Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kirjasto ja kirjastonhoitaja kirjallisuus- instituutiossa Informaatiotutkimuksen päivät 1. – 2. 11.2012 Pirjo Tuomi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kirjasto ja kirjastonhoitaja kirjallisuus- instituutiossa Informaatiotutkimuksen päivät 1. – 2. 11.2012 Pirjo Tuomi."— Esityksen transkriptio:

1 Kirjasto ja kirjastonhoitaja kirjallisuus- instituutiossa Informaatiotutkimuksen päivät 1. – 2. 11.2012 Pirjo Tuomi

2 3 näkökulmaa 1) Miksi kirjaston rooli kirjallisuusinstituutiossa muuna kuin kirjallisuuden ”kierrätyskeskuksena” voisi olla merkityksellinen, nyt ehkä merkittävämpi kuin koskaan ennen? 2) Miksi kirjastonhoitajan kaunokirjallisuuteen liittyvä osaaminen pitäisi nähdä erityisenä eksperttiytenä kirjallisuusinstituutionkin näkökulmasta? 3) Miksi kirjailija pitäisi nähdä kirjastossa tärkeämpänä toimijana kuin vain vierailijana satunnaisessa ohjelmallisessa tilaisuudessa sekä mitä tämä edellyttää kirjastolta? 02.11.2012 Pirjo Tuomi

3 Taustaa:  Kirjaston perustehtäviä:  Dokumenttien hankkiminen  Dokumenttien säilyttäminen ja käyttöön saattaminen  Dokumentteihin sisältyvän tiedon järjestäminen  Palvelujen ja kokoelmien markkinointi  Vain kirjasto on erikoistunut kirjallisuuden hankkimiseen / säilyttämiseen / dokumentointiin / markkinointiin!  Vain kirjastolla on tähän tieto, taito ja tarvittavat välineet  Kirjallisuussosiologisessa tutkimuksessa kirjasto nähdään vain kirjallisuuden välitysinstituutiona 02.11.2012 Pirjo Tuomi

4 Kirjallisuus olemassa kirjastossa ainutlaatuisella tavalla Teoksen kuvailu: teosta perustasolla kuvaava kirjaus luettelossa Teoksen reseptiot: esim. kirjallisuuskritiikit, rekisteröitynyt lainaus, asiakkaiden palautteet Yksittäinen kaunokirjalli­nen teos: kappale tai kappaleet, lai­ tokset, käännökset kirjaston kokoelmassa Tekijään liittyvä konteksti: esim. kirjallisuuden historiat ja elämäkertakirjallisuu s kirjaston kokoelmassa Teoksen kulttuurihistorial linen ja kaunokirjallisuu den historiallinen konteksti, intertekstuaaliset suhteet esim.muut teokset ja kirjal­ lisuudenhistoriat kirjaston kokoelmassa Kaunokirjallisen teoksen viestinnällinen konteksti kirjaston kokoelmassa (Tuomi 2010, 98; mukaellen ”kaunokirjallisuuden tietojärjestelmämalli” / Saarti 1999: 179) 02.11.2012 Pirjo Tuomi

5 Kirjastonhoitaja kaunokirjallisuuseksperttinä  Yleinen kirjallisuuden tietämys:  Kirjallisuuden, kirjallisuusinstituution, kirjallisuuden funktioiden ja kokoelman tuntemus  Tiedonhakuympäristön tuntemus  Asiakaspalvelu:  Keskustelu kirjoista, tiedonhaku, kirjaesittelyt, kirjavinkkaus, kirjallisuuspiirit  Valinta ja karsinta:  Julkaisutuotannon tuntemus, toimintaympäristön tuntemus  Sisällönkuvailu: tiivistelmien laadinta, asiasanoitus, genreluokitus, luettelointi 02.11.2012 Pirjo Tuomi

6 Kirjasto kirjallisuuden säilyttäjänä/ ”markkinoijana”/lukemisen edistäjänä  Mikä merkitys on sillä, että kirjastossa tekstit säilyvät yhteisenä kulttuuriperintönä ja jossa ne ovat olemassa kokoelmassa järjestettyinä, luokiteltuina ja saavutettavissa monesta eri näkökulmasta?  Kirjaston merkitys pitäisi ymmärtää laajemmin kuin vain asiakaspalvelun näkökulmasta  Kirjallisuus tänä päivänä ”markkinavetoista” – pitäisikö kirjaston nähdä tulevaisuuteen?  Koko kirjallisuusinstituution kannalta merkittävää: sekä kirjaston että kirjallisuuden luonteeseen kuuluu, että ne elävät ”yli ajan”  Kirjallisuuden ”markkinointi” ja lukemisen edistäminen kirjastojen ja myös kirjastonhoitajien historiallisia perustehtäviä  Kirjallisuusinstituutiossa ( ja kirjallisuussosiologisessa tutkimuksessa?) kirjaston rooli pitäisi määrittää uudelleen:  kirjailija  kirjasto / kirjan viestinnällinen konteksti  lukija  kirjailija  kirjasto / kirjan viestinnällinen konteksti  lukija 02.11.2012 Pirjo Tuomi

7 02.11.2012  Lähteet:  Tuomi, Pirjo 2011: Jokaiselle kirjalle lukija, jokaiselle lukijalle kirja: kirjastonhoitaja kaunokirjallisuuden asiantuntijana. Liensiaatintutkielma. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.  Saarti, Jarmo 1999: Kaunokirjallisuuden sisällönkuvailun aspektit: Kirjastoammatti-laisten ja kirjastonkäyttäjien tekemien romaanien tiivistelmien ja asiasanoitusten yhdenmukaisuus. Acta Universitatis Oulensis B Humaniora 33. Oulu: Oulun yliopisto. Pirjo Tuomi KIITOS!


Lataa ppt "Kirjasto ja kirjastonhoitaja kirjallisuus- instituutiossa Informaatiotutkimuksen päivät 1. – 2. 11.2012 Pirjo Tuomi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google