Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS."— Esityksen transkriptio:

1 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS TOIMITUSJOHTAJA HARRI TAKANEN

2 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Vuosi 2007 Valitun strategian toteutus onnistui ja yhtiön kannattavuus säilyi tyydyttävällä tasolla.Yhtiön erinomainen taloudellinen asema on osoitus Scanfilin toimintojen kustannustehokkuudesta ja hyvästä kilpailu- ja palvelukyvystä. Teollisuuselektroniikkatuotteiden markkinoiden kasvu on koko vuoden ajan ollut tasaista sekä valmistusmäärien että myynnin osalta. Maailmanlaajuiset megatrendit ovat vaikuttaneet positiivisesti Scanfilin asiakkaiden markkinoihin. Vuonna 2007 tietoliikenneverkkotuotteiden markkinoita leimasivat alan suurten toimijoiden yritysjärjestelyt ja niiden aiheuttamat muutokset verkkotuotteiden sopimusvalmistajien toiminnoissa. Liikevaihdosta tietoliikenneasiakkaiden osuus oli noin 69 (72) % ja teollisuuselektroniikka-asiakkaiden noin 31 (28) %. Kotimaan toimintojen järjestelyt saatettiin loppuun vuoden aikana ja toiminta Suomessa keskitettiin Sieviin ja Vantaalle. Suomen toimintojen järjestelyihin sitoutuneet resurssit saatiin loppuvuodesta kokonaisuudessaan takaisin liiketoiminnan kehittämiseen. Scanfil Oyj:n belgialainen tytäryhtiö Scanfil N.V. myi Belgiassa sijainneen tehdaskiinteistön ja Suomessa Scanfil Oyj myi Äänekoskella sijainneen tehdaskiinteistön.

3 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 SCANFIL OYJ SUOMI - pääkonttori - 3 tehdasta 3 tehdasta - integroidut laitekaapit integroidut laitekaapit - laitekehikot laitekehikot - elektroniikkamoduulit elektroniikkamoduulit - emolevyt emolevyt - testausjärjestelmät testausjärjestelmät - suunnittelu suunnittelu SCANFIL OÜ VIRO, PÄRNU - elektroniikkamoduulit - emolevyt emolevyt - kaapelivalmisteet kaapelivalmisteet - integrointi integrointi SCANFIL (SUZHOU) CO.,LTD. KIINA, SUZHOU - elektroniikkamoduulit - emolevyt emolevyt - kaapelivalmisteet kaapelivalmisteet - integroidut laitekaapit integroidut laitekaapit SCANFIL (HANGZHOU) CO.,LTD. KIINA, HANGZHOU - ohutlevymekaniikka - laitekehikot laitekehikot - integroidut laitekaapit integroidut laitekaapit SCANFIL KFT UNKARI, BUDAPEST - ohutlevymekaniikka - integroidut laitekaapit - laitekehikot laitekehikot

4 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Liikevaihto vuosittain FASIFRS

5 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 FASIFRS Liikevoitto vuosittain

6 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Liikevaihto ja –voitto % kvartaaleittain 2007

7 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2006 2007

8 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Myynnin maantieteellinen jakauma 20062007

9 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Henkilöstö 31.12.2007 Yht. 2061 31.12.2006 Yht. 2073 11

10 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Tulos / osake ja osinko / osake

11 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Omavaraisuusaste FASIFRS

12 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Sijoitetun pääoman tuotto FASIFRS

13 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Nettovelkaantumisaste FASIFRS 2003 2004200520062007

14 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Kassavirta investointien jälkeen FASIFRS 2003 2004200520062007

15 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Vuoden korkein kurssi oli 2,49 euroa, alhaisin 1,92 euroa ja päätöskurssi 1,95 euroa Kurssikehitys ja vaihto

16 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Osakkeenomistus 31.12.2007 Suurimat osakkeen omistajat Osakkeenomistus omistajaryhmittäin

17 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Tulevaisuuden näkymät Teollisuuselektroniikkasektorin kysynnän arvioidaan kasvavan edelleen myös vuonna 2008. Lisäksi teollisuuselektroniikkasektorilla käydään jatkuvasti neuvotteluja uusien potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tietoliikennelaitteiden markkinoiden kasvun arvioidaan yleisesti jäävän hyvin pieneksi vuonna 2008. Scanfilin toimittamien tietoliikennelaitteiden liikevaihdon arvioidaan säilyvän vuoden 2007 lopun tasolla. Scanfil arvioi vuoden 2008 liikevaihdon olevan vuoden 2007 tasolla. Koko vuoden kannattavuuden arvioidaan olevan tyydyttävällä tasolla. Markkinoiden ennustettavuus on kuitenkin edelleen huono. Yhtiön hyvä taloudellinen asema antaa mahdollisuuden hakea aktiivisesti erilaisia keinoja ja järjestelyjä joilla Scanfilin toiminta saadaan palautettua kasvu-uralle.

18 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JORMA J. TAKANEN

19 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Scanfil Oyj:n hallitus esittää sopimusvalmistustoiminnan siirtämistä liiketoimintasiirrolla Scanfil EMS Oy:öön Toimenpiteen tarkoitus on helpottaa yritysjärjestelyjä ja hallinnoida varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla sekä etsiä uusia kasvumahdollisuuksia Tavoitteena on saada sijoitetulle pääomalle keskimäärin markkinakorkoja korkeampi tuotto Liiketoimintasiirtoon on haettu Konserniverokeskuksen ennakkotieto, joka hyväksyy siirron veroneutraalina Toimenpiteellä ei ole erityisiä henkilöstövaikutuksia Kaikki työsuhteet jatkuvat ”vanhoina” työntekijöinä Liiketoimintasiirto Scanfil EMS Oy:öön

20 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 12.03.2008, osakepääoma 5 000 € Yhtiön on tarkoitus toimia sopimusvalmistusliiketoimintaa harjoittavan konsernin emoyhtiönä Kiinan, Unkarin ja Viron yhtiöt tulisivat olemaan Scanfil EMS Oy:n tytäryhtiöitä Scanfil EMS Oy

21 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 SCANFIL OYJ Scanfil Oü Scanfil (Suzhou) Co.,Ltd Scanfil Kft Scanfil (Hangzhou) Co.,Ltd Scanfil NV Scanfil EMS Oy Sopimusvalmistus- konserni uusi yhtiö/ osakkuus Uusi konsernirakenne

22 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Scanfil Oyj:n sopimusvalmistusliiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirretään kirjanpitoarvoilla Scanfil EMS Oy:lle Scanfil EMS Oy:lle siirtyvät: – aineettomat oikeudet – koneet ja laitteet – Kiinan, Unkarin ja Viron tytäryhtiöosakkeet – vaihto-omaisuus – lyhytaikaiset saamiset ja velat lukuun ottamatta Belgian yhtiöön ( Scanfil NV) liittyviä Scanfil Oyj:lle jäävät – sen omistamat kiinteistöt – Scanfil NV:n osakkeet, yhtiöllä ei ole tuotannollista toimintaa – varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat varat, pääosin rahoitusomaisuutta Siirtyvä omaisuus

23 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Seuraavissa kolmessa diassa on kuvattu, miltä liiketoimintasiirron jälkeen Scanfil Oyj:n ja sen tytäryhtiön Scanfil EMS Oy:n taseet näyttäisivät, mikäli liiketoimintasiirto toteutettaisiin 31.12.2007 lukujen perusteella.

24 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Tase, 1000 eur Luvut ovat esimerkinomaisia

25 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Tase, 1000 eur Luvut ovat esimerkinomaisia

26 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Tase, 1000 eur Luvut ovat esimerkinomaisia

27 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Veroneutraali liiketoimintasiirto edellyttää elinkeinoverolain mukaan liiketoimintakokonaisuuteen kuuluvien varojen, velkojen ja varausten siirtämistä toimintaa jatkavalle yhtiölle niiden kirjanpitoarvosta saamalla vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita Scanfil EMS Oy tekee suunnatun osakeannin Scanfil Oyj:lle Osakkeiden merkintähinta on siirrettyjen varojen ja velkojen erotus Mikäli liiketoimintasiirto toteutettaisiin 31.12.2007 taseeseen perustuen, olisi tytäryhtiön osakeanti noin 87 milj. euroa Tytäryhtiön osakeanti

28 S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 Liiketoimintasiirron jälkeen Scanfil EMS Oy:n tase on ”liian” vahva, omavaraisuusasteeksi muodostuu yli 80% Tavoitteena on noin 40 % omavaraisuusaste Taseen keventäminen voidaan toteuttaa siten, että Scanfil EMS Oy palauttaa sijoitettua pääomaa Scanfil Oyj:lle joko osakepääomaa tai osakeyhtiölain mukaista sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa alentamalla Pääoman palautus on mahdollista toteuttaa vuoden 2009 aikana Scanfil EMS Oy:n oma pääoma


Lataa ppt "S o l u t i o n s f o r T e l e c o m m u n i c a t i o n s & I n d u s t r i a l E l e c t r o n i c s 3.4.2008 SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google