Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kotimaan rahoitus. 11.2.2008/ Veranet 2 Miten Finnvera toimii?  Myöntää riskirahoitusta  lainoja ja välirahoitustuotteita yrityksille ja yrittäjille.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kotimaan rahoitus. 11.2.2008/ Veranet 2 Miten Finnvera toimii?  Myöntää riskirahoitusta  lainoja ja välirahoitustuotteita yrityksille ja yrittäjille."— Esityksen transkriptio:

1 Kotimaan rahoitus

2 11.2.2008/ Veranet 2 Miten Finnvera toimii?  Myöntää riskirahoitusta  lainoja ja välirahoitustuotteita yrityksille ja yrittäjille  takauksia ja vientitakuita yrityksille ja rahoittajille  Rahoittaa erityisesti alkavia ja kasvavia yrityksiä  Toimii yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa niiden rahoitusta täydentäen ja riskiä jakaen  Välittää EU:n ja valtion korkotukea suomalaisille pk-yrityksille  Hoitaa alueellista pääomasijoitustoimintaa  tytäryhtiöt Veraventure Oy ja Aloitusrahasto Vera Oy

3 11.2.2008/ Veranet 3 Mistä rahat? Osakepääoman lisäksi  Lainavarat rahoitusmarkkinoilta  varainhankinta vuosittain noin 300 miljoonaa euroa  merkittävänä lainoittajana mm. Euroopan investointipankki  Valtiolta alueellista korkotukea ja elinkeinopoliittista erityiskorkotukea; lisäksi korkotukea Euroopan alue- kehitysrahastolta  alentaa suoraan pk-yritysten rahoituskustannuksia  mahdollistaa lainojen myöntämisen alue- ja elinkeinopoliittisiin tarkoituksiin  Valtiolta osittainen korvaus luotto- ja takaustappioista  keskimääräinen korvausosuus noin 50 %  korvausosuus alueellisesti porrastettu tukialuejaon mukaan

4 11.2.2008/ Veranet 4 Finnvera EU-rahoituksen välittäjänä Finnvera välittää suomalaisille pk-yrityksille  Euroopan investointipankin globaalilainoja  Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) korko- ja tappiokorvaustukea EY:n monivuotisohjelmassa yritys ja yrittäjyys Finnvera saa Euroopan investointirahaston osatakauksen  alentaa pk-yrityksen maksamaa kasvutakausprovisiota

5 11.2.2008/ Veranet 5 Toimialat Finnvera voi rahoittaa elinkeinotoimintaa lähes kaikilla toimialoilla  teollisuus, kauppa, matkailu, yritys- ja kuluttajapalvelut  myös kuntia elinkeinotoiminnan edistämiseksi Yhtiö ei voi rahoittaa  rakennusliiketoiminnan osalta perustajaurakointia  metsätaloutta eikä maatalouteen kuuluvaa peltoviljelyä ja karjataloutta

6 11.2.2008/ Veranet 6 Pk-määritelmä Pieni ja keskisuuri yritys  työllistää vähemmän kuin 250 työntekijää  vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa * Pieni yritys  työllistää 10 – 49 työntekijää  vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa Mikroyritys  työllistää vähemmän kuin 10 työntekijää  vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa * Lisäksi tulee ottaa huomioon yrityksen omistusrakenteen mahdollinen vaikutus.

7 11.2.2008/ Veranet 7 INVESTOINTIRAHOITUS • Investointilaina • Investointitakaus • Kasvutakaus • Alustakaus • Pääomalaina • Ympäristölaina • Ympäristötakaus KÄYTTÖPÄÄOMARAHOITUS • Käyttöpääomalaina • Käyttöpääomatakaus • Toimitustakaus KEHITTÄMISRAHOITUS • Kehittämislaina • Yrittäjälaina PIENRAHOITUS • Pienlaina • Naisyrittäjälaina • Yrittäjälaina • Pientakaus VIENTITAKUUT • Luottoriskitakuu • Ostajaluottotakuu • Remburssitakuu • Investointitakuu • Rahoitustakuu • Vastatakuu KANSAINVÄLISTYMISRAHOITUS • Kansainvälistymis- laina • Kansainvälistymis- takaus • EU:n rahoituk- sen välitys • Investointitakuu • UM:n hankerah. lähialueille Finnveran rahoitustuotteet

8 11.2.2008/ Veranet 8 Asiakasmäärän kehitys kpl 31.12.2007

9 11.2.2008/ Veranet 9 Aloittavien yritysten määrä 31.12.2007 kpl

10 11.2.2008/ Veranet 10 Yrityksen arviointi  Rahoituspäätökset perustuvat yrityksen toiminnan rahoituskelpoisuuteen, ei vakuuksiin  Rahoituskelpoisuus ja riski arvioidaan yritystutkimuksessa  Finnverassa runsaat 100 yritystutkijaa  Finnveran riskienhallintajärjestelmä alallaan Euroopan kärkeä  aloitettiin tietojärjestelmäpohjaisesti vuonna 1989  kaikilla asiakkailla on riskiluokitus  luotto- ja takaustappiot noin 2 % rahoituskannasta

11 11.2.2008/ Veranet 11 Yritystutkimuksen keskeiset osa-alueet Johtaminen • omistus ja yhtiörakenne • avainhenkilöt ja organisaatio • toimiala, tuotteet ja asiakkaat • markkinointi ja kilpailukyky • toimintapuitteet • kannattavuus • rahoituksen riittävyys • rahoitusrakenne Liiketoiminta ja toimiala Talous ja rahoitus

12 11.2.2008/ Veranet 12 Rahoitusehdot Finnvera rahoittaa erityisesti pk-yrityksiä, mutta voi rahoittaa myös suuria yrityksiä. Finnvera osuus koko rahoituksesta voi olla  investoinneissa 20 – 40 %  pienrahoituksessa 50 – 70 % Laina- tai takausaika  1 kk – 15 vuotta; lainat keskimäärin 5 ja takaukset 4 vuotta Tyypillinen korkoehto  6 kk euribor + riskin huomioon ottava marginaali  myös kiinteä korko mahdollinen Vakuus  tapauskohtainen, yleensä yrityskiinnityksiä ja ilman turvaavaa vakuutta

13 11.2.2008/ Veranet 13 Kotimaan rahoituspäätökset 1.1.-31.12.2007 Pienyritykset Alueelliset yritykset Kasvavat ja kv. yritykset

14 11.2.2008/ Veranet 14 Kansallisille tukialueille kohdistettu rahoitus Me Tukialuejako on uudistunut vuoden 2007 alusta. Vuosi 2007 ei ole täysin vertailukelpoinen aiempiin vuosiin.

15 11.2.2008/ Veranet 15 Uusien työpaikkojen arvioitu määrä  Rahoitukseen sisältyvä valtion tuki / uusi työpaikka  keskimäärin 3 600 euroa  Myönnetty rahoitus / uusi työpaikka  keskimäärin 80 000 euro a

16 11.2.2008/ Veranet 16 Rahoituskannan kehitys Me 31.12.2007

17 11.2.2008/ Veranet 17 Eurooppalainen pk-rahoitusyhteistyö Finnvera on eurooppalaisten verkostojen ja yhdistysten jäsen:  NEFI (pk-yritysten erityisrahoittajat)  ISLTC (EU:n pitkäaikaisiin lainoihin erikoistuneiden pankkien klubi)  EAPB (Euroopan julkisten pankkien yhdistys)  EMN (Euroopan pienrahoittajat)


Lataa ppt "Kotimaan rahoitus. 11.2.2008/ Veranet 2 Miten Finnvera toimii?  Myöntää riskirahoitusta  lainoja ja välirahoitustuotteita yrityksille ja yrittäjille."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google