Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

“Kirjastoontologia” Kirjastojen tulevaisuuspäivä, Kajaani

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "“Kirjastoontologia” Kirjastojen tulevaisuuspäivä, Kajaani"— Esityksen transkriptio:

1 “Kirjastoontologia” Kirjastojen tulevaisuuspäivä, Kajaani 28.5.2009
Erkki Lounasvuori Huom! Tämä esitys pohjautuu Kaisa Hypenin luentoon Kaunokki- ryhmän kokouksessa

2 ONTOLOGIA MÄÄRITTELYÄ:
Ontologia filosofiassa: olevaisen perimmäistä olemusta tutkiva filosofian osa (Kielitoimiston sanakirja) Käsite on omittu tietohallintaan ja tekoälytutkimukseen, ja sillä on useita, toisistaan poikkeavia määritelmiä Ontologioilla keskeinen asema semanttisessa webissä Tässä: tesauruslähtöinen, tietokoneohjelmistojen näkökulmasta kehitettyä sisällönkuvailujärjestelmää, joka - kuvaa mikromaailman käsitteet / oliot - järjestää käsitteiden väliset suhteet - on formaali, eksplisiittinen ja yhdenmukainen - on verrattavissa tesauruksiin ja indeksointiin Eija Airio

3 Käsitteiden väliset suhteet kuvataan loogisella,
myös tietokoneen "ymmärtämällä" tavalla. Funktio- eli assosiatiivinen suhde Hierarkkinen suhde Koostumussuhde Katri Seppälä: Käsiteanalyysi ontologiatyössä Vrt. asiasanastot, joiden avulla tuotettu tieto edellyttää ihmisen tulkintaa.

4 Samalla ontologiat ovat myös
käsitemalleja, joissa yksilöidään tietyn aihealueen käsitteet ja niiden väliset suhteet. Katri Seppälä: Käsiteanalyysi ontologiatyössä

5 Semanttinen tietämyksenhallinta
Kimmo Kajas: Ontologia – katteeton lupaus vai todellinen työkalu? ontologia on ”teoria toimialueen olemuksesta” ja sen todellinen olemus on ”lähempänä tietämystä tai ymmärrystä kuin luokiteltua tietoa. Ontologia kykenee parhaimmillaan vastaamaan kysymykseen ’Miksi?’” Hotti et al.: Tietämyksenhallinta ja ontologiat sosiaalihuollon näkökulmasta ”ontologia on keskeisessä asemassa semanttisessa tietämyksenhallinnassa, koska se kuvaa formaalisti käsiteltävää sovellusalaa. Ontologia on käsitemalli, joka esittää joukon tiettyyn aihealueeseen liittyviä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita.” semanttinen tietämyksenhallinta: alalla kertyneen tietämyksen kumuloiminen ja hyödyntäminen tietojärjestelmän avulla

6 Finnish Collaborative Holistic Ontology KOKO
YSO KAUNOKKI AFO MAO VALO TAO Kaunokin ontologisointi alkanut marraskuussa Turun kaup.kirjastossa. Tkk ohjaa ja opastaa ... ...

7 Mikä Kaunokki? Fiktiivisen aineiston asiasanasto, n. 5 500 termiä
Kokeilupainos v. 1996, varsinainen asiasanasto v. 2000, verkkoversio v Taustalla Jarmo Saartin väitös Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun aspektit Kattaa kaikki kaunokirjallisuuden lajit, aikuisten ja lasten kirjallisuuden, elokuvat Mukana jonkin verran kirjallisuudentutkimukseen liittyviä termejä Noudatettu YSAn periaatteita ja rakennetta Ruotsinkielinen versio Bella Ylläpito ja kehittäminen Helsingin kaupunginkirjastossa, Kaunokki- työryhmä

8 Kaunokin erityisyydestä
Kaunokirjallisuuden luonne – teos omalakisensa taideluomus, kielen eri tasot (metaforisuus, konnotaatiot, vertaukset) > monitulkintaisuus ”[Kirjallisuuden kieli] on aina ihmisenä olemista koskevan perustiedon kieltä.” (Rikama, 2007) Kirjallisuuden aiheena voi olla mikä vain, sen käsittelytapa yksilöllinen > haasteita sanastoille! Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun luonne – ”aboutness” Kaunokin fasetit: Genre, laji, tyyli Teema Henkilö, toimija Paikka, miljöö Aika Muut

