Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TERVETULOA Työseminaariin !

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TERVETULOA Työseminaariin !"— Esityksen transkriptio:

1 TERVETULOA Työseminaariin 17.8.2010!
Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi –kehittämishanke Sari Rautio Kehityspäällikkö Nuori Suomi

2 Mari Kiviniemi: ”Liikunta kuuluu jokaiselle”
” Liikunta on niin hieno asia, että jokaisella tytöllä ja pojalla tulee olla mahdollisuus nauttia siitä. Jokainen ihminen on erilainen ja yksilöllisyyden huomioimiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Liikunta kuuluu kaikille vasta sitten, kun otamme jokaisen tytön ja pojan vastaa yksilöinä ja pystymme tarjoamaan hänelle juuri häntä motivoivaa ja innostavaa toimintaa.” Lähde: Nuori Suomi, Vuosikertomus 2009

3 Haasteena ”Jokaisella lapsella on oikeus liikkua” ajatuksen toteutuminen kaikkien kohdalla

4 Miksi aiheeseen tartuttiin?
Uusi erityisopetuksen asetus, uusi asetus neuvolatoimintaan, kouluterveydenhuolto, oppilashuoltolaki… Terveyttä edistävän liikunnan ja ravitsemuksen periaatepäätös, hallituksen politiikkaohjelmat, kansallinen liikuntaohjelma ja sen periaatepäätös nostavat asian keskiöön ja korostavat julkisen vallan vastuuta riittämättömästi liikkuvista  Sanoista tekoihin Ongelmista ratkaisuihin: erityisen tuen tarpeen näkökulma on muuttumassa lääketieteellisestä lähestymisestä sosiaaliseen  pois diagnoosipohjaisista ratkaisumalleista Fyysisen aktiivisuuden suositukset 2008, Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset määrittävät liikunnan tarpeen  liikunnasta saatavat hyödyt kuuluvat kaikille Lasten ja nuorten saaminen pois liikkumattomuuden noidankehältä edellyttää uusia innovaatioita ja toimintamalleja  vanhat keinot eivät tepsi

5

6

7 Huolestuttavan vähän liikkuvat, syrjäytymisvaarassa olevat
Vähän liikkuvat, terveysriskit kasvavat, motorisissa taidoissa ongelmia Huolestuttavan vähän liikkuvat, syrjäytymisvaarassa olevat Erittäin vähän liikkuvat, liikunnasta syrjäytyneet

8 RIITTÄVÄN AKTIIVINEN PÄIVÄ

9 Joka ryhmässä erilaisia
Tunnistamisen raja-arvoja fyysisen aktiivisuuden mukaan vertailu suositukseen kouluikäisten osalta  Joka ryhmässä erilaisia lapsia ja nuoria Mukana tavallisia, ylipainoisia, kömpelöitä, liikuntarajoitteisia jne. Liian vähän liikkuvista noin 70% ”tavallisia” lapsia Noin 25-30% lapsia ja nuoria, joilla liikuntaa rajoittavia esteitä = tarvitsevat erityistä tukea

10 Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysinen aktivointi
Tavoitteena: Valmistella vuoden 2010 loppuun mennessä selvitys ja valtakunnallinen suunnitelma liikunnasta syrjäytymisen vähentämiseksi. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä muiden kehittäjien, toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on: koota asiantuntijaverkosto työn tueksi luoda yhteistyöverkosto toimivien hankkeiden välille (tapaamiset, Internet-portaali) levittää tietoa hyvistä toimintamalleista ja ideoista tietopankin, tapaamisten ja koulutusten välityksellä.

11 Keskiössä lapsi

12 Toimenpiteitä: Verkostoyhteistyö
Hankeverkoston ja asiantuntijaryhmän kohtaamiset (yht.7 tapaamista) Työstöissä mukana n henkilöä Tavoitteena mm. verkostoituminen, tiedon ja toimintamallien jakaminen, yhteinen työstö suunnitelman luomiseksi

13 Tiedon välitys http://extranet.nuorisuomi.fi/
Taustatiedot hankkeesta Hankeverkoston ja asiantuntijaryhmän sivut Materiaalit, esitykset Ajankohtaiset tapahtumat Materiaalipankki jne. Lisäksi: verkkolehdet, uutiskirjeet, artikkelit alan lehdissä.. Ajankohtaiset tiedotteet ja artikkelit Yleisinfo Erityinen tuki –Nuoressa Suomessa Taustaa liikkumattomuudesta Keskeisiä käsitteitä Hyvät käytännöt: Hanketoiminnan satoa Apua arkeen –työvälineet Soveltamisen OSAT Verkostotyö Materiaaleja jne.

