Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SATE.3100 Voimala- tekniikka SATE.3090 Uusiutuvat energia- lähteet SATE.3040 Sähkön tuotanto ja siirto DI-TUTKINNON SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOJEN OHJEELLINEN.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SATE.3100 Voimala- tekniikka SATE.3090 Uusiutuvat energia- lähteet SATE.3040 Sähkön tuotanto ja siirto DI-TUTKINNON SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOJEN OHJEELLINEN."— Esityksen transkriptio:

1 SATE.3100 Voimala- tekniikka SATE.3090 Uusiutuvat energia- lähteet SATE.3040 Sähkön tuotanto ja siirto DI-TUTKINNON SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOJEN OHJEELLINEN SUORITUSJÄRJESTYS 1. Perus- opinnot SATE.3110 Sähkötekniikan erityiskysym. III SATE.1010 Energiatekniikan ja -talouden perusteet SATE.1020 Mittaustekniikan perusteet 2. Aine- opinnot 3. Syventävät opinnot SATE.2020 Energian tuotanto SATE.0020 Sähkötyöturvallisuus (Pakollinen opintojakso ennen laboratorio-opetusta) OPIS.0010 Johdatus tekniikan opintoihin SATE.1030 Piirianalyysi IA SATE.1040 Piirianalyysi IB FYSI.1010 Fysiikka I FYSI.1020 Fysiikka II FYSI.1030 Fysiikka III MATH.1050 Matemaattiset menetelmät I MATH.1030 Kompleksianal. MATH.1040 Lineaarialgebra MATH.1020 Integraali muunnokset MATH.1060 Matemaattiset men. II FYSI.1050 Fys. lab. SATE.2030 Mallintamisen ja simuloinnin perusteet SATE.1060 Staattinen kenttäteoria SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria SATE.1050 Piirianalyysi II SATE.2070 Sähköverkot SATE.2080 Tehoelektroniikka SATE.2050 Pyörivät koneet SATE.2060 Sähkön käyttö SATE.3030 Sähkön jakelu SATE.3070 Sähkö- verkkojen tieto- liikenne SATE.3010 Sähköjär- jestelmien suojaus SÄHKÖN TUOTANTOSÄHKÖVERKOTSÄHKÖN KÄYTTÖ SATE.3080 Taajuus- muuttajat SATE.3020 Sähkömoottorikäytöt SATE.3060 Sähkö- tekniikan seminaari SATE.3050 Sähkö- tekniikan erikoistyö SATE.2990 Kandidaatin tutkielma SATE.1070 Tekninen piirtäminen SATE.2040 Muuntajat AUTO.2060 Säätötekniikka SATE.2090 Sähkötekniikan erityiskysym. II SATE.1100 Sähkötekniikan erityiskysym. I SATE.3990 Diplomityö Syventymis- kohteet (valitaan yksi kolmesta)

2 SATE.3100 Power Plants SATE.3090 Renewables SATE.3040 Power Generation and Transmission Sequence of Courses in Electrical Engineering in the M. Sc. (eng.) Program at the University of Vaasa 1. Basic Studies SATE.3110 Special Topics in Electrical Engineering III SATE.1010 Introduction to Energy Technology and Economics SATE.1020 Introduction to Electrical Measurements 2. Special Studies 3. Advanced Special Studies SATE.2020 Energy Production SATE.0020 Safety at Electrical Work (Compulsory before the laboratory works) OPIS.0010 Introduction to Engineering Studies SATE.1030 Circuit Analysis IA SATE.1040 Circuit Analysis IB FYSI.1010 Physics I FYSI.1020 Physics II FYSI.1030 Physics III MATH.1050 Mathematical Methods I MATH.1030 Complex Analysis MATH.1040 Linear Algebra MATH.1020 Integral Transforms MATH.1060 Mathematical Methods II FYSI.1050 Lab. Course in Physics I. SATE.2030 Introduction to Modelling and Simulation SATE.1060 Static Field Theory SATE.2010 Dynamic Field Theory SATE.1050 Circuit Analysis II SATE.2070 Power Systems SATE.2080 Power Electronics SATE.2050 Electric Machines SATE.2060 Power Utilization SATE.3030 Power Distribution SATE.3070 Information Technology in Power Systems SATE.3010 Protection of Electric Systems POWER GENERATIONPOWER SYSTEMSPOWER UTILIZATION SATE.3080 Frequency Converters SATE.3020 Electric Drives SATE.3060 Seminar on Electrical Engineering SATE.3050 Project Work in Electrical Engineering SATE.2990 Bachelor’s Thesis SATE.1070 Technical Drawing SATE.2040 Transformers AUTO.2060 Introduction to Control SATE.2090 Special Topics in Electrical Engineering II SATE.1100 Special Topics in Electrical Engineering I SATE.3990 M. Sc. Thesis Advanced Modules (Choose one of the three)


Lataa ppt "SATE.3100 Voimala- tekniikka SATE.3090 Uusiutuvat energia- lähteet SATE.3040 Sähkön tuotanto ja siirto DI-TUTKINNON SÄHKÖTEKNIIKAN OPINTOJEN OHJEELLINEN."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google