Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LÄMMITYSVERKOSTON VIRTAAMIEN TASAPAINOTUS. Tausta ja tavoite Lämmitysverkoston virtaamien tasapainotus on tyypillinen putkiurakoitsijan tehtävä. Tässä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LÄMMITYSVERKOSTON VIRTAAMIEN TASAPAINOTUS. Tausta ja tavoite Lämmitysverkoston virtaamien tasapainotus on tyypillinen putkiurakoitsijan tehtävä. Tässä."— Esityksen transkriptio:

1 LÄMMITYSVERKOSTON VIRTAAMIEN TASAPAINOTUS

2 Tausta ja tavoite Lämmitysverkoston virtaamien tasapainotus on tyypillinen putkiurakoitsijan tehtävä. Tässä työssä tasapainotetaan laskelmien perusteella sekä mittaamalla lvi- laboratorion kaksiputkijärjestelmäinen lämmitysverkosto. Työn tavoitteena on opetella lämmitysverkoston virtaamien tasapainotusta, mittauskaluston käyttöä paine-eron ja virtaamien mittaamiseen lämmitysverkostosta, venttiileiden esisäätöarvojen määritys, verkoston pumpun nopeuden määrittäminen sekä mittaustulosten analysointi ja mittaustulosten virhearvion määrittäminen. Työ suoritetaan LVI-kortiston ohjekortin LVI-41-10230 ohjeiden mukaisesti. https://www-rakennustieto-fi.ezp.oamk.fi:2047/kortistot/kh/fi/index.html.stx https://www-rakennustieto-fi.ezp.oamk.fi:2047/kortistot/kh/fi/index.html.stx

3 Työn suoritus 1.Määritä esisäätöarvot linjasäätö- ja patteriventtiileihin. 2.Aseta esisäätöarvot linjasäätö- ja patteriventtiileihin. 3.Lämmitysverkoston pumpun nopeuden määrittäminen. Aseta pumpun nopeus halutuksi. 4.Mittaa paine-erot patteriventtiileiden yli ja laske virtaamat. 5.Mittaa linjakohtaiset virtaamat ja paine-erot linjasäätöventtiileiden mittausyhteistä sekä kokonaisvirtaama lämmitysverkostossa. – Mittaukset tehdään kylmällä vedellä. 6.Vertaa mitattuja virtaamia laskettuihin. 7.Säädä mittauksien perusteella virtaamat halutuiksi, jotta verkosto olisi tasapainossa. – Kirjaa kaikki laskenta- ja mittaustulokset huolellisesti mittauspöytäkirjaan.

4 Mittauspöytäkirja Tee mittauspöytäkirja LVI-laitosten mittaukset LVI-41-10230 -ohjekortin mukaisesti. https://www-rakennustieto-fi.ezp.oamk.fi:2047/kortistot/kh/fi/index.html.stx https://www-rakennustieto-fi.ezp.oamk.fi:2047/kortistot/kh/fi/index.html.stx Mittauspöytäkirjan tulee sisältää ainakin seuraavaa: – säädön suorittaja – säätämisajankohta – mittausyksikön kalibrointi päivämäärä – mittaustilanteen sisä- sekä ulkolämpötilan – verkoston meno- ja paluuveden lämpötilat – linja- ja patterisäätöventtiileistä: malli, koko, k v -arvo, esisäätöarvo, paine-ero ja virtaama. (sekä mitatut että lasketut) – lämmitysverkoston pumpun nopeus ja nostokorkeus. – mittauksien virhearvion määrittämisen.

5 Venttiileiden esisäätö Venttiileiden esisäätöarvojen määritykset tehdään etukäteen ennen mittausten aloitusta. – Selvitä, millä perusteella linja- ja patterisäätöventtiileiden esisäätöarvot määritetään. – Etsi Internetistä yleisimmät linja- ja patterisäätöventtiileiden painehäviökäyrästöt. Tutustu etukäteen venttiileiden painehäviökäyrästöiden käyttöön. Katso ainakin painehäviökäyrästöt yleisimmiltä venttiili valmistajilta: Oras, Danfoss sekä Tour & Andersson. Ota LVI-laitosten mittaukset tunneille mukaan venttiileiden painehäviökäyrästöt tulostettuna tai tietokonetallenteena.

6 Lämmitysverkoston pumppu Ennen mittausten aloitusta on määritettävä lämmitysverkoston pumpulle oikea nopeus laskelmien perusteella. – Pumpun nopeusasetuksen määrittäminen tehdään lvi-laitosten mittaukset -tunneilla venttiileiden esisäätöarvo laskelmien jälkeen. Selvitä etukäteen, millä perusteella ja miten lämmitysverkoston pumpun nopeus määritetään. Voit tutustua Grundfosin ja Kolmeksin lämmitysverkoston pumppujen valintaan sekä pumpun nopeuden määrittämiseen: – http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GMAtotal&lang=FIN http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/custom?userid=GMAtotal&lang=FIN – http://www.kolmeks.fi/tuotteet/pumput-ja-paineenkorotusasemat/lammitys-jaahdytys-ja-ilmanvaihtojarjestelmat http://www.kolmeks.fi/tuotteet/pumput-ja-paineenkorotusasemat/lammitys-jaahdytys-ja-ilmanvaihtojarjestelmat

7 Lämmitysverkoston virtaamien tasapainottaminen Lämmitysverkoston kiertovesipumppu mitoitetaan siten, että se pystyy kierrättämään nestettä virtausteknisesti vaikeimman reitin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että sama paine, jonka pumppu tuottaa, on käytettävissä myös muilla virtausreiteillä. Kuitenkin nämä muut virtausreitit ovat painehäviöiltään usein paljon pienempiä. Mikäli verkosto olisi suunniteltu vasemmalla olevan kuvan mukaisesti tasapainottamatta verkostoa, hakeutuisi verkosto itse tasapainoon siten, että helpoimpien virtausreittien kautta kulkisi enemmän vettä kuin vaikeimpien reittien kautta. Jotta verkosto voidaan suunnitella niin, että se toimisi myös käytännössä, täytyy jokaisen kiertopiirin painehäviön olla yhtä suuri. Tätä varten on kehitelty erityiset tasapainotusventtiilit, joita ovat patteriventtiilit ja linjasäätöventtiilit. Näillä venttiileillä saadaan säädettyä oikealla olevan kuvan mukaisesti eri kiertopiirien painehäviöt yhtä suuriksi ja sitä kautta virtaamat halutuiksi.

8 Paine-eron mittaaminen Paine-ero mitataan TA-CMI -paine-eromittarilla. Määritä virtaama mittaamalla mittausyhteistä paine-ero venttiilin yli. Työ suoritetaan annettujen ohjeiden mukaisessa järjestyksessä (katso sivu 3). Katso video, jossa on esitelty TA-CMI -mittari sekä mittayksikön käyttö.

9 Tulosten analysointi Suorita mittausvirheen arviointi tuloksista LVI 014-10290 –ohjekortin mukaisesti. – https://www-rakennustieto-fi.ezp.oamk.fi:2047/kortistot/lvi/fi/index.html.stx https://www-rakennustieto-fi.ezp.oamk.fi:2047/kortistot/lvi/fi/index.html.stx Vertaa mitattuja tuloksia laskettuihin. – Huomioi pienten virtaamien säätämisen ongelmallisuus. – Kirjaa ylös muut mahdolliset huomiot mittaustapahtumasta.


Lataa ppt "LÄMMITYSVERKOSTON VIRTAAMIEN TASAPAINOTUS. Tausta ja tavoite Lämmitysverkoston virtaamien tasapainotus on tyypillinen putkiurakoitsijan tehtävä. Tässä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google