Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Käytettävyystestaus GenMetrics projektissa Jonas Alam 26.11.2003.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Käytettävyystestaus GenMetrics projektissa Jonas Alam 26.11.2003."— Esityksen transkriptio:

1 Käytettävyystestaus GenMetrics projektissa Jonas Alam 26.11.2003

2 Käytettävyystestaus • Tarkoituksena löytää kehitettävästä ohjelmistosta näkökohtia, joilla voidaan parantaa ohjelman helppokäyttöisyyttä. • Ohjelman kehittäjät tulevat usein itse sokeiksi käytettävyysongelmille • Muita tehokkaita tapoja kuin käytettävyystestit, käytettävyyden mittaamiseen ei ole olemassa • Ohjelmaa tarkastellaan käytettävyystesteissä opittavuuden, tehokkuuden, muistettavuuden, virhemäärien ja käyttäjätyytyväisyyden näkökulmista.

3 Käytettävyystestauksen vaiheet 1. Testaussuunnitelman laatiminen. 2. Käytettävyystestin suorittaminen. 3. Käytettävyystestin analysointi ja testiraportin laatiminen.

4 Toteutus • Ajankohta on toisen iteraation loppupuoli, jolloin korjausten tekemiselle jää aikaa koko kolmanneksi iteraatiovaiheeksi. Testaukselle sovitaan päivämäärä hyvissä ajoin. • Testihenkilöitä kolme kappaletta. Näiden on oltava sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole osallistuneet ohjelmiston kehitykseen. Eduksi on myös, jos testattavat ovat rohkeita ilmaisemaan itseään. • Asiakasyhteyshenkilö on lupautunut auttamaan testihenkilöiden nimeämisessä. • Testien ohjaajana toimii Jonas Alam. Olisi myös hyvä jos projektiryhmästä löytyy apuhenkilö testien toteuttamiseen. Kuka tahansa ryhmän jäsenistä saa mielellään myös tulla seuraamaan käytettävyystestiä. • Käytettävyystestit taltioidaan videokameralla. • Käytettävyystestit taltioidaan videokameralla.

5 Testin rakenne 1. testitilanteen selvittäminen käyttäjälle 2. alkukysely 3. testitehtävien tekeminen 4. loppuhaastattelu

6 Testitehtävät • Suuren datamäärän lisääminen järjestelmään • Viimeisimmän kuukauden datan lisääminen järjestelmään • Datan poistaminen • Näkymän lisääminen järjestelmään • Näkymän katselu järjestelmästä • Näkymän muokkaaminen • Järjestelmän datan muokkaaminen • Käyttäjän lisääminen järjestelmään • Käyttäjän tietojen muokkaaminen

7 Pilottitesti • kamera ja tekninen ympäristö toimii, • testitehtävät ja niiden suorittamiseen menevä aika koekäytetään, • haastattelukysymyksiä täydennetään • testitehtäviä korjataan • voidaan korjata testitehtävien epäonnistunutta vaikeusastetta, sanamuotoa tai järjestystä • Pilottitestihenkilön osaamistason tulee muistuttaa oikeiden testikäyttäjien osaamista, jotta käytettävyystestiin mahdollisesti tarvittavat muutokset huomataan

8 Seurattavat mittarit • Kunkin tehtävän tekemiseen kulunut aika • Käyttäjän tekemien käytettävyysvirheiden määrä • Virheestä toipumiseen kulunut aika • Monestiko käyttäjä ilmaisi negatiivisia asenteita tai turhautumista • Monestiko käyttäjä osasi tehdä tietyn tehtävän suoraan • Monestiko käyttäjä eksyi kokonaan • Monestiko hän tarvitsi ohjaajan vihjeen tai merkittävää apua • Montako tehtävää ei tullut tehdyksi oikein • Montako niistä jäi käyttäjältä huomaamatta

9 Testiraportti • Ei muodollista pitkää dokumenttia, vaan raporttiin kirjataan olennaisimmat asiat käytännön hyödynnettävyyttä ajatellen. • Raporttiin sisällytetään mm. –lyhyt kuvaus testauksesta –käytettävyystestin ohjaajan lausunto tuotteesta sekä yhteenveto testistä –havaitut ongelmat ryhmiteltynä –ongelmien syyt –ongelmien esiintymismäärät –ongelmien vakavuusasteet –mittausten tulokset –kehitysehdotukset • Ei haukuta tuotetta, vaan tulokset esitetään rakentavassa muodossa. • Myös järjestelmän hyvät puolet • Raportin kirjoittamisen jälkeen käytettävyystestin tulokset käydään yhdessä läpi koko ohjelmistokehitysryhmän kanssa.

10 Testausmenetelmän valinta • Valittu ääneen ajattelu- ja jälkikäteen haastattelumenetelmät –Ääneen ajattelu –Paritestit –Yhteisläpikäynnissä –Jälkikäteen haastattelu –Jälkeenpäin kommentointi –Osatestit –Ryhmäläpikäynti –Vapaa läpikäynti


Lataa ppt "Käytettävyystestaus GenMetrics projektissa Jonas Alam 26.11.2003."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google