9 Kaunokin ontologisointi
Tehdään osana Kirjasampo –projektia Turun kaupunginkirjastossa, TKK ohjaa. Protégé-ontologisointiohjelma. Ontologiaa varten analysoidaan asiasanojen taustalla olevien käsitteiden väliset suhteet, tarkennetaan niiden välistä hierarkiaa ja muita suhteita sekä tarkistetaan, mitkä Kaunokin käsitteistä vastaavat YSO:n käsitteitä. Pyritään lisäämään Kaunokin sisäistä hierarkkisuutta. Lisätään käsitteiden määritelmiä (esim. genret). Tämän jälkeen käsitellään Kaunokin fasettirakenne ja liitetään se ontologiaan. Tavoite: ontologisointi valmis kesään mennessä.

10 Kaunokin myötä KOKO:an tulee runsaasti lisää termejä luokkiin
kulttuuriset ilmiöt kulttuuriset tuotokset mentaaliset ilmiöt keskinäinen toiminta sisäiset ja ulkoiset ominaisuudet

11 Esimerkki Kaunokki Määritelmä KAUNO-ontologia alkuihminen LT ihminen
biol. ihmisen kehityshistorian varhainen muoto (Kielitoimiston sanakirja) eläimet taksonin mukaan (YSO) ∟ihminen ∟alkuihminen yli-ihminen kyvyiltään t. persoonallisuudeltaan tavanomaiset mitat ylittävä ihminen (joka katsoo olevansa tavanomaisen moraalin yläpuolella); ihminen jolla ei ole inhimillisiä heikkouksia (Kielitoimiston sanakirja) kulttuuriset tuotokset (YSO) ∟yli-ihminen nuoruus ST ikuinen nuoruus ∟ikäkaudet (YSO) ∟nuoruus ∟ikuinen nuoruus

12 Miksi tämä kaikki? Kaunokki-Sahassa ollut mahdollista ottaa huomioon Kaunokin fasettiluonne genret, teemat, aika, paikka yms. tallennetaan omaan kenttäänsä asiasanojen ketjutus mahdollista > asioiden yhteydet esiin Osakohteiden luettelointi tarkalla tasolla mahdollista Kirjastoammattilaisen suosittelut, ”sukulaisteokset” Sisällönkuvailussa käytetään ontologioita, tärkeimmät KOKO, KAUNO, SUO, Lingvoj, lisää tulossa Ontologioiden synergiaedut, ks. esim. tyylit KOKOssa ja Kaunokissa

13 Kaunokirjallisuuteen liittyviä tietopalvelukysymyksiä
”missä romaanissa on kuvaus Suurinkvisiittorista” ”Daniil Harmsin tyyppistä satiiria” ”runo yksinaruisesta keinusta” ”runo, josta asiakas muistaa ainoastaan ’yksinäisyys soittaa viuluaan’” ”romaaneja, joissa veisataan virsiä” ”romaaneja, joissa kuvataan työntekoa positiivisessa hengessä” ”amerikansuomalaisen kirjoittajan kirjoittama romaani, jossa käytetään hienoa amerikansuomea ja se on suht vanha, ehkä luvulta. Tekijän etunimi alkaa ehkä A-kirjaimella” ”turkin kielestä käännetty, turkkilaista surrealismia edustava teos, lienee kirjoitettu noin kolmekymmenluvulta, ruotsinnos tai suomennos”

14 Kirjasampo.fi Sivupiiri.fi Saha
Teosrekisterin haku, selailu, moninäkymähaut, suosittelut ym. Personoidut toiminnot Yhteisölliset toiminnot Muu tieto Lasten verkkopalvelu Sivupiiri.fi Sisältöjen vienti RSS; XML web services, leijukkeet KDK Drupal 6 -julkaisujärjestelmä Kirjastokanava.fi Kysy kirjastonhoitajalta Frank- paikannus Linkkihakemisto Tietosisältöjen tuonti haku- ja selausrajapintojen avulla SOAP wdsl Yhteistyö- kumppanit Kifi-käyttäjähallinta Ldap-autentikointi Kulttuurisampo.fi Teosrekisterin tietokanta Selailu- ja hakutekniikka Teosrekisterin sisältö näytetään myös Kulttuurisammossa Useita sovelluksia, näyttökerroksia ja rajapintoja Saha Luettelointiliittymä Saha RDF-editori Tallennus RDF-muodossa Helmet-kauno-dumppi Kitka-kirjailijatiedot Kaunokki-ontologia Uutuusaineisto – BTJ Arvosteleva kirjaluettelo Roma-tietokanta

15 Kirjasampo ????! Kirjasto 2.0 käyttöliittymässä
Drupal Kaunokirjallisuuden sisällönku- vailu & sen erityispiirteet Kirjaston perinteiset vahvuudet, intertekstuaalisuus Uudet verkkotekniikat & kirjasto- järjestelmän rajat? Kehityksen ennakointi? Pitkä häntä esiin <> yhteistyöverkosto Helmetin kauno- aineisto Uusi aineisto: tiedot BTJ:ltä Yhteistyö TKK:n kanssa. Semanttinen tallennusalusta Saha. Kauno- kirjallisuuden metadata- skeema "Semantic web is so difficult to explain to people who are used to the Web. Before the Web, it was so difficult to explain to people what the Web was all about." - Tim Berners-Lee Kirjasampo ontologiat Kaunokin ontologisointi Kaunokirjallisuuden kontekstit – Kulttuurisampo Viitetietojen rikastaminen Esim. kirjailijatieto, teosesittelyt, AKL

16 Kaunokirjallisuuden tietojärjestelmän laaja malli, Kirjasammon sisällöt
Kaunokirjallisen teoksen kuvailu - luettelointitiedot - asiasanoitus - tiivistelmä Lukijoiden reseptiot yksittäisen teoksen vastaanotto eri lukijoilla teosten kritiikit, arvostelut tieteelliset tutkimukset Tekijätiedot henkilöhistoria julkaisuhistoria käsikirjoitukset Kaunokirjallinen teos - teokset digitoituina - intertekstuaaliset viittaukset Kulttuurihistoriallinen konteksti kaunokirjallisuuden historia kulttuurihistoria reseption historia Jarmo Saarti: Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun aspektit, 1999, 179.

17 Toteutusaikataulu Esiselvitys 2007 – 2008 Toteutusvaihe 2008 – 2010
Sisällöt, toiminnot, toimintaedellytykset Tekniset ratkaisut Ideointiryhmä, yhteistyöverkosto Toteutusvaihe 2008 – 2010 Teosrekisteri Haku- ja käyttöliittymä Sisällönkuvailijoiden verkosto Osaksi yleisten kirjastojen tietoteknistä infrastruktuuria Julkistaminen syksyllä 2009? Mukana kirjastopäivillä Integrointi osaksi kirjastot.fi -palveluita Ylläpito ja kehittäminen 2011 – Palvelulla täysipäiväinen päätoimittaja Tekninen tuki ja palvelinympäristö:

18 Kulttuurisampo ja kaunokirjallisuus
Kirjasammon kaunokirjallisuus testiaineistona Kulttuurisammossa: mitä kirjallisuutta tiettyyn aiheeseen / paikkaan / henkilöön / kirjallisuudenlajiin liittyy, mitkä teokset ovat "samankaltaisia" toistensa kanssa, keiden kirjailijoiden tuotanto liittyy jollakin tavoin toisiinsa semanttiset suosittelut, temaattiset yhteydet toimivat tulokset rohkaisevia ja innostavia

19 ”Content no longer king – Context is!”
Lise Vandborg, Project Manager, Litteratursiden.dk

20 Gracias


Lataa ppt "“Kirjastoontologia” Kirjastojen tulevaisuuspäivä, Kajaani"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google