeiden perusteella laadittiin teoreettinen malli siitä, miten semanttista asiasanoitusta ja ontologioita voidaan yhdistää tapauksiin perustuvan päättelyn askeliin. Teoreettisen mallin perusteella kehitettiin Opas, olemassa olevaan Kysy kirjastonhoitajalta -palveluun perustuva prototyyppi ontologiapohjaisesta kysymys-vastauspalvelusta. Oppaaseen kehitettiin semanttiseen tiedoneristykseen pohjautuva asiasanojen ehdottaja, ja lisäksi vastauksen kirjoittamisen avustamiseksi eri tietolähteitä yhdistettiin Oppaaseen Yleisen suomalaisen ontologian avulla. Lopuksi Opasta testattiin tekemällä käyttäjätestejä kirjastonhoitajien kanssa. Työssä selvisi, että asiasanaehdotukset helpottavat vastausten laatijan työtä asiasanojen valinnassa, ja että ontologioissa määriteltyjä semanttisia suhteita voidaan käyttää asiasanaehdotusten relevanssin selvittämisessä. Asiasanaehdotuksia voidaan myös käyttää samankaltaisten kysymysten ja tietoresurssien etsinnässä, mikä auttaa vastauksen laatimisessa.

6 Kysy kirjastosta –verkkopalvelu (1) •Kysy kirjastosta -projektissa kehitetään olemassa olevaa verkkopalvelua: Kysy kirjastonhoitajaltaKysy kirjastonhoitajalta •Verkkopalvelussa asiakkaat voivat kysyä ja saavat tietyn ajan kuluessa sähköpostiinsa kirjastossa laaditun vastauksen tai tiedon mistä vastaus mahdollisesti löytyy. •Aikaisempaan verrattuna kysyjän kannalta suurin muutos tulee olemaan se, että oman kysymyksen sellaisenaan voi itse suoraan lähettää sovellukselle, joka tutkii, löytyykö vastausarkistosta kysymykseen liittyviä vastauksia. •Tätä varten projektissa kehitetään sovellus, joka semanttisen webin teknologioita hyödyntäen osaa eritellä asiakkaan kysymyksestä oleelliset termit ja löytää niiden avulla vastauksia vastausarkistosta. •Jos tätä kautta ei löydy sopivaa vastausta, asiakas voi tietysti kuten ennenkin lähettää kysymyksensä kirjaston vastauspalveluun. Virkailijapuolen hyötyjä mm.: •kysymys-vastaus-parien asiasanoitus paranee sisällöllisesti ja teknisesti kansallisen ontologian YSOn ja ONKI-käyttöliittymän avulla •aikaisempia vastauksia voi hyödyntää tehokkaammin •vastausliittymässä suoria hakuyhteyksiä sekä omiin että muiden tuottamiin hakupalveluihin - näitä samoja ominaisuuksia voidaan tarjota myös kysyjien käyttöliittymässä. Tietolista ja sen arkisto olisi myös syytä saada mukaan!

7 Tekniset uudistukset / vastauskäyttöliittymä • Uusitaan kokonaisuudessaan vastaussovellus • Otetaan parhaat puolet Kysy Kirjastonhoitajalta palvelusta • Huomioidaan OPAS-pilotin kokemukset • Ja erityisesti huomioidaan virkailijoiden nykyiset tarpeet ja nykyteknologian mahdollisuudet Lopputulos on: • Toiminnallisempi • Modernimpi • AJAX-pohjainen • Liittymät ONKI-palvelimeen Kysy kirjastosta –verkkopalvelu (2)

8 Kysy kirjastosta –verkkopalvelu Asiakkaan kysymys: Kuinka monta virallista kieltä on Etelä-Afrikassa? Etsi Connexor / Machine tekstianalyysi Yso Kansallinen ontologia Kysymykseen liittyvät asiasanat Arkistohaku: mukana noin 50 000 kysymystä ja vastausta Kirjaston vastaus: Etelä-Afrikassa on 11 virallista kieltä Lähetä Kysymys Kysy kirjastosta palveluun tai

9 Kysy kirjastosta – verkkopalvelu Kirjaston vastaus: Etelä-Afrikassa on 11 virallista kieltä Asiakkaat voivat saada vastauksen: • suoraan arkistosta • sähköpostilla kirjastosta • chat-keskustelulla • kuuntelemalla • katsemalla Asiakkaat voivat: • kommentoida vastausta • ehdottaa asiasanoja Asiakkaan kysymys: Kuinka monta virallista kieltä on Etelä-Afrikassa?

10 Asiakas kirjoittaa kysymyksensä luonnollisella kielellä. Asiakkaan kysymys analysoidaan Connexor Machinesella ja löydetyillä asiasanoilla sovellus etsii automaattisesti arkistosta vastaavia kysymyksiä ja vastauksia. Jos arkistosta löydetyt vastaukset eivät tyydytä asiakasta, niin hän voi lähettää kuten ennenkin kysymyksensä kirjaston vastauspalveluun.

11 Uudessa käyttöliittymässä siirrytään henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin!

12 Vastaamattomat kysymykset. Kysymyslistaukseen on jätetty ainoastaan vastaamisen kannalta oleellinen tieto. Huom! Mallinnuksesta puuttuu sarake, mihin kuntaan kysymys on osoitettu

13 Connexor Machinese analysoi kysymyksen ja tarjoaa YSOn mukaiset asiasanat jatkotoimenpiteitä varten Valituilla asiasanoilla voi jatkaa hakua muissa hakupalveluissa Myös vastaus analysoidaan Machinesella ja löydetyistä asiasanoista voi valita mieleisensä kuvaamaan vastausta arkistohakuja varten. Tässä vaiheessa voi myös lisätä omia asiasanoja. Vastaaja voi myös itse lisätä asiasanoja Connexor Machinese •Mukana kaikki pääkielet •Tuki luonnolliselle kielelle (“palautus perusmuotoon”) • Yhdyssanatuki • Henkilönimituki • Paikkanimituki • Sisällön automaattiset tiivistelmät • Tuki slangisanoille

14 Linkkejä: Kirjastot.fi – http://www.kirjastot.fi/http://www.kirjastot.fi/ FinnONTO - http://www.seco.tkk.fi/projects/finnonto/index.fi.phphttp://www.seco.tkk.fi/projects/finnonto/index.fi.php Kysy kirjastosta - http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Projekti_kysy_kirjastostahttp://wiki.kirjastot.fi/index.php/Projekti_kysy_kirjastosta Connexor - http://www.connexor.com/http://www.connexor.com/ OPAS / Antti Vehviläisen diplomityö - http://www.media.hut.fi/~julkaisut/diplomityot/DI_A_Vehvilainen_2006.pdf http://www.media.hut.fi/~julkaisut/diplomityot/DI_A_Vehvilainen_2006.pdf

15 Loppu! erkki.lounasvuori@kaapeli.fi


Lataa ppt "Kysy kirjastosta : Tulevaisuuden näkymiä Erkki Lounasvuori Kysy kirjastonhoitajalta kehittämispäivä 14.9.2007 Helsinki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google