Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteentoimivuus.fi->Avoindata.fi Yhteentoimivuuden kuvausten ja ohjeiden esittäminen Avoindata.fissä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteentoimivuus.fi->Avoindata.fi Yhteentoimivuuden kuvausten ja ohjeiden esittäminen Avoindata.fissä."— Esityksen transkriptio:

1 Yhteentoimivuus.fi->Avoindata.fi Yhteentoimivuuden kuvausten ja ohjeiden esittäminen Avoindata.fissä

2 Mitä on tehty työpajan 16.10.2014 jälkeen  Työstetty yhteenveto kevään 2013 ja lokakuun 2014 työpajoista ja koottu käyttäjätarinat  Tehty joitakin muutoksia ja selvennyksiä Avoindata.fin käyttöliittymiin näiden perusteella  Priorisoitu Avoindata.fihin tehtäviä tulevia muutoksia ja korjauksia (kehittämissprintit)  Tehty alustava työnkuvaus metatietojen laadun parantamisesta (työ tilataan ulkoa)  Otettu keskusteluun mahdollisuus Arkkitehtuuripankki.fi ja Avoindata.fi väliseen integraatioon  Tehty luonnos asettamiskirjeestä ja projektisuunnitelmasta yhteentoimivuuspalveluiden kehittämiseksi 2015 alkaen pp.kk.vvvv 2

3 Yhteenveto työpajojen tuloksista  Yhteenveto työpajojen tuloksista ->  Mitä voidaan tehdä Avoindata.fin pienkehittämisenä  Mitä tehdään kehittämishankkeessa  Käyttäjätarinat  Käyttäjätarinoiden perusteella kehittämishankkeeseen otettavat muutokset  Materiaalit tämän kokouksen aineistona pp.kk.vvvv 3

4 Avoindata.fihin jo tehdyt/tehtävät muutokset  Julkaise dataa -> Julkaise aineistoja  Rekisteröidy julkaistaksesi dataa -> Rekisteröidy julkaistaksesi tietoaineistoja (+ muutokset tekstilaatikkoon)  Julkaise työkaluja ja ohjeita -> Julkaise yhteentoimivuuden kuvauksia ja ohjeita  Työkalut ja ohjeet -> Yhteentoimivuuden kuvaukset ja ohjeet  Käyttäjähallinnan työkalujen ja prosessien tarkentaminen  Käytön ohjeistuksen valmisteleminen pp.kk.vvvv 4

5 Avoindata.fihin jo tehdyt/tehtävät muutokset  Avoindata.fin tunnus (logo+tekstikuvaus) -> Avoindata.fi – avoimen datan ja yhteentoimivuuden palvelu?  -> Avoindata.fi – avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden portaali?  -> Avoindata.fi – yhteentoimivuuspalvelut?  -> Avoindata.fi –  Ehdotus logoksi tehty (kokousaineistossa) pp.kk.vvvv 5

6 Avoindata.fihin jo tehdyt/tehtävät muutokset  Tietoaineistojen viejän –prosessin ohjeistaminen  Liittyminen organisaatioon (ylläpitäjä, muokkaaja)  Avoimen datan vienti  Yhteentoimivuuden kuvausten ja ohjeiden vienti pp.kk.vvvv 6

7 Yt.fin ja AD.fin käyttö  YT.fin käyttötilastoja  https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/Tieto a_portaalista/Kayttotilastoja.xhtml https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/Tieto a_portaalista/Kayttotilastoja.xhtml  AD.fin käyttötilastoja lokakuu 2014  Istunnot3 871  Käyttäjät2 950  Sivujen katselut 20 638 7 pp.kk.vvvv

8 Avoindata.fin vastuuhenkilöt  VM  Mikael Vakkari  Margit Suurhasko (2014 vuoden loppuun)  Anne Kauhanen-Simanainen  Valtori  Taina Hagelberg – palveluvastaava  Gofore – 20 htp/kk – tekninen kehittäminen  PUUTTUU: sisällöntuottaja + tekninen tuki 8 pp.kk.vvvv

9 Avoindata.fin (=AD.fi) kehittämisen aikajana Q4 2014 - Yhteentoimivuuden konseptointi AD.fihin ja toimenpiteiden priorisointi - AD.fin kehittämishankkeen projektointi - Jatkuvan palvelutuotannon resurssien varmistaminen (Valtori) Q1 2015 - Priorisoitujen toimenpiteiden toteuttaminen AD.fin kehittämisprojektissa - Yhteentoimivuuden aineistojen laadun (metatiedot) tarkistaminen - Yhteentoimivuus.fi- portaalin alasajon suunnittelu ja toteutus Q2 – Q4 2015 - AD.fin projektisuunni- telman tilannearviointi ja mahdolliset jatkosuunnitel- mat 9 pp.kk.vvvv

10 Avoindata.fin (=AD.fi) kehittämisen aikajana / tarpeita 2016 - JHS-toiminnan (JHS- suositukset, uutisvirta, muut tarvittavat toiminnallisuudet) toteuttaminen AD.fissä 2017 2018 10 pp.kk.vvvv

11 Avoindata.fin kehittämisen aikajana 2016 JHS- toiminnan (JHS- suosituk- set, uutisvirta, muut tarvittavat toiminnalli- suudet) toteuttami- nen 2017 2014 -Jatkuvan palvelutuotann on resurssien varmistaminen -Yhteentoimi- vuuden konseptoimi- nen -Kehittämis- hankkeen suunnittelu 11 pp.kk.vvvv 2018 2015 -Kehit- tämis- hankkeen toteutta- minen


Lataa ppt "Yhteentoimivuus.fi->Avoindata.fi Yhteentoimivuuden kuvausten ja ohjeiden esittäminen Avoindata.fissä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google