Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekstin kokonaisrakenne ja argumentointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekstin kokonaisrakenne ja argumentointi"— Esityksen transkriptio:

1 Tekstin kokonaisrakenne ja argumentointi
Tieteellisen kirjoittamisen kurssi Hanna Kosonen

2 Argumentointi ja tekstin rakenne
Argumentointi näkyy tekstin kaikilla tasoilla: sekä yksittäisten valintojen perusteluina että tekstin kokonaisrakenteen valintoina. Argumentoinnin ja koko tutkielman johtotähtenä on tutkimuskysymys, joka voi jakautua osakysymyksiksi. Vastaus tutkimuskysymykseen voi sijaita tutkielman alussa hypoteesina tai tekstin lähtökohtana, jolloin argumentointi suuntautuu taaksepäin tutkielman lopussa, jolloin argumentointi suuntautuu eteenpäin kohti johtopäätöstä (”dekkarirakenne”).

3 Tekstin rakentamistapoja
Induktio: yleistetään aineiston pohjalta. Deduktio/abduktio: testataan hypoteesia aineiston perusteella. Temaattinen rakenne: teksti jäsentyy jaksoiksi, joissa asioita esitellään eri puolilta toisiinsa nähden. Hierarkkinen rakenne: teksti rakentuu ylä- ja alakäsitteiden varaan Ongelma−ratkaisu-rakenne: alussa esitetään ongelma, ristiriita tai kysymys, johon kirjoittaja esittää ratkaisun, selityksen tai vastauksen.

4 JOHDONMUKAISUUS ja SIDOSTEISUUS eli KOHEESIO
Eteneekö teksti johdonmukaisesti? Löytyykö tekstin PUNAINEN LANKA? Ovatko tekstin osat – kappaleet, virkkeet ja lauseet – sidoksissa toisiinsa? KAPPALEJAKO

5 Sidoskeinoja samaviitteisyys sidossanat
abstraktiotasoltaan erilaisten käsitteiden luoma sidosteisuus Lue lisää ja tee harjoituksia täältä:

6 Pro gradu -työn kirjoittaminen voi olla vaikeaa
 Pro gradu -työn kirjoittaminen voi olla vaikeaa. Opiskelija ei ole motivoitunut tutkimaan valitsemaansa aihetta. Hän ei aina saa kunnollista ohjausta. Aiheen ja ohjaajan vaihtaminen voisi auttaa. Pro gradu -työn kirjoittaminen voi olla vaikeaa, jos opiskelija ei ole motivoitunut tutkimaan valitsemaansa aihetta. Siihen taas saattaa olla syynä se, ettei hän saa kunnollista ohjausta. Tällöin aiheen ja ohjaajan vaihtaminen voisi auttaa.

7 Sidoskeinot: pronominit
Tarkista, minkä edeltävän sanan tai käsitteen pronomini korvaa. Miten se vaikuttaa pronominin valintaan ja muotoon? Ovatko viittaussuhteet yksiselitteisiä? Joka viittaa ed. sanaan, mikä viittaa koko ed. lauseeseen. Vrt. Sain palautettua ajoissa tutkimussuunnitelmani, jossa tosin olisi vielä hiomisen varaa. Sain palautettua ajoissa tutkimussuunnitelmani, mikä on hieman yllättävää, sillä aloitin kirjoittamisen vasta viime yönä.

8 Joka-pronominin viittauskohde eli korrelaatti sijaitsee yleensä heti pronominin edellä
Lautakunta käsitteli kokouksessaan kolmen hakijan valitukset, joiden pääsykoepistemäärä ei riittänyt opiskelupaikkaan. Lautakunta käsitteli kokouksessaan kolme valitusta, jotka koskivat pääsykokeita. Valituksen tehneiden hakijoiden pistemäärät eivät olleet riittäneet opiskelupaikan saamiseen.

9 Lähteet Rahtu, Toini: Tieteellinen kirjoittaminen. Kielijelppi. Haettu kielijelppi.fi/kirjoitusviestinta Kirjoittajan työkalupakki. Kielijelppi. Haettu kielijelppi.fi/tyokalupakki


Lataa ppt "Tekstin kokonaisrakenne ja argumentointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google