Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Salakirjoitusmenetelmät

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Salakirjoitusmenetelmät"— Esityksen transkriptio:

1 Salakirjoitusmenetelmät
1

2 Salakirjoitusmenetelmät ...
Salakirjoitusmenetelmillä turvataan tiedon Luottamuksellisuus Eheys Kaksi erityyppistä salakirjoitusmenetelmää Symmetrinen salakirjoitusmenetelmä Julkisen avaimen salakirjoitusmenetelmä 2 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

3 …Salakirjoitusmenetelmät ...
1. Symmetrinen salakirjoitusmenetelmä Yksi yhteinen salassapidettävä symmetrinen avain Viestin salaus ja salauksen avaus suoritetaan samalla avaimella. Sekä viestin lähettäjän että viestin vastaanottajan tulee tietää ja pitää salassa yhteinen avain. Symmetrinen menetelmä symmetrinen avain Toiselta nimeltään salaisen avaimen salakirjoitusmenetelmä. 3 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

4 …Salakirjoitusmenetelmät ...
2. Julkisen avaimen salakirjoitusmenetelmä Avainpari: julkinen ja yksityinen avain Sekä viestin lähettäjällä että viestin vastaanottajalla on oma avainpari. Avainparin toinen avain on julkinen ja sen voi laittaa vaikkapa kotisivulle näkyviin. Toinen avain on yksityinen ja sen omistaja pitää vain omana tietonaan. Julkisen avaimen menetelmä yksityinen avain julkinen avain N.N. Toiselta nimeltään epäsymmetrinen salakirjoitusmenetelmä. 4 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

5 …Salakirjoitusmenetelmät ...
Ongelma: avaimien hallinta Luottamuksellisuus 1) Symmetrinen salakirjoitusmenetelmä Tiedon siirto 1) Bob kirjoittaa viestin ja pyytää postiohjelmaansa salaamaan sen Alicen ja Bobin yhteisellä symmetrisellä avaimella. Tämä on salainen viesti salaus avaus Tämä on salainen viesti 2) Alice pyytää postioh- jelmaansa avaamaan salatun viestin Alicen ja Bobin yhteisellä symmetrisellä avaimella. Xmckkdfjkf flklfklf fklkflfklf ALICE BOB Symmetrinen avain 5 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

6 …Salakirjoitusmenetelmät ...
Symmetrisen salakirjoituksen ongelmat Avain tulee sopia off-line kahdenkeskinen tapaaminen, puhelimessa, jos osapuolet tunnistavat toisensa äänestä, jne. Avain tulee vaihtaa usein Mitä enemmän samalla avaimella on salattu luottamuksellista tietoa, sitä houkuttelevammaksi tulee avaimen selvittäminen. Skaalautuu huonosti Salassa pidettäviä symmetrisiä avaimia on yhtä monta kuin tiedonsiirron osapuolia. Ei sovellu kiistämättömyyden turvaamiseen. 6 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

7 …Salakirjoitusmenetelmät ...
Ongelma: hitaus Luottamuksellisuus 2) Julkisen avaimen salakirjoitusmenetelmä 1) Bob kirjoittaa viestin ja pyytää postiohjelmaansa salaamaan sen Alicen julkisella avaimella. Tämä on salainen viesti salaus avaus Tämä on salainen viesti 2) Alice pyytää postiohjelmaansa avaamaan salatun viestin omalla yksityisellä avaimellaan. Xmckkdfjkf flklfklf fklkflfklf ALICE BOB yksityinen avain julkinen avain Vastaanottajan avainpari ALICE 7 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

8  …Salakirjoitusmenetelmät ... Luottamuksellisuus
3) Salakirjoitusmenetelmien yhteiskäyttö Ongelmat ratkaistu Xmckkdfjkf flklfklf fklkflfklf Tämä on salainen viesti Tämä on salainen viesti Salaus istuntoavain avaus istuntoavain salaus avaus ALICE BOB yksityinen avain julkinen avain ALICE Vastaanottajan avainpari istuntoavain on kertakäyttöinen symmetrinen avain julkisella avaimella salataan vain istuntoavain (siis vain pieni tietomäärä) 8 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

9 …Salakirjoitusmenetelmät ...
Eheyden turvaaminen Viestistä lasketaan yksisuuntaisella hash-funktiolla tiiviste, joka salataan lähettäjän yksityisellä avaimella. Laskennan tulosta kutsutaan digitaaliseksi allekirjoitukseksi (digital signature). Muita nimityksiä tiivitelle ovat mm. tarkistusluku, sormenjälki, message digest, hash value, fingerprint. 9 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

10 …Salakirjoitusmenetelmät ...
Etu: Todentaa myös lähettäjän Eheys Julkisen avaimen salakirjoitusmenetelmä Tämä On julkinen viesti Tämä On julkinen viesti Tämä On julkinen viesti Laske tiiviste Alicen tarkis- tusluku avaus Bobin tarkis- tusluku &%r3e#¤67 salaus Digitaalinen allekirjoitus Bobin tarkis- tusluku Laske tiiviste Lähettäjän avainpari yksityinen avain julkinen avain eheä, jos samat BOB BOB ALICE 10 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

11  …Salakirjoitusmenetelmät ...
ICT1TD004 - Tietokone ja tietoverkot / Verkkojen perusteet Lisätietoja …Salakirjoitusmenetelmät ... Esim. pgp toimii näin. Sähköposti: luottamuksellisuus, eheys, lähettäjän todentaminen Xmckkdfjkf flklfklf fklkflfklf Tämä on salainen viesti Tämä on salainen viesti Salaus istuntoavain avaus istuntoavain tarkistus eli vertailu Tiivisteen laskeminen avaus Salaus Tiivisteen laskeminen salaus avaus yksityinen avain julkinen avain ALICE yksityinen avain julkinen avain 11 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg BOB © Titta Ahlberg 11

12 …Salakirjoitusmenetelmät ...
Lisätietoja …Salakirjoitusmenetelmät ... Algoritmeja Symmetrinen salakirjoitus AES, IDEA, Blowfish, Twofish, [3DES, RC4] Julkisen avaimen salakirjoitus Alkulukuihin perustuvat menetelmät RSA symmetrisen avaimen salaus ja digitaalinen allekirjoitus Diffie-Hellman - vain yhteisen symmetrisen avaimen muodostaminen DSA vain digitaalinen allekirjoitus Elliptisiin käyriin perustuvat menetelmät kehitteillä Kryptografisen tiivisteen laskeminen SHA-256, SHA-384, SHA-512, [SHA-1, MD5] Tiivisteen pituuden tulisi olla vähintään 2 x turvallinen symmetrinen avainpituus 12 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

13 Turvallinen avaimenpituus? Lisätietoja
Lähde: Valtionhallinnon salauskäytäntöjen tietoturvaohje VAHTI 3/2008 13 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

14 …Salakirjoitusmenetelmät ...
Tarvitaan eri avainpari seuraaviin käyttökohteisiin 1) Kiistämättömyys eli digitaalinen allekirjoitusavain 2) Luottamuksellisuus eli istuntoavaimien salaus 3) Haaste-vaste -todentaminn nykyisissä ratkaisuissa käytetään myös istuntoavaimen salausavainta todentamiseen (esim. sähköinen henkilökortti) MIKSI eri avaimet? Saman avainparin käyttö johtaa tietoturvaongelmiin. Esimerkiksi käyttäjä voidaan haaste-vaste -todentamismenetelmän avulla saada allekirjoittamaan jotain, mitä hän ei halua allekirjoittaa. 14 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

15 …Salakirjoitusmenetelmät ...
Varmenne (certificate) on luotetun kolmannen osapuolen antama todistus julkisen avaimen aitoudesta/eheydestä. Varmenne myös rajaa avaimen käyttötarkoitukset, esim: matti @firma.fi myy.xyz.fi Sähköpostivarmenne Luottamuksellisuuden ja eheyden turvaamiseen - Lähettäjän todentamiseen web-palvelimen varmenne Palvelimen todentamiseen Istuntoavaimesta sopimiseen 15 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

16 …Salakirjoitusmenetelmät ...
CA= Certificate Authoriy Varmenteen muodostaminen: Varmenteen tärkeimmät tiedot: varmenten omistaja, omistajan julkinen avain, varmenteen myöntäjä ja myöntäjän allekirjoitus Omistaja on esimerkiksi henkilö, sähköpostiosoite, sovellus, web-palvelin, nimipalvelin,… Varmenne sisältää myös muita tietoja: Sarjanumero, avaimen voimassaoloaika, avainparin käyttötarkoitus, sulkulistan osoite, jne. CA:n yksityinen avain BOB Omistaja Julkinen avain Tiivisteen laskeminen Tiiviste Salaus Varmentaja (CA) CA:n allekirjoitus 16 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg

17 …Salakirjoitusmenetelmät
Varmenteen käyttö (vrt. henkilön tunnistus passin avulla) 1) Varmenteeseen sisältyvän digitaalisen allekirjoituksen avulla tarkistetaan, ettei varmenteen sisältöä ole muutettu. Tarkistus tapahtuu käyttäen varmentajan julkista avainta. 2) Varmenteen voimassaolo varmistetaan tarkistamalla, ettei varmennetta ole peruutettu eli julkaistu sulkulistalla. Sulkulistatarkistus tehdään myös varmentajan julkiselle avaimelle. 3) Aitouden tarkistamisen jälkeen vielä todennetaan, että varmenne kuuluu sen esittäjälle. Tarkistuksessa varmenteen esittäjän tulee joko salata tai avata tarkistajan pyytämä tieto varmenteessa olevaa julkista avainta vastaavalla yksityisellä avaimella. 17 ICT1Tx003 - © Titta Ahlberg


Lataa ppt "Salakirjoitusmenetelmät"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google