14 Kohtaamiset: messut, seminaarit..
Kouluterveyspäivät 2009 Neuvolapäivät 2009 Terveydenhoitajapäivät 2010 TERVE-SOS 2010 Erityisliikunnan neuvottelupäivät 2010 Paralympiapäivä 2010 Kouluterveyspäivät 2010 Lasten liikuttajien syysseminaari 2010 Neuvolapäivät 2010 Ravitsemuspäivät 2010

15 Kohtaamisia varten tuotetut materiaalit
Liikunta, lepo ja ravinto –kaikki yhtä tärkeitä juliste Posterit: Fyysisen aktiivisuuden suositukset, Vähän liikkuvasta iloiseksi liikkujaksi Materiaalit tulostettavissa

16 Vähän liikkuvien ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa
Vähän liikkuvien ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten aktivointi –raportti hanketoiminnasta Hankekatsauksen taustalla on 75 hanketta, joiden tavoitteena on aktivoida liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Ilmiötä tarkastellaan kahdesta näkökulmasta: Yleisen liikuntapalvelujärjestelmän laadun parantaminen Liikunnan kohdennetut palvelut

17 Suunnitelma laaditaan yhteistyössä
Suunnitelma laaditaan yhteistyössä hankkeiden, asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa Hankekatsauksesta nousseet aktivoinnin eväät Liikunnan lisääminen edellyttää elämätapamuutosta Tunnistamisen, tavoittamisen ja aktivoinnin ketju haaste, mutta parhaimmillaan ratkaiseva onnistumisen kannalta Yhteistyö ja eheät liikuntapalveluketjut paikallistasolla tuovat tulosta Terveydenhuollon rooli osana liikuntapalvelujärjestelmää korostuu Liikkumisympäristöt ja –olosuhteet tässäkin tärkeässä roolissa Nykymallin mukainen pirstaleinen hanketoiminta ei vakiinnu eikä tuota pysyviä vaikutuksia

18 Kohdennetut työseminaarit
Mukana n osallistujaa Liikunnan perus- ja täydennyskoulutus Neuvola, perhetyö ja alle kouluikäiset Järjestöt Kouluikäiset Maahanmuuttajat Lainsäädäntö Yhteistoimintamallit Yhdyskuntasuunnittelu ja olosuhteet Nuoret ja osallisuus

19 Miten toimitaan jatkossa
Työseminaarien aineistot luettavissa ja kommentoitavissa extrassa saakka Kehittämissuunnitelman työstö Hankeverkoston ja asiantuntijaryhmän yhteinen tapaaminen, suunnitelman ”viimeistely” ti (Sokos Hotelli Vantaa) Tutkimus –ja kirjallisuuskatsaus yhteistyössä LIKESin kanssa Päätössymposium ti Säätytalo, Helsinki

20 Miten toimitaan jatkossa
Työseminaarien aineistot luettavissa ja kommentoitavissa extrassa saakka Kehittämissuunnitelman työstö Hankeverkoston ja asiantuntijaryhmän yhteinen tapaaminen, suunnitelman ”viimeistely” ti (Sokos Hotelli Vantaa) Tutkimus –ja kirjallisuuskatsaus yhteistyössä LIKESin kanssa Päätössymposium ti Säätytalo, Helsinki

21 Työseminaarin ohjelma:
Kello 12 jälkeen on tarjolla lounas SLU -talon ravintolassa (2:s kerros). Aloitus klo 13, osallistujien esittäytyminen Alustus kehittämishankkeen tilanteesta, Sari Rautio, Nuori Suomi Yhteinen työstövaihe, alustajana ja johdattelijana Wisam Elfadi, kahvi työn lomassa Seminaari päättyy klo 16


Lataa ppt "TERVETULOA Työseminaariin !"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google