Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Reittejä hyvinvointialan yrittäjyyteen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Reittejä hyvinvointialan yrittäjyyteen"— Esityksen transkriptio:

1 Reittejä hyvinvointialan yrittäjyyteen
Hyrrät – hanke Hyrrät – reittejä yrittäjyyteen -projektissa hyvinvointialan toimijat korkeakoulussa ja työelämässä rakentavat yhdessä innostavia työvälineitä alan yrittäjyyteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-opiskelijat, opetushenkilöstö sekä Uudenmaan alueen hyvinvointialan pk- ja mikroyritykset. 1. IDEA 2. Mahdollisuudet Markkinointi Miehitys Kohderyhmä Prototyyppi Ajoitus ja sijainti Tämä sivu on valmis 3. Tuki ja Testaus Toteutus Tuet ja etuudet Perustaminen Yritysmuoto Aziz Bahlaouane SS12K1 Emil Hellman SS12K1 Marika Hoikkanen SO12K1 Sara-Sofia Kinnunen SS12K1 Juho Kuukasjärvi SS12K1 KÄYTÄNTÖÖNPANO

2 Minustako hyvinvointialan yrittäjä?
Hyrrät -hanke ”Päätimme lähteä tekemään omannäköistämme juttua. Ainakin voisimme sitten sanoa yrittäneemme.” Miia & Laura Varhaiskasvatuksen ammattilaiset "Aina on uutta opittavaa. Valmis ei ole koskaan.” Maarit Jaanti Optikko Tähän tulee vielä yksi sitaatti. "Yrityksen perustamista ei tarvitse jännittää, kunhan pitää tavoitteet realistisina.” Harri Henriksson Psykoterapeutti Silja Leväinen SO12K1 Katja Majuri SO12K1 Petri Pelkonen SO13K1 Minna Upla SO11S1 Jyri Vestervik SO12K1

3 1. IDEA Liikeidea Kun olet pohtimassa yrityksen perustamista on sinun ensimmäiseksi mietittävä yrityksesi liikeideaa. Se on vastattava kysymyksiin mitä, kenelle ja miten. Liikeideassa sinun tulee kuvailla markkinoita, tuotteita tai palveluita ja organisaatiosi toimintatapaa. Liikeidea kuvaa yrityksesi vahvoja puolia muihin verrattuna. Hyvässä liikeideassa on jotain uutta, jota kilpailijoilla ei ole. Itse liikeidean ei tarvitse olla uusi. Se voi myös olla vanha ja toimiva, jonka aiot yrityksesi kautta toteuttaa uudella ja paremmalla tavalla. Idea voi olla esimerkiksi toisella paikkakunnalla tai ulkomailla toteutettu, jolle voisi olla kysyntää omalla markkina-alueellasi. Ideaa ei voi kukaan suojata, vaan suojaaminen kohdistuu aina toteutukseen. Kun liikeidea on olemassa, tulee sinun luoda sille liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelmassa arvioit suunnitellun liiketoiminnan kannattavuutta ja menestymismahdollisuuksia.

4 2. MAHDOLLISUUDET Markkinointi
Markkinoinnin tarkoituksena on aikaansaada myyntiä. Asiakkaan on tiedettävä yrityksestä ja sen tuotteista, jotta he osaavat käyttää yrityksen tuotteita. Markkinoinnin tarkoituksena on siis luoda suhde asiakkaan ja yrityksen välille. Sen avulla pyritään myös luomaan ja kommunikoimaan arvoja koska markkinointi toimii tavallaan yhdyssiteenä asiakkaan ja yrityksen välillä. Yrityksen miehitys Yrityksen miehitykseen vaikuttaa yrityksen koko. Yksinkertaisimmillaan yritys voi olla yhden henkilön pyörittämää toimintaa. Jos kyse on laajemmasta toiminnasta, on syytä miettiä työntekijöiden määrää. Lomasijaisuuksia pystytään hoitamaan määräaikaisilla työsopimuksilla, jolloin sijainen otetaan töihin vain tietylle ajanjaksolle. Yrityksen miehitykseen voidaan laskea ulkopuoliset työntekijät joita voivat olla mm. kirjanpitäjät tai muun alan osaajat. Kohderyhmä Kohderyhmän valinta eli segmentointi on oleellinen osa yrityksen perustamista ja markkinointia. Hyvinvointialan palveluita tuotettaessa markkinoinnin kohteena ei kuitenkaan aina ole palvelua käyttävät henkilöt; esimerkiksi yksityisen päiväkodin markkinointi kohdistetaan lasten sijasta heidän vanhempiinsa. Kohderyhmävalinta on yrityksen menestymisen kannalta tärkeä päätös. Kohderyhmäksi kannattaa valita ryhmä, jonka tarpeet yritys tyydyttää paremmin kuin kilpailijat. Yrityksellä tulee olla asiakkaistaan selkeä käsitys. Prototyyppi Prototyypillä tarkoitetaan mallia tai koekappaletta. Sen avulla voit kokeilla tuotteen tai palvelun toimivuutta ja tutkia asiakkaiden reaktioita. Pitkälle kehitetty prototyyppi muotoutuu julkaistavaksi tuotteeksi. On olemassa yrityksiä, jotka luovat prototyypit puolestasi. He testaavat ja arvioivat tuotteen kustannuksia. He myös kertovat, mikäli hanke ei saa menestystä. Ajoitus ja sijainti Kun olet perustamassa yritystä, ajoitus on tärkeää. Jotta toiminta on kannattavaa, tuotteelle, palvelulle, toiminnalle täytyy löytyä tarve ja kohderyhmä. Sijainnilla on myös suuri merkitys. Toiminnan tulee olla helposti saatavilla. Sijaintia pohtiessa kannattaa ottaa huomioon liikenneyhteydet, markkinoiden läheisyys, muiden palveluiden sijaitseminen alueella sekä alueen profiili. Kannattaa myös huomioida alueen kilpailukyky, sillä kilpailukykyinen alue ylläpitää ja houkuttelee toimintaa, joka lisää alueen taloudellista hyvinvointia. Alueen kilpailukyvyllä tarkoitetaan alueiden kykyä ylläpitää alueella jo sijaitsevien yritysten toimintaedellytyksiä ja houkutella alueelle sekä uusia yrityksiä että työvoimaa yritysten käyttöön.

5 3. TUKI JA TESTAUS Yrityshautomo
Mikäli sinulla on jo liikeidea ja osaamista, mutta kaipaat tukea ja apua yrityksen eteenpäin viennissä, voit ottaa yhteyttä yrityshautomoon. He tarjoavat sinulle ilmapiirin, jossa verkostoidut, opit ja jaat kokemuksia. Yrityshautomossa voit tutkia ja kehittää ja konsultoida liikeideaasi yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa. Lisäksi sinulla on mahdollisuus kouluttautua ja hankkia tarvittavia resursseja. Noin vuoden pituisella hautomosopimuksella tarjotaan muun muassa rahoituspalveluja, toimitiloja ja yhteisöpalveluja. Tukea ideointiin Ideoinnissa tulee käyttää apuna kaikkia mahdollisia keinoja: internetiä, kirjastoa, yrityssivustoja sekä, ehkä tärkeimpänä, ystävien apua. Esimerkiksi kahvilassa istuminen ja idean perusteleminen ja arviointi ystäväsi kanssa voi johtaa yllättäviinkin havaintoihin. Olisi myös tärkeä ymmärtää, milloin idea on hyvä ampua alas. Mikäli idea on loistava ja uusi, sinun tulee pyrkiä pitämään se yleisesti salaisuutena ennen kuin yritystä aletaan muodostaa. Hyvät ideat napataan nopeasti muidenkin käyttöön. Ideoinnissa sinun tulisi arvioida riskejä ja sitä, mitä konkreettista idealla saadaan aikaan. Onko tarpeen tyydyttämisellä mahdollisesti myös yhteiskunnallinen viesti? Alkupääoma yrittämiseen Yrityksen perustamista varten tarvitset rahaa, jota voi saada pankista lainana, rahoitusyhtiöstä leasing- tai osamaksurahoituksena, jolloin hankittu kohde toimii vakuutena. Mahdollista on saada myös valtion viranomaisten myöntämää starttirahaa tai tukea. Yritystoimintaa tukevaa apurahaa voi hakea Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä. Tekesin nettisivuilta löydät hyvät apuvälineet yritysrahoitustarpeeseesi ja mahdollisuudet sen hakemiseen ja saamiseen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuille on kerätty hyödyllisiä linkkejä yrityksen rahoittamisen järjestämiseen. Yrityksen perustamiseen liittyvät rahoitukset ovat starttiraha, kehitysavustus, valmistelurahoitus ja energiatuki.

6 YRITTÄJYYS JA ETIIKKA Yrittäjänä on huomioitava eettinen näkökulma yritystä perustettaessa. Sinun on otettava omat voimavarat huomioon jotta pystyt pyörittämään yritystä niin, että asiakkaan kunnioittaminen ja itsemääräämisoikeus toteutuvat. On pyrittävä siihen, että työn lähtökohtana on asiakas, ei asiakkaan tuoma rahallinen hyöty. Etiikka ja sosiaalinen vastuullisuus ovat tärkeitä arvoja yrittäjyydessä, sillä ne ohjaavat hyvin vahvasti päätöksentekoa. Jos päätät perustaa sosiaalialan yrityksen, tee se eettisestä näkökulmasta. Kehitä tulevaisuudessakin tietotaitoasi ja kouluttaudu lisää. Ja kun sinulla on vihdoin idea ja suunnitelma yrityksen perustamisesta, pyri ottamaan huomioon miten ihmisoikeudet ja -arvot toteutuvat tulevassa yrityksessäsi. Kunnioita asiakasta ja ole rehellinen heille sekä itsellesi. Samat arvot koskevat niin yksityisyrittäjää kuin kunnallista toimijaa.

7 REKISTERÖINTI JA LUVAT
1. Ilmoittautuminen kaupparekisteriin ( y-tunnus ennakkoperintärekisteri työnantajarekisteri   2. Aluehallintovirastoon lupahakemus yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelujen antamiseen sisältää potilasrekisteriseloste omavalvontasuunnitelma yksityiset terveyspalvelut

8 LINKKEJÄ Tietoa, millaista apua yrittäjä voi saada yrityksen perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämiseen: Neuvontapalveluja yrityksen perustajille: Palvelusivusto uuden yrityksen liiketoiminnan suunnitteluun: Yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä; patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä: Patentti- ja rekisterihallitus; yritysten rekisteröinti, neuvontapalvelu: Maailmanlaajuinen asiantuntijajärjestö; edistää suomalaisten yritysten kasvua ja kilpailukykyä kansainvälisyyden kautta:  Kattava tietopaketti yrityksen perustamisesta ja yrittäjyydestä: Starttirahan hakeminen, tietoa yrittäjäksi aikovien koulutusmahdollisuuksista: Rahoitusta ja asiantuntijaneuvontaa: Erityisrahoitusyhtiö: Työttömyysturva: Ostopalveluja:

9 REFERENSSIT http://simplesitedesigns.com/


Lataa ppt "Reittejä hyvinvointialan yrittäjyyteen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google