Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Energiatehokkuus ja kestävä kehitys maaseudulla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Energiatehokkuus ja kestävä kehitys maaseudulla"— Esityksen transkriptio:

1 Energiatehokkuus ja kestävä kehitys maaseudulla
Seminaari Viitasaari

2 Kestävä kehitys Kestävä kehitys tarkoittaa sellaista elämisen tasoa, jossa otetaan huomioon sekä nykyhetken ihmisten tarpeet että tulevien sukupolvien elämisen mahdollisuudet. Omat elintavat on kyettävä sopeuttamaan luonnon kantokykyyn. "Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” (Brundtlandin komission määritelmä teoksesta Yhteinen tulevaisuutemme, 1987)

3 Ilmaston muutos Ilmastonmuutos tarkoittaa maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä, joka johtuu ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen määrän kasvusta ilmakehässä. Tärkein ihmisen tuottamista kasvihuonekaasuista on hiilidioksidi. Kasvihuonekaasut toimivat ilmakehässä kasvihuoneen lasiseinien tavoin, eli ne päästävät auringosta tulevan valon läpi maapallolle, mutta eivät kaikkea maapallosta heijastuvaa lämpösäteilyä takaisin avaruuteen. Kun kasvihuonekaasujen osuus ilmakehässä kasvaa, yhä suurempi osa auringon säteilystä jää lämmittämään maapalloa. Tätä sanotaan kasvihuoneilmiöksi. Ilmastonmuutos johtuu kasvihuoneilmiön voimistumisesta. MTT

4 Energiatehokas rakentaminen
Tarkoitus pienentää rakennuksen energiankulutusta pienempi energiankulutus tarkoittaa suunnittelun muuttamista suunnittelun alkuvaiheessa suunnittelijaryhmille on annettava tarkempia tavoitteita rakennuksen suunnitteluun energiatodistus on hyvä apuri uusi normirakennus on D luokkaa voit asettaa tavoitteeksi A luokan Saavutetaan kestävän kehityksen mukaisesti pitkäaikainen muutos asumisen tuottamaan päästömäärään energiankulutuksen kautta

5 Energiatehokas rakentaminen D > A
Asetetaan tavoite energiatodistuksen avulla luokasta D luokkaan A 120 m2 OKT energiakustannukset D: 2484 €/a energiakustannukset A: 1620 €/a säästö 10 vuotta 8640 € rakennuskustannusten lisäys € riippuu miten hankitaan ja omasta aktiivisuudesta säästät rahaa… päästöt pienenee… vaikutus ilmastonmuutokseen

6 Miten rakentamisessa säästetään energiaa?
etsitään parempia ratkaisuja suunnitellaan työ hyvin lasketaan energiakulutus etukäteen muutetaan perinteisiä ratkaisuja laskennan perusteella huomioiden kustannusvaikutukset

7 Matalaenergiarakentaminen; kun haluat enemmän
Määritelmä matalaenergiarakennuksen lämpöhäviö on enintään 60% vertailuarvosta Matalaenergiarakentamisessa suunnittelun lähtökohtia ovat rakennuksen koko muoto massan sijoittelu tontille, huomioiden mm. ilmansuunnat rakennustekniset ratkaisut

8 Matalaenergiarakentaminen; - säästöt verrattuna tavallisiin ratkaisuihin

9 Matalaenergiarakentaminen; - säästöt verrattuna tavallisiin ratkaisuihin
nykyisestä määräysten mukaisesta rakentamisesta voidaan päästä säästöihin jotka lämmityskuluissa ovat 40-50% lisättynä tehokkaalla lämmitysmuodolla säästö rahassakin voi olla 70-80% laskennassa olevissa esimerkeissä vuoden kustannukset rintamamiestalo €/a normitalo €/a matalaenergiatalo €/a matalaenergiatalo + lämpöpumppu 314 €/a

10 Miten matalaenergiaa? Rakennustekniset ratkaisut
vaipan hyvä lämmöneristys, sekä ikkunoiden ja ovien hyvä lämmöneristys vaipan ilmanpitävyys hallittu ilmanvaihto ja hyvä sisäilma, sekä ilmanvaihdossa lämmöntalteenotto energiatehokkaat sähkökoneet ja -laitteet

11 Vaihtoehtona Passiivitalo
Passiivitalon lämmitys perustuu aurinkoenergian hyödyntämiseen aurinkokeräimiä, ikkunoita ja varaavia rakenteita käyttäen. Lämpöenergian tuotoksi lasketaan myös käytön aiheuttama lämpö: valaistuksen, laitteistojen ja koneiden hukkalämpö, sekä ihmisten aiheuttama lämpö. Passiivitalossa voi olla pienitehoinen varalämmitysjärjestelmä huipputarvetta varten, tyypillisesti kevyellä tekniikalla ilmanvaihdon yhteyteen toteutettu ilmalämmitys. Passiivitalon rakennuskustannuksissa saavutetaan kustannussäästöjä pois jäävän päälämmitysjärjestelmän osalta. Toisaalta vaipan parantuneet ja lisääntyneet rakenteet aiheuttavat lisäkustannuksia. Lähde: Wikipedia

12 Energiatodistus ja energiaselvitys
Rakennusluvan yhteydessä vaadittavat dokumentit rakennuksen energiatehokkuudesta Ensimmäinen suunnitteluvaiheessa: tee heti suunnittelun alkaessa, voit vaikuttaa rakennuksen ominaisuuksiin toinen rakennuksen käyttöönotonyhteydessä tehtävässä tarkastuksessa: varmistetaan että suunnittelun mukaiset ratkaisut on toteutettu Lisäksi energiaselvityksen eri versioilla kerrotaan asiakkaalle energiatehokkaita vaihtoehtoja lämmitysmuodoista, ilmanvaihdosta, rakenteista ja eristämisestä elinkaarikustannuksien huomioiminen tehdään helpoksi kiinnitetään huomio uuteen asiaan, joka rahassa mitattuna on yllättävän suuri

13 Energiatodistus parantaa rakennuskannan energiatehokkuutta (?)
pitkällä aikavälillä koko rakennuskanta muuttuu energiatehokkaammaksi tiukempien määräysten ansiosta ihmisten halusta ja tietoisuudesta johtuen rakentaa energiatehokkaammin energiatodistukset ohjaavat näissä asioissa parempaan suuntaan energiatodistus auttaa rakentajaa valitsemaan ennalta suunnitteluvaiheessa paremmat ratkaisut

14 Tehokkaat työkalut Suunnittelijan käyttöön
Rakentajalle, pientalot (max 6 huoneistoa) Taloyhtiöt, vanhat rakennukset

15 Kunnille energiatehokkuutta
Energiatehokkuussopimusten toimeenpano lamit.fi:n avulla tarkastellaan rakennusten energiatehokkuutta energiatodistusten avulla energiatodistukset kuntoon! selviää rakennusten kunto ja toimintajärjestys parannetaan: peruskorjaukset, säädöt, tiedottaminen, opastus… saavutetaan ESD:n mukainen 9%:n säästö vuoteen 2016 mennessä

16 Kunnille: lamit-ESD-työkalu
Vaihe 3: liikenne, teollisuus… 2010 alkaen Vaihe 1: heti Vaihe 2: 2009 alkaen Hyödyt: Raportointi energiatodistuksista suoraan YM:lle (laki on jo voimassa) Säästyy rahaa: yhdellä palvelulla hoidetaan useita eri asioita Rakennuskanta, vanhat Energiatodistukset, Erilliset ET Energiakatselmukset Tietokanta: tiedot tallennetaan, joiden perusteella lasketaan energiatehokkuus ja säästötoimentpiteet Raportti tulostaminen omaan käyttöön suoraan KTM:n/YM:n työpöydälle Säästyy aikaa: ei tarvita useita eri alan konsultteja toimimaan asian tiimoilta Rakennuskanta, uudet Energiaselvitykset,energiatodistukset Järkevä: kaikki toimet voidaan raportoida samasta järjestelmästä Säästyy energiaa: Rakennusten parannustoimet näkyvät vuosiraporteissa, useiden järjestelmien hässäkkä häviää, logistiikka kehittyy, postikulut pienenee/häviää´, matkakulut ja liikenteen päästöt pienenee

17 lamit.fi palvelee kaikkien rakennusten energiatodistukset
energiaselvitykset energialaskentapalvelu: kannattaako tehdä kode toisin, paremmin, erilailla? energiatalouskonsultointi toimimme suunnitteluryhmässä energiataloudellisen ajattelun vetäjänä kokemuksia rakennushankkeista on jo, ja ne osoittavat että tarvetta on!

18 Isompi säästö = pienempi päästö Kiitos!


Lataa ppt "Energiatehokkuus ja kestävä kehitys maaseudulla